Prima / Transparenţa în procesul decizional / Proiecte de acte normative remise spre coordonare imprimare
Proiecte de acte normative remise spre coordonare
Nr. Proiectul şi nota informativă Termen

Persoană de contact

614

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului. Nota InformativăAnaliza de impact în procesul de fundamentare. 

05.10.2021 Victor Kalughin, consultant, Direcţia elaborare acte normative, Tel. 20 14 69, email victor.kalughin@justice.gov.md
613 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de utilitate publică; Nota informativă.

 

20.09.2021-27.09.2021 Ion Glavan, consultant principal Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
612  Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare   Constantin Cachita
611  Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Gestiunea Dosarelor de Expertiză Judiciară; Analiza impactului de fundamentare a proiectuluiNota informativă.  

16.09.2021- 30.09.2021

Radu SCRIPNIC, Consultant,Direcţia elaborare acte normative,tel. 20 14 69,e-mail radu.scripnic@justice.gov.md

610 Proiectul Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului educației, culturii și cercetării cu privire la formarea profesională a condamnaților; Nota informativă.
 10 zile
 Victor Kalughin, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.: (022) 20-14-69, email: victor.kalughin@justice.gov.md
609 Proiectului Legii cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 296/1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice; Nota informativă.  21.07.2021-04.08.2021  Cristian POSTOVANU, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 022 20 14 27, e-mail: cristian.postovanu@justice.gov.md
608 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile; Nota informativă.
25.06.2021-08.07.2021   Victor Kalughin, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.: (022) 20-14-69, email: victor.kalughin@justice.gov.md
607 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare   Constantin Cachița, Şef Direcţie contencios, tel:20-14-07 email:constantin.cachita@justice.gov.md
606
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind completarea punctului 6 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 (mass-media) Nota informativă.
20.05.2021-30.05.2021 Diana Melenciuc , consultant principal, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-69, email diana.melenciuc@justice.gov.md
605 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare, Nota informativă   Constantin Cachița,Şef Direcţie contencios,tel:20-14-07 email:constantin.cachita@justice.gov.md
604 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Nota informativă   Constantin Cachița,Şef Direcţie contencios,tel:20-14-07 email:constantin.cachita@justice.gov.md
603 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 330 din 15 iulie 2012 privind aprobarea Regulamentului cu privire la examinarea medico-militară în cadrul sistemului penitenciar al Republicii Moldova și Nota informativă. 21.12.3020-05.01.2021 Ina Cîntăreț, consultant principal, Direcţia elaborare acte normative, tel. 0 (22) 20-14-33, email: ina.chetrean@justice.gov.md
602 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil; Nota informativă. 17.12.2020-31.12.2020 Valeria Bejenari, consultant,Direcţia elaborare acte normative, tel.: 0 (22) 20 14 69, email: valeria.bejenari@justice.gov.md
601 proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului administrativ nr 116/2018
Nota informativă.
18.12.2020-
04.01.2021
Radu SCRIPNIC, Consultant,Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 69, e-mail radu.scripnic@justice.gov.md
600 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității) Nota Informativă. Analiza de impact în procesul de fundamentare.
16.12.2020 Adriana Dodon, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
599 proiectul ordinului ministrului justiției cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 328 din 13 iulie 2004 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la aprovizionarea, păstrarea si evidenta armamentului, munițiilor si mijloacelor speciale in cadrul sistemului penitenciar
08.12.2020-26.12.2020 Ina Cîntăreț, consultant principal, Direcţia elaborare acte normative, tel. 0 (22) 20-14-33, email: ina.chetrean@justice.gov.md
598 Proiectul de Lege privind modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012; Nota Informativă.
04.12.2020-17.12.2020 Victor Kalughin, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.: (022) 20-14-69, email: victor.kalughin@justice.gov.md
597 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui mijloc de transport Nota informativă.
04.12.2020-18.12.2020 Radu SCRIPNIC, Consultant,Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 69, e-mail radu.scripnic@justice.gov.md
596 Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 și Hotărârea Guvernului nr. 1322/2016) Nota informativă.
03.12.2020-16.12.2020 Daniela Ciornîi, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 022 20 14 26,email daniela.ciornii@justice.gov.md
595 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de recuperare a bunurilor infracționale). Nota informativă.
03.12.2020-16.12.2020 Daniela Ciornîi, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 022 20 14 26,email daniela.ciornii@justice.gov.md
594 Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă condamnaților din contul duratei pedepsei și Nota informativă.
01.12.2020-12.12.2020 Ina Cîntăreț, consultant principal, Direcţia elaborare acte normative, tel. 0 (22) 20-14-33, email: ina.chetrean@justice.gov.md
593 Proiectul Ordinului ministrului justiției privind modificarea Regulamentului cu privire la evoluția în carieră a funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare și Nota informativă. 01.12.2020-11.12.2020 Ina Cîntăreț, consultant principal, Direcţia elaborare acte normative, tel. 0 (22) 20-14-33, email: ina.chetrean@justice.gov.md
592 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la abrogarea Ordinului ministrului justiției nr. 354 din 30 octombrie 1998 despre aprobarea Instrucțiunii cu privire la organizarea și conducerea lucrărilor de secretariat în Departamentul Instituțiilor Penitenciare și subdiviziunile lui și Nota informativă. 26.11.2020-04.12.2020 Ina Cîntăreț, consultant principal, Direcţia elaborare acte normative, tel. 0 (22) 20-14-33, email: ina.chetrean@justice.gov.md
591 Proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (comunitatea terapeutică) Nota informativă.
25.11.2020-27.11.2020 Daniela Ciornîi, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 022 20 14 26,email daniela.ciornii@justice.gov.md
590 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (art. 222 din Codul penal, art.54 din Codul contravențional);Nota informativă. 04.11.2020 Daniela Ciornîi, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26,email daniela.ciornii@justice.gov.md
589 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (modificarea consolidată a Codului contravențional)
Nota informativă. Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
29.09.2020-05.10.2020 Adriana Dodon, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
588 Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare
  Constantin Cachița,Şef Direcţie contencios,tel:20-14-07 email:constantin.cachita@justice.gov.md
587 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desemnare a persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă; Nota informativă.
18.09.2020-24.09.2020 Adriana Dodon, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
586 Proiectul pentru modificarea unor acte normative (privind gestionarea eficientă a stărilor de urgență,Nota informativă.
15.08.2020-18.08.2020 Cristian POSTOVANU, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 022 20 14 27, e-mail: cristian.postovanu@justice.gov.md
585 Proiectul cu privire la modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002; Nota informativă.
07.08.2020-11.08.2020 Cristian POSTOVANU, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 022 20 14 27, e-mail: cristian.postovanu@justice.gov.md
584 Proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia Nota informativă. 06.08.2020-04.09.2020 Lilia Rusu, șefa Direcţiei analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,tel. 022 20 14 40,e-mail: lilia.rusu@justice.gov.md Tudor Morari, șef adjunct-interimar,tel. 022 20 14 89,e-mail: tudor.morari@justice.gov.md
 
583 Proiectul pentru modificarea Legii nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească; Nota informativă. 24.07.2020-06.08.2020 Cristian POSTOVANU, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 022 20 14 27, e-mail: cristian.postovanu@justice.gov.md
582 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaţilor
la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului Nota informativă.
06.07.2020-13.07.2020 Daniela Ciornîi, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26,email daniela.ciornii@justice.gov.md
581 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești;Nota informativă.
02.07.2020-17.07.2020 Ion Glavan, consultant principal Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
580 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 764/2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţional, Notă Informativă. 02.07.2020-06.07.2020
Radu SCRIPNIC, Consultant,Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 69, e-mail radu.scripnic@justice.gov.md
579 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 13/2020);
Nota Informativă.
03.07.2020-16.07.2020 Adriana Dodon, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
578 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Legii pentru modificarea unor acte normative (instituția regresului în contextul condamnării Republicii Moldova în fața Curții Europene); Nota Informativă. Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
25.06.2020-29.06.2020 Victor Stratu, șef adjunct , Direcția elaborare acte normative, tel.20 14 64, e-mail:victor.stratu@justice.gov.md
577 Proiectul Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova; Nota Informativă. 24.06.2020-29.06.2020 Adriana Dodon, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
576 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 5/2020);
Nota informativă.
19.06.2020-23.06.2020 Adriana Dodon, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
575 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului Legii privind modificarea unor acte normative (privind instituirea unor garanții profesionale avocatului/avocatului stagiar) Nota informativă.
05.06.2020-19.06.2020 Natalia Patrașcu, consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
574 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 Nota informativă.
02.06.2020 Adriana Dodon, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
573 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de cooperare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Armenia (ro) și (ru); Nota de argumentare.   Diana Malașevschi, consultant în Direcția relații internaționale, telefon (022) 201-410, e-mail: diana.malasevschi@justice.gov.md.

572

Proiectul privind modificarea Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei; Nota informativă.
27.05.2020-11.06.2020 Natalia Patrașcu, consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
571 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Hotărârii Parlamentului privind aprobarea Codului de conduită al angajatului Centrului Național Anticorupție; Nota informativă.
28.05.2020-12.06.2020 Natalia Patrașcu, consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
570 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (art. 248, 2642 Cod penal, art.287 Cod contravențional); Nota informativă.
27.05.2020-12.06.2020 Daniela Ciornîi, Adriana Dodon, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, 20 14 27 email daniela.ciornii@justice.gov.md
adriana.dodon@justice.gov.md
569 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului de procedură penală nr. 122/2003 (perfecționarea mecanismului despăgubirii pentru condițiile de detenție) Nota informativă.
25.05.2020-10.06.2020 Daniela Ciornîi, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26,email daniela.ciornii@justice.gov.md
568 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare Nota informativă
25.05.2020-10.06.2020 Daniela Ciornîi, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26,email daniela.ciornii@justice.gov.md
567 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău Nota informativă
13.05.2020-27.05.2020

Radu SCRIPNIC, Consultant,Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 69, e-mail radu.scripnic@justice.gov.md

566 Proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură Nota informativă
15.05.2020-29.05.2020 Natalia Patrașcu, consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
565

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la evaluarea condițiilor de detenție din instituțiile penitenciare Nota informativă

08.05.5050-22.05.2020 Natalia Patrașcu, consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
564 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative; Nota informativă
07.05.2020-21.05.2020 Victor Stratu, șef adjunct , Direcția elaborare acte normative, tel.20 14 64, e-mail: victor.stratu@justice.gov.md
563 Proiectul Legii privind modificarea unor acte normative Nota informativă. 15.04.2020 Natalia Patrașcu, consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
562 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (instituția regresului în contextul condamnării Republicii Moldova în fața Curții Europene) Nota informativă. 12.03.2020-17.03.2020 Carp Zinaida, consultant principal, Direcția elaborare acte normative, tel. 20-14-39, email: zinaida.carp@justice.gov.md
561 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative;
Nota informativă.
10.03.2020 Adriana Dodon, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
560 Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (executarea unor Hotărâri ale Curții Constituționale) Nota informativă. 25.02.2020 Ion Glavan, consultant principal Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
559 Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (privind excluderea certificatului de integritate) Nota informativă. 24.02.2020-06.03.2020 Zinaida Carp,Consultant principal,tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
558 Proiectul proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală) Nota informativă.
20.02.2020 Daniela Ciornîi, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26,email daniela.ciornii@justice.gov.md
557 Proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia Nota informativă.
07.02.2020 Lilia Rusu, șefa Direcţiei analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
tel. 022 20 14 40, e-mail: lilia.rusu@justice.gov.md
Tudor Morari, șef adjunct-interimar, tel. 022 20 14 89,
e-mail: tudor.morari@justice.gov.md
556 Hotarire de Guvern cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare 20.01.2020 Constantin Cachița,Şef Direcţie contencios,tel:20-14-07 email:constantin.cachita@justice.gov.md
555 Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare elaborat și prezentat Guvernului spre examinare de către: Ministerul Justiţiei
13.01.2020 Constantin Cachița,Şef Direcţie contencios,tel:20-14-07 email:constantin.cachita@justice.gov.md
554 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului. Nota Informativă. 24.12.2019 Radu Scripnic, consultant Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 69 email: radu.scripnic@justice.gov.md
 
