Prima / Transparenţa în procesul decizional / Anunțuri privind organizarea consultării publice » Anunț privind lansarea consultărilor publice privind instrumentele viitoarelor politici publice pentru continuitatea reformei sectorului justiției după expirarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 imprimare
Anunț privind lansarea consultărilor publice privind instrumentele viitoarelor politici publice pentru continuitatea reformei sectorului justiției după expirarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016
29.12.2015    

În paralel cu implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 și a Planului de acţiuni, în conformitate cu decizia Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept adoptată în ședința sa din 27 aprilie 2015, Ministerul Justiției a demarat identificarea și dezvoltarea cadrului general privind viitoarele politici care urmează să fie realizate după expirarea instrumentelor menționate mai sus. Acest proces are loc cu ajutorul Proiectului Uniunii Europene pentru "Susținerea Coordonării Reformei Sectorului Justiției în Republica Moldova", care a efectuat o serie de consultări și evenimente, inclusiv atelierul de lucru din 26 noiembrie 2015, și a produs Raportul anexat, care reflectă concluziile principale, practici internaționale și sugestii cu privire la formatul, opțiunile pentru cadrul politic de reformare a sectorului.

În scopul de a asigura un proces de consultare incluzivă, Ministerul Justiției din Republica Moldova invită publicul să contribuie la formarea unei viziuni în ceea ce privește viitorul cadru pentru reforma sectorului și să prezente opiniile privind:

  1. Structura, formatul, termenul și alți parametri, preferabili / adecvați pentru aceste instrumente / documente de politici;
  2. Structura, formatul și alți parametri, preferabili / adecvați pentru mecanismele de implementare și monitorizare;
  3. Elementele de substanță (acțiuni, domenii, indicatori / obiective specifice) care urmează să fie abordate prin noile reforme și viitoarele instrumente de politici corespunzător.

Întru asigurarea uniformității contribuțiilor Dumneavoastră am dori să propunem ca primele două puncte să fie abordate în scrisoarea de însoțire, iar elementele de substanță în tabelul anexat.

Răspunsurile / contribuțiile scrise și datele de contact ale funcționarilor / persoanelor desemnate să reprezinte instituția / organizația respectivă în procesul de elaborare a viitoarelor instrumente și mecanisme de politici publice sunt așteptate pînă la 1 februarie 2016 la adresa de e-mail: public.consult@justice.gov.md. Vă informăm că la primirea răspunsurilor și propunerilor, se intenționează analiza lor, care va continua cu proiectarea instrumentelor și mecanismelor de politici publice pentru sectorul justiției.

Menționăm că contribuția Dvs. este importantă pentru sectorul justiției și societate în general și contăm pe ea foarte mult.

Pentru întrebări, clarificări suplimentare vă rugăm să contactați echipa responsabilă pentru dezvoltarea cadrului în discuție la adresa de e-mail: public.consult@justice.gov.md sau Dna Tatiana Moraru, Șef al Direcţiei Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor a Ministerului Justiției, tel.: 022 201439.

Raportul "Instrumente și cadrul viitor de politici pentru reformarea sectorului justiției în Republica Moldova" (română)

Report on Justice Sector Future Reform Policy Instruments and Framework in Moldova (English)

Tabel pentru propuneri

privind elementele de substanță (acțiuni, domenii, indicatori / obiective specifice) care urmează să fie abordate prin noile reforme și viitoarele instrumente de politici în sectorul justiției

Matrix for proposals

regarding substantial elements (specific actions, areas, objectives/indicators) to be addressed by further justice sector reforms and future policy instruments

 

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 12126421     Soluție
 
Servicii
Close