Prima / Comunicate de presă » Ajustări legislative pentru sporirea egalității de șanse imprimare
Ajustări legislative pentru sporirea egalității de șanse
07.12.2017    

29 noiembrie 2017, Chișinău - Ministerului Justiției propune consultărilor publice un proiect de lege privind asigurarea egalității de șanse a cetățenilor din Moldova. Scopul proiectului este de a perfecționa și consolida cadrul normativ ce reglementează activitatea Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității.

Documentul va clarifica competențele Consiliului, va extinde criteriile de non-discriminare, va îmbunătăți colectarea datelor privind discriminarea, diversitatea, monitorizarea, evaluarea și raportarea anuală a rezultatelor. Modificările vor fi operate în Codul penal, cel contravențional, Legea cu privire la asigurarea egalității,   Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității.
 
Statul nostru susţine o politică publică de prevenire şi sancţionare a tuturor formelor de discriminare, recunoaşte egalitatea între cetăţeni cu scopul protecţiei persoanelor defavorizate. Astfel, țara noastră îşi propune să consolideze şi să adapteze politică publică anunțată la obiectivele realității societăţii, prin asigurarea unităţii cadrului legislativ și consolidarea celui instituţional.
 
Constituţia noastră consfinţeşte egalitatea cetăţenilor Republicii Moldova în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială. Conform Legii Supreme a statului, cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii, cu excepţiile stabilite de lege.
 
Proiectul poate fi consultat AICIiar nota informativă AICI.

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 40 / e-mail: presa@justice.gov.md

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11640815     Soluție
 
Servicii
Close