553 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind regimul juridic al cadourilor. Nota Informativă.
22.11.2019 Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
552 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate". Nota Informativă.
22.11.2019 Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
551 Proiectul Ordin ministrului justiției privind modificarea unor acte normative ale Ministerului Justiței. Nota informativă. 29.11.2019 Natalia Patrașcu, consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
550 Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (monitorizarea electronică). Nota informativă.   Ion Glavan, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
549 Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii taxei de stat nr. 1216/1992. Nota informativă.
06.11.2019 Patrașcu Natalia, consultant principal Direcția Elaborare acte normative, telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
548 Proiectul Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova. Nota informativă. 10.10.2019 Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
547 Proiectul proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996. Nota informativă.
10.10.2019 Victor Stratu, Consultant principal, Direcția elaborare acte normative, tel.20 14 05 e-mail: victor.stratu@justice.gov.md
546 Proiectul Hotărârii Guvernului privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chșinău. Notă informativă.
10.10.2019 Stela Branişte, Şef direcţie Direcţia relaţii internaţionale, tel:022 20 14 12, e-mail:stela.braniste@justice.gov.md
545 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administraţiei penitenciare
Nota informativă.
26.09.2019 Daniela Ciornîi, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26,email daniela.ciornii@justice.gov.md
544 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea timpului de muncă și timpului de odihnă al personalului sistemului administrației penitenciare. Nota informativă.
12.09.2019 Victoria Ciorbă, consultant principal, Direcţia avizare acte normative, tel. 022 20 14 21, email victoria.ciorba@justice.gov.md
543 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor. Nota informativă.
12.09.2019 Daniela Ciornîi, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26,email daniela.ciornii@justice.gov.md
542 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea anexei la ordinul ministrului justiției nr. 499/2018 privind aprobarea Nomenclatorului privind nivelul de învățămînt şi ciclul de studii minim necesare pentru ocuparea funcţiilor corpului agenţilor de penitenciare. Nota informativă. 13.09.2019 Victor STRATU, Consultant principal, Direcția elaborare acte normative,tel.20 14 05 e-mail:victor.stratu@justice.gov.md
541 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor procuraturii. Nota informativă. 12.09.2019 Victor STRATU, Consultant principal, Direcția elaborare acte normative,tel.20 14 05 e-mail:victor.stratu@justice.gov.md
540 Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Nomenclatorului prestatorului de servicii medicale Instituția medico-sanitară publică „Direcția medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor". Nota informativă.   Victor STRATU, Consultant principal, Direcția elaborare acte normative,tel.20 14 05 e-mail:victor.stratu@justice.gov.md
539 Proiectul Hotărâri Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr .1089/2016. Nota informativă.   Ion Glavan, Consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
538 Proiectul Hotărîrii privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (numirea Procurorului General).Nota informative.
02.09.2019 Adriana Dodon, Consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
537 Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral.Notă Informativă
16.08.2019 Natalia Patrașcu, Consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
536 Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind publicitatea măsurilor de ocrotire. Nota informativă.   Ion Glavan, Consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
535 Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru plata onorariului biroului de avocați Bukh Law Firm, P.C., New York   ConstantinCachița,Şef Direcţie contencios,tel:20-14-07 email:constantin.cachita@justice.gov.md
534 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative. Nota informativă.   Victor STRATU, Consultant principal, Direcția elaborare acte normative,tel.20 14 05 e-mail:victor.stratu@justice.gov.md
533 Proiectul Ordinului Ministrului Justiției privind aprobarea Regulamentului privind monitorizarea conduitei funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare. Nota informativă. 29.05.2019-11.06.2019 Ina Chetrean, Consultant principal Direcția elaborare acte normative,tel:022 20 14 69, email:ina.chetrean@justice.gov.md
532 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la registrele notariale și modul de îndeplinire a lucrărilor de secretariat în activitatea notarială,Nota informativă. 30.05.2019 Natalia Patrașcu, Consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
531 HG despre imputernicire si alocare a mijloacelor financiare Buruiana & Partners   ConstantinCachița,Şef Direcţie contencios,tel:20-14-07. email:constantin.cachita@justice.gov.md
530 Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar.Nota informativă.
03.05.2019 Victor STRATU, Consultant principal, Direcția elaborare acte normative,tel.20 14 05 e-mail:victor.stratu@justice.gov.md
529 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Nota informativă.
19.04.2019 Adriana Dodon, Consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
528 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea modelului încheierii de învestire cu formulă executorie Nota informativă. 26.04.2019 Natalia Patrașcu, consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
527 Proiectul Ordinului Ministrului Justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarului public cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare. Nota informativă. 08.04.2019-16.04.2019 Ina Chetrean, Consultant principal Direcția elaborare acte normative,tel:022 20 14 69, email:ina.chetrean@justice.gov.md
526 Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral. Nota informativă. 05.04.2019 Natalia Patrașcu,consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
525 Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de soluționare pe cale amiabilă și de formulare a unei declarații unilaterale în contextul unei cauze aflate pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului. Nota informativă. 22.03.2019- 02.04.2019 Zinaida Carp,Consultant superior,tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
524 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea administratorului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Urmărire penală: E - Dosar". Nota informativă.
15.03.2019-28.03.2019

Daniela Ciornîi, Consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26,email daniela.ciornii@justice.gov.md

523 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la constatarea consultării independente a potențialului fidejusor consumator. Nota informativă. 01.03.2019-14.03.2019 Victor STRATU, Consultant principal, Direcția elaborare acte normative,tel.20 14 05 e-mail:victor.stratu@justice.gov.md
522 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 914/2016 . Nota informativă. 22.02.2019 Ina Chetrean, Consultant principal Direcția elaborare acte normative,tel:022 20 14 69, email:ina.chetrean@justice.gov.md
521 Ordinul ministrului justiției „Cu privire la aprobarea modelului cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților". Nota informativă. 21.02.2019 Natalia Patrașcu, Consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
520 Proiect Hotărârii Guvernului cu privire la acordarea mijloacelor financiare. 21.02.2019 Constantin Cachița,Şef Direcţie contencios,tel:20-14-07. email:constantin.cachita@justice.gov.md
519 Ordinul ministrului justiției Cu privire la aprobarea modelelor girurilor notariale şi ale certificatelor notariale. Nota informativă. 21.02.2019 Natalia Patrașcu, Consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
518 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea unui membru în Consiliul Institutului Național al Justiției din rîndul profesorilor titulari de drept. Nota informativă 31.01.2019 Zinaida Carp, Consultant superior, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
517 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate". Nota informativă.
18.01.2019 Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
516 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la expertiza genetică și modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Nota informativă.
17.01.2019-31.02.2019 Ina Chetrean,consultant principal Direcția elaborare acte normative,tel:022 20 14 69, email:ina.chetrean@justice.gov.md
515 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul și condițiile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ. Nota informativă, Analiza Impactului de Reglementare. 08.12.2018-12.12.2018 Zinaida Carp, consultant superior, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
514 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Nota informativă. 06.12.2018 -08.12.2018
Zinaida Carp, consultant superior, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
513 Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor. Nota informativă. 17.12.2018 Natalia Patrașcu,consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
512 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Codului deontologic al funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare. Nota informativă.
14.11.2018-23.11.2018 Ina Chetrean,consultant principal Direcția elaborare acte normative,tel:022 20 14 69, email:ina.chetrean@justice.gov.md
511 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune. Nota informativă.
02.11. 2018 - 15.11.2018 Daniela Ciornîi, consultant, Direcţia elaborare acte normative,tel. 20-14-26, emaildaniela.ciornii@justice.gov.md
510 Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (cooperarea dintre Republica Moldova și Curtea Penală Internațională). Nota informativă. 26.10.2018 - 02.11.2018 Zinaida Carp, consultant superior, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
509 Proiectul Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului de planificare a probaţiunii. Nota informativă.
23.10.2018-06.11.2018 Daniela Ciornîi, consultant, Direcţia elaborare acte normative,tel. 20-14-26, emaildaniela.ciornii@justice.gov.md
508 Proiectul Legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002. Nota informativă 24.09.18-28.09.18 Daniela Ciornîi, consultant, Direcţia elaborare acte normative,tel. 20-14-26, email:daniela.ciornii@justice.gov.md
507 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 592 din 18 iulie 2017 cu privire la paza și supravegherea preveniților și condamnaților internați în instituția publică de expertiză judiciară pentru efectuarea expertizei psihiatrice. Notă informativă 21.09.2018–04.10.2018

Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-26, email:daniela.ciornii@justice.gov.md

506 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Nota informativă. 20.08.2018-24.08.2018 Zinaida Carp, consultant superior, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
505 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de evidenţă a obiectelor informaţionale ale Registrului garanţiilor reale mobiliare. Nota informativă. 15.08.2018-05.09.2018 Natalia Patrașcu,consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
504 Proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului (majorarea plafonului limită a locurilor de muncă în instituțiile penitenciare). Nota informativă. 13.08.2018-28.08.2018 Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
503 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentul de activitate al comisiilor de disciplină din cadrul sistemului administrației penitenciare. Nota informativă. 08.08.2018-16.08.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare acte normative, tel:022 20 14 69,email:ina.chetrean@justice.gov.md
502 Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la controlul special al candidaților la funcții publice cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare. Nota informativă. 07.08.2018-20.08.2018 Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative,tel. 20 14 27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
501 Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative (modificarea Legii cu privire la Curtea Constituțională nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 și a Codului jurisdicției constituționale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995). Nota informativă. 07.08.2018 Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
500 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005. Nota informativă 30.07.2018-13.08.2018 Natalia Patrașcu, consultant principal Direcția Elaborare acte normative, telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
499 Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea activității profesionale a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare. Nota informativă. 24.07.2018-31.07.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare acte normative,tel:022 20 14 69,email:ina.chetrean@justice.gov.md
498 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Instrucțiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în raioanele din stânga Nistrului și municipiul Bender. Nota informativă 13.07.2018-23.07.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
497 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122 din 14 martie 2003 (privind instituirea unui mecanism de internare forțată a persoanelor care suferă de tulburări psihice într-o instituție psihiatrică, în privința cărora există temeiuri de aplicare a arestului preventiv sau care se află în arest preventiv). Nota informativă. 11.07.2018-27.07.2018 Lilia Rusu, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-40, email:lilia.rusu@justice.gov.md
496 Proiectul Legii privind modificarea şi completarea articolului 1 din Legea nr. 164-XV din 4 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială, şi penală din 22 ianuarie 1993. Nota informativă. 10.07.2018 - 10.08.2018 Octavian Tighineanu , consultant superior Direcția Cooperare Juridică Internaşională, telefon 022 20 14 54, e-mail:octavian.tighineanu@justice.gov.md
495 Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare . Nota informativă 09.07.2018-16.07.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare acte normative,tel:022 20 14 69,email:ina.chetrean@justice.gov.md
494 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Codului deontologic al expertului judiciar. Nota informativă 29.06.2018- 09.07.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare acte normative,tel:022 20 14 69,email:ina.chetrean@justice.gov.md
493 Proiectul Legii privind importul unui autovehicul. Nota informativă. 29.06.2018-13.07.2018 Natalia Patrașcu, consultant principal Direcţia Elaborare acte normative, telefon: 022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@iustice.gov.md
492 Proiectul legii cu privire la completarea Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Nota informativă 21.06.2018-28.06.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare acte normative, tel:022 20 14 69,email:ina.chetrean@justice.gov.md
491 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 902 din 6 noiembrie 2017, Nota informativă 15.06.2018–23.06.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare acte normative, tel:022 20 14 69, email:ina.chetrean@justice.gov.md
490 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului, Nota informativă 14.06.2018–20.06.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon 022 20 14 69, e-mail:ina.chetrean@justice.gov.md
489 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (privind unele aspecte de procedură civilă și penală), Nota informativă 08.06.2018-20.06.2018 Lilia Rusu, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-40, email:lilia.rusu@justice.gov.md
488 Proiectul Hotărîrii Guvernuluicu privire la alocarea mijloacelor financiare,Nota informativă 07.06.2018-15.06.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția Elaborare acte normative,telefon 022 20 14 69, e-mail:ina.chetrean@justice.gov.md
487 Proiectul Legii cu privire la cooperarea dintre Republica Moldova și Curtea Penală Internațională, Nota informativă. 04.06.2018 – 07.06.2018 Zinaida Carp, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
486 Proiectul Ordinului ministrului justiţiei „ Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr.331 din 30 iulie 2015” „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei de licenţiere”,Nota informativă. 24.05.2018-30.05.2018 Patrascu Natalia, consultant principal Direcţia Elaborare acte normative, telefon:022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@iustice.gov.md
485 Proiectul Ordinului ministrului justiției "Сu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr.569 din 20 iulie 2017",Nota informativă 18.05.2018-28.05.2018 Patrascu Natalia, consultant principal Direcţia Elaborare acte normative,tel:022 20 14 69, e-mail:natalia.patrascu@justice.gov.md
484 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la înaintarea propunerii privind transmiterea unui teren, Nota informativă. 04.05.2018 – 15.05.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
483 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Nota informativă 02.05.2018 - 11.05.2018 Chetrean Ina, consultant principal Direcția Elaborare a actelor normative, telefon 022 20 14 69, e-mail: ina.chetrean@justice.gov.md
482 Proiectul de Hotărîre de Guvern cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 804 din 11 octombrie 2017,Nota informativă. 23.04.2018-03.05.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, telefon 022 20 14 69, e-mail: ion.glavan@iustice.gov.md
481 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte, Nota informativă. 03.04.2018- 06.04.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
480 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea, Administrației Naționale a Penitenciarelor,Nota informativă 27.03.2018 Chetrean Ina, consultant principal Direcția Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail: ina.chetrean@justice.gov.md
479 Proiectul Ordinului ministrului justiției „Cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr.331 din 30 iulie 2015” „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei de licențiere”, Notă Informativă 14.03.2018-23.03.2018 Patrascu Natalia, consultant principal Direcţia Elaborare acte normative,tel:022 20 14 69, e-mail:natalia.patrascu@justice.gov.md
478 Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 21 al Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, Nota informativă. 28.02.2018-12.03.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
477 Proiectul Ordinului ministrului justiţiei „Cu privire la aprobarea Regulamentului Colegiului disciplinar al notarilor, Nota informativă 21.02.2018-12.03.2018 Patrascu Natalia, consultant principal Direcţia Elaborare acte normative, tel:022 20 14 69, e-mail: natalia.patrascu@justice.gov.md
476 Proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (cadrul conex la Legea nr. 66 din 13.04.2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative), Nota informativă 19.02.2018-09.03.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail: ion.glavan@justice.gov.md
475 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului Electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Nota informativă 15.02.2018-28.02.2018 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare acte normative,tel. 20-14-27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
474 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Nota informativă. 05.02.2018-05.02.2018 Cachița Constantin,Şef Direcţie contencios,tel:20-14-07. email:constantin.cachita@justice.gov.md
473 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Nota informativă. 27.02.2018-27.02.2018 Cachița Constantin,Şef Direcţie contencios, tel:20-14-07. email:constantin.cachita@justice.gov.md
472 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la exercitarea funcției de fondator al unei întreprinderi de stat, Nota informativă. 01.02.2018-10.02.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcția elaborare acte normative, tel. 20-14-27, e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
471 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară si statutul expertului judiciar, Nota informativă. 30.01.2018-09.02.2018 Chetrean Ina, consultant principal Direcția Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail: ina.chetrean@justice.gov.md
470 Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la Comisia națională de drept internațional umanitar, Notă Informativă 30.01.2018-12.02.2018

Stela Branişte, Şef direcţie Direcţia relaţii internaţionale, tel:022 20 14 12, e-mail:stela.braniste@justice.gov.md

Sîrbu Alexandru, Consultant Direcţia relaţii internaţionale, tel:022 20 14 10, e-mail:alexandru.sirbu@justice.gov.md

469

Proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale, Nota informativă.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului civil, Nota informativă.

