You are here

Informație generală despre stagiile plătite în sectorul public

Programul de stagii plătite în serviciul public este implementat în conformitate cu Legea nr. 123/2023 privind stagiile plătite în serviciul public este dedicat studenților și absolvenților instituțiilor de învățământ din Republica Moldova.

Programul de stagii plătite în serviciul public are drept misiune susținerea și implicarea studenților și absolvenților, performanți în serviciul public. Un rol esențial al Programului de stagii este și pregătirea personalului din autoritățile publice pentru integrarea aportului de inițiative și capacitatea de inovare a tinerilor în fluxul de lucru, precum și asigurarea schimbului de experiență între generații. Absolvenții Programului de stagii au posibilitatea de a alege cariera în sectorul public, în timp ce pentru alții, experiența va fi utilă în orientarea spre alte domenii.

Obiectivele urmărite în cadrul Programului de stagii sunt:

-  oferirea unei experiențe directe și unice participanților la Program prin implicarea acestora în cadrul activităților desfășurate la nivelul administrației publice centrale;

-  facilitarea înțelegerii procesului de guvernare ce către participanții la Program, precum și dobândirea de experiență și cunoștințe practice;

-  deschiderea administrației publice către studenți și absolvenți cu potențial și idei inovatoare.

 

Stagiile se realizează în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, Aparatului Președintelui Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, ministerelor și autorităților administrative din subordinea acestora, autorităților administrative centrale subordonate Guvernului.

 

Legea nr. 123/2023 cu privire la stagiile plătite în serviciul public poate fi accesată aici:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137510&lang=ro

 

Hotărârea Guvernului nr. 532/2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor plătite în serviciul public poate fi accesată aici:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=143440&lang=ro

Agenda publică

Iulie 2024

L M M J V S D
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31