Prima / Comunicate de presă » Activitatea organizatorică și administrativă a instanțelor judecătorești va fi exercitată de o agenție imprimare
Activitatea organizatorică și administrativă a instanțelor judecătorești va fi exercitată de o agenție
23.12.2014    

Departamentul de Administrare Judecătorească (DAJ), aflat în subordinea Ministerului Justiției, va fi reorganizat în Agenția de administrare a instanţelor judecătoreşti. Pentru a eficientiza activitatea DAJ, dar și pentru a îmbunătăți procesul de planificare şi utilizare rațională a resurselor financiare ale sistemul judecătoresc, Ministerul Justiției, în colaborare cu DAJ, a elaborat un proiect de Hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției de administrare a instanţelor judecătoreşti.

Proiectul, remis Guvernului spre examinare, prevede asigurarea dezvoltării constante a sistemului informaţional judiciar, precum și formarea corectă a bugetelor, ca urmare a evaluării necesităţilor de ordin administrativ, organizatoric, tehnico-material şi informaţional. Spre deosebire de DAJ, Agenția va avea mai multe atribuții, cum ar fi extinderea și detalierea procesului de analiză a statisticilor judiciare, producerea analizelor narative, analizarea trendurilor, formularea propunerilor strategice pentru Consiliul Superior al Magistraturii, dar și organizarea și buna funcţionare a sistemului informaţional judecătoresc (în prezent, DAJ gestionează portalul unic al instanțelor judecătorești, achiziționează servicii pentru mentenanța sistemului de distribuire aleatorie a dosarelor și întreţinerea echipamentului de înregistrare audio a ședințelor de judecată etc.).

Drept urmare a complexității atribuţiilor Agenţiei şi instituirii noilor funcţii, se propune majorarea numărului de angajați, de la 11 persoane, câte sunt în prezent, la 31. Prezentul proiect se mai referă la asigurarea instruirii personalului secretariatului instanţelor judecătoreşti. Și anume, Agenția va coordona organizarea cursurilor de instruire a personalului din instanţe (cu excepția judecătorilor), va asigurarea calitatea și uniformizarea acestor cursuri și va contribui la implementarea politicilor în domeniu la nivel naţional.

Documentul propune crearea unui mecanism centralizat de achiziții publice pentru instanțele judecătorești (judecătorii și curți de apel). Achiziționarea unor bunuri, lucrări, servicii sau echipament IT se va face centralizat de către Agenție, iar instanţele judecătorești vor avea calitatea de asociaţi ai acestor achiziţii. Sistemul centralizat de achiziții publice va contribui la gestionarea eficientă a fondurilor alocate, economisirea mijloacelor financiare prin încheierea unor contracte mai favorabile, uniformizarea calității serviciilor şi mărfurilor pentru toate instanţele, obținerea unui preţ de achiziţii scăzut la procurarea cantităţilor mai mari de bunuri, lucrări și servicii ș.a. În prezent, în sistemul judecătoresc există deficienţe la capitolul finanţării, autogestionării, precum şi utilizării eficiente a resurselor financiare. Totodată, se atestă capacitatea redusă şi insuficientă a instanţelor judecătoreşti de a asigura planificarea şi evaluarea reală a necesităţilor bugetare.

Elaborarea proiectului de Hotărâre este o acțiune prevăzută în Planul privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11640886     Soluție
 
Servicii
Close