30.01.2018-16.02.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcția Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
468 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la schimbul unor bunuri, Nota informativă 24.01.2018 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
467 Proiectul Ordinului Ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a personalităţii, Notă informativă 17.01.2018 – 31.01.2018 Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-26, email:daniela.ciornii@justice.gov.md
466 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor, Nota informativă. 15.01.2018-26.01.2018 Patrascu Natalia, consultant principal Direcţia Elaborare acte normative, tel:022 20 14 69, e-mail:natalia.patrascu@justice.gov.md
465 Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (reducerea presiunii organelor de forță asupra medului de afaceri). Nota informativă 09.01.2018-22.01.2018 Vladislav Cîrlan, Șef-adjunct Direcția elaborarea actelor normative, tel. +373 22 201464, e-mail: vladislav.cirlan@justice.gov.md
464 Proiectul Ordinului Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenţie, Notă informativă. 02.01.2018–16.01.2018 Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20-14-26, email:daniela.ciornii@justice.gov.md
463 Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de constatare a decesului sau a survenirii dizabilității angajaților organelor de probațiune în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, Nota informativă. 26.01.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcția Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail: ion.glavan@justice.gov.md
462 Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea unor hotărârii de Guvern, Nota informativă 19.02.2018-26.02.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare acte normative, tel:022 20 14 69, email:ina.chetrean@justice.gov.md
461 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii de Guvern nr. 1322 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor,Notă informativă. 29.12.2017-16.01.2018 Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-26, email:daniela.ciornii@justice.gov.md
460 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, Nota informativă 20.12.17-29.12.17 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare acte normative,tel:022 20 14 69, e-mail:ina.chetrean@justice.gov.md
459 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Nota informativă 15.12.17-26.12.17 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare acte normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ina.chetrean@justice.gov.md
458 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la delegarea juriştilor secunzi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Nota informativă 15.12.17-20.12.17 Cristina Melnic, Șef Direcția elaborare acte normative, tel:022 20 14 33,e-mail:cristina.melnic@justice.gov.md
457 Proiectul Hotărîrii Guvenului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar, Nota informativă. 14.12.2017-26.12.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
456 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002, Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008), Notă Informativă 12.12.2017-20.12.2017 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare acte normative,tel. 20-14-27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
455 Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea ordinului ministrului justiției nr. 481 din 7 noiembrie 2014, Nota informativă. 12.12.2017 Patrașcu Natalia, consultant principal Direcția Elaborare acte normative, telefon: 022 20 14 69, e-mail:natalia.patrascu@justice.gov.md
454 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132 din 17.06.2016, Legea privind declararea averii și a intereselor personale, nr. 133 din 17.06.2016, Notă informativă 06.12.2017-18.12.2017 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
453 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24.03.2008. Nota informativă. 01.12.17-12.12.17 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborareacte normative,tel:022 20 14 69,e-mail:ina.chetrean@justice.gov.md
452 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului și Secretariatul permanent pentru drepturile omului, Nota informativă 01.12.2017-11.12.2017

Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborareacte normative,tel:022 20 14 69,e-mail:ina.chetrean@justice.gov.md

451 Proiectul Hotărîrii Guvenului privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, Nota informativă. 30.11.2017-05.12.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
450 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (revizuirea cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității),Notă informativă 22.11.2017-05.12.2017 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: adriana.dodon@justice.gov.md
449 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Informații și Sisteme Juridice, Nota informativă. 21.11.2017-04.12.2017 Cristina Melnic,Șef Direcția elaborare acte normative,tel:022201433,e-mail:cristina.melnic@justice.gov.md
448 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (optimizarea structurii și activității Ministerului Justiției și autorităților administrative din subordine) și Nota informativă 20.11.2017-01.12.2017 Cristina Melnic, Șef Direcția elaborare acte normative, tel:022 20 14 69, e-mail: cristina.melnic@justice.gov.md 
447 Proiectul de Lege privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, Nota informativă. 17.11.2017-08.12.2017 Glavan Ion, consultant superior Direcția Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
446 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (din gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului în gestiunea Procuraturii Generale, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73), Notă informativă. 03.11.2017 Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-26, email:daniela.ciornii@justice.gov.md
445 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24 decembrie 2004, Nota informativă. 01.11.2017-29.11.2017 Glavan Ion, consultant superior Direcția Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
444 Proiectului de Lege cu privire la Curtea Constituțională, Notă Informativă. 31.10.2017-15.11.2017 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
443 Proiectului de Lege pentru modificarea şi completare unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penala, Codul contravenţional), Notă Informativă 31.10.2017-10.11.2017

Vladislav Cărlan Şef adjunct Direcţia elaborare acte normative vladislav.cirlan@justice.gov.md;

Octavian Tighineanu Consultant superior Direcţia cooperare juridică internaţională octavian.tighineanu@justice.gov.md

442 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de examinare a pretențiilor financiare a persoanelor juridice care dețin autorizații de societate de registru sau licență pentru activitatea de de depozitar central, Nota informativă. 03.11.2017 Glavan Ion, consultant superior Direcția Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
441 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești, Nota informativă. 13.11.2017 Glavan Ion, consultant superior Direcția Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
440 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Clasificatorul unic al funcțiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011, Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, Legea nr. 157 din 5 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti, Notă informativă. 24.10.2017-08.11.2017 Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-26, email:daniela.ciornii@justice.gov.md
439 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua administratorului autorizat, Nota informativă. 19.10.2017-31.10.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
438

Proiectul Legii pentru completarea articolului 3641 din Codul de procedură penală nr. 122 din 14 martie 2003.Notă informativă.

16.10.2017-01.11.2017 Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-26, email:daniela.ciornii@justice.gov.md
437 Proiectului de Lege pentru abrogarea alineatului (2) art. 1 al Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale, Nota informativă

16.10.2017-27.10.2017

Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
436 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea bunului imobil (din proprietatea CNEJ, str. Muncești, 271),Notă informativă. 09.10.2017–20.10.2017 Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-26, email:daniela.ciornii@justice.gov.md
435 Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia, Nota Informativă 09.10.2017-16.10.2017 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
434 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, Nota informativă. 06.10.2017-10.10.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
433 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, Nota informativă. 28.09.2017–05.10.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, emailzinaida.carp@justice.gov.md
432 Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislativ (privind transferul unor competenţe a MJ) şi Nota informativă. 28.09.2017-10.10.2017 Cristina Melnic, Şef Direcţia generală legislaţie, tel.20-14-33, email:cristina.melnic@justice.gov.md
431 Proiectul Ordinului ministrului justiției privire la completarea Ordinului ministrului justiției nr. 394 din 29 septembrie 2005 cu privire la aprobarea girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale, Nota informativă. 27.09.2017-05.10.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, emailzinaida.carp@justice.gov.md
430 Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei Interdepartamentale pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune, Nota informativă. 07.09.2017–18.09.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
429 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul procedurilor de executare” (e-Executare), Nota informativă. 15.09.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
428 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (privind reforma sistemului judecătoresc), Nota informativă. 29.08.2017–10.09.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md
427 Proiectul Hotărîrii GuvernuluiRepublicii Moldova cu privire la acordarea mijloacelor financiare,Nota informativă 22.08.2017

Cachita Constantin Șef Direcţia contencios tel:0(22)20-14-07

 e-mail:constantin.cachita@justice.gov.md

426 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Națională pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente, Nota informativă 22.08.2017 Vladislav Cîrlan, Șef-adjunct Direcția generală legislație, tel. +373 22 201464, e-mail:vladislav.cirlan@justice.gov.md
425 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (pentru construirea sediului nou al Judecătoriei Edineț),Nota informativă. 27.08.2017 Glavan Ion, consultant superior Direcția Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
424 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (pentru construirea sediului nou al Judecătoriei Hîncești),Nota informativă. 27.08.2017 Glavan Ion, consultant superior Direcția Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
423 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la optimizarea structurii și activității Ministerului Justiției și autorităților administrative din subordine, Nota informativă 21.08.2017 Vladislav Cîrlan, Șef-adjunct Direcția generală legislație, tel. +373 22 201464, e-mail:vladislav.cirlan@justice.gov.md
422 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, Nota informativă 21.08.2017 Vladislav Cîrlan, Șef-adjunct Direcția generală legislație,tel. +373 22 201464, e-mail:vladislav.cirlan@justice.gov.md
421 Proiectul Ordinului Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a experților judiciari, Nota informativă. 21.08.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
420 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, Nota informativă. 28.08.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
419 Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Nota informativă. 02.08.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
418 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (privind activitatea specială de investigație), Nota informativă. 18.08.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
417 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (liberarea provizorie sub control judiciar și pe cauțiune), Nota informativă. 11.08.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
416 Proiectul Ordinul Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea numărului necesar de notari şi actualizarea numărului de locuri de notar, Nota informativă. 07.07.2017-17.07.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
415 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea anexei nr. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 (privind acordarea sporului pentru complexitatea activității), Nota informativă 25.07.2017 Bivol Octavian, consultant Direc?ia Elaborare a actelor normative, tel: 022 20 14 69, e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
414 Proiectul Legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice și nota informativă aferentă acestuia. 03.07.2017-14.07.2017 Melnic Cristina, șef al Direcției generală legislațietel: 20-14-23, e.mail:cristina.melnic@justice.gov.md
413 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la regulile de acordare a cetățeniei prin investiție, Nota informativă. 27.06.2017-03.07.2017 Vladislav Cîrlan, Șef adjunct al Direcției generale legislație, tel. 20-14-64, email vladislav.cîrlan@justice.gov.md
412 Proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative (privind instituirea funcției de șef adjunct al secretariatului instanței judecătorești), Nota informativă. 23.06.2017 – 30.06.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27,e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
411 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012,Nota informativă. 23.06.2017-07.07.2017 Melnic Cristina, șef al Direcției generală legislație tel: 20-14-23, e.mail:cristina.melnic@justice.gov.md
410

Proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2017-2021, Nota Informativă.

Partea tabelara a Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2017 - 2021

30.06.2017 Morari Tudor, consultant, Direcția Analiză, Monitorizare și Evaluare a Politicilor, tel:201-471, e-mail:tudor.morari@justice.gov.md
409 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Nota informativă. 08.06.2017 15.06.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27,e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
408 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, Nota informativă. 23.06.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
407 Proiectul Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (sistemul judecătoresc – acț. 1.1.6(6) și 1.1.9(3) din PA SRSJ) și Nota informativă 15.06.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
406 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, Nota informativă. 26.06.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
405 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare şi acordarea împuternicirilor pentru semnarea contractului de asistenţă juridică,Nota informativă. 31.05.2017 Melnic Cristina, șef al Direcției generală legislație tel: 20-14-23, e.mail:cristina.melnic@justice.gov.md
404 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea modelului legitimaţiei şi al ştampilei experului judiciar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară, Nota informativă. 05.06.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
403 Proiectul Ordinului Ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de amenajare a birourilor de expertiză judiciară, Nota informativă. 25.05.2017-31.05.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27,e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
402 Proiectul Ordinului comun cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile efectuării stagiului profesional de către expertul judiciar stagiar, Nota informativă. 05.06.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
401 Proiectul Ordinului Ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulilor privind numărul, periodicitatea şi durata convorbirilor telefonice care pot fi efectuate sau primite de condamnat, Nota informativă. 13.06.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
400 Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea formularului licenței pentru desfășurarea activității notariale, Nota informativă. 23.05.2017-31.05.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27,e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
399 Proiectul Ordinului Ministrului cu privire la aprobarea Regulamentului privind conținutul dosarului personal al notarului și modul de ținere al acestuia, Nota informativă.

23.05.2017-31.05.2017

Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27,e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
398 Proiectul Ordinului ministrului justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia. Nota informativă. 01.06.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
397 Proiectul Ordinului Ministrului justiției cu privire la aprobarea formei declarației de fondare a biroului individual și a biroului asociat de expertiză judiciară, Nota informativă. 16.05.2017-19.05.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27,e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
396 Proiectul Legiicu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (simplificarea Codului de Procedură Civilă),Nota informativă. 05.06.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
395 Proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, Nota informativă. 17.05.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel:20 14 69, e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
394 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008,Nota informativă. 31.05.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
393 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Colegiului disciplinar al notarilor, Nota informativă. 27.04.2017-11.05.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27,e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
392 Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 și cadrul conex), Nota informativă 26.05.2017 Vladislav Cîrlan, Șef-adjunct Direcția generală legislație,tel. +373 22 201464, e-mail:codulcivil@justice.gov.md
391 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (privind excluderea interdicției deținerii dublei cetățenii de către ofițerii de informații și securitate), Nota informativă. 26.04.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
390 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (privind contestarea hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii), Nota informativă. 06.04.2017-21.04.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27,e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
389 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, Nota informativă. 20.04.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
388 Proiectul Legii cu privire cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (competența instanțelor de judecată),Nota informativă. 17.04.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel:20 14 69, e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
387 Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (privind activitatea specială de investigații), Nota informativă. 12.04.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
386 Proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 24 noiembrie 2008, Nota informativă. 19.04.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
385 Proiectul de legeprivind procedura notarialăNota informativă. 30.03.2017 Vladislav Cîrlan, Șef-adjunct Direcția generală legislație,tel. +373 22 201464, e-mail:vladislav.cirlan@justice.gov.md
384 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cadrul conex Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar), Nota informativă. 05.04.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel:20 14 69, e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
383 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (prevenirea și combaterea traficului de ființe umane), Nota informativă. 14.04.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel: 022 20 14 69,e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
382 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative,Nota informativă. 07.04.2017 Bivol Octavian, consultant Direcția Elaborare a actelor normative, tel: 022 20 14 69, e-mail:octavian.bivol@justice.gov.md
381 Proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Clasificatorului naţionalităţilor şi etniilor. Nota informativă 28.03.2017 Ţaranu Ludmila, specialist principal al Direcţiei asistenţă juridică a Serviciului Stare Civilă,tel: 022 257 154 email:taranu.ludmila@ssc.gov.md
380 Proiectul Ordinului Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de constituire a Comisiei de control şi procedura de control profesional administrativ al notarilor. Nota informativă 15.03.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcția Elaborare a actelor normative,tel:20 14 69, e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
379 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (Regulamentul muncii neremunerate în folosul comunității), Nota informativă. 03.03.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27,e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
378 Proiectului Ordinului Ministerului Justiției cu privire la aprobarea Regulilor privind scrierea denumirilor unităților administrativ-teritoriale în documentele de stare civilă, Notă informativă 28.03.2017

