Prima / Anunțuri » ANUNȚ privind organizarea concursului public pentru selectarea unui mediator în calitate de membru al Consiliului de mediere imprimare
ANUNȚ privind organizarea concursului public pentru selectarea unui mediator în calitate de membru al Consiliului de mediere
25.02.2019    

În conformitate cu art.9 alin.(3) din Legea nr.137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere, pct.3 și pct.12 din Regulamentul privind selectarea prin concurs public a mediatorilor și reprezentantului societății civile în calitate de membri ai Consiliului de mediere, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.635 din 2 decembrie 2015, Ministerul Justiției anunță concurs public în vederea selectării unui mediator în calitate de membru al Consiliului de mediere.
1. Cerințele față de candidați:
• studii superioare;
• competență profesională de cel puțin 3 ani;
• lipsa antecedentelor penale;
• capacitate deplină de exercițiu;
• reputație ireproșabilă;
• cunoașterea limbii de stat;
• cunoașterea aspectelor esențiale ale sistemului de mediere și rolului Consiliului de mediere în acest sistem, precum și în sistemul de justiție național;
• motivare și dedicare pentru a activa în domeniu și în această funcție;
• aptitudini analitice, de sinteză;
• lipsa unor conflicte de interese sau declarații publice privind sistemul de mediere care ar indica asupra unor preferințe incompatibile cu statutul de membru al Consiliului de mediere.
2. Candidații urmează să depună personal/prin postă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:
• cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
• copia buletinului de identitate;
• curriculum vitae;
• copia documentului care certifică studiile;
• declarația pe proprie răspundere (privind lipsa antecedentelor penale);
• confirmarea statutului de mediator;
• scrisoare de motivație;
• alte documente ce confirmă întrunirea cerințelor de către candidat.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, verificarea veridicității se face la data desfăşurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
NOTĂ:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 20 martie 2019
Telefon de contact: 022201402/022201472, e-mail: olga.groza@justice.gov.md

Anexă: Regulamentul privind selectarea prin concurs public a mediatorilor și reprezentantului societății civile în calitate de membri ai Consiliului de mediere, aprobat prin ordinul ministrului justiției nr.635 din 2 decembrie 2015

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11716061     Soluție
 
Servicii
Close