Prima / Comunicate de presă » Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură a fost avizat pozitiv de Guvern imprimare
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură a fost avizat pozitiv de Guvern
19.08.2021    

Astăzi, 19 august a.c., Guvernul a aprobat Avizul asupra proiectului de lege nr. 181 din 10 august 2021 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament.

În avizul său, Guvernul a reiterat că instituirea unor prevederi privind evaluarea performanțelor și răspunderea disciplinară a Procurorului General sunt binevenite. Modificările propuse nu afectează independența Procurorului, ci instituie un mecanism de “checks and balances”, care are rolul de a-l responsabiliza pe Procurorul General. Instituția evaluării are drept scop transparentizarea activității procuraturii și asigurarea controlului de conformitate a exercitării puterii de stat în interesul public. Evaluarea performanțelor Procurorului General va contribui la consolidarea încrederii societății în aptitudinile manageriale ale Procurorului General și va determina corespunderea acestora exigențelor impuse de statutul funcției.

Răspunderea disciplinară a Procurorului General, la rândul său, reprezintă un mecanism compatibil sistemului constituțional de organizare a puterii în stat și este necesar pentru asigurarea încrederii societății în Procuratură. Societatea trebuie să-și mențină convingerea că pe parcursul mandatului de 7 ani Procurorul General nu exercită puterea de stat de o manieră “iresponsabilă”, că statutul acestuia nu-i asigură imunitate de răspundere pentru exercitarea defectuoasă a puterii de stat și că legalitatea activității acestuia în calitatea sa de persoană aflată în serviciu public este supravegheată de o manieră efectivă și nu una formală.

Totodată, Guvenul a formulat unele propuneri care urmează a fi analizate în procesul definitivării proiectului pentru lectura a doua. Astfel, s-a propus să se analizeze oportunitatea stabilirii în legea cu privire la procuratură a unor criterii atât în ceea ce privește evaluarea procurorilor, cât și a Procurorului General, sau, în caz că acest lucru nu este posibil, măcar a unor principii pentru determinarea criteriilor de evaluare pe care forurile decizionale în aprobarea acestora ar fi obligate să le respecte.

De asemenea, referitor la instituirea interimatului funcţiei de Procuror General în situația când în privința acestuia a fost pornită urmărirea penală, s-a considerat oportună operarea unor modificări care ar preveni permanentizarea situațiilor de interimat, în sensul evitării eventualelor perioade îndelungate de exercitare a interimatului funcției de Procuror General într-o atare ipoteza.

De asemenea, Guvernul a avizat pozitiv și proiectul de lege nr. 180 din 10 august 2021 pentru modificarea unor acte normative – Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească.

În aviz s-a menționat că proiectul respectiv are drept scop perfecționarea cadrului legislativ prin introducerea unor reguli transparente și echitabile de numire și alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor și are ca finalitate facilitarea alegerilor și numirilor în Consiliul Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor.

Totodată, au fost înaintate câteva propuneri de modificare a proiectului pentru detalierea condițiilor pe care trebuie să le întrunească candidații la funcțiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, care să cuprindă atât calitățile profesionale cât și cele morale pe care trebuie să le dețină.

Cu referire la distribuirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii între judecători și non-judecători, s-a reținut că proiectul respectă un echilibru între condiția asigurării independenței judecătorilor și condiția evitării autoguvernării corporatiste în cadrul Consiliului.

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11641128     Soluție
 
Servicii
Close