Prima / Activitatea Ministerului / Informații Arhivate / Monitorizarea actelor normative
Monitorizarea actelor normative

Temeiul monitorizării. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 22.12.2010 a fost instituit mecanismul de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei şi stabilită metodologia de efectuare a monitorizării. Pentru respectarea modului de organizare şi etapelor de monitorizare, semestrial sunt întocmite listele actelor normative care vor fi supuse monitorizării.

Scopul monitorizării. Prin aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei a fost instituit mecanismul de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei, care urmăreşte scopul identificării gradului de executare sau de inaplicabilitate a legislaţiei în vigoare, determinării faptului dacă obiectivele şi scopul actelor au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative în procesul executare a acestora, precum şi în scopul elaborării recomandărilor privind modalitatea de remediere a consecinţelor negative. 

 Obiectivele monitorizării. Instituirea mecanismului de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei prin Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, urmăreşte obiectivele de identificare a gradului de executare a actelor normative, constatarea faptului dacă scopurile actelor normative monitorizate au fost realizate sau sînt în proces de realizare, identificarea faptului adoptării şi aplicării cadrului juridic secundar în scopul asigurării integrale de către acesta a mecanismului reglementării, precum şi conformarea acestuia legislaţiei ierarhic superioare. În acelaşi timp, o prioritate este identificarea cauzelor care generează inaplicabilitatea actului normativ, evaluarea eficienţei actului normativ din punct de vedere al resurselor materiale, financiare şi umane, inclusiv consecinţele reglementării şi în final elaborarea recomandărilor în vederea asigurării acţiunii actului normativ.

 Principiile monitorizării. Procesul de monitorizare a legislaţiei a fost efectuat prin prisma principiilor: profunzimii analizei - datorită căruia analiza a pătruns în esenţa, obiectivele şi scopurile actelor normative monitorizate; neutralităţii - principiu prin care s-a asigurat proporţionalitatea dintre interesele publice şi cele private, evaluîndu-se obiectiv gradul de implementare a actului normativ, transparenţă şi participare - principiu datorită căruia în procesul monitorizării au fost antrenaţi şi consultaţi toţi subiecţii interesaţi (sectorul privat, mass media, autorităţile şi instituţiile publice etc.).

 Modul de organizare a monitorizării. În procesul de monitorizare a implementării actelor normative, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice identifică pricipalele părţi interesate la care se referă reglementările actele normative şi petrec procesul de consultanţă atît în cadrul şedinţelor multilaterale cît şi prin recepţionarea avizelor, inclusiv în formă electronică. Totodată, se analizează prin prisma principiului profunzimii analizei procesul de aplicabilitate a actelor normative monitorizate şi dacă au fost atinse scopurile expuse în actele respective, dacă au apărut sau nu efecte negative care împiedică aplicarea actului normativ sau ar putea afecta acţiunea acestora în viitor. Tot în procesul monitorizării a fost colectată şi analizată informaţia oficială despre implementarea actelor normative, inclusiv date statistice, opinii şi avize ale părţilor interesate, practica judiciară etc.

Etapele monitorizării. Conform pct. 6, alin. 1) din Hotărîrea Guvernului nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, procesul de monitorizare a este unul continuu, dar este convenţional segmentat pe semestre. Astfel, în primul semestru al anului se întocmeşte lista actelor care urmează a fi supusă spre monitorizare pentru semestrul doi.

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11654656     Soluție
 
Servicii
Close