Prima / Comunicate de presă » Anunt despre organizarea concursului pentru admiterea în calitate de executor judecătoresc stagiar. imprimare
Anunt despre organizarea concursului pentru admiterea în calitate de executor judecătoresc stagiar.
03.11.2011    

"În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii privind executorii judecătoreşti şi p.  5 al Regulamentului privind condiţiile de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar şi condiţiile de efectuare a stagiului şi Statutul său, Uniunea Naţională a executorilor judecătoreşti  anunţă organizarea concursului pentru admiterea în calitate de executor judecătoresc stagiar.

Candidaţii care doresc să participe la concurs vor depune următoarele acte;

a) cerere adresată Uniunii;

b) copia buletinului de identitate;

c) copia diplomei de licenţiat în drept şi anexei la diplomă;

d)  copia carnetului de muncă, (în cazul în care există);

e) curriculum vitae

f) cazierul judiciar;

g) certificatul medical (narcologic şi psihiatric) ce confirmă că candidatul este apt din punct de vedere medical;

h) declaraţia pe propria răspundere ce confirmă că nu desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice şi de creaţie.

i) dovada achitării la contul bancar 225193697  deschis în BC Moldindconbank SA  fil. Kiev  MOLDMD2X336 a taxei pentru înscrierea la concurs în sumă de 350 lei. (beneficiar - UNEJ, cod fiscal 43308010)

Actele indicate la lit. a) şi h) se întocmesc în baza formularelor disponibile pe pagina web www.unej.md în rubrica "Informaţii utile" sau primite la sediul UNEJ.

Copiile actelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele se depun la sediul UNEJ - m. Chişinău, str. Kiev 3a, et. 3, biroul 2 pînă la data de 21 noiembrie 2011, orele 16.30.

Concursul va avea loc în cel mult 30 de zile de la publicarea anunţului, data şi locul  organizării acestuia fiind anunţate prin paginile web www.justice.gov.md şi www.unej.md cu cel puţin 3 zie înainte de desfăşurare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul UNEJ şi la nr. de telefon 876522, 068999104."

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11641176     Soluție
 
Servicii
Close