Prima / Transparenţa în procesul decizional / Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului imprimare
Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului
Nr.

Denumirea proiectului

Data expedierii Persoană de contact
297

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului Chișinău;

Nota Informativă; Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
13.09.2021

Victor Kalughin, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.: (022) 20-14-69, email: victor.kalughin@justice.gov.md

296 Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui mijloc de transport înregistrat cu numărul unic 953/MJ/2020. Nota informativă
 19.04.2021  Radu Scripnic, consultant, Direcţia elaborare acte normative,tel: 20-14-69,e-mail: radu.scripnic@justice.gov.md
295 Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr. 827/2010 și Hotărârea Guvernului nr. 1322/2016) înregistrat cu numărul unic 979/MJ/2020.
Nota informativă Sinteza obiecțiilor și propunerilor
 16.04.2021  Ciornîi Daniela, consultant superior , Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md
294 Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri, înregistrat cu numărul unic 1010/MJ/2020.
Nota informativă Sinteza obiecțiilor și propunerilor
 16.04.2021  Ciornîi Daniela, consultant superior , Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md
293 Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale) înregistrat cu numărul unic 984/MJ/2020.Nota informativă Sinteza obiecțiilor și propunerilor  22.12.2020  Ciornîi Daniela, consultant superior , Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md
292 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern. Nota informativă.
   Radu Scripnic, consultant, Direcţia elaborare acte normative,tel: 20-14-69,e-mail: radu.scripnic@justice.gov.md
291 Proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (comunitatea terapeutică) Nota informativă Sinteza obiecțiilor și propunerilor
 30.11.2020  Ciornîi Daniela, consultant superior , Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md
290 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (nr. unic 513/MJ/2020) Nota informativă Sinteza obiecțiilor și propunerilor
 27.11.2020  Ciornîi Daniela, consultant superior , Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md
289 Proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală). Nota informativă Sinteza obiecțiilor și propunerilor
 25.11.2020  Ciornîi Daniela, consultant superior , Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md
288 Proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (art. 222 din Codul penal, art.54 din Codul contravențional) Nota informativ.  05.11.2020  Ciornîi Daniela, consultant superior , Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md
287 Proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia; Nota informativă; Sinteza propunerilor și obiecțiilor.  27.10.2020  Lilia Rusu, șefa Direcţiei analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, tel. 022 20 14 40, e-mail: lilia.rusu@justice.gov.md Tudor Morari, șef adjunct-interimar, tel. 022 20 14 89, e-mail: tudor.morari@justice.gov.md
286

Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă;Nota informativă;Sinteza obiecțiilor și propunerilor.

 12.10.2020  Adriana Dodon, consultant superior, Direcția elaborare acte normative,Tel.: 20 14 27, e-mail: adriana.dodon@justice.gov.md
285 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (ajustarea sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție); Nota informativă; Sinteza obiecțiilor și propunerilor
26.08.2020
Postovanu Cristian, consultant, Direcția elaborare acte normative,tel: 20 14 27, e-mail: cristian.postovanu@justice.gov.md
284 Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract  şi alocarea mijloacelor financiare   Constantin Cachița, Şef Direcţie contencios, tel:20-14-07 email:constantin.cachita@justice.gov.md
283 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 13/2020) Nota informativă Sinteză obiecțiilor și propunerilor
 15.07.2020  Adriana Dodon, consultant superior, Direcția elaborare acte normative,Tel.: 20 14 27, e-mail: adriana.dodon@justice.gov.md
282 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare Nota informativă  Sinteză obiecțiilor și propunerilor
 15.07.2020  Ciornîi Daniela, consultant superior , Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md
281 Proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia Nota informativă Sinteza propunerilor și obiecțiilor.  08.07.2020  Lilia Rusu, șefa Direcţiei analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, tel. 022 20 14 40, e-mail: lilia.rusu@justice.gov.md Tudor Morari, șef adjunct-interimar, tel. 022 20 14 89, e-mail: tudor.morari@justice.gov.md
280 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (instituția regresului în contextul condamnării Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului); Nota informativă, Tabelul de sinteză a obiecțiilor și propunerilor  04.07.2020  Victor Stratu,șef adjunct,Direcţia elaborare acte normative, tel.022 201464, email:victor.stratu@justice.gov.md
279 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 5/2020).
Nota Informativă.Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
 01.07.2020  Adriana Dodon, consultant superior, Direcția elaborare acte normative,Tel.: 20 14 27, e-mail: adriana.dodon@justice.gov.md
278 Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii privind modificarea articolului 35 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei; Nota informativă Sinteza obiecțiilor și propunerilor
 17.06.2020  Patrașcu Natalia, consultant principal Direcția elaborare acte normative, telefon: 022 20 14 69, e-mail:natalia.patrascu@justice.gov.md
277 Proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea cooperării cu Curtea Penală Internațională);  Nota informativă; Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
 17.06.2020 Postovanu Cristian, consultant, Direcția elaborare acte normative, Tel.: 022 20 14 27,
e-mail: cristian.postovanu@justice.gov.md
 
