Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
 
AVIZ privind modificarea tarifelor pentru plata serviciilor de aplicare a apostilei pe actele oficiale ale Republicii Moldova
29.12.2011
 AVIZ În legătură cu modificarea şi completarea Legii taxei de stat Nr. 1216 din 03.12.1992, pentru serviciile de aplicare a apostilei pe actele oficiale ale Republicii Moldova se va incasa taxa de stat pe numele sau în interesul:cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor
    
 
Mesaj de felicitare al ministrului Oleg Efrim, cu ocazia aniversării a 15 ani de la înființarea Departamentului Instituțiilor Penitenciare în subordinea Ministerului Justiției
16.12.2011
Stimați colegi,Acum 15 ani Ministerul Justiției a preluat în custodie un sistem penitenciar grav afectat de păcatele regimului de detenție practicat în fosta URSS. În toți acești n-au lipsit încercările de a schimba fundamental starea de lucruri din acest domeniu,...
    
 
Anunţ în atenţia interpreţilor şi traducătorilor
16.12.2011
Anunţ în atenţia interpreţilor şi traducătorilorHOTĂRÎRE privind admiterea la examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor din 16 decembrie 2011Orarul examenelor de atestarea a traducătorilor  Orarul examenelor de atestarea a interpreţilor 
    
 
Mesaj de felicitare al ministrului Justiției, Oleg Efrim, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființarea Camerei Înregistrării de Stat
09.12.2011
Acum 20 de ani, pe 9 decembrie 1991, prin decretul Președintelui Republicii Moldova, pe lângă Ministerul Justiției a fost creată Camera Înregistrării de Stat. Activitatea acestei instituții, înființarea căreia devenise la acea dată impetuos necesară, s-a perfecționat pe parcursul celor două decenii de existență, venind în întâmpinarea antreprenorilor și pentru a susține nevoile în continuă creștere ale economiei Republicii Moldova.
    
 
A fost semnată ”Declaraţia cu privire la respectarea drepturilor copiilor victime/martori ai infracţiunilor/contravenţiilor”
09.12.2011
Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei și Ministerul Afacerilor Interne au semnat, zilele acestea, ”Declaraţia cu privire la respectarea drepturilor copiilor victime/martori ai infracţiunilor/contravenţiilor”, afirmând, în acest fel, necesitatea protecției copilului victimă/martor care participă la proceduri de anchetă și judecătorești, precum și angajamentul acestora de a întreprinde măsuri concrete în acest sens.
    
 
Ministrul Justiției a avut un șir de întâlniri cu tinerii
08.12.2011
Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a avut pe parcursul acestei săptămâni un șir de întâlniri cu mai multe grupuri de tineri, răspunzând astfel solicitării acestora de a afla din prima sursă despre proiectele de promovare și realizare a reformei în sectorul Justiției.
    
 
Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției a fost aprobat de Guvern
06.12.2011
Proiectul Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției pentru anii 2011-2016 a fost aprobat în ședința de azi a Guvernului. Drept urmare, documentul va fi expediat spre dezbateri și aprobare Parlamentului Republicii Moldova, care își asumă în acest fel controlul executării Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției.
    
 
Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției a fost aprobat de Guvern
06.12.2011
Proiectul Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției pentru anii 2011-2016 a fost aprobat în ședința de azi a Guvernului. Drept urmare, documentul va fi expediat spre dezbateri și aprobare Parlamentului Republicii Moldova, care își asumă în acest fel controlul executării Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției.
    
 
Ministerul Justiţiei organizează consultări publice cu privire la propunerea de politică publică „Administrarea penitenciarelor în serviciul drepturilor omului”
05.12.2011
Ministerul Justiţiei organizează consultări publice cu privire la propunerea de politică publică „Administrarea penitenciarelor în serviciul drepturilor omului” în cadrul unei şedinţe care va avea loc la data de 14 decembrie 2011, ora 09:30, în bir. 104 la Ministerul Justiţiei.
    
 
Ministerul Justiției a primit într-o vizită de documentare un grup de membri și simpatizanți ai Organizației Tineretului Liberal-Democrat din Moldova
05.12.2011
Un grup de tineri, membri și simpatizanți ai PLDM, s-au aflat azi la Ministerul Justiției, într-o vizită realizată în cadrul Programului de Transparență Instituțională ”Tinerii Guvernează” al Organizației Tineretului Liberal-Democrat din Moldova.
    
