Prima / Comunicate de presă » Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE imprimare
Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE
29.11.2018    

O nouă reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE are loc la Bruxelles. Din partea Republicii Moldova, la dialogul privind evoluțiile în domeniul justiției participă secretarul general de stat al Ministerului Justiției, Anatolie Munteanu.

Discuţiile Comitetului de Asociere RM-UE au ca scop evaluarea progreselor în implementarea Acordului de Asociere pe un șir de dimensiuni, cum ar fi: dialogul politic, reformele, libertatea, securitatea, justiția, cooperarea economică şi sectorială, dar şi reglementarea conflictului transnistrean.

În prezentarea evoluțiilor de la ultima reuniune, privind reforma justiţiei, Anatolie Munteanu a făcut o retrospectivă a realizărilor anului 2018, perioadă în care Ministerul Justiției și-a concentrat activitatea pe elaborarea și promovarea proiectelor stabilite ca priorități în „Mica Reformă a Justiției”. Acestea derivă și din prevederile Acordului de asociere RM – UE vizând, în esență, direcțiile strategice ale reformei, și anume: consolidarea independenței sistemului judiciar, consolidarea mecanismelor de responsabilizare a judecătorilor, asigurarea transparenței și calității actului de justiție.

În acest sens, au fost comunicate măsurile promovate ce au rezultat aprobarea unor modificări legislative importante precum: modernizarea Codului civil și a cadrului conex, simplificarea procedurii civile, stabilirea unui mecanism eficient de responsabilizare a judecătorilor, uniformizarea modalităților de acces în funcția de judecător ș.a. În scopul asigurării transparenței în sistemul judecătoresc, a fost evidențiată implementarea tehnologiilor informaționale în sectorul justiției - reconfigurarea subsistemului informațional e-Dosar Judiciar, parte a Sistemului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Actualmente pilotarea subsistemului e-Dosar Judiciar are loc în toate sediile Judecătoriei Chișinău și în Curtea de Apel Chișinău, perioada de testare fiind extinsă până la definitivarea și implementarea noului PIGD.

O altă componentă a reformei sectorului justiției, pusă în discuție, a fost reorganizarea instanțelor judecătorești ce se efectuează gradual, prin optimizarea numărului de judecătorii, sediilor și specializarea judecătorilor. În acest sens, secretarul general de stat a enumerat o serie de realizări, precum: finalizarea construcției sediului Judecătoriei Ungheni, identificarea terenurilor pentru construcția clădirilor noi a instanțelor de prim nivel, elaborarea documentației de proiect-tip a clădirilor pentru instanţele judecătorești din Republica Moldova în conformitate cu Codul practic în construcţii și standardele europene.

De asemenea, a fost menționată derularea procesului de elaborare a unui nou document de politici pentru asigurarea continuității reformei sectorului justiției. Actualmente, Ministerul Justiției sintetizează propunerile recepționate din partea autorităților sistemului judiciar, partenerilor de dezvoltare și a societății civile, iar în scurt timp un prim proiect al documentului politic va fi propus spre atenția autorităților publice relevante. În acest context, a fost menționată adoptarea de către Parlament a documentului național de politici - Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 (PNADO III).

În discuțiile privind evoluțiile în domeniul justiției au fost prezentate mai multe detalii și aspecte ale subiectelor menționate, dar și informații despre prioritățile puse în evidență. Menționăm că, reuniunea Comitetului de Asociere se desfășoară anual și are ca scop evaluarea nivelului de implementare a prevederilor Acordului de Asociere, aici fiind incluse atât progresele, cât și provocările înregistrate în acest sens.

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11716359     Soluție
 
Servicii
Close