276 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (incriminarea desfășurării curselor ilegale); Nota informativă; Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
 10.06.2020  Adriana Dodon, consultant superior, Direcția elaborare acte normative,Tel.: 20 14 27, e-mail: adriana.dodon@justice.gov.md Ciornîi Daniela, consultant superior , Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md
275 Proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia Nota informativă, Sinteza propunerilor și obiecțiilor  02.06.2020 Lilia Rusu, șefa Direcţiei analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, tel. 022 20 14 40, e-mail: lilia.rusu@justice.gov.md Tudor Morari, șef adjunct-interimar, tel. 022 20 14 89, e-mail: tudor.morari@justice.gov.md
274 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate", Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
 12.03.2020  Adriana Dodon, consultant superior, Direcția elaborare acte normative,Tel.: 20 14 27, e-mail: adriana.dodon@justice.gov.md
273 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (consolidarea măsurilor de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice). Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
 11.03.2020  Adriana Dodon, consultant superior, Direcţia elaborare acte normative, tel.20 14 27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
272 Proiectul proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative (monitorizarea electronică a agresorilor familiali, 630/MJ/2019) Nota informativă, Analiza impactului de reglementare, Sinteza obiecțiilor și propunerilor. 24.02.2020  Ciornîi Daniela, consultant superior , Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md
271 Proiectul de Lege cu privire la suspendarea aplicării reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție.Nota informativă.  12.02.2020  Patrașcu Natalia, consultant principal Direcția elaborare acte normative, telefon: 022 20 14 69, e-mail:natalia.patrascu@justice.gov.md
270 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern. Nota informativă.
  Radu Scripnic, consultant, Direcţia elaborare acte normative,tel: 20-14-69,e-mail: radu.scripnic@justice.gov.md
269 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei Hotărîri de Guvern. Nota informativă.
 11.02.2020   Postovanu Cristian, consultant, Direcția elaborare acte normative,
tel: 20 14 27, e-mail: cristian.postovanu@justice.gov.md
268 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind regimul juridic al cadourilor. Nota informativă. Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
 17.02.2020   Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20 14 27, email adriana.dodon@justice.gov.md
267 LEGE cu privire la suspendarea aplicării reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare de detenție. Notă informativă
 13.02.2020

 Victor Stratu,șef adjunct,Direcţia elaborare acte normative, tel.022 201464, email:victor.stratu@justice.gov.md

