Prima / Comunicate de presă » Ministerul Justiţiei va coordona monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei imprimare
Ministerul Justiţiei va coordona monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei
29.12.2010    

La data de 20 decembrie 2010, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 1181 cu privire la monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, publicată  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 254-256 din 24.12.2010.  Hotărârea menţionată intră in vigoare la data de 1 februarie 2011 şi are drept scop instituirea mecanismului de monitorizare a implementării actelor normative ale Guvernului, adoptate în vederea aplicării actelor normative şi legislative.

Obiectivul primordial urmărit consta în stabilirea unui mecanism de monitorizare ce ar permite evaluarea gradului de realizare a scopurilor propuse prin normele unui sau altui act normativ sau legislativ, a consecinţelor neprevăzute sau negative survenite la implementarea acestora, precum şi efectuarea evaluării impactului acestor consecinţe asupra implementării curente a actului.

Conform prevederilor hotărârii, în calitate de coordonator al procesului de monitorizare este desemnat Ministerul Justiţiei. Acesta, în virtutea competenţelor acordate, urmează să elaboreze semestrial lista actelor normative şi legislative care urmează a fi monitorizate, să acorde suport metodologic autorităţilor responsabile cu privire la metodologia de monitorizarea şi să generalizeze rezultatele acestui proces.

Prin intermediul aceluiaşi act normativ a fost adoptată şi Metodologia privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, care stabileşte obiectivele şi principiile monitorizării, modul de organizare, precum şi etapele monitorizării. Scopul propus prin adoptarea acestor reglementări este de a identifica gradul de executare a legislaţiei şi de a determina dacă obiectivele actului au fost îndeplinite.

Pentru a asigura transparenţa procesului de monitorizare, pagina web oficială a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice desemnate responsabile de monitorizarea implementării a unui sau alt act legislativ sau normativ, urmează să  plaseze anunţul privind iniţierea procesului de monitorizare, termenul de prezentare a propunerilor, argumentarea propunerilor, datele de contact, etc. De asemenea, pentru asigurarea organizării şi desfăşurării eficiente a procesului de monitorizare, în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice se desemnează o persoană responsabilă pentru coordonarea acestuia.

Pe parcursul lunii ianuarie 2011, persoanele desemnate în calitate de coordonator al procesului de monitorizare din cadrul fiecărui organ central de specialitate al administraţiei publice vor participa la cursuri de instruire,  fapt ce va permite dezvoltarea, în acest sens, a abilităţilor necesare precum şi, implicit, consolidarea procesului de monitorizare în instituţiile respective.

Pe pagina oficială web a Ministerului Justiţiei poate fi găsită rubrica Monitorizarea procesului de implementare a legislaţie, unde toţi subiecţii interesaţi pot veni cu propuneri de iniţiere a monitorizării procesului de implementare a unor acte legislative şi normative.
 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11715692     Soluție
 
Servicii
Close