Prima / Comunicate de presă » Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei a publicat raportul ce vizează Republica Moldova imprimare
Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei a publicat raportul ce vizează Republica Moldova
13.12.2018    

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) a publicat raportul elaborat în urma vizitei ad-hoc efectuată în luna iunie curent, privind starea sistemului penitenciar din Republica Moldova. Acest exercițiu este un mecanism de monitorizare periodică și are ca scop asigurarea continuității dialogului privind acțiunile întreprinse de autorități pentru a îmbunătăți condițiile de detenție și evaluarea situației persoanelor private de libertate.

În luna iunie curent, o delegație a CPT a efectuat o vizită ad-hoc în Republica Moldova în care au analizat evoluțiile din cadrul sistemului penitenciar din ultimii doi ani, prin prisma condițiilor de detenție, calității serviciilor medicale, fluctuației numărului de deținuți, aplicarea soluțiilor alternative detenției și arestului preventiv.

După fiecare vizită, CPT formulează observații și recomandări privind starea de fapt constatată. De asemenea, CPT solicită un răspuns detaliat la problemele expuse în raportul său, iar statul dispune de un anumit timp pentru redresarea situației și pentru a informa despre acțiunile întreprinse.

Raportul publicat astăzi cuprinde concluziile vizitei și atestă necesitatea unor investiții majore în sistemul penitenciar în vederea ameliorării condițiilor fizice de detenție. De asemenea, se recomandă majorarea numărului de ofițeri de supraveghere în scopul prevenirii violenței și intimidării între deținuți, majorarea numărului de personal medical, îmbunătățirea condițiilor pentru acordarea serviciilor medicale, modificarea prevederilor normative ce vizează sancțiunile, disciplina și securitatea deținuților.

Fiind luate în considerație recomandările CPT, au fost efectuate o serie de măsuri organizatorice și de modificare a prevederilor legislative. În unele penitenciare au fost inițiate lucrări de divizare a mai multor sectoare din încăperi mai mari în spații locative mai mici pentru evitarea supraaglomerării, iar reparațiile parțiale și cosmetice în anumite sectoare locative continuă. De asemenea, se întreprind eforturi în vederea identificării soluției optime pentru soluționarea deficiențelor privind serviciile medicale.

În scopul diminuării populației penitenciare, prevenirii recidivei și aplicării măsurilor alternative detenției și arestului preventiv au fost efectuate modificări în codul penal, codul de procedură penală, codul de executare și codului contravențional, astfel fiind implementate o serie de mecanisme funcționale de executare a pedepsei și eliminate mai multe blocaje. Principalele modificări țin de fortificarea rolului instanței de judecată în individualizarea pedepsei, liberarea condiționată înainte de termen, înlocuirea părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, condamnarea cu suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoarea, etc.

În conformitate cu procedurile reglementate de Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, Ministerul Justiției a prezentat în luna septembrie curent, un raport privind măsurile întreprinse în baza recomandărilor CPT.

Menționăm că, CPT organizează vizite pentru a evalua situația persoanelor private de libertate în locuri precum sunt penitenciarele, centrele de reeducare, centrele de arest preventiv din cadrul poliţiei, centrele pentru imigranţi, spitalele psihiatrice, adăposturile sociale, etc. Misiunea CPT-ului este de a  furniza un instrument preventiv nejudiciar pentru protejarea persoanelor private de libertate împotriva torturii sau altor forme de rele tratamente, fiind complementară activității juridice a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

 

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08, e-mail: presa@justice.gov.md

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11715739     Soluție
 
Servicii
Close