Prima / Comunicate de presă » Anunţ pentru organizarea sesiunii de toamnă a examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor imprimare
Anunţ pentru organizarea sesiunii de toamnă a examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor
18.10.2010    

Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor anunţă organizarea sesiunii de toamnă a examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti.

În vederea înscrierii la examen candidaţii vor depune următoarele acte:  

a)   cerere, cu indicarea activităţii şi a limbii pentru care se solicită autorizarea (vezi modelul în anexa nr. 1);

 b)   curriculum vitae (vezi modelul în anexa nr. 2);

 c)   copia legalizată a diplomei de licenţă ori echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau limbile străine pentru care se solicită autorizarea, cu anexa la diplomă. Pentru limbile orientale ori rar folosite (japoneză, chineză, turcă, arabă etc.), precum şi al interpreţilor semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi se vor prezenta certificate care atestă nivelul cunoaşterii limbii sau, după caz, a semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi; 
 d)   copia legalizată a actelor ce atestă vechimea în muncă în specialitatea dată de cel puţin 2 ani;

 e) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale şi autenticitatea actelor prezentate (vezi modelul în anexa nr. 3);
 f)     copia legalizată a buletinului de identitate.

             Actele de referinţă, urmează a fi depuse la adresa : mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare , nr.124 ”b”,bir.211, Departamentul de Administrare  Judecătorească pînă la 15 noiembrie 2010.

            Examenul va fi organizat în termen de 20 de zile de la data limită de depunere a actelor.

Informaţiile relevante referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor vor fi plasate pe pagina web a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, la rubrica persoane autorizate – interpreţi şi traducători. 

Telefon de contact –22-01-49, secretar al Comisiei, Chetrean Ina.

Model de cerere
Model de CV
Model de declaraţie

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11640895     Soluție
 
Servicii
Close