266 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (art. 265, 521 din Codul de procedură penală, Legea nr. 198/2017; nr. unic de înregistrare 245/MJ/2019) Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor  04.11.2019  Victor Stratu, șef adjunct, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 05,e-mail:victor.stratu@justice.gov.md
265 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului Legii pentru modificarea art. 37 alin. (11) din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.Nota informativă. Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
 21.01.2020  Postovanu Cristian, consultant, Direcția elaborare acte normative,
tel: 20 14 27, e-mail: cristian.postovanu@justice.gov.md
264 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova
Nota informativă.Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
 21.01.2020  Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20 14 26, email adriana.dodon@justice.gov.md
263 Proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (cu nr. unic de înregistrare 514/MJ/2019) Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor  14.01.2020  Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md
262 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale (cu nr. unic de înregistrare 313/MJ/2019) Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor  27.12.2019  Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, e-mail daniela.ciornii@justice.gov.md
261 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova.Nota informativă.Sinteza obiecțiilor și propunerilor.    Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20 14 26, email adriana.dodon@justice.gov.md
260 Proiect Hotărâre de Guvern privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947/1996.Notă Informativă.
   Victor Stratu, șef adjunct, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 05,e-mail:victor.stratu@justice.gov.md
259 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri mobile din proprietatea statului în proprietatea Unității teritoriale autonome Găgăuzia.Notă Informativă, Tabel de sinteză a obiecțiilor și propunerilor.   Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, telefon 022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@iustice.gov.md
258 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (cererea cadrului legal pentru efectuarea expertizelor ecologice);Notă Informativă.   Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, telefon 022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@iustice.gov.md
257 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative.Nota informativă.Sinteza obiecțiilor și propunerilor
   Victor Stratu, șef adjunct, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 64 , e-mail:victor.stratu@justice.gov.md
256 Proiect Hotărîrii de Guvern cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei Hotărîri de Guvern.Notă Informativă.
 23.10.2019  Patrașcu Natalia, consultant principal Direcția elaborare acte normative, telefon: 022 20 14 69, e-mail:natalia.patrascu@justice.gov.md
255 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a Unu proiect de lege și abrogarea unei Hotărîri de Guvern; Notă Informativă.  30.10.2019  Patrașcu Natalia, consultant principal Direcția elaborare acte normative, telefon: 022 20 14 69, e-mail:natalia.patrascu@justice.gov.md
254 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1089/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate.Nota informative.Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
 13.09.2019  Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, telefon 022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@iustice.gov.md
253 Proiectul Hotărîrii privind aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (numirea Procurorului General).Nota informative.Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
 13.09.2019  Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20 14 26, email adriana.dodon@justice.gov.md
252 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Nota informativă; Sinteza observațiilor și propunerilor (recomandărilor).
 07.06.2019  Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20 14 26, email adriana.dodon@justice.gov.md
251 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor
 

Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, email daniela.ciornii@justice.gov.md

250 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la constatarea consultării independente a potențialului fidejusor consumator
Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor.
Victor Stratu, consultant principal, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 05,e-mail:victor.stratu@justice.gov.md
249 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 914/2016, nota informativă și sinteza obiecțiilor și propunerilor autorităților interesate. 29.03.2019 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare acte normative, tel:022 20 14 69,email:ina.chetrean@justice.gov.md
249 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Instrucțiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiului Bender.Nota informativă, Sinteza propunerilor și obiecților. 20.02.2019 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, telefon 022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@iustice.gov.md
248 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului și Nota informativă.  07.02.2019  Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare  acte normative, tel:022 20 14 69,email:ina.chetrean@justice.gov.md
247 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile,Nota informativă,Sinteza propunerilor și obiecțiilor. 18.01.2019  Patrașcu Natalia, consultant principal Direcția elaborare acte normative, telefon: 022 20 14 69, e-mail:natalia.patrascu@justice.gov.md
246 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare, Nota informativă. 12.12.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare actelor normative, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
245 Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative(asigurarea cooperării cu Curtea Penală Internațională), Nota informativă, Sinteza autorități.
12.11.2018  Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare actelor normative, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
244 Proiectul Legii privind protecția datelor cu caracter personal.Nota informativă,Sinteza propunerilor și obiecțiilor,Sinteza propunerilor și obiecțiilor din raportul de expertiză anticorupție. 23.10.2018 Patrașcu Natalia, consultant principal Direcția elaborare acte normative, telefon: 022 20 14 69, e-mail:natalia.patrascu@justice.gov.md
243 Proiectul Legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.Nota informativă,Sinteza propunerilor și obiecțiilor,Sinteza propunerilor și obiecțiilor din raportul de expertiză anticorupție. 23.10.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, telefon 022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@iustice.gov.md
242 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Instrucțiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender.Nota informativă.Sinteza propunerilor și obiecțiilor. 23.10.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, telefon 022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@iustice.gov.md
241 Proiectul legii pentru completarea articolului 178 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003.  Nota informativă.
22.10.2018 Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20 14 26, e-mail daniela.ciornii@justice.gov.md
240

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 și Codul jurisdicției constituționale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995).Nota informativă. 