Ţaranu Ludmila, specialist principal al Direcţiei asistenţă juridică a Serviciului Stare Civilă, tel: 022 257 154 email:taranu.ludmila@ssc.gov.md

377 Proiectul Ordinului Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi procedura de selectare a membrilor Comisiei de licenţiere. Nota informativă. 07.03.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcția Elaborare a actelor normative, tel:20 14 69, e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
376 Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidență și predare a actelor notariale, Nota informativă. 10.02.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27,e-mail:zinaida.carp@justice.gov.md
375 Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea metodologiei de planificare și actualizare a numărului de notari stagiari, Nota informativă. 28.02.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
374 Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de desfășurare a concursului de admitere la stagiul profesional al notarilor și Regulamentului cu privire la stagiul profesional al notarului, Nota informativă. 27.02.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
373 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua expertului judiciar”. Nota informativă. 24.02.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
372 Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea modelul unic al ștampilei notarului, Nota informativă. 10.02.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
371 Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor de amenajare a biroului notarului, Nota informativă. 10.02.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
370 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a experților judiciari, Nota informativă. 01.02.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
369 Proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (simplificarea Codului de Procedură Civilă), Nota informativă. 05.06.2017 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
368 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 173 din 12 martie 2014 şi Nota Informativă 15.12.2016 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
367 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua angajatului organelor de probaţiune”,Nota informativă. 04.01.2016 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 21,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
366 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Umanizarea faptelor nonviolente) şi Nota Informativă 20.122016 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
365 Proiectul Legii privind completarea Cărții a treia a Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Titlul IV – Fiducia), Nota informativă 30.11.2016 Vladislav Cîrlan, Șef-adjunct Direcția generală legislație, tel. +373 22 201464, e-mail:vladislav.cirlan@justice.gov.md
364 Proiectul ordinului Ministerului Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de organizare a concursului pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului, Nota Informativă 30.11.2016-05.12.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
363 Proiectul Legii privind modificarea și completarea Cărții I a Codului civil, Nota informativă 30.11.2016 Vladislav Cîrlan, Șef-adjunct Direcția generală legislație, tel. +373 22 201464, e-mail: vladislav.cirlan@justice.gov.md
362 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea indemnizației unice în legatură cu evenimentele din 7 aprilie 2009 şi Nota informativă. 21.11.2016-02.12.2016 Palamarciuc Mihai, specialist principal, Secţia evidenţă a legislaţiei şi documentare tel:20-14-36 (intern - 226), e-mail:mihai.palamarciuc@justice.gov.md
361 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul şi condițiile de acordare a autorizației de utilizare a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova în denumirea persoanelor juridice cu scop lucrativi, Nota informativă. 17.11.2016 – 25.11.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
360 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, suspendare şi retragere a autorizației interpretului sau traducătorului în sectorul justiției și Regulamentului cu privire la cerințele privind instruirea continuă a interpreților sau traducătorilor, Nota informativă. 18.11.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
359 Proiectul de Lege privind completarea unor acte legislative (răspunderea membrilor organelor colegiale),Nota informativă 14.11.2016 Vladislav Cîrlan, Șef-adjunct Direcția generală legislație, tel. +373 22 201464, e-mail: vladislav.cirlan@justice.gov.md,
358 Proiectul Legii cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 152 din Legea nr. 8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune. Nota informativă. 25.11.2016 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 21,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
357 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (modificarea cadrului normativ conex proiectului Legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, înregistrat în Parlament cu nr. 187 din 03.05.2016) și Nota informativă 08.11.2016 - 23.11.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
356 Proiectul Hotărîrii Guvernuluipentru aprobarea costurilor expertizelor judiciare și extrajudiciare șiNota informativă 03.11.2016-16.11.2016 Sandu Sabina, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-69, email:sabina.sandu@justice.gov.md
355 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Registrele de stat în domeniul experizei judiciare; Nota informativă. 11.11.2016 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 21,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
354 Proiectul Ordinului Ministrului Justițieiprivind modificarea și completarea Ordinului nr.38 din 3 februarie 2006 cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale şi a testamentelor şi aprobarea Regulamentului acestuia;Nota informativă 31.10.2016-11.11.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
353 Proiectul Legii pentru abrogarea punctului 15 din Anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000, Nota informativă. 27.10.2016 – 31.10.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
352 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea normei didactice și a costului unei ore academice a formatorilor Institutului Național al Justiției și Nota informativă. 09.10.2016 - 31.10.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e-mail: diana.cucer@justice.gov.md
351 Proiectul Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Nota informativă. 13.10.2016 – 25.10.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
350 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Nota informativă 06.10.2016–17.10.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
349 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al actelor de stare civilă" (SIA RSASC), Nota informativă. 30.09.2016-14.10.2016 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative,tel:022 20 14 21,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
348

Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (reformarea instituției moștenirii),Nota informativă la proiect.

16.09.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
347 Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la modificarea Regulamentului privind selectarea reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, Nota informativă. 22.09.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
346 Proiectul Ordinului comun cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor experţilor judiciari, Nota informativă. 12.09.2016 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 21,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
345 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la delegarea domului Marin Gurin la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi de securitate din Mali; Nota informativă.
25.08.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
344 Proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești și Nota informativă. 26.08.2016-26.08.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e-mail: diana.cucer@justice.gov.md

343

Proiectul de lege pentru completarea Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 (exercitarea urmăririi penale în privința infracțiunilor economice), Nota informativă.
15.09.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel: 20-14 69, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
342 Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la constituirea Direcției generale investigare a fraudelor, Nota informativă.
15.09.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel: 20-14 69, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
341 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor judiciare,Nota informativa 05.09.2016 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 21,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
340 Proiectul de Ordin a Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul consultativ al probaţiunii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului raional consultativ al probaţiunii şi Nota Informativă 05.09.2016 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
339 Proiectul Ordinului Ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la modelul și modul de eliberare a legitimației de traducător și/sau interpret autorizat în sectorul justiției, Nota informativă. 30.08.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
338 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare şi Nota Informativă. 18.08.2016-02.09.2016 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
337 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Poliției judecătorești și Nota informativă. 17.08.2016 - 30.08.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e-mail: diana.cucer@justice.gov.md
336 Proiectul Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat și Nota informativă. 15.08.2016-30.08.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e-mail: diana.cucer@justice.gov.md
335 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional judiciar și Nota informativă. 10.08.2016-26.08.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e-mail: diana.cucer@justice.gov.md
334 Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de calificare şi evaluare a experţilor judiciari. Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare şi promovare a examenului de calificare a experţilor judiciari şi a modelului licenţei pentru exercitarea profesiei de expert judiciar, Nota informativă. 09.08.2016-22.08.2016 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 21,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
333 Proiectul Ordinul Ministrului Justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul, condițiile și criteriile evaluării de serviciu a registratorului I.S."Camera Înregistrării de Stat”,Nota informativă. 08.08.2016 Melnic Violeta, consultant superior în Direcţia avizare a actelor normative, tel:0-22-20-14-64-e.mail:violeta.melnic@justice.gov.md
332 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Î.S. „Camera înregistrării de Stat”, Nota informativă. 03.08.2016-17.08.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
331 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a controlului activității profesionale a administratorilor autorizați, Nota informativă. 03.08.2016-15.08.2016

Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md

330 Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, Nota informativă 19.08.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel: 20-14 69, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
329 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006, Nota informativă. 02.08.2016-17.08.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
328 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (salarizarea judecătorilor detașați în CSM și Inspecția judiciară, precum și a membrilor non-judecători) și Nota informativă. 02.08.2016-17.08.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e-mail: diana.cucer@justice.gov.md
327 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,Nota informativă. 02.08.2016-10.08.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
326

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova,Nota informativă.

29.07.2016-15.08.2016 Sandu Sabina, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-69, email:sabina.sandu@justice.gov.md
325 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental, Nota informativă. 26.07.2016-03.08.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
324 Proiectul Legiipentru modificarea și completarea unor acte legislative (majorarea salariilor funcționarilor Inspectoratului Național de Probațiune), Nota informativă. 15.07.2016-25.07.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
323 Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale, Nota informativă. 22.07.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
322 Proiectul Hotărîrii Guvernuluicu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului șiNota Informativă 22.07.2016-01.08.2016 Sandu Sabina, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-69, email:sabina.sandu@justice.gov.md
321 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul unic al procurilor" și Nota Informativă 20.07.2016 – 08.08.2016 Bucșanu Irina, specialist principal, Serviciul e-Transformare,tel. 022-201-490 e-mail:irina.bucsanu@justice.gov.md
320 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (finanțarea sistemului judecătoresc, acțiunea 1.1.4 (2) PA SRSJ) și Nota informativă. 19.07.2016-29.07.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e-mail: diana.cucer@justice.gov.md
319 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (facilitarea accesului la justiție), Nota informativă. 30.07.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel:20-14 69, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
318 Proiectul Legii nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (crearea Curții de Apel de Circumscripție Chișinău) și Nota informativă. 04.07.2016-15.07.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
317 Proiectul Ordinului Ministrului justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a interpreților și traducătorilor, Nota informativă. 08.07.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
316 Proiectul Legii pentru modificarea articolului 42 din Constituţia Republicii Moldova, Nota informativă 29.06.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
315 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (înregistrarea persoanelor juridice rezidente în statele care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă),Nota Informativă 29.06.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
314 Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului probațiunii pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia şi Nota Informativă 07.07.2016 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
313 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (referitor la utilizarea în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ a denumirii oficiale sau istorice a statului), Nota informativă, Analiza Impactului de Reglementare a proiectului de lege respectiv. 30.06.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel: 20-14 69, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
312 Proiectul de lege pentru completarea Legii taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 şi Nota informativă. 15.07.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel: 20-14 69, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
311 Proiectul Legii pentru modificarea modificarea și completarea unor acte legislative (umanizarea politicii penale) şi Nota Informativă 06.07.2016 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
310 Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, Nota informativă. 30.062016 Dovbenco Aneta, consultant în Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022-20-14-50, email:aneta.dovbenco@justice.gov.md
309 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, suspendare şi retragere a autorizaţiei interpretului şi/sau traducătorului, cerințele privind instruirea continuă a acestora, Nota informativă. 17.06.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
308

Proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la Serviciul Stare Civilă;

Nota informativă la la proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la Serviciul Stare Civilă;

Cheltuieli de personal anuale (inclusiv pentru asigurarea socială şi medicală achitată de patron) calculate în condiţiile actelor normative prevăzute pentru salarizare în anul 2016

31.05.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
307 Proiectul Legii pentru modificarea Legii nr.54 din 21 februarie 2003 privind contracararea activității extremiste şi Nota Informativă 10.06.2016 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
306 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Nota informativă. 27.05.2016 – 03.06.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
305 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 480 din 28 martie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor și Nota informativă. 27.05.2016 - 27.05.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27, e-mail diana.cucer@justice.gov.md
304 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative,Nota Informativă 20.05.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
303 Proiectul deLege pentru modificarea și completarea unor acte legislative,Nota Informativă 19.05.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
302 Proiectul de Legepentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului,adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996,Nota Informativă 11.05.2016 Sandu Sabina, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-69, email:sabina.sandu@justice.gov.md
301 Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative (modificarea indemnizației unice pentru persoanele eliberate din detenție) şi Nota Informativă 18.05.2016 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69, e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
300 Proiectul de Hotărîrii Guvernuluipentru aprobarea Regulamentului de activitate a Comisiei de atestare și disciplină,Nota informativă 29.04.2016 Sandu Sabina, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-69, email:sabina.sandu@justice.gov.md
299 Proiectul de Legepentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 -XV din 30 mai 2003,Nota informativă 28.04.2016 Sandu Sabina, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-69, email:sabina.sandu@justice.gov.md
298 Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreți și traducători autorizați, Nota informativă. 29.04.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
297 Proiectul de Lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXV-a de la proclamarea independentei Republicii Moldova,Nota Informativă 18.05.2016 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69, e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
296 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor şi Nota Informativă 03.05.2016 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69, e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
295 Proiectul de Lege cu privire la organizarea şi funcţionarea Procuraturilor Specializate,Nota informativă 20.04.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel: 20-14 69, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
294 Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Listei limbilor orientale ori rar folosite pentru autorizarea interpreților și/sau traducătorilor, Nota informativă. 06.04.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
293 Proiectul Legiipentru modificarea și completarea unor acte legislative (revizuirea cuantumului unităţii convenţionale),Nota informativă 15.04.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel: 20-14 69, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
292 Proiectul Hotărîrii de Guvernprivind modificarea Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei şiNota informativă. 12.04.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel: 20-14 69, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
292 Proiectul Legiipentru modifcarea și completarea Contituției (reforma procuraturii), Nota informativă. 21.03.2016 – 30.03.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md
291 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la prelungirea mandatului juriștilor secunzi la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Nota informativă. 16.03.2016 – 25.03.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
290 Proiectul Hotărîrii Guvernuluiprivind la completarea pct. 4 din Regulamentul Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000 șiNota Informativă. 19.02.2016 - 29.02.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email diana.cucer@justice.gov.md
289 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali și Nota informativă. 17.02.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
288 Proiectul Legiipentru modificarea și completarea unor acte legislative (cadrul normativ conex pentru Legea nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal) și Nota informativă. 17.02.2016 - 18.02.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27,e.mail:diana.cucer@justice.gov.md
287 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (executarea prevederilor art. 281 din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională) și Nota informativă. 12.02.2016 - 22.02.2016 Sandu Sabina, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:sabina.sandu@justice.gov.md
286 Proiectul Ordinului Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea Regulilor privind scrierea numelui de familie şi a prenumelui în documentele de stare civilă în urma schimbării, rectificării sau transliterării acestora şi Nota Informativa 10.02.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
285 Proiectul Hotărîrii Guvernuluipentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului siNota informativă 05.02.2016-11.02.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcția elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,email:zinaida.carp@justice.gov.md
284 Proiectul Legiicu privire la reabilitarea victimelor infracţiunii șiNota informativă 03.02.2016-05.02.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
283 Proiectul Legii privind moratoriu asupra controlului de stat și Nota informativă 29.01.2016 Melnic Cristina, șef al Direcției
generală legislație tel: 20-14-23, e.mail:cristina.melnic@justice.gov.md
282 Proiectul Legii cu privire la modificarea art. 1751 din Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18 aprilie 2002 (exploatarea sexuală a minorilor în regim online) şi Nota informativă 10.01.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
281 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (excluderea obligativității deținerii ștampilei de către agenții economici) şi Nota informativă 19.01.2016 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
280 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Agentul guvernamental și Nota informativă 15.01.2016-29.01.2016 Sabina Sandu,consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 27,e.mail:sabina.sandu@justice.gov.md
279 Proiectulpentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern și nota informativă. 13.01.2016-05.02.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel: 20-14-69, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
278 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea simbolurilor corporative ale Ministerului Justiției și Nota informativă 13.01.2016 - 22.01.2016

Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, Tel: 20-14-27,email: diana.cucer@justice.gov.md

277 Proiectul de legepentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002şinota informativă. 13.01.2016-29.01.2016 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69,  e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
276 Proiectul Hotărîrii Guvernuluicu privire la completarea punctului 312 din Statutul executării pedepsei de către condamnaţi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006şinota informativă.

