Prima / Comunicate de presă » Noi modificări la Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură imprimare
Noi modificări la Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură
06.11.2019    

Reforma justiției este obiectivul de bază al Guvernului Republicii Moldova conform programului acestuia aprobat la 08 iunie curent, iar Procuratura Generală a Republicii Moldova este instituția cheie în procesul de realizare a reformei justiției, combaterii corupției și edificării unui stat de drept.

În această ordine de idei, în urma desfășurării concursului pentru preselecția candidaților la funcția de procuror general, Ministerul Justiției a constat că acest concurs a fost viciat pe cel puțin două aspecte. Unul dintre aceste aspecte ține de faptul că, Comisia pentru preselecția candidaților la funcția de Procuror General nu a avut acces la informații suficiente, acestea nefiind oferite de către unele instituții responsabile ale statului membrilor Comisiei și Ministerului Justiției, în vederea asigurării unei analize mai aprofundate a integrității candidaților la funcția de Procuror General.

Cel de-al doilea viciu constatat se referă la obiectivitatea concursului. Astfel, în urma analizei punctajului cumulat de către fiecare candidat, s-a sesizat că punctajul unui membru din cei 6 membri ai Comisiei pentru preselectarea candidaților la funcția de Procuror General a favorizat, în mod evident, și defavorizat, totodată, anumiți candidați, acordând un punctaj discrepant comparativ cu ceilalți membri ai Comisiei.

În acest sens, ținând cont de importanța funcției Procurorului general în Republica Moldova și urmare a responsabilității Guvernului față de cetățeni în ceea ce privește reforma justiției, Ministerul Justiției propune spre modificare Proiectul de lege nr.3/2016 cu privire la procuratură.

Astfel, la al. 5, art. 17 se propune următoarea modificare: „În funcție de pregătirea și abilitățile profesionale, de integritate și de alte calități personale, Prim-ministrul preselectează conform procedurii aprobate potrivit al. 3 cel puțin doi candidați la funcția de Procuror general și transmite lista candidaților preselectați și dosarele acestora Consiliului Superior al Procurorilor ".

Adițional, pentru ca membrii Comisiei să aibă posibilitatea de a analiza integritatea candidaților la funcții importante în stat, se propune de a obliga prin lege instituțiile relevante de a furniza informații necesare la cererea Comisiei de preselecție. Astfel, se propune introducerea sintagmei, „În vederea verificării integrității, autoritățile și instituțiile responsabile vor prezenta orice informație necesară și/sau vor oferi acces la toate informațiile pe care le dețin".

Concomitent, se propune într-o nouă redacție a art. 58 al. 7 ce face referire la procedura de revocare a Procurorului general după cum urmează, „Suplimentar, față de prevederile al. 6 la sesizarea Președintelui Republicii Moldova, a Prim-ministrului sau a Ministrului justiției, Prim-ministrul poate institui o comisie pentru evaluarea activității Procurorului General în caz de imixtiune ilegală în activitatea unui alt procuror sau în caz de intervenție ilegală de orice natură pe lângă autorități, instituții ori funcționari pentru soluționarea oricărei chestiuni. Sau în caz de comiterea unor acțiuni ce afectează grav imaginea Procuraturii ori independența procurorilor. Comisia urmează a fi compusă din: un fost procuror sau judecător, un expert internațional și un reprezentant al societății civile".

Hotărârea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, precum și Nota informativă, pot fi accesate aici.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 08

e-mail: presa@justice.gov.md

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9758969     Soluție
 
Servicii
Close