 

01.10.2018 Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20 14 26, email adriana.dodon@justice.gov.md
239 Proiectul legii privind modificarea articolului 1 din Legea nr. 164/2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială, şi penală din 22 ianuarie 1993, Nota informativă, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 18.09.2018 Tighineanu Octavian, consultant superior Direcția Cooperare Juridică Internaţională, telefon 022 20 14 54, e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
238 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.906 din 28 iulie 2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice, Nota informativă. 20.08.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare actelor normative, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
237 Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Codului deontologic al expertului judiciar, nota informativă, sinteza obiecților și propunerilor autorităților interesate, sinteza CNA. 10.08.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare  acte normative, tel:022 20 14 69,email:ina.chetrean@justice.gov.md
236 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, Nota informativă, Sinteza propunerilor şi obiecțiilor 07.08.2018 Chetrean Ina, consultant principal Direcția Elaborare acte normative, telefon 022 20 14 69, e-mail: ina.chetrean@justice.gov.md
235 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, nota informativă și  sinteza obiecțiilor și propunerilor autorităților interesate 31.07.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare  acte normative, tel:022 20 14 69, email:ina.chetrean@justice.gov.md
 234 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare, nota informativă, sinteza obiecțiilor și propunerilor autorităților interesate și sinteza CNA.  24.07.2018

Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare  acte normative, tel:022 20 14 69,

email:ina.chetrean@justice.gov.md
233 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (privind unele aspecte de procedură civilă și penală), Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor. 20.07.2018 Lilia RusuDirecţia elaborare acte normative, tel. 20-14-40, email:lilia.rusu@justice.gov.md
232 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 902 din 06 noiembrie 2017, nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor în baza avizelor autorităților interesate. 20.07.2018 

Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare  acte normative, tel:022 20 14 69

email:ina.chetrean@justice.gov.md
231 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar, Nota informativă, Sinteza autorități, Sinteza CNA 13.07.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
230 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (pentru construirea sediului nou al Judecătoriei Edineț),Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și Sinteza anticorupție. 11.07.2018 Patrașcu Natalia, consultant principal Direcția elaborare acte normative, telefon: 022 20 14 69, e-mail:natalia.patrascu@justice.gov.md
229 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nota informativă și Sinteza propunerilor şi obiecţiilor autorităților interesate 03.07.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare  acte normative, tel:022 20 14 69,email:ina.chetrean@justice.gov.md
228 Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti, Nota informativă, Sinteza propunerilor şi obiecţiilor din avize, Sinteza propunerilor şi obiecţiilor din raportul de expertiză anticorupţie. 28.06.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, telefon 022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@iustice.gov.md
227 Proiectul de Lege privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, Nota informativă, Sinteza propunerilor și obiecțiilor, Sinteza CNA 23.05.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, telefon 022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@iustice.gov.md
226 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (revizuirea cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității),Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor. Sinteza CNA 19.06.2018 Adriana Dodon, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20 14 26, email adriana.dodon@justice.gov.md
225 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor (privind unele măsuri legislative de deblocare a activității Camerei Notariale), Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor. 15.06.2018 Cristina Melnic, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-33, email:cristina.melnic@justice.gov.md
224 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului și Secretariatul permanent pentru drepturile omului, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza CNA și Nota informativă 15.06.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare  acte normative, tel:022 20 14 69,email:ina.chetrean@justice.gov.md
223 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilorSinteza CNA. 07.06.2018 Ciornîi Daniela,consultant,Direcţia elaborare acte normative,tel.0-22-20-14-26,e-mail:daniela.ciornii@justice.gov.md
222 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (reforma sistemului judecătoresc), Nota informativă. Sinteza autorități, Sinteza CNA. 22.05.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27,email: zinaida.carp@justice.gov.md
221 Proiectul de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (cadrul conex la Legea nr. 66 din 13 aprilie 2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative), Nota informativăSinteza propunerilor şi obiecţiilorSinteza CNA 21.05.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
220 Proiectul de Hotărâre a Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 804 din 11 octombrie 2017, Nota informativă, Sinteza propunerilor şi obiecţiilor 14.05.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
219 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte, Nota informativă, Sinteza autorități 14.05.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md
218 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor în baza avizelor autorităților interesate, Sinteza obiecțiilor și propunerilor în baza  Raportului de expertiză anticorupție 04.05.2018 Ina Chetrean, consultant principal Direcția elaborare  acte normative, tel:022 20 14 69,email:ina.chetrean@justice.gov.md
217 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Nota informativă. Sinteza autorități, Sinteza CNA. 27.04.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md
216 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor, Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune) Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor în baza raportului de expertiză anticorupție 17.04.2018 Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare acte normative, Tel.:022 20 14 26, email: daniela.ciornii@justice.gov.md
215 Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, Nota informativă, Sinteza propunerilor și obiecțiilor. 04.04.2018 Chetrean Ina, consultant principal Direcția Elaborare a actelor normative, telefon 022 20 14 69, e-mail: ina.chetrean@justice.gov.md
214 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (privind exercitarea funcției de fondator al Întreprinderii de Stat Publicaţia periodică „Legea şi Viaţa”), Nota informativă, Sinteza autorități, Sinteza CNA. 30.03.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel.20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md
213 Proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008); Nota Informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza CNA 05.02.2018 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20-14-27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
212

