Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
 
Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei de naștere a Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi
30.12.2020
Mult stimate Ministru al Justiției, Domnule Fadei NAGACEVSCHI,Cu prilejul aniversării Zilei Dumneavoastră de naștere întregul colectiv al Ministerului Justiției Vă adresează cele mai calde, sincere și distinse felicitări, însoțite de multă sănătate, inspirație, apreciere, încredere, liniște sufletească, bunăstare în familie, precum și multă putere de a crea, și în continuare, lucruri tot atât de frumoase.
    
 
Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi cu prilejul sărbătorilor de iarnă
24.12.2020
    
 
Ministerul Justiției anunță concursul național pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
24.12.2020
Astăzi, 24 decembrie 2020, Ministerul Justiției anunță organizarea concursului național pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
    
 
Ministerul Justiției lansează campania „Miracolul sărbătorilor de iarnă există - Miracolul ești Tu!"
23.12.2020
Și în acest an, în ajunul sărbătorilor de iarnă, Ministerul Justiției lansează campania de susținere a copiilor defavorizați din întreaga țară: „Miracolul sărbătorilor de iarnă există - Miracolul ești Tu!".
    
 
Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției Fadei Nagacevschi cu prilejul Zilei funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare
19.12.2020
Stimați colaboratori ai sistemului penitenciar,Stimați colegi,Sărbătoarea profesională „Ziua funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare”, îmi conferă deosebita onoare de a Vă adresa cele mai sincere și alese felicitări, multă sănătate, prosperitate în familiile fiecăruia, încredere și putere în crearea lucrurilor cât mai inspirate și frumoase.
    
 
Decernarea premiilor învingătorilor Concursului „Violența împotriva femeilor în culoare și în eseu” lansat de către Ministerul Justiției
14.12.2020
Astăzi, 14 decembrie 2020, au fost premiați învingătorii concursului cu genericul „Violența împotriva femeilor în culoare și în eseu” lansat de către Ministerul Justiției în cadrul campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”.
    
 
Ședința de coordonare asupra implementării „Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și Planul de acțiuni” al acesteia
11.12.2020
Astăzi, 11 decembrie 2020, Ministerul Justiției în parteneriat cu echipa proiectului Uniunii Europene „Suport pentru prevenirea și combaterea eficientă a corupției în sectorul justiției”, au organizat o ședință, în regim on-line, de coordonare aferentă priorităților instituționale și sectoriale care derivă din „Strategia pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia”.
    
 
Mesaj al Ministrului Justiției Fadei Nagacevschi cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului
10.12.2020
Celebrarea la 10 decembrie a Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, instituită odată cu adoptarea și proclamarea de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în anul 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, constituie un eveniment inedit de reconfirmare a rolului important de consolidare a instituției și mecanismului de protecție al drepturilor omului la nivel global, în vederea neadmiterii încercării de diminuare a demnității și valorii persoanei umane.
    
 
Mesajul Ministrului Justiției Fadei Nagacevschi cu prilejul Zilei internaționale anticorupție
09.12.2020
În fiece an, la data de 9 decembrie, este celebrată Ziua internațională anticorupție, care este destinată să consolideze și să fortifice eforturile în lupta cu fenomenul de corupție.
    
 
Curtea Constituțională a avizat pozitiv proiectul de lege pentru modificarea Constituției
03.12.2020
Astăzi, 3 decembrie 2020, Curtea Constituțională a emis avizul la proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova care este definitiv și nu poate fi supus niciunei căi de atac.
    
 
Extinderea comunităților terapeutice pentru deținuții dependenți de droguri în cadrul penitenciarelor din întreaga țară
01.12.2020
Aprobarea, la data de 30 noiembrie 2020, în cadrul ședinței de Guvern a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (comunitatea terapeutică) reprezintă o avansare în vederea extinderii acestor comunități terapeutice destinate deținuților dependenți de droguri în cadrul penitenciarelor din întreaga țară.
    
 
Ministerului Justiţiei consolidează răspunsul sistemului de justiţie penală la cazurile de infracţiuni privind viaţa sexuală
01.12.2020
La data de 30 noiembrie 2020, în cadrul ședinței de Guvern a fost aprobat proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, în partea ce ține de asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală.
    
 
Ministerul Justiției a ajustat și fortificat mecanismul de evaluare a candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
01.12.2020
În cadrul ședinței de Guvern din 30 noiembrie 2020, a fost aprobat proiectul Hotărârii de Guvern privind instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la CtEDO și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la CtEDO, elaborat și promovat de către Ministerul Justiției.
    
 
Consolidarea răspunsului sistemului de justiţie penală la cazurile de infracţiuni privind viaţa sexuală – realizare importantă a Ministerului Justiţiei
27.11.2020
Ministerul Justiției a elaborat și a remis spre examinare și aprobare în ședință de Guvern, proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, în partea ce ține de asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală.
    
 
Proiectul Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia a fost adoptat de Parlament
26.11.2020
Astăzi, 26 noiembrie 2020, a fost votat în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia.
    
 
Ministerul Justiției salută decizia Uniunii Europene de alocare a 50 mil euro pentru Republica Moldova
25.11.2020 - 
Ministerul Justiției aduce sincere mulțumiri Uniunii Europene pentru suportul acordat și își va executa în continuare cu bună-credință angajamentele asumate conform domeniului de competență.
    
 
Ministerul Justiției lansează concursul cu genericul "Violența împotriva femeilor în culoare și în eseu"
25.11.2020
La data de 25 noiembrie 2020, în contextul lansării campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, Ministerul Justiției anunță desfășurarea unui concurs de desen și a unui concurs de eseu, care vor avea ca subiect fenomenul violenței împotriva femeilor și fetelor.
    
