Anunţuri
 
Anunţ privind organizarea concursului de selectare în cadrul Ministerului Justiției a unor experți în vederea implementării proiectului comun cu UNICEF-Moldova „Suport Ministerului Justiţiei în vederea promovării justiţiei pentru copii” Selectarea unui grup de experţi pentru elaborarea studiului privind identificarea serviciilor pentru copiii în contact cu sistemul de justiție și stabilirea costului anual al acestora, precum și evaluarea oportunității / posibilităților de bugetare separată a costurilor corespunzătoare în bugetul de stat
10.05.2011
    
 
Anunţ privind organizarea concursului de selectare în cadrul Ministerului Justiţiei a unor experţi în vederea implementării proiectului comun cu UNICEF-Moldova „Suport Ministerului Justiţiei în vederea promovării justiţiei pentru copii” Selectarea unui grup de experţi pentru elaborarea studiului privind situaţia actuală a copiilor sub vîrsta minimă a răspunderii penale, care comit infracţiuni şi promovarea unor măsuri pentru asistenţa şi reabilitarea acestora în comunitate
07.04.2011
    
 
Elaborarea studiului privind identificarea serviciilor pentru copiii în contact cu sistemul de justiţie şi stabilirea costului anual al acestora, precum şi evaluarea oportunităţii / posibilităţilor de bugetare separată a costurilor corespunzătoare în bugetul de stat
15.03.2011
    
 
Anunţ privind organizarea concursului de selectare în cadrul Ministerului Justiţiei a unor experţi în vederea implementării proiectului comun cu UNICEF-Moldova „Suport Ministerului Justiţiei în vederea promovării justiţiei pentru copii”
05.03.2011
    
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11641253     Soluție
 
Servicii
Close