2011
2017
2016
2015
2014
2012
2011

RAPORTUL FINAL PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI PENTRU ANUL 2011

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legiinr.352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii  nr.382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la dreptirule persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii aviaţiei civile  nr. 1237-XIII din  09.07.1997

RAPORT privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti

Raport de monitorizare privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012

Raport de monitorizare privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 „Cu privire la predarea religiei în instituţiile de învăţămînt”

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la prevenirea si combaterea coruptiei nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 elaborat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei

RAPORT DE MONITORIZARE a procesului de implementare a Legii nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la eficienţa energetică (nr.142  din 2 iulie 2010)

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la gazele naturale (nr.123  din 23 decembrie 2009)

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la energia electrică (nr.124  din 23 decembrie 2009)

RAPORT privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.330 din 25.03.1999„Cu privire la cultura fizică şi sport”

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire  la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr.  451 din  30 iulie 2001 )

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la parcurile industriale (nr.182 din 15 iulie 2010)

RAPORT DE MONITORIZARE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII RM NR. 134 DIN 14.06.2007 CU PRIVIRE LA MEDIERE

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat.

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 119-XV din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.

R A P O R T de monitorizare a procesului de implementare a Hotărârii Guvernului  cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional (nr.739 din 17.06.2003)

Raportul privind monitorizarea implementării Legii nr. 251 din 04.12.2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale “Orheiul Vechi”.

Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.1585-XIII din 27.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.  552-XV din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate

cu privire la taxele consulare 

RAPORT DE MONITORIZARE privind implementarea Legii nr. 198-XVI din  26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Codului contravenţional nr. 218 din 24 octombrie 2008(art. 208-220 şi 407)

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotarîrii Guvernului nr.977 din 23.08.2006 privind expertiza anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative elaborat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 158 din 4 martie 2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 772 din 22.08.2010 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2010-2012

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire  la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr.  451 din  30 iulie 2001 )

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

RAPORTUL DE MONITORIZARE a procesului de implementare a Legii privind protejarea patrimoniului arheologic nr.  218 din 17 septembrie 2010 (Monitorul Oficial,  nr.235-240, art.738 din 03.12.2010)

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16 martie 2007

Raport de monitorizarea Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007

Raport de monitorizare privind implementarea Legii nr.8-XVI din 14 februarie 2008  cu privire la probaţiune

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 987 din 30.08.2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012”

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii privind securitatea aeronautică nr. 92-XVI din 05.04.2007

EXECUTAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND REALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A AVIAŢIEI CIVILE ÎN PERIOADA ANILOR 2007-2012

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 „Privind aprobarea Programului Naţional  de Facilitare a Transporturilor Aeriene”


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11654760     Soluție
 
Servicii
Close