13.01.2016-26.01.2016

Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel:20-14-69, e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md

275

Proiectul Ordinului Ministrului Justiției pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ținerea registrului de stat al hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova şi nota informativă.

23.12.2015-31.12.2015

Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel: 20-14-69, e.mail: ion.costanda@justice.gov.md
274 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional judiciar și Nota informativă. 21.12.2015-06.01.2016 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27,e.mail:diana.cucer@justice.gov.md
273 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cadru normativ conex legii cu privire la mediere) și Nota Informativa. 18.12.2015 - 28.12.2015 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27,e.mail:diana.cucer@justice.gov.md
272 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (consolidarea sistemului justiției juvenile) Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect 16.12.2015- 24.12.2015 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
271 Proiectul Ordinului Ministrului Justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea concursului public de selectare a reprezentanților societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor și Nota Informativa 15.12.2015-25.12.2015 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e.mail:diana.cucer@justice.gov.md
270 Proiectul Hotărîrii Guvernului сu privire la modificarea punctului 9 din Regulamentul privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.163 din 15 februarie 2007 și nota informativă la acesta. 10.12.2015-18.12.2015 Cristian Elena,consultantsuperior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-26,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
269 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la distribuirea mijloacelor bugetare și Nota Informativă 09.12.2015-11.12.2015 Cristina Melnic- Șef al Direcției generale legislație, tel: 022 20 14 33,e.mail: cristina.melnic@justice.gov.md
268 Proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Guvernului și Nota informativă 07.12.2015-16.12.2015 Costanda Ion,consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-64, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
267 Proiectul Legii pentru modificarea articolului 287 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 și Nota Informativă 24.11.2015-07.12.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
266 Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (crimele motivate de prejudecată, dispreț și ură) și Nota Informativă 20.11.2015-04.12.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
265 Proiectul Ordinului ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind acreditarea furnizorilor de formare a mediatorilor și Nota Informativă 13.11.2015-18.11.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
264 Proiectul Ordinului Ministrului Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere, precum și Nota Informativă 10.11.2015-18.11.2015 Cucer Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: diana.cucer@justice.gov.md
263 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Registrul de stat al mediatorilor și Nota informativă 05.11.2015 - 20.11.2015 Melenciuc Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email diana.cucer@justice.gov.md
262 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului Naţional de Armonizare a Legislaţieipentru anul 2016 și Nota Informativă
13.10.2015-02.11.2015 Alexandrina-Bulat Rotaru, șef al Direcției Armonizarea legislației, Centrul de Armonizare a Legislației, tel: 82-08-79, e.mail: alexandrina.bulat@justice.gov.md
261 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (crearea Judecătoriei Anticorupție și Curții de Apel de circumscripție Chișinău) și Nota informativă 28.09.2015 - 09.10.2015 Cucer Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email diana.cucer@justice.gov.md
260 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota informativă 21.09.2015 - 07.10.2015 Costanda Ion,consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-64, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
259 Proiectul de Lege pentru modificarea și complearea unor acte legislative și Nota Informativă 16.09.2015-03.10.2015 Costanda Ion,consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-64, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
258 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova și Nota informativă 16.09.2015 - 29.09.2015 Sabina Sandu,consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mailsabina.sandu@justice.gov.md
257 Proiectul Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (sistemul judecătoresc - acț. 1.1.6(6) și 1.1.9(3) din PA SRSJ) și Nota informativă 15.09.2015 - 30.09.2015 Cucer Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email diana.cucer@justice.gov.md
256 Proiectul Legii pentru completarea anexei nr. 12 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și Nota informativă la acest proiect 01.09.2015 Rusu Veronica,consultant principal,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
255 Proiectul Legiipentru modificarea şi completarea unor acte legislative și Nota informativă la acest proiect 01.09.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
254 Proiectul Legii privind completarea Constituție Republicii Moldova și Nota informativă la acest proiect 01.09.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
253 Proiectul Legii cu privire la actele normative și Nota informativă 18.08.2015-11.09.2015 Cucer Diana,consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
252 Proiectul Hotărîrii Guvernuluicu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie și Nota informativă la acest proiect 17.08.2015-18.08.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
251 Proiectul Legii cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor și Nota informativă la acest proiect 17.08.2015-22.08.2015 Rusu Veronica,consultant principal,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
251 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea art. 14 al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă și Nota informativă la proiect 17.08.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
250 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (îmbunătățirea procedurii de executare a hotărîrilor judecătorești) și Nota informativă. 05.08.2015-20.08.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
249 Proiectul Legii cu privire la obligația de raportare a actelor de corupție și a celor conexe actelor de corupție, a faptelor de comportament corupțional și Nota informativă. 05.08.2015-20.08.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
248 Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (excluderea obligativității deținerii ștampilei de către agenții economici); Nota Informativă și Analiza impactului de reglementare 03.08.2015- 15.08.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
247 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale și Nota Informativă 03.08.2015- 15.08.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
246 Proiectul Legii pentru completarea Constituției Republicii Moldova și Nota Informativă 03.08.2015- 15.08.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
245 Proiectul Decretului Preşedintelui RM privind iniţierea negocierilor asupra Proiectului Protocolului între Republica Moldova şi Republica Slovacă privind modificarea Tratatului între Uniunea Republicii Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, semnat la Moscova, la 12 august 1982, repus în vigoare prin succesiune din 26 februarie 2006;Proiectul Protocolului;- Argumentarea necesităţii
03.08.2015-17.08.2015 Maria Corfanenco, consultant superior Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană, Tel.20-14-11,e.mail:maria.corfanenco@justice.gov.md
244 Proiectul Legii privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinţei de la Haga privind Dreptul Internaţional Privat, adoptat la 31 octombrie 1951;Statutul Conferinţei de la Haga,Argumentarea necesităţii
03.08.2015- 17.08.2015 Elena Gorodișteanu, consultant principal Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană, Tel.20-14-10,e.mail:elena.gorodisteanu@justice.gov.md
243 Proiectul Decretului Preşedintelui RM privind aprobarea semnării Convenţiei europene privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat;Convenţia europeană privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat ;- Argumentarea necesităţii
03.08.2015-17.08.2015 Elena Gorodișteanu, consultant principal Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană, Tel.20-14-10, e.mail:elena.gorodisteanu@justice.gov.md
242 Proiectul Hotărîrii Guvernuluicu privire la abrogarea unor prevederi din Ordinul nr. 120c din 8 octombrie 2008 al Ministerului Dezvoltării Informaționale și Nota informativă la acest proiect. 27.07.2015-10.08.2015 Costanda Ion,consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-64, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
241

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reforma instituției capacității persoanei fizice) șiNota informativă la acesta.

24.07.2015 Rusu Veronica,consultant principal,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
240

Proiectul de Lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și Nota informativă la acest proiect

24.07.2015-07.08.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
239 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 139-XV din 10 mai 2001 privind Societatea de Cruce Roșie din Moldova și Nota informativă 16.07.2015-31.07.2015 Costanda Ion,consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel: 20-14-64, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
238 Proiectului Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative,și Nota informativă la proiect

 

10.07.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
237 Proiectul Hotărîrii Guvernuluicu privire la concursul pentru numirea conducătorilor autorităților publice cu funcții de control și Nota informativă la acest proiect.

 

09.07.2015-25.07.2015 Costanda Ion,consultant superior, Direcția Avizare a Actelor Normative,Tel: 20-14-64, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
236 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale și Nota informativă la proiect. 02.07.2015-16.07.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
235 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor serviciilor prestate contra plată de către Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi a Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei și Nota informativă 24.06.2015 - 10.07.2015 Cucer Diana,consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, emaildiana.cucer@justice.gov.md
234

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind demolarea unor imobile, Nota informativă și anexa la Nota informativă

12.06.2015-26.06.2015 Cucer Diana,consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, emaildiana.cucer@justice.gov.md
233 Proectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1260-XV din iulie 2002 cu privire la avocatură și Nota Informativă 15.06.2015- 26.06.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
232 Proectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota informativă 15.06.2015-25.06.2015 Victoria Arion- Lupu, consultatnt superior în Direcția elaborare a actelor normative, tel. 022 20 14 69022 20 14 69, e-mail:victoria.arion-lupu@justice.gov.md
231

Proiectul Hotărîrii Parlamentului privind modificarea şi completarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, nota informativăși anexele.

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

12.06.2015- 22.06.2015 Rusu Veronica,consultant principal,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
230 Proiectul Legii privind modificarea şi completarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 și Nota informativă 12.06.2015- 22.06.2015 Rusu Veronica,consultant principal,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
229 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti, Nota informativă, Structura AAIJ și Descifrarea calculelor
10.06.2015 - 24.06.2015 Cucer Diana,consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, emaildiana.cucer@justice.gov.md
228 Proiectul Legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, Nota informativă și Anexa la Nota informativă 03.06.2015-19.06.2015 Cucer Diana,consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, emaildiana.cucer@justice.gov.md
227 Proiectul Legii cu privire la modificarea articolului 19 al Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și Nota Informativă 28.05.2015-08.06.2015 Sabina Sandu,consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mailsabina.sandu@justice.gov.md
226 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul garanțiilor mobiliare" și Nota Informativă 27.05.2015-08.05.2015 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-37, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
       