 
Ministerul Justiției a expediat Guvernului spre aprobare proiectul Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției
05.12.2011
Ministerul Justiției a expediat astăzi Guvernului spre aprobare proiectul Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției, pentru anii 2011 – 2012. Varianta finală a acestui document a fost ajustată și revizuită într-un termen restrâns, în baza tuturor comentariilor obținute și avizelor expediate, precum și a concluziilor formulate în urma unei dezbateri publice finale, organizată pe data de 16 noiembrie.
    
 
Rezultatele evaluarii probei scrise a concursului pe admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar
01.12.2011
Vezi în : româna     // 358.612 Kb   
 
Ministerul Justiției se declară favorabil unei soluționări amiabile a diferendului inițiat de compania Le Bridge
30.11.2011
Ministerul Justiției se declară favorabil unei soluționări amiabile a cazului iniţiat de compania LE RIDGE CORPORATION LTD SRL (în continuare „compania reclamantă") la  Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „CtEDO").
    
 
Ministrul Justiției s-a întâlnit cu delegația de coraportori ai Comisiei de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
30.11.2011
Ministrul Justiției, Oleg Efrim, s-a întâlnit astăzi cu coraportorii Comisiei de monitorizare a obligațiilor și angajamentelor asumate de statele membre ale Consiliului Europei, care se află într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuția pe care Oleg Efrim a purtat-o cu membrii delegației Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, compusă din coraportorii Lise Christoffersen și Piotr Wach, precum și secretarul Comisiei de monitorizare, Sylvie Affholder, s-au axat pe probleme ce țin de reforma justiției și acțiunile autorităților pentru combatere corupției.
    
 
Fundația Konrad Adenauer se arată disponibilă să sprijine reforma sectorului justiției din Republica Moldova
29.11.2011
Ministrul Justiției, Oleg Efrim, s-a întâlnit astăzi cu Thorsen Geissler, reprezentant al Programului "Statul de Drept în Europa de Sud-Est" al Fundației Konrad Adenauer, cu care a purtat o discuție pe seama proiectelor acestei importante instituții germane în susținerea reformei justiției din Republicii Moldova.
    
 
Anunt despre invitaţia de participare la proba scrisă a persoanelor admise la concursul de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar
28.11.2011
care va avea loc la data de 30.11.11 , ora 11:00, la sediul Institutului Naţional al Justiţiei (m.Chişinău,str.Serghei Lazo, 1)
Vezi în : româna     // 1874.131 Kb   
 
Strategia de Reformare în Sectorul Justiției a fost adoptată de Parlament în lectură finală
25.11.2011
Strategia de Reformare în Sectorul Justiției pentru anii 2011-2016 a fost adoptată azi de Parlament, în lectură finală, cu votul tuturor celor 80 de deputați prezenți în sala de ședințe. La propunerea comisiei juridice, pentru numiri și imunități, în varianta finală a acestui document au fost operate un șir de modificări propuse de Curtea Supremă de Justiție, Procuratura Generală, Institutul Național al Justiției, precum și de alte instituții.
    
 
Ministrul Justiției s-a întâlnit cu o delegație a Curții Constituționale a României
22.11.2011
Ministrul Justiției, Oleg Efrim, s-a întâlnit astăzi, 22 noiembrie, cu membrii unei delegații a Curții Constituționale a României, care se află într-o vizită la Chișinău. Delegația, condusă de președintele Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, a fost însoțită la această întrevedere de președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase.
    
 
Ministerul Justiţiei a organizat o sesiune de dezbateri publice asupra proiectului Planului de Acţiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiţiei
16.11.2011
Ministerul Justiției a organizat astăzi, pe 16 noiembrie, o sesiune de dezbateri publice asupra proiectului Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției, pentru anii 2011-2016.
    
