Prima / Anunțuri » Ministerul Justiției anunță concursul național pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului imprimare
Ministerul Justiției anunță concursul național pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
24.12.2020    

Astăzi, 24 decembrie 2020, Ministerul Justiției anunță organizarea concursului național pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În acest sens, în scopul executării Hotărârii Guvernului nr. 850/2020, Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului anunță organizarea concursului național pentru desemnarea candidaților pentru suplinirea postului de judecător.

Concursul național pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului constă în:

1)   preselecția candidaților privind întrunirea condițiilor stabilite de participare la concurs în baza dosarelor depuse;

2)      interviul susținut în fața Comisiei.

I. Cadrul normativ:

Desfășurarea concursului, precum și activitatea Comisiei este reglementată și ghidată de prevederile:

-       Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

-       Rezoluțiilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1646(2009), nr. 1366 (2004), modificată prin rezoluțiile nr. 1426(2005), nr. 1627(2008), nr. 1841(2011), nr. 2002(2014), nr. 2278(2019);

-       Rezoluției Comitetului de Miniștri CM/Res(2010)26, modificată prin CM/Res(2014)44,

-       Liniilor directoare ale Comitetului de Miniștri, adoptate la 29 martie 2012;

-       Memorandumului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 26 mai 2020;

-       Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului național pentru desemnarea candidaților pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 850/2020.

II. Condițiile pentru înscriere la concursul:

Pentru postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate candida persoana care întrunește condițiile stabilite de către Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, rezoluțiile și recomandările corespunzătoare ale Adunării Parlamentare și ale Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei și corespunde următoarelor cerințe:

-       este cetățean al Republicii Moldova, se bucură de cea mai înaltă reputație morală și întrunește condițiile profesionale cerute pentru exercitarea unor înalte funcții judiciare sau care sunt juriști ce au o competență recunoscută;

-       posedă cunoștințe în domeniul sistemului juridic național, dreptului internațional public și au experiență juridică în calitate de practicieni;

-       cunoaște la nivel avansat una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei - engleza sau franceza - și, de asemenea, posedă cel puțin o cunoaștere pasivă a celeilalte limbi, astfel încât să poată contribui eficient la activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului;

-       este în măsură de a exercita cel puțin jumătate din mandatul eventual de nouă ani până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

III.  Persoanele interesate urmează să expedieze prin e-mail Dosarul de participare la concurs[1], care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

- cererea de înscriere la concurs, cu indicarea unei adrese electronice;

- curriculum vitae (în limbile română, franceză/engleză), potrivit modelului adoptat de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în Rezoluția nr. 1646 (2009);

- copia de pe actul de identitate;

- copia de pe diplomele de studii superioare în drept sau echivalentul acestora;

- scrisoarea de motivare.

 

IV. Aspecte organizatorice: 

-          data-limită de expediere a dosarului de participare la concurs - 12 ianuarie 2021, ora 17:00;

-          adresa de e-mail: secretariat@justice.gov.md;

-          persoana de contact: Graur Natalia, secretarul Comisiei, tel: (373) 22 201 483.

 

V. Atenție!

Dosarul incomplet sau depus  după expirarea datei-limită nu se examinează.

 


[1] NOTĂ: Verificarea conformității copiilor cu originalul are loc la data interviului. 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10935901     Soluție
 
Servicii
Close