       
225 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (excluderea obligativității deținerii ștampilei de către agenții economici) a Notei Informative la proiect și a Analizei de reglementare a impactului 25.05.2015-08.06.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
224 REGULAMENTULComisiei de selectare prin concurs public a profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină şiNota Informativă 07.05.2015-11.05.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
223 Regulamentulprivind organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administrator autorizat și desfășurării examenului de calificare în profesia de administrator autorizat şiNota Informativă 07.05.2015-11.05.2015 Cristian Elena,consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27,e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
222 Proiectul Legii privind modificarea unor acte legislative (privind indemnizația unică pentru deținuți) și Nota Informativă 14.05.2015-20.05.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
221 Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Codul Contraventional) și Nota Informativă 05.05.2015-08.05.2015 Cucer Diana,consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, emaildiana.cucer@justice.gov.md
220 Proiecul Legii pentru completarea articolului 109 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 și Nota Informativă 29.04.2015-15.05.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
219 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare și Nota Informativă 24.04.2015-30.04.2015 Țapiș Oxana, Șef Direcție Prelucrare și Difuzare a Actelor Juridice, Centrul de Informații Juridice, Tel: 022 23 57 26022 23 57 26, e.mail: oxana.tapis@justice.gov.md
218 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Direcției de asistență medicală persoanelor deținute în penitenciare și Nota Informativă 23.04.2015-04.05.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
217 Proiectul Legii cu privire la Procuratură și Nota Informativă la acesta 22.04.2015-28.04.2015 Natalia Roşca,șef-adjunct al Direcţiei generale legislație,tel. 20 14 64,e.mail:natalia.rosca@justice.gov.md
216 Proiectul Legii pentru pentru modificarea şi completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, Nota Informativa 09.04.2015-20.04.2015 Sabina Sandu,consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mailsabina.sandu@justice.gov.md
215 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative precum și Nota Informativă 06.04.2015-15.04.2015 Cristian Elena,Consultant, Direcția elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
214 Proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 96 din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice și Nota informativă 02.04.2015 - 15.04.2015 Cucer Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email diana.cucer@justice.gov.md
213 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală a Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, Nota Informativă la acesta și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect 01.04.2015-08.04.2015 Natalia Roşca,șef-adjunct al Direcţiei generale legislație,tel. 20 14 64,e.mail:natalia.rosca@justice.gov.md
212 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota Informativă 01.04.2015-08.04.2015 Natalia Roşca,șef-adjunct al Direcţiei generale legislație,tel. 20 14 64,e.mail:natalia.rosca@justice.gov.md
211 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentrucompletarea Legii nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 taxei de statși Nota Informativă 31.03.2015-10.04.2015 Costanda Ion, consultant superior, Direcția Avizare a Actelor Normative, Tel: 20-14-37, e.mail:ion.costanda@justice.gov.md
210 Proiectul Legii privind importul mijloacelor de transport cu destinație specială și Nota Informativă 26.03.2015-10.04.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
209 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (cu privire la utilizarea ștampilei de către întreprinderi) și Nota Informativă 25.03.2015-30.03.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
208 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea art. 14 al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă, precum și Nota Informativă la acest proiect 25.03.2015- 08.04.2015 Cristian Elena,Consultant, Direcția elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
207 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative si nota informativa, precum și proiectul Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului și nota informativala acesta 25.03.2015-07.04.2015. Rusu Veronica,consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
206 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 și Nota Informativă 16.03.2015-10.04.2015. Rusu Veronica,consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
205 Proiectul Legii pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local și Nota Informativă 19.03.2015-27.03.2015 Sabina Sandu,consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mailsabina.sandu@justice.gov.md
204 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați precum și Nota Informativă 19.03.2015-30.03.2015 Cristian Elena, Consultant, Direcția elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
203 Proiectul Hotaririi de Guvern cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16 februarie 2010 și Nota Informativă
17.03.2015 - 27.03.2015 Sabina Sandu,consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mailsabina.sandu@justice.gov.md
202 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Nota Informativă la acest proiect, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 17.03.2015-31.03.2015 Cristian Elena, Consultant, Direcția elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
201 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 și Nota Informativă
12.03.2015- 18.03.2015
Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
200 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unoir acte legislative, Nota Informativă la acest proiect, sinteza obiecțiilor și propunerilor, Analiza Impactului de Reglementare, precum și Calculele la proiectul taxelor percepute 12.03.2015-24.03.2015 Cristian Elena, Consultant, Direcția elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
199 Proiectul Legii pentru completarea Constituției precum și Nota Informativă și Sinteza la acest proiect 11.03.2015- 20.03.2015 Cristian Elena, Consultant, Direcția elaborare a actelor normative,tel: 20-14-27,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
198 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (judecătorii de instrucție), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 10.03.2015 - 20.03.2015 Cucer Diana,consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
197 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti și Nota Informativă 10.03.2015-20.03.2015 Rusu Veronica,consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
196 Proiectul Legii cu privire la obligația de raportare a actelor de corupție și a celor conexe actelor de corupție, a faptelor de comportament corupțional, Nota informativă la proiect, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 09.03.2015- 16.03.2015 Cristian Elena, Consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
195 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 și Nota Informativă 06.03.2015-16.03.2015 Duca Vladislav,Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel:20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
194 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească, Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea cu privire la Institutul Național al Justiției, Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar etc.) și Nota informativă 06.03.2015 - 11.03.2015 Cucer Diana,consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
193 Proiectul Legii privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 şi Nota informativă 05.03.2015 - 13.03.2015 Natalia Roşca,șef-adjunct al Direcţiei generale legislație,tel. 20 14 64, e.mail:natalia.rosca@justice.gov.md
192 Proiectul Legii cu privire la organizarea activității notarilor și Nota Informativă 05.03.2015-16.03.2015 Rusu Veronica,consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
191 Proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar şi Nota informativă 05.03.2015 - 13.03.2015 Natalia Roşca, șef-adjunct al Direcţiei generale legislație,tel. 20 14 64, e.mail:natalia.rosca@justice.gov.md
190 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota Informativă 04.03.2015-13.03.2015 Sabina Sandu,consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mailsabina.sandu@justice.gov.md
189 Proiectul Legii cu privire la mediere și Nota Informativă 04.03.2015-18.03.2015 Cucer Diana,consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
188 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executorii judecătorești și Nota Informativă 03.03.2015-13.03.2015 Rusu Veronica,consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
187 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea Probațiunii) și Nota Informativă 04.03.2015-13.03.2015 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
186 Proiectul Legii cu privire la Agentul Guvernamental și Nota Informativă 03.03.2015- 06.03.2015 Rusu Veronica,consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
185 Proiectul Legii pentru modificarea Legii Nr. 56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și Nota Informativă 25.02.2015-10.03.2015 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mailsabina.sandu@justice.gov.md
184 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate aleadministraţiei publice pe parcursul anului 2015 (rus) și Nota Informativă 16.02.2015-23.02.2015 Rodica Rotari, consultant, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor telefon( 022) 201471, e-mail: rodica.croitoru@justice.gov.md
183 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Registrului garanţiilor reale mobiliare precum și Nota Informativă 11.02.2015-25.02.2015 Rusu Veronica,consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
182 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Consiliului național de coordonare a activității de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție și Nota Informativă 09.02.2015-23.02.2015 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
181 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative precum și Nota Informativă 29.01.2015-27.02.2015 Cristian Elena, Consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27,e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
180 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota Informativă la acesta 29.01.2015-27.02.2015 Diana Lupașcu, consultant, Direcția Avizare a Actelor Normative, tel: 022 201467022 201467,e.mail:diana.lupascu@justice.gov.md
179 Proiectul de Lege cu privire la Centrul Național de Integritate și Nota Informativă 29.01.2015-27.02.2015 Diana Lupașcu, consultant, Direcția Avizare a Actelor Normative, tel: 022 201467022 201467,e.mail:diana.lupascu@justice.gov.md
178 Proiectul de Lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor și Nota Informativă 29.01.2015-27.02.2015 Diana Lupașcu, consultant, Direcția Avizare a Actelor Normative, tel: 022 201467022 201467,e.mail:diana.lupascu@justice.gov.md
177 Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative și Nota Informativă 27.01.2015-09.02.2015 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
176 Proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) precum și Nota informativă 13.01.2015- 30.01.2015 Rusu Veronica, consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
175 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota informativă la acesta 04.12.2014 – 15.12.2014 Natalia Roșca, consultant principal,
Direcția elaborarea actelor normative,
tel. 022 20 14 64022 20 14 64, e-mail: natalia.rosca@justice.gov.md
174 Proiectul Legii pentru completarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea corupției precum și Nota Informativă 04.12.2014-17.12.2014 Cristian Elena, Consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27, e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
173 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (acțiunea 1.1.1 (2) și acțiunea 1.1.4 (2) din Planul de acțiuni pentru implementarea SRSJ) și Nota informativă 28.11.2014 - 12.12.2014 Cucer Diana,consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
172 Proiectul Legiipentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota Informativă 28.11.2014-10.12.2014 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mail.sabina.sandu@justice.gov.md
171 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor) și Nota informativă 27.11.2014-10.12.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
170 Proiectul Legii privind completarea alineatului (1) al articolului 1 din Legea nr. 164-XV din 4 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993 și Nota Informativă 21.11.2014-04.12.2014 Octavian Tighineanu,consultant, Direcţia Cooperare Juridică Internațională, tel.20-14-50, e-mail:octavian.tighineanu@justice.gov.md
169 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completareaStatutului executării pedepsei de către condamnaţi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 și Nota Informativă
19.11.2014-04.12.2014 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
168 Proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern și Nota informativă 17.11.2014 - 15.12.2014 Rusu Veronica, consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
167 Proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și Nota informativă 17.11.2014 - 02.12.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27,  email:diana.cucer@justice.gov.md
166 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil și Nota Informativă
06.11.2014-14.11.2014 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mail.sabina.sandu@justice.gov.md
165 Proiectul Legii pentru modificarea articolului 42 din Constituţia Republicii Moldova precum și Nota Informativă la acest proiect 30.10.2014-20.11.2014 Rusu Veronica, consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
164 Proiectul Hotărîrii de Guvern privind modul şi condiţiile de acordare a autorizațiilor persoanelor juridice în vederea utilizării în denumirile lor a denumirii oficiale sau istorice a statului Republica Moldova şi Nota Informativă
29.10.2014- 14.11.2014 Costanda Ion, consultant superior, Direcția Avizare a Actelor Normative, tel: 022 201437022 201437, e.mail: ion.costanda@justice.gov.md
163 Proiectul Legii Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2015, Nota Informativă și Anexa 27.10.2014-05.11.2014 Alexandriana Bulat-Rotaru, șef al Direcției armonizare a legislației, Centrul de Armonizare a Legislației, tel.(022)820879(022)820879, e-mail: alexandriana.bulat@justice.gov.md
162 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative precum și Nota Informativă la acest proiect 23.10.2014-15.11.2014 Rusu Veronica, consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md
161 Proiectul de Lege privind sistemul administrației penitenciare și Nota Informativă 23.10.2014-07.11.2014 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
160 Proiect de Lege cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor și Nota Informativă la acesta 21.10.2014-14.11.2014 Natalia Roşca,consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative
tel.022 20 14 64022 20 14 64, e-mail:natalia.rosca@justice.gov.md
159 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune și Nota Informativă 21.10.2014-03.11.2014 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
158 Proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 96 din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice și Nota informativă
20.10.2014 - 01.11.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
157 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Poliției judecătorești și Nota informativă 20.10.2014 - 01.11.2014

Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md

156 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative precum și Nota Informativă la acest proiect 01.10.2014- 10.10.2014 Cristian Elena, Consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27, e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
155 Proiectul Legii pentru completarea Constituției precum și Nota Informativă la acest proiect
29.09.2014- 06.10.2014 Cristian Elena, Consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27, e.mail:elena.cristian@justice.gov.md
154 Proiectul de Lege pentu modificarea și completarea unor acte legislative (elaborat în vederea executării Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului național de acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pe anii 2011-2014) și Nota Informativă la acesta 25.09.2014-17.10.2014 Lupu Ludmila,
consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative,
tel. 022 20-14-64022 20-14-64,
email:ludmila.popa@justice.gov.md
153 Proiectul Hotărîrii Guvernuluicu privire la modificarea și completareaHotărîrii Guvernului nr. 423 din23 iunie1992 „Cu privire la asigurarea cu producţie alimentară a consumatorilor speciali" și Nota Informativă
16.09.2014- 23.09.2014 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mail.sabina.sandu@justice.gov.md
152 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat în vederea executării acţiunii 10, Domeniul specific de intervenţie 1.2.2. din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 şi Acordului de finanţare dintre Guvernul RM şi UE privind Programul de suport al reformei justiţiei, semnat la Bluxelles la 14 iunie 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 2 septembrie 2013) şi Nota informativă la acesta. 12.09.2014 - 24.09.2014 Lupu Ludmila,
consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative,
tel. 022 20-14-64022 20-14-64,
email: ludmila.popa@justice.gov.md
151 Proiectul de Legepentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 șiNota Informativă 05.09.2014-19.09.2014 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
150 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești, Nota informativă și Anexa la nota informativă 05.09.2014 -
19.09.2014
Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27,emaildiana.cucer@justice.gov.md
149 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative precum și Nota Informativă 01.09.2014-20.09.2014 Cristian Elena, Consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27, e.mail: elena.cristian@justice.gov.md
148 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la uniforma și însemnele de distincție ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției și Normelor privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiției și Nota Informativă 26.08.2014-08.09.2014 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
147 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și Nota Informativă 15.08.2014-02.09.2014 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mail.sabina.sandu@justice.gov.md
146 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 423 din 23 iunie 1992 „Cu privire la asigurarea producției alimentară a consumatorilor speciali” și Nota Informativă 15.08.2014-01.09.2014 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborarea actelor normativetel. 20 14 69,e.mail.sabina.sandu@justice.gov.md
145 Proiectului Hotărîrii Guvernuluicu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 158 din 28 februarie 2013 cu privire la aprobarea formularului şi modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar și Nota Informativă 08.08.2014-29.08.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27,emaildiana.cucer@justice.gov.md
144 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilorși completărilor ce se operează în unele Hotărîri de Guvern și Nota Informativă 05.08.2014-28.08.2014 Lupu Ludmila,consultant principal,Direcţia elaborarea actelor normative,tel. 022 20-14-64022 20-14-64,e-mail:ludmila.popa@justice.gov.md
143 Proiectul Legii cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului și Nota Informativă precum și Pachetul de modificări a cadrului normativ pentru a fi adus în concordanță cu prevederile Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) 10.07.2014-17.07.2014

Rusu Veronica, consultant superior,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-27,email:veronica.rusu@justice.gov.md

142 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative precum și Nota Informativă 01.07.2014-14.07.2014 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,Tel: 20-14-69,e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
141 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru reorganizarea serviciilor medicale din penitenciare și Nota Informativă 24.06.2014-04.07.2014 Șorahmetov Daniela, consultant, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, tel: 022 20 14 09022 20 14 09, email: daniela.sorahmetov@justice.gov.md
140 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative precum și Nota Informativă 10.07.2014

Iancev Elena, consultant,Direcția elaborare a actelor normative,tel.022 20 14 27022 20 14 27,email:elena.iancev@justice.gov.md

139 Proiectul de Legepentru modificarea şi completareaLegii conteciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 și Nota Informativă 19.06.2014-24.06.2014 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-69, e.mail:vladislav.duca@justice.gov.md
138 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cumemorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor
19.06.2014 - 07.07.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email diana.cucer@justice.gov.md
137 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (mecanismul de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de Stat.) și Nota informativă 16.06.2014 - 30.06.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email diana.cucer@justice.gov.md
136 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota Informativă la acesta 02.06.2014- 12.06.2014 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborarea actelor normative tel. 022 20 14 69022 20 14 69, e.mail. sabina.sandu@justice.gov.md
135

Hotărîrea Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției , Transparenței și Drepturilor Omului al Republicii Elene

Nota Informativă al Proiectului Memorandumului

Textul proiectului Memorandumului în limba romană

30.05.2014- 30.06.2014

Corfanenco Maria, consulatant Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană, tel. 022 20 14 11022 20 14 11  e.mail. maria.corfanenco@justice.gov.md

134 Proiectul Legii pentru modificarea Anexei nr. 3 din Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească şi Nota informativă la acesta. 28.05.2014 – 03.06.2014 Natalia Roşca,consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative
tel.022 20 14 64022 20 14 64, e-mail:natalia.rosca@justice.gov.md
133 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, Legea nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative) și Nota informativă 26.05.2014 - 09.06.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email. diana.cucer@justice.gov.md
132 Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Letonia, semnat la Chiinău la 6 decembrie 2013 și la Riga la 21 ianuarie 2014.
Expunerea de motive privind oportunitatea aprobării MemorandumuluiTextul Memorandumului în limba română

14.05.2014-

29.05.2014

Elena Gorodișteanu, consultant superior

Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană

Tel. 20-14-10,  

e-mail: elena.gorodisteanu@justice.gov.md

131

Hotărîrea Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Portugheze.

Nota Informativă la proiectul Memorandumului

Textul proiectului Memorandumului în limba română

14.05.2014-

29.05.2014

Leahu Oxana, consultant

Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană

Tel: 20-14-10,

e.mail: oxana.leahu@justice.gov.md

130

Hotărîrea Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Georgiei.