 
Anunţ privind iniţierea procesului de monitorizare a Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat
11.11.2011
    
 
Rezumatul recomandărilor formulate de participanții la Conferința „Evaluarea reformelor privind Justiția pentru Copii în Republica Moldova”
10.11.2011
Reformele legislative în domeniul protecției drepturilor copilului în contact cu sistemul de justiție realizate în ultimii ani au adus schimbări salutabile în acest domeniu. Legislația este mai compatibilă cu standardele internaționale, durata sentințelor copiilor a fost redusă, numărul copiilor care sunt scoși în afara sistemului juridic penal cît mai devreme posibil este în creștere, servicii de probațiune au fost create, procurori au fost desemnați pentru examinarea cauzelor privind minorii, numărul copiilor privați de libertate a scăzut și au fost întreprinse eforturi de a școlariza copiii aflați în detenție preventivă.
    
 
ANUNŢ privind iniţierea procesului de monitorizare a actelor legislative
07.11.2011
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.704 din 20.09.2011 „Cu privire la aprobarea Listei actelor legislative şi normative, care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în semestrul II al anului 2011”, în scopul identificării gradului de implementare a actelor legislative şi normative, determinării faptului dacă obiectivele şi/sau scopul actelor au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative, Departamentul Instituţiilor Penitenciare în calitatea sa de organ central de specialitate, subordonat Ministerului Justiţiei anunţă iniţierea procesului de monitorizare şi evaluare a implementării Legii nr.8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune.
    
 
Sediul Curții de Apel Comrat a fost inaugurat după o reparație capitală
04.11.2011
Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a participat azi, alături de premierul Vlad Filat, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Timofti, bașkanul UTA Gagauz-Yeri, Mihail Formuzal, precum și alți reprezentanți ai administrației de stat, ai corpului judecătoresc și procuraturii, la inaugurarea sediului Curții de Apel de la Comrat, după reparația capitală a acestuia.
    
 
Parlamentul a adoptat, în prima lectură, Strategia de Reformare în Sectorul Justiției
03.11.2011
Proiectul Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției a fost adoptat astăzi, în prima lectură, de Parlamentul Republicii Moldova. În susținerea acestui document au votat toți cei 53 de deputați, membri ai coaliției de guvernământ, prezenți în sala de ședințe a Legislativului.
    
 
Anunt despre organizarea concursului pentru admiterea în calitate de executor judecătoresc stagiar.
03.11.2011
În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii privind executorii judecătoreşti şi p. 5 al Regulamentului privind condiţiile de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar şi condiţiile de efectuare a stagiului şi Statutul său, Uniunea Naţională a executorilor judecătoreşti anunţă organizarea concursului pentru admiterea în calitate de executor judecătoresc stagiar
    
 
Ministerul Justiției și UNICEF au organizat o conferință de evaluare a reformelor privind justiția pentru copii
01.11.2011
Participanții la acest eveniment, printre care conducerea Ministerului Justiției, reprezentanți ai instanțelor de judecată, ai Procuraturii Generale și ai altor instituții responsabile, precum și experți naționali și străini, au analizat normele internaționale și practicile în promovarea reformelor privind justiția pentru copii, precum și impactul reformelor realizate în acest domeniu în Republica Moldova.
    
 
Ministerul Justiției a demarat consultările publice pe marginea primei versiuni a Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției
01.11.2011
Ministerul Justiției a demarat azi, 1 noiembrie, un ciclu de consultări publice pe marginea primei versiuni a proiectului Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției.
    
 
Ministerul Justiției și UNICEF organizează o conferință de evaluare a reformelor în domeniul justiției pentru copii
31.10.2011
    
 
Ministerul Justiţiei iniţiază procesul de consultare a proiectului Strategiei Naţionale de Dezvoltare-Moldova 2020, pentru prioritatea "Justiţie responsabilă şi incoruptibilă"
29.10.2011
Astfel, la data de 3 noiembrie, ora 10.00, în incinta Ministerului Justiţiei, biroul 104, se organizează consultări publice pe marginea proiectului Strategiei în cadrul unei şedinţe de lucru.
    
 
Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor anunţă organizarea sesiunii de toamnă examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii
26.10.2011
Examenul va fi organizat în termen de 20 de zile de la data limită de depunere a actelor.
    
 
1 2 3 4 5 »»

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11292289     Soluție
 
Servicii
Close