2014
2017
2016
2015
2014
2012
2011

RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI PENTRU ANUL 2014

RAPORT de monitorizarea procesului de implementarea a Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.974 din 12.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărârii Guvernului nr. 356 din 31.05.2012 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare al Hotăririi Guvernului nr. 1004 din 25.10.2010 cu privire Ia aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător

RAPORT DE MONITORIZARE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII RM NR. 1100 DIN 30.06.2000 CU PRIVIRE LA FABRICAREA ŞI CIRCULAŢIA ALCOOLULUI ETILIC Şl A PRODUCŢIEI ALCOOLICE

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 685 din 4 septembrie 2013 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare Hotărîrli Guvernului nr. 493 din 4.07.2013 „Cu privire la Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016"

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 599 din 13.08.2013 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităti la infrastructura socială

RAPORT privind monitorizarea procesului de implementare a Legii drumurilor nr. 509 din 22.06.1995

RAPORT privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport"

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare al Legii nr. 198-XV din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare al Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006

Raport privind monitorizarea Legii nr. 100 privind actele de stare civilă din 24 aprilie 2001.


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11653946     Soluție
 
Servicii
Close