Nota Informativă la proiectul Memorandumului

Textul proiectului Memorandumului în limba română

14.05.2014

-29.05.2014

Elena Gorodișteanu, consultant superior

Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană

Tel. 20-14-10,  

e-mail: elena.gorodisteanu@justice.gov.md

129 Proiectul Legii cu privire la publicitate și Nota Informativă

08.05.2014

-20.05.2014

Rusu Veronica, consultant

Direcția Elaborare a Actelor Normative,

tel.20-14-27,

e-mail:veronica.rusu@justice.gov.md

128 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative precum și Nota Informativă

06.05.2014

-26.05.2014

Iancev Elena, consultant

Direcția elaborare a actelor normative

tel.022 20 14 27022 20 14 27

e-mail:elena.iancev@justice.gov.md

127 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (elaborat în vederea executării acțiunii 2, domeniul specific de intervenție 1.3.2. și acțiunii 5, Domeniul specific de intervenție 1.3.2. din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012) și Nota Informativă la acesta.

23.04.2014

-29.05.2014

Lupu Ludmila,consultant principal

Direcţia elaborarea actelor normative

tel. 022 20-14-64022 20-14-64,
 

e-mail:ludmila.popa@justice.gov.md

126 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune și Nota Informativă.

14.04.2014

-25.04.2014

Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normativetel.20-14-69,e-mail:octavian.tighineanu@justice.gov.md
125 Proiectul de Lege cu privire la probațiune (în redacție nouă) și Nota Informativă

11.04.2014

- 25.04.2014

Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normativetel.20-14-69,e-mail:octavian.tighineanu@justice.gov.md
124 Proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 560 din 31 decembrie 2008 cu privire la aprobarea condiţiilor şi formei contractului de acordare a asistenţei psihosociale persoanelor liberate din locurile de detenţie şi a regulilor privind modul de întocmire a referatului presentinţial de evaluare a personalităţii și Nota Informativă

11.04.2014

-22.04.2014

Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normativetel.20-14-69, e-mail:octavian.tighineanu@justice.gov.md
123 Proiectul Legiipentru modificarea și completarea unor acte legislative (executarea Hotărîrii Curții Constituționale nr. 22 din 5 septembrie 2013 și remedierea carenţelor legislative referitoare la funcţionarea normelor privind independența judecătorilor.) șiNota informativă

11.04.2014

- 23.04.2014

Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e.mail:diana.cucer@justice.gov.md
122 Proiectul cu privire la modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și Nota Informativă la acesta.

11.04.2014

- 22.04.2014

Violeta Melnic, șef-adjunct Direcția Generală Agent Guvrnamental, șef-Direcție Reprezentare la CEDO, tel. 20-14-87, e.mail:violeta.melnic@justice.gov.md
121 Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Concepției de dezvoltare a instituției probațiunii și Nota Informativă

10.04.2014

-22.04.2014

Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normativetel.20-14-69, e-mail:octavian.tighineanu@justice.gov.md
120 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative precum și Nota Informativă la acest proiect

09.04.2014

- 21.04.2014

Iancev Elena, consultant, Direcția elaborare a actelor normative,tel. 022 20 14 27022 20 14 27, e-mail:elena.iancev@justice.gov.md
119 Hotărîrea Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Statului Quatar

Nota Informativă la proiectul Memorandumului

Textul proiectului Memorandumului în limba română

31.03.2014

-11.04.2014

Tatiana Grosu, specialist principal, Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană, tel. 022 20 14 10022 20 14 10, e.mail. tatiana.grosu@justice.gov.md
118

Hotărîrea Guvernului cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Polone

Nota Informativă la proiectul Memorandumului

Textul proiectului Memorandumului în limba română

31.03.2014

-11.04.2014

Tatiana Grosu, specialist principal, Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană,tel. 022 20 14 10022 20 14 10,e.mail.tatiana.grosu@justice.gov.md
117 Proiectul Hotărîrii de Guvern privind acordarea unor scutiri la serviciile de stare civilă prestate contra plată precum și Nota Informativă

20.03.2014

- 31.03.2014

Iancev Elena, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel. 022 20 14 27022 20 14 27, e-mail: elena.iancev@justice.gov.md
116 Proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar şi Nota informativă la acesta.

18.03.2014

- 28.03.2014

Natalia Roşca,consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative
tel.022 20 14 64022 20 14 64, e-mail:natalia.rosca@justice.gov.md
115 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat în vederea executării acţiunii 2, domeniul specific de intervenţie 3.3.1 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 sin 16 februarie 2012) şi Nota informativă la acesta.

18.03.2014

- 14.04.2014

Lupu Ludmila, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative,
tel. 022 20-14-64022 20-14-64,
e-mail: ludmila.popa@justice.gov.md
114 ProiectulHotărîrii Guvernului pentru modificarea și unor hotărîri ale Guvernului și Nota informativă

26.02.2014

- 14.03.2014

Cucer Diana, consultant superior, Direcția elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27,e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
113 Proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 96 din 13 aprilie 2007 privind achizitiile publice și Nota Informativă

13.02.2014

-28.02.2014

Cucer Diana, consultant superior, Direcția elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
112

ProiectulHotărîrii Guvernului privind completarea anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 698 din 2 iunie 2002 și Nota Informativă

12.02.2014

-03.03.2014

Ludmila Lupu, consultant principal, Direcția elaborarea actelor normative, tel.20-14-64 e-mail:ludmila.popa@justice.gov.md

111 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui teren și Nota Informativă

07.02.2014

-17.02.2014

 

Daniel Goinic, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-69,e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md

110 Proiectul Legii cu privire la Agent Guvernamental și Nota informativă 03.02.2014 - 14.02.2014 Violeta Melnic, șef-adjunct Direcția GeneralăAgent Guvrnamental, șef-Direcție Reprezentare la CEDO, tel. 20-14-87, e.mail: violeta.melnic@justice.gov.md
109 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 24 noiembrie 2008 și Nota informativă 23.01.2014 - 10.02.2014 Daniel Goinic, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md
108 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, elaborat în conformitate art. 2 al Legii nr. 295 din 12 decembrie 2013 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău și Nota informativă 16.01.2014 - 28.01.2014 Popa Ludmila, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20-14-64, e-mail:ludmila.popa@justice.gov.md
107 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificările și completările ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului și Nota informativă 14.01.2014 - 28.01.2014 Daniel Goinic, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md
106 Proiectul Decretului Președintelui privind inițierea negocierilor asupra proiectului Tratatului între Republica Moldova și Republica Belarus privind transferul persoanelor condamnate la privațiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei, Nota informativă și textul Tratatului (rom / rus) 24.12.2013 - 10.01.2014

Maria Corfanenco, consultant, Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană

tel. 20-14-11, e-mail: maria.corfanenco@justice.gov.md

105 Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei de justiţie a Găgăuziei", Nota informativă şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor (în baza avizelor anterioare) 23.12.2013
Natalia Roşca, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative
tel. 20 14 64
104 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în domeniul contracarării activității extremiste), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 23.12.2013 - 27.12.2013
Natalia Roşca, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative
tel. 20 14 64
103 Proiectul Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la Serviciul Stare Civilă și Nota informativă 17.12.2013 - 03-01-2014 Daniel Goinic, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md
102 Proiectul Legii cu privire la mediere, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 14.12.2013 - 10.01.2014 Cucer Diana, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27, e-mail: diana.cucer@justice.gov.md
101 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative și Nota informativă 10.12.2013 - 24.12.2013 Daniel Goinic, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md
100

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea de către Republica Moldova la Convenția europeană privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau eliberați condiționat, semnată la Strasbourg, la 30 noiembrie 1964

Proiectul Legii Parlamentului pentru acceptarea de către Republica Moldova a Convenției europene privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat

Nota Informativă privind acceptarea de către Republica Moldova a Convenției

Textul Convenției în limba română

14.05.2014 - 29.05.2014

Elena Gorodișteanu, consultant superior, Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană

tel. 20-14-10, e-mail: elena.gorodisteanu@justice.gov.md

99 Proiectul de ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Justiției nr. 298 din 6 august 2007 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratie pedepsei și Nota informativă 19.11.2013 - 28.11.2013

Octavian Tighineanu,consultant superior

Direcţia Elaborarea Actelor Normative

tel. 20-14-69

e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md

98 Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative și Nota informativă 14.11.2013 - 22.11.2013

Violeta Melnic, consultant principal

Direcția Avizare a Actelor Normative,

tel. 20-14-37

e-mail: violeta.melnic@justice.gov.md

97 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul informațional automatizat "Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate" și Nota informativă 13.11.2013 - 25.11.2013

Octavian Tighineanu,consultant superior

Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel. 20-14-69

e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md

96 Proiectul Hotarîrii de Guvern cu privire la aprobarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2014(PNAL 2014)și Nota informativă 08.11.2013 - 15.11.2013

Covalenco Constanţia, șef adjunct

Direcția Asigurare Informațională,

tel. 82-08-77

e-mail: constanția.covalenco@justice.gov.md
95 Proiectul Legii pentru modificarea art. 251 din Codul penal al Republicii Moldova şi Nota informativă 28.10.2013 - 06.11.2013

Popa Ludmila, consultant principal

Direcţia elaborarea actelor normative,

tel. 20-14-64,

e-mail:ludmila.popa@justice.gov.md

94 Proiectul Legii cu privire la organizarea activitații notarilor și Nota informativa 29.10.2013 - 05.11.2013

Rusu Veronica, consultant

Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-27, e-mail:veronica.rusu@justice.gov.md

93 Proiectul Hotărîrii Guvernului „ Cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a terenului cu suprafaţa de 0,08 ha amplasat pe str. Lenin 185 mun. Comrat" şi Nota informativă 22.10.2013 - 01.11.2013
Natalia Roşca, consultant principal
Direcţia elaborarea actelor normative
tel. 20 14 64
92 Proiectul cu privire la modificarea Statutului executării pedepsei de către condamnați aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 și Nota informativă 17.10.2013 - 28.10.2013

Daniel Goinic, consultant

Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md

91 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și Nota informativă 15.10.2013 - 25.10.2013 Rusu Veronica, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-27, e-mail:veronica.rusu@justice.gov.md
90 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota informativă 30.09.2013 - 14.10.2013 Rusu Veronica, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-27, e-mail:veronica.rusu@justice.gov.md
89 Proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative și Nota informativă 30.09.2013 - 14.10.2013 Daniel Goinic, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md
88 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 și Nota informativă 27.09.2013 - 30.09.2013
Natalia Roşca, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative
tel. 20 14 64
87 Proiectul Legii cu privire la acordarea de facilități persoanelor deținătoare a pașapoartelor de tip sovietic și Nota informativă 17.09.2013 - 01.10.2013 Daniel Goinic, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md
86 Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului și Nota informativă 10.09.2013 - 13.09.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
85 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, Codul contravențional al Republicii Moldova și Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare) și Nota informativă 05.09.2013 - 17.09.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
84 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul prnal și Codul de executare) și Nota informativă 05.09.2013 - 17.09.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
83 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolelor 449 și 450 din Codul de procedură civilă și Nota informativă 04.09.2013 - 16.09.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
82 Proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului și Nota informativă 03.09.2013 - 13.09.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
81 Proiectul Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova și la Curtea Constituțională și Nota informativă 30.08.2013 - 16.09.2013 Daniel Goinic, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md
80 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 și Nota informativă 29.08.2013 - 09.09.2013
Natalia Roşca, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative
tel. 20 14 64
79 Proiectul Legii cu privire la Avocatul poporului și Nota informativă 28.08.2013 - 01.09.2013 Rusu Veronica, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-27, e-mail:veronica.rusu@justice.gov.md
78 Proiectul Legii cu privire la actele normative, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA și Sinteza obiecțiilor și propunerilor OSCE
23.08.2013 - 06.09.2013 Cucer Diana, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27, e-mail: diana.cucer@justice.gov.md
77 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 163, din 15.02.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru aplicarea apostilei şi Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 06.03.2006) și Nota informativă 09.08.2013 - 20.08.2013 Cucer Diana, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27, e-mail: diana.cucer@justice.gov.md
76 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (elaborat în vederea executării acțiunii 2, domeniul specific de intervenție 3.2.1 și acțiunii 2, domeniul de intervenție 3.3.2 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011 - 2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 08.08.2013 - 02.09.2013 Popa Ludmila, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20-14-64, e-mail:ludmila.popa@justice.gov.md
75 Proiectul de Hotărîre a Guvernului privind desemnarea organului responsabil de realizarea prevederilor srt. 14 al Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială și Nota informativă 01.08.2013 - 08.08.2013

Bagrin Carolina, consultant principal, Direcția Relații Inrenaționale și Integrare Europeană
tel: 20-14-11, e-mail: carolina.bagrin@justice.gov.md

74 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici) și Nota informativă 31.07.2013 - 12.08.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
73

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008,

Nota informativă a proiectului,

Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect (în baza avizelor),

Sinteza obiecțiilor și propunerilor (în baza raportului de expertiză anticorupție)

12.07.2013
Natalia Roşca, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative
tel. 20 14 64
72 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executorii judecătorești și Nota informativă 11.07.2013 - 01.08.2013 Rusu Veronica, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-27, e-mail:veronica.rusu@justice.gov.md
71 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (elaborat în vederea executării acțiunii 2, domeniul specific de intervenție 3.2.1 și acțiunii 2, domeniul specific de intervenție 3.3.2 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012) și Nota informativă 29.04.2013 - 22.05.2013 Popa Ludmila, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20-14-64, e-mail:ludmila.popa@justice.gov.md
70 Proiectul Legii cu privire la avocatul poporului și Nota informativă 15.04.2013 - 15.05.2013 Rusu Veronica, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-27, e-mail:veronica.rusu@justice.gov.md
69 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (elaborat în scopul executării prevederilor art. 17 al Legii nr. 221 din 05.11.2010 privind deetalizarea publicațiilor periodice) și Nota informativă 09.04.2013 - 26.04.2013 Cucer Diana, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27, e-mail: diana.cucer@justice.gov.md
68 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de executare, Codul contravențional) și Nota informativă 08.04.2013 - 22.04.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
67 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Clasificatorul unic al funcțiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011, Legea nr 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcțiilor publice) și Nota informativă 08.04.2013 - 18.04.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
66 Proiectul Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune și Nota informativă 02-04-2013 - 12-04-2013 Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
65 Proiectul Legii pentru modificarea articolului 7 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 768-XVI din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local și Nota informativă
27.03.2013 - 12.04.2013 Popa Ludmila, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20-14-64, e-mail:ludmila.popa@justice.gov.md
64 Proiectul de ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 331 din 6 septembrie 2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a condamnaților grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei și Nota informativă 21.03.2013 - 01.04.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
63 Proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislației și Nota informativă 25.03.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
62 Proiectul Legii cu privire la organizarea activității notarilor și Nota informativă 11.03.2013 - 30.03.2013 Rusu Veronica, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-27, e-mail:veronica.rusu@justice.gov.md
61 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 48 din 23 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Nota informativă 07.03.2013- 19.03.2013 Popa Ludmila, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20-14-64, e-mail:ludmila.popa@justice.gov.md
60

Proiectul Legii privind modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797 din 2 aprilie 1996 și Nota informativă

05.03.2013 - 22.03.2013 Rusu Veronica, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-27, e-mail:veronica.rusu@justice.gov.md
59 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat și Nota informativă 27.02.2013 - 13.03.2013 Daniel Goinic, consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md
58 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (elaborat în scopul punerii de acord a prevederilor cadrului legislativ în vigoare care reglementează mecanismul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti) şi Nota informativă la acesta 27.02.2013 - 14.03.2013
Natalia Roşca, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative
tel. 20 14 64
57 Proiectul de lege privind importul unor autovehicule și Nota informativă 08.02.2013 - 20.02.2013

Cristina Melnic, tel. 20-14-33, e-mail: cristina.melnic@justice.gov.md

56 Proiectul Hotărîrii Guvernului, privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei pentru semestrul I al anului 2013 şi Nota informativă 04.02.2013

Croitoru Rodica, consultant DAMEP, tel. 201409, adresa electronică: rodica.croitoru@justice.gov.md.