Proiectul de Legecu privire la organizațiile necomerciale,Nota informativă,Sinteza propunerilor și obiecțiilor.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002,Nota informativăSinteza propunerilor și obiecțiilor

27.03.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69e-mail:ion.glavan@justice.gov.md
211 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Nota informativă. Sinteza autorități, Sinteza CNA. 20.03.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md
210 Proiectul Legii cu privire la Curtea Constituțională; Nota Informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza CNA. 05.02.2018 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20-14-27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
209 Proiectului Legii  pentru modificarea și completarea unor acte legislative (sporirea integrității în sectorul public); Nota Informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza CNA. 05.02.2018 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20-14-27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
208 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor. 05.02.2018 Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-26, email: daniela.ciornii@justice.gov.md 
207 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24 decembrie 2004, Nota informativă, Sinteza propunerilor și obiecțiilor. 29.01.2018 Glavan Ion, consultant superior Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69, e-mail:ion.glavan@iustice.gov.md
206 Proiectul Hotărîrii Guvenului privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, Nota informativă, Sinteza CNA. 22.01.2018 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-27, email:zinaida.carp@justice.gov.md
205 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la delegarea juriştilor secunzi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Nota informativă, Sinteza 29.12.2017 Cristina Melnic, Șef Direcția elaborare acte normative, tel:022 20 14 33,e-mail:cristina.melnic@justice.gov.md
204 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2018, Nota informativă. 12.01.2018 Morari Tudor, consultant DAMEP, tel:022 201471 email: tudor.morari@justice.gov.md.
203 Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (reducerea presiunii organelor de forță asupra medului de afaceri). Nota informativă. Sinteza și Sinteza asupra raportului de expertiză anticorupție. 20.12.2017 Vladislav Cîrlan, Șef-adjunct Direcția elaborarea actelor normative, tel. +373 22 201464, e-mail: vladislav.cirlan@justice.gov.md
202

Proiectul Legii privind modernizarea Codului civil și modificarea și completarea unor acte legislative. Nota informativăDeclarația de compatibilitate, Tabelul de Concordanță, Analiza EIR, Tabelul de Divergență (actualizat)

27.02.2018 Vladislav Cîrlan, Șef-adjunct Direcția elaborarea actelor normative, tel. +373 22 201464, e-mail: vladislav.cirlan@justice.gov.md
201 Proiectul de lege pentru completarea articolului 3641 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14 martie 2003 Nota informativăSinteza obiecțiilor și propunerilor. 12.12.2017 Ciornîi Daniela, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-26, email: daniela.ciornii@justice.gov.md 
200 Proiectul Legii pentru abrogarea alineatului (2) art.1 al Legii nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale. Nota Informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor. 12.12.2017 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel.20-14-27, email: adriana.dodon@justice.gov.md
199 Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (transferal unor competențe ale MJ către alte autorități/instituții publice), Nota informativă și sinteza obiecțiilor și propunerilor 10.11.2017 Cristina Melnic, Șef DEAN, tel:0 22 20 14 33 e-mail:cristina.melnic@justice.gov.md
198 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei Interdepartamentale pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune, Nota informativăSinteza autorități. 03.11.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative,tel.20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md
197 Proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului PNADO, Nota informativă, Partea Narativă a PNADO, Partea Tabelară a PNADO. 31.10.2017 Morari Tudor, consultant DAMEP, tel:022 201471 email: tudor.morari@justice.gov.md.
196 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova; Nota InformativăSinteza obiecțiilor și propunerilorSinteza CNA. 30.10.2017 Dodon Adriana, consultant, Direcţia elaborare acte normative, tel. 20-14-27, email:adriana.dodon@justice.gov.md
195 Proiectul Legii pentru completarea  unor acte legislative (privind instituirea funcției de șef adjunct al secretariatului instanței judecătorești), Nota informativă, Sinteza autorități, Sinteza CNA. 30.10.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md 
194

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Nota informativă.

