Prima / Comunicate de presă » Reglementări noi privind procedura notarială imprimare
Reglementări noi privind procedura notarială
16.11.2018    

Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul legii privind procedura notarială, elaborat de Ministerul Justiției. Proiectul vine să ajusteze procedurile notariale la noile reglementări în materie civilă. De asemenea, după intrarea în vigoare a legii adoptate, notarilor le va reveni o serie de competențe noi.

În contextul noii redacții a Codului Civil, promovat de Ministerul Justiției, în legea adoptată sunt introduse elemente noi ce vizează procedura moștenirii. Astfel, sunt schimbate clasele de moștenitori, este instituit termenul de 3 luni de renunțare la moștenire, dar și alte termene, opțiuni, precum și  subiecți noi. Activitatea notarială se va întemeia pe acordul dintre moștenitori cu privire la calitatea lor, la cotele părți ce le revin din succesiune, la valabilitatea dispozițiilor succesorale și la toate celelalte elemente ale procedurii succesorale.

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor, notarii vor avea competența de a desface căsătorii, în cazul acordului comun al soţilor, în prezența lor sau în prezența unuia dintre soți și dacă celălalt soț și-a comunicat acordul autentificat, precum şi cererea de desfacere a căsătoriei în absenţa sa. De asemenea, procedura va putea avea loc dacă nu există litigii privind partajarea patrimoniului comun și întreţinerea copiilor minori comuni.

O altă competență extinsă a notarilor este înregistrarea actelor de dispoziție în Registrul bunurilor imobile. Imediat după autentificarea actului juridic, contractului sau eliberarea certificatului notarial, notarul va efectua înregistrarea prin aplicarea semnăturii electronice. Astfel, rolul notarului va fi mai activ în privința asigurării intrării în vigoare a acestor acte.

De asemenea, pentru efectuarea unor cercetări metodice, cu aplicarea unor cunoștințe speciale și procedee tehnico-științifice pentru formularea unor concluzii, notarii din oficiu sau la cererea viitoarelor părți sau alți participanți la procesul de judecată, vor putea dispune efectuarea expertizelor extrajudiciare.

Modificările vor intra în vigoare după 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor privind notarea în Registrul bunurilor imobile ce   vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020 și a unor prevederi privind procedura succesorală.

Pentru detalii, poate fi consultat integral proiectul de lege și nota informativă.

      

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11716093     Soluție
 
Servicii
Close