Prima / Anunțuri » Anunț privind organizarea concursului public pentru selectarea membrului Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din partea asociațiilor obștești sau a mediului academic imprimare
Anunț privind organizarea concursului public pentru selectarea membrului Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din partea asociațiilor obștești sau a mediului academic
05.06.2020    

I. În conformitate cu art. 11 alin. (2) din Legea nr. 198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat, pct. 9 din Regulamentul Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 18 din 24 ianuarie 2008 și pct. 6 din Regulamentul cu privire la organizarea concursului pentru selectarea membrului Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din partea asociațiilor obștești sau a mediului academic aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 58 din 11 februarie 2008, Ministerul Justiției anunță concurs public în vederea selectării membrului Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din partea asociațiilor obștești sau a mediului academic.

II.  Cerințele față de candidați:

 • experiență în domeniu;
 • cunoașterea aspectelor esențiale ale sistemului de AJGS și rolul CNAJGS-ului în acest sistem, precum și în sistemul de justiție național;
 • motivare și dedicare pentru a activa în domeniu și în această poziție;
 • aptitudini analitice, de sinteză;
 • nu are antecedente penale;
 • lipsa unor conflicte de interese sau declarații publice privind sistemul de AJGS care ar indica asupra unor preferinţe incompatibile cu statutul de membru al CNAJGS.

III. Candidaţii urmează să depună personal/prin postă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 • copia buletinului de identitate;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de motivaţie:
 • declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 • confirmarea apartenenței la asociația obștească sau la mediul academic;
 • alte documente ce confirmă corespunderea cerinţelor faţă de candidat.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.  

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

IV. Termenul limită  de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 19 iunie 2020, ora 17:00

telefon de contact: 0(22)20-14-06;

e-mail: marcela.isac@justice.gov.md  

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 109;

persoane de contact: Marcela Isac, consultant superior în cadrul Direcției profesii și servicii juridic.

Anexă: Regulamentul cu privire la organizarea concursului pentru selectarea membrului Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat din partea asociațiilor obștești sau a mediului academic aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 58 din 11 februarie 2008.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10935514     Soluție
 
Servicii
Close