55

ProiectulLegii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297-XIV din

24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţieşiNota Informativă

12.02.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
54 Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”şiNota Informativă 26.01.2013
Natalia Roşca, consultant superior, Direcţia elaborarea actelor normative
tel. 20 14 64
53

Proiectul Legiipentru modificarea şi completarea unor acte legislative(în domeniul contracarării activităţii extremiste)şiNota Informativă

  Lilia Ioniţă, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative,
tel. 20 14 50 e-mail:lilia.ionita@justice.gov.md
52 ProiectulLegii cu privire la mediere şiNota Informativăla acest proiect 25.01.2013 Natalia Vilcu-Bajurean,tel. 20-14-23, e-mail:natalia.vilcu@justice.gov.md.
51 Proiectul Legiipentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XIIIdin 19 iulie 1994 cu privire la petiţionareşiNota Informativă 24.01.2013 Octavian Tighineanu,consultant superior Direcţia Elaborarea Actelor Normative
tel: 20-14-69 , e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
50

ProiectulHotărîrii GuvernuluiCu privire la completarea şi abrogarea unor acte normativeşiNota Informativă

 

Cirlan V,consultant principal, Directia Avizare a Actelor Normative

tel: 20 14 29

cirlan@justice.gov.md

49 ProiectulHotărîrii Guvernuluicu privire la transmiterea unor bunuri imobileşiNota Informativă

Data plasării-20.12.2012

Termen limită-

04.01.2013

Daniel Goinic, consultant Direcţia Elaborare Acte Normative

tel: 20-14-69 , e-mail: goinic@justice.gov.md
48

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea sărbătorii profesionale "Ziua funcţionarului sistemului organelor de stare civilă" şi Nota Informativă

Data plasării-17.12.2012

Termen limită-

27.12.2012

Daniel Goinic, consultant Direcţia Elaborare Acte Normative

tel: 20-14-69 , e-mail: goinic@justice.gov.md
47 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile şi Nota informativă
  Lebedi Lucia, Direcţia avizare a actelor normative, tel. 20-14-67, e-mail:scafaru@justice.gov.md
46

Proiectul cu privire la aprobarea Codului de etică al consilierului de probaţiune precum şi Nota informativă

 

Tatiana Ivasciuc,Direcţia avizare a actelor normative

tel: 20-14-21,e-mail: ivasciuc@justice.gov.md

45 Proiectul Hotărîrii cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 627 din 5 iunie 2007 precum şi Nota Informativă
 

Tatiana Ivasciuc,Direcţia avizare a actelor normative

tel: 20-14-21,e-mail: ivasciuc@justice.gov.md

44 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi Nota Informativă

Data plasării- 26.11.2012 Termen limită- 06.12.2012

Natalia Vilcu-Bajurean, tel. 20-14-23, e-mail: natalia.vilcu@justice.gov.md.
43 Proiectul Legii cu privire la activitatea Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalit�ţii s) Nota Informativa 28.11.2012 Rusu Veronica,consultant Directia elaborarea actelor normative, tel: 069909023
42

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative si Nota Informativa

28.11.2012 Rusu Veronica,consultant Directia elaborarea actelor normative, tel: 069909023
41 Proiectul Legii privind testarea integrităţii profesionale si Nota Informativă
05.12.2012 Lilia Ioniţă, consultant principal,Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20-14-50
40

Proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (măsuri anticorupţie prevăzute de SRSJ)Nota informativă

05.12.2012 Lilia Ioniță, consultant principal,Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20-14-50
39 Proiectul Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor precum şi Nota Informativă 05.12.2012 Lilia Ioniţă, consultant principal,Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20-14-50
38 Proiectul pentru modificarea şi completarea unor acte legislative precum şi Nota Informativă 16.11.2012

Cristina Melnic, Şef de direcţie generală

e-mail: cristina.melnic@justice.gov.md

Tel: 20-14-42

37 Proiectul privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 90 din 12 mai 2011, cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014, PARTEA II, tabelară precum si Nota informativa
15.11.2012 Rodica Croitoru Consultant, Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
tel: 20-14-09
36

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului si Nota Informativă

12.11.2012

Daniel Goinic, consultant Direcţia Elaborare Acte Normative

tel: 20-14-31 , e-mail:
goinic@justice.gov.md

35 Proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea Planului National de Armonizare a Legislatiei pentru anul 2013 si Nota Informativa 15.11.2012

Covalenco Constanţia, tel: 82-08-77

e-mail: covalenco@justice.gov.md

34 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.950 din 14 octombrie 1997 despre aprobarea Regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului, textului jurămîntului, Regulamentului privind modul de depunere a jurămîntului, listei gradelor speciale şi modelului legitimaţiei de serviciu pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă din sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei precum şi Nota Informativă. 10.10.2012

Octavian Tighineanu, tel. 20-14-22,

e-mail: tighineanu@justice.gov.md

33 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale" şi Nota informativă la acest proiect  

Octavian Tighineanu, tel. 20-14-22,

e-mail: tighineanu@justice.gov.md

32 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat în vederea executării prevederilor art. II alin. (6)) din Legea nr. 66 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003) şi Nota in&ormativ� la acesta 10.10.2012 Natalia Roşca, consultant superior, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20 14 64
31 Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei de justiţie a Găgăuziei" (versiunea în limba română şi versiunea în limba rusă) şi Nota informativă la acesta 08.10.2012 Natalia Roşca, consultant superior, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20 14 64
30

Proiectul Ordinului ministrului justiţiei cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind condiţiile de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar şi condiţiile de efectuare a stagiului, Nota Informativă

05.10.2012

Popa Ludmila, consultant superior, Direcţia elaborarea actelor normative

Tel. 022 20-14-64022 20-14-64

29

Proiectul Legii privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Nota informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor

17.09.2012 Natalia Roşca, consultant superior, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20 14 64
28 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului şi Nota informativă
07.09.2012 Natalia Vilcu-Bajurean, tel. 20-14-23, e-mail: natalia.vilcu@justice.gov.md.
27 Proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat de grupul de lucru pentru elaborarea strategiilor şi implementarea activităţilor identificate în vederea realizării optime a procesului de reformare a sistemului de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale şi elaborarea proiectului actului legislativ pentru modificarea şi completarea (ajustarea) cadrului legal existent în această sferă, creat de Comisia Electorală Centrală)Nota informativă
14.09.2012

Popa Ludmila, consultant superior, Direcţia elaborarea actelor normative

Tel. 022 20-14-64022 20-14-64

26 ProiectulHotărîrii Guvernuluiprivind completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006şinota informativă
  Natalia Vilcu-Bajurean,Consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative, Direcţia generală legislaţie, Ministerul Justiţiei
tel. 20-14-23, natalia.vilcu@justice.gov.md
25 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la optimizarea structurii şi activităţii Ministerului Justiţiei şi instituţiilor din subordine şi nota informativă
10.08.2012

Cristina Melnic -Şef al DGL

tel. 20 14 42, e-mail:melnic@justice.gov.md
24

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi nota informativă

10.08.2012

Cristina Melnic -Şef al DGL

tel. 20 14 42, e-mail: melnic@justice.gov.md

23 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, evidenţa, păstrarea, utilizare şi răscumpărarea cadourilor (elaborat în vederea executării prevederilor Art. III alin. (2) din Legea nr. 230 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative) şi nota informativă la acesta 31.07.2012

Popa Ludmila, consultant superior, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20 14 64

e-mail: lpopa@justice.gov.md

22

Proiect de lege cu privire la actele normative precum si Nota informativa

  Natalia Vilcu-Bajurean, Consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative, Direcţia generală legislaţie, Ministerul Justiţiei
tel. 20-14-23, natalia.vilcu@justice.gov.md
21

 

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat în vederea implementării Legii nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice)Nota Informativa

01.06.2012 Natalia Roşca, consultant, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20 14 64
20 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiect reforma CCCEC)Nota informativa
   
19 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat în vederea executării obligaţiilor asumate prin ratificarea tratelor internaţionale împotriva torturii, precum şi în vederea înlăturării deficienţelor constatate la nivel legislativ în acest domeniu)Nota Informativă
08.06.2012 Popa Ludmila, consultant superior Direcţia elaborarea actelor normative Natalia Roşca, consultant, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20 14 64
18. Proiect de Lege cu privire la egalitatea de şanse Nota informativă 14 mai 2012 Lilia Rusu, tel. 20 14 23
17. Proiectul Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice precum si Nota Informativa    
16. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la reprezentarea intereselor în instanţele judecătoreşti şi instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale şi Nota informativă la proiect. 25.04.2012 Lilia Ioniță(șef-adjunct Direcția eleborare a actelor normative) -201450
15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal alRepublicii Moldova, elaborat în vederea ajustării legislaţiei penale laprevederile Statutului de la Roma, Convenţiilor de la Geneva din 12august 1949 şi Protocoalelor adiţionale la acestea şi Nota informativă la proiect. 05.05.2012 Ludmila Popa, consultant superior, Direcţia elaborarea actelor normative,tel. 201464, email: lpopa@justice.gov.md
14. Proiectullegii pentru modificarea articolului 3 din Legeataxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992şiNota informativăla proiect. 13.04.2012 Natalia Vîlcu-Bajurean, consultant principal, Direcţiaelaborarea actelor normative, tel.20-14-23
13. ProiectulHotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernuluinr. 345 din 30 aprilie 2009 şiNota informativăla proiect. 13.04.2012 Natalia Vîlcu-Bajurean, consultant principal, Direcţiaelaborarea actelor normative, tel. 20-14-23
12. ProiectulHotărîrii Guvernului privind acordarea unor scutiri la serviciile de stare civilăprestate contra platăşiNota informativăla proiect. 13.04.2012 Natalia Vîlcu-Bajurean, consultant principal, Direcţiaelaborarea actelor normative, tel.20-14-23
11. Proiectul Hotărîrii Parlamentului privind abrogarea Hotărîrii parlamentului nr.3 din 11 februarie 2010 pentru numirea unor membri în Comisia centrală de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi Nota informativă la proiect. 03.04.2012 Natalia Roşca,consultant sau Ludmila Popa consultant superior,Direcţia elaborarea actelor normative,tel.-201464
10 Proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern (HG nr.78 din 14.02.2011 şi HG nr.27 din 26.01.2010)şi Nota Informativă
03.04.2012 Natalia Roşca,consultant sau Ludmila Popa consultant superior,Direcţia elaborarea actelor normative,tel.-201464
9. Proiectul Hotărîrii Guvernului"Cu privire la delegarea juriştilor secunzi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului" precum şi Nota informativă
07.03.2012 Natalia Roşca,consultant,Direcţia elaborarea actelor normative,tel.-201464
8. Proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile",precum şi Nota informativă

 

14.03.2012 Natalia Roşca,consultant,Direcţia elaborarea actelor normative,tel.-201464
7. Proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative(Codul penal al Republicii Moldova,nr.985-XV din 18 aprilie 2002,Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004)Nota Informativă
07.03.2012 Natalia Roşca,consultant,Direcţia elaborarea actelor normative,tel.-201464
6. Proiect de Lege pentru completarea și modificarea unor acte legislative cu privire la funcționarea instanțelor specializate
Notă Informativă
14.02.2012 Lilia Ioniță (șef-adjunct Direcția eleborare a actelor normative) - 201450,
Ludmila Popa (consultant superior Direcția elaborare a actelor normative) - 201464
5.

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice

10.02.2012 Ivasiuc Tatiana- 201429
4.
Proiect de Hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.516 din 13 mai 2006 10.02.2012 Ivasiuc Tatiana- 201429
3.

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind mecanismul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Notă Informativă

20.01.2012 Tatiana Muntean (şef-adjunct Centrul de Armonizare a Legislaţiei) - 820879
2.

Proiect de Lege pentru completareaLegii 355-XVI din 23 decembrie 2005cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Notă Informativă

20.01.2012 Tatiana Muntean (şef-adjunct Centrul de Armonizare a Legislaţiei) - 820879
1. Proiect de Lege cu privire la actele normative
Notă Informativă
20.01.2012 Sabina Cerbu (şef Cabinetul Ministrului) - 201486

 

 

Proiecte remise anterior

 


 

 

 

 


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11640327     Soluție
 
Servicii
Close