Prima / Anunțuri » Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați. imprimare
Anunț cu privire la desfășurarea concursului privind selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați.
10.07.2015    

În conformitate cu Regulamentul Comisiei de selectare prin concurs public a profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați (linkul), Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea unui membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați.

Cerințele față de membrii din rîndul profesorilor titular în materie de drept sînt:
• este doctor în drept, specializat în Drept al antreprenoriatului și Drept Civil;
• desfăşoară activitatea pedagogică cel puţin ultimii 3 ani;
• competenţă profesională;
• nu are antecedente penale;
• nu are rude sau afini din rîndul administratorilor autorizați pînă la gradul IV inclusiv;
• nu desfăşoară activitatea de administrator autorizat şi nu a desfăşurat activitatea de administrator autorizat în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator.

Candidații urmează să depună personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:
• cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
• copia buletinului de identitate;
• curriculum vitae;
• declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
• copia carnetului de muncă;
• Declarație pe propria raspundere că nu a desfașurat activitate de administrator autorizat în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator.

NOTĂ:

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, verificarea corespunderii cu originalul se va efectua la data desfășurării concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 31 iulie 2015, ora 17.00

Lista persoanelor admise la concurs va fi publicată pe pagina oficială a Ministerului la data de 4 august 2015.

Concursul se va desfașura la data de 10 august 2015 în incinta Ministerului Justiției, în sala 104, ora 09.00

telefon de contact - (022)201441
e-mail: olesea.sici-borodin@justice.gov.md
adresa poștală: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, biroul nr. 102

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11654196     Soluție
 
Servicii
Close