Prima / Comunicate de presă » Oportunitate de instruire pentru mediatori imprimare
Oportunitate de instruire pentru mediatori
15.11.2016 Rodion Guștiuc   

20 de mediatori urmează să beneficieze de un training pe subiectul cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea. Pentru a se înscrie la curs, aceștia trebuie să depună dosarul de concurs până pe 18 noiembrie curent.

Instruirea mediatorilor va avea loc în parteneriat cu Institutul Național al Justiției şi Consiliul de Mediere, având ca scop formarea următoarelor competențe:

- să poată distinge și identifica conceptele de bază cu care să opereze în procesul de mediere cauzelor cu implicarea copiilor în conflict cu legea;

- să poată stabili, în mod imperativ, acțiunile de intervenție, care ar crea premise pe termen lung în susținerea copiilor;

- să poată determina sursele și resursele la nivel intersectorial care ar fi în concordanță cu necesitățile copiilor;

- să posede abilități și cunoștințe practice de instrumentare a cazurilor în care sunt implicați atât copiii, cât și alți actori;

- să posede abilități de gestionare și autogestionare a situațiilor critice într-un proces de mediere;

- să evidenţieze modul de reacţie a sistemului de justiţie la necesităţile copiilor implicaţi într-un proces penal;

- să caracterizeze procedura de pornire a procesului penal la plângerea prealabilă;

- să estimeze consecințele juridice ale împăcării părţilor şi retragerii plângerii prealabile;

- să delimiteze funcţiile procesuale ale mediatorului în raport cu alte funcţii procesuale;

- să distingă interacţiunile în urma cărora este admisă împăcarea părţilor în cadrul unui proces penal;

- să aplice cunoştinţele specifice/profesionale în rezolvarea unor situaţii-problemă, dar şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;

- să coopereze cu ceilalţi mediatori în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul interviziei, dezvoltării profesionale și a altor posibilități de formare profesională.

Cerinţe faţă de aplicanţi:

  • Deţinător al licenţei de mediator;
  • Preferabil, experiența în domeniul medierii cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea sau să manifeste interes sporit pentru specializare pe aceste categorii de cauze;
  • Disponibilitate de a participa la instruire 3 zile consecutiv în perioada 23-25 noiembrie 2016.

Dosarul de participare:

1. CV-ul;

2. Copia licenței de mediator;

3. Scrisoare de intenție (unde se va indica experiența sau se va argumenta dorinţa/necesitatea de specializare).

Dosarul trebuie prezentat până pe 18 noiembrie 2016, ora 09:00, pe adresa: mun. Chișinău, MD-2009, str. Lomonosov 33, sau transmis la: info@irp.md.

Activitatea de asigurare a specializării actorilor din sistemul justiției în lucrul cu copiii, inclusiv a mediatorilor, este prevăzută de către Strategia de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 (domeniul specific de intervenţie 6.3.1). Toate cheltuielile de cazare, deplasare şi alimentare pentru instruire sunt asigurate de organizatori.

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Protocol, Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 40 / e-mail: presa@justice.gov.md

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11640817     Soluție
 
Servicii
Close