 
Prevenirea și combaterea actelor de violență împotriva femeilor – prerogativa Ministerului Justiției
25.11.2020
În contextul declarării la 25 noiembrie de către Organizația Națiunilor Unite a Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, a fost lansată campania la nivel global, cât și național de „16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen”.
    
 
Mesaj de felicitare al Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Copiilor
20.11.2020
Celebrarea la data de 20 noiembrie, începând cu anul 1989, a aniversării adoptării Convenției cu privire la Drepturile Copilului, precum și marcării sărbătoririi Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului de către Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF), îmi conferă distinsa oportunitate de a-mi exprima sentimentul sincer de susținere și îndemn de consolidare durabilă a protejării drepturilor copiilor, celor care sunt mai slabi, mai neajutorați, mai vulnerabili și mai în dificultate decât noi maturii.
    
 
Acțiunile de profanare a mormintelor și a monumentelor, precum și pentru încălcarea legislaţiei cu privire la cultele religioase vor fi sancționate mai dur
20.11.2020
Astăzi, 20 noiembrie 2020, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului a fost votat în unanimitate în două lecturi, proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative, și anume art. 222 din Codul penal și art. 54 din Codul contravențional, în vederea ajustării sancțiunilor pentru acțiunile de profanare a mormintelor și a monumentelor și încălcarea legislaţiei cu privire la cultele religioase, elaborat și promovat de către Ministerul Justiției.
    
 
Contribuția Programului USAID pentru Justiție Transparentă în modernizarea și transparentizarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova
19.11.2020
Sistemul judecătoresc din Republica Moldova a beneficiat de asistență în valoare de 7.5 milioane de dolari, din partea poporului american, pentru implementarea mai multor soluții IT de ultimă generație și consolidarea capacităților instituționale în sectorul justiției.
    
 
Amicus Curiae emis de către Comisia de la Veneția și Directoratul General al Drepturile Omului și Statul de Drept al Consiliului Europei referitor la proiectul de amendamente constituționale privind Consiliul Superior al Magistraturii
17.11.2020
La 16 noiembrie 2020, Comisia de la Veneția și Directoratul General al Drepturile Omului și Statul de Drept al Consiliului Europei au prezentat Amicus Curiae referitor la proiectul de amendamente constituționale privind Consiliul Superior al Magistraturii, elaborat la solicitarea Curții Constituționale a Republicii Moldova din 9 octombrie 2020.
    
 
Evaluarea mecanismului privind activitatea și componența Consiliului Superior al Procurorilor de către Ministerul Justiției și Consiliul Europei
12.11.2020
Astăzi, 12 noiembrie 2020, pe platforma proiectului „Acțiune împotriva Corupției în Republica Moldova”, finanțat de Biroul pentru Afaceri Juridice şi Combaterea Traficului de Droguri (INL) al Departamentului de Stat al SUA și implementat de către Consiliul Europei, Ministrul justiției, Fadei Nagacevschi a avut o discuție cu dl James Hamilton și dna Mjriana Visentin, experți ai Consiliului Europei.
    
 
Ei sunt eroii zilei: au donat sânge pentru salvarea lui Vlad Ciobanu - „Eminescu” din creația lui Emil Loteanu
11.11.2020
Astăzi, 11.11.2020, patru funcționari din cadrul sistemului administrației penitenciare, care au întrunit criteriile de eligibilitate, au răspuns afirmativ îndemnului Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi de a acorda susținere, prin donare de sânge, actorului Vladimir Ciobanu, internat cu leucemie acută în România.
    
 
Ministrul Justiției al Republicii Moldova, Fadei Nagacevschi a participat în cadrul Conferinței Miniștrilor Justiției ai statelor membre ale Consiliului Europei cu genericul "Independența justiției și statul de drept"
10.11.2020
La data de 9 noiembrie 2020, Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a participat în cadrul Videoconferinței Miniștrilor Justiției ai statelor membre ale Consiliului Europei cu genericul "Independența justiției și statul de drept".
    
 
Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Radu Foltea a participat la reuniunea Comisiei pentru Afaceri Juridice și Drepturile Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
10.11.2020
La data de 9 noiembrie 2020, s-a întrunit în regim de videoconferință, Comisia pentru Afaceri Juridice și Drepturile Omului (APCE).
    
 
Ministerul Justiției susține sistemul medical din Republica Moldova în lupta cu COVID-19
06.11.2020
Astăzi, 6 noiembrie 2020, Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, împreună cu angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratului Național de Probațiune au participat la acțiunea de donare de sânge, plasmă și plasmă convalescentă la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui din municipiul Chișinău.
    
 
Întrevederea Ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi cu Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin
05.11.2020
La data de 5 noiembrie 2020, a avut loc întrevederea dintre Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi și Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin.
    
 
Sancționarea mai dură a persoanelor pentru acțiunile de profanare a mormintelor și a monumentelor, precum și pentru încălcarea legislaţiei cu privire la cultele religioase
05.11.2020
Astăzi, 5 noiembrie 2020, în cadrul ședinței de Guvern a fost aprobat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative, și anume art. 222 din Codul penal și art. 54 din Codul contravențional, în vederea ajustării sancțiunilor pentru acțiunile de profanare a mormintelor și a monumentelor și încălcarea legislaţiei cu privire la cultele religioase, elaborat și promovat de către Ministerul Justiției.
    
 
Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Armenia în Republica Moldova, Jivan Movsisyan
05.11.2020
Astăzi, 5 noiembrie 2020, Ministrul Justiției Fadei Nagacevshi a avut o întrevedere cu E. S. Jivan Movsisyan, Ambasadorul Republicii Armenia în Republica Moldova.
    
 
1 2 3 4 5 6 »»

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11292636     Soluție
 
Servicii
Close