27.10.2017 Ion GLAVAN, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-69, email: ion.glavan@justice.gov.md 
193 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare şi acordarea împuternicirilor pentru semnarea contractului de asistenţă juridică, Nota informativă, sinteza obiecțiilor și propunerilor. 23.06.2017 Cristina MELNIC, Șef al Direcției generale legislație, tel. 20-14-33, email cristina.melnic@justice.gov.md
192 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în partea ce ține de optimizarea procedurii de înregistrare a bunurilor imobile), Nota informativă, sinteza obiecțiilor și propunerilor. 03.03.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md 
191 Proiectul proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza CNA. 09.02.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md 
190 Proiectul proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea normei didactice și a costului unei ore academice a formatorilor Institutului Naţional al Justiţiei, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor. 07.02.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md 
189 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară,  Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza CNA. 01.02.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md 
188 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, suspendare şi retragere a autorizației interpretului sau traducătorului în sectorul justiției și Regulamentului cu privire la cerințele privind instruirea continuă a interpreților sau traducătorilor, Nota informativă, sinteza obiecțiilor și propunerilor, sinteza CNA. 23.01.2017 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md 
187 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 173 din 12 martie 2014, Nota Informativă, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor, precum și Sinteza obiecţiilor şi propunerilor CNA 13.01.2017 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-69e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
186 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2017,Nota Informativă la Proiectul Nominalizat. 17.01.2016 Morari Tudor, consultant DAMEP, tel:022 201471 email: tudor.morari@justice.gov.md
185 Proiectul Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Nota informativă, sinteza obiecțiilor și propunerilor, sinteza CNA. 15.12.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md 
184 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, Regulamentului privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare a experților judiciari şi a modelului licenţei pentru exercitarea profesiei de expert judiciar, Nota Informativă, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor CNA 13.12.2016 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
183 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare, Nota Informativă, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor CNA 13.12.2016 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
182 Proiectul Legii pentru abrogarea punctului 15 din Anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000, Nota informativă. 09.12.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md 
181 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 296 din 16 aprilie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei, Nota Informativă, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor CNA 02.12.2016 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-69e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
180 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului expertizelor judiciare, Nota Informativă, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor, precum și Sinteza obiecţiilor şi propunerilor CNA 05.12.2016 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
179 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (asigurarea accesului la justiţie prin scutirea de la taxa de stat), Nota Informativă, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor CNA 30.11.2016 Dovbenco Aneta, consultant Direcţia Elaborare a actelor normative, tel:022 20 14 69,e-mail:aneta.dovbenco@justice.gov.md
178 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor. 18.11.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27email: diana.cucer@justice.gov.md
177 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor, Nota Informativă, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor, Sinteza obiecțiilor şi propunerilor CNA 12.10.2016 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-69e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
176 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul Guvernamental, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA. 18.10.2016 Elena Cristian, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27,email: elena.cristian@justice.gov.md
175 Proiectul Hotărîrii Parlamentului pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor. 17.10.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27email: diana.cucer@justice.gov.md
174 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la detașarea domnului Marin Gurin la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară și consiliere pentru forțele de apărare și de securitate din Mali, Nota informativă, sinteza obiecțiilor și propunerilor. 06.10.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md 
173 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul Guvernamental, Nota informativă, și Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA. 26.09.2016 Elena Cristian, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27,email: elena.cristian@justice.gov.md
172 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (creșterea salariilor funcționarilor INP), Nota informativă, și Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA. 26.09.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md 
171 Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, Nota informativăSinteza propunerilor şi obiecţiilor, Sinteza obiectiilor si propunerilor CNA 12.09.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-64e.mail: ion.costanda@justice.gov.md
170 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Stare Civilă, Nota informativă  24.08.2016 Elena Cristian , consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27,email: elena.cristian@justice.gov.md
169 Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXV-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova,Nota InformativăSinteza obiecţiilor şi propunerilor, precum și Sinteza obiecţiilor şi propunerilor CNA 23.06.2016 Duca Vladislav, Consultant, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-69e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
168 Proiectul Legii pentru completarea Codului de procedură civilă și Nota informativă 21.06.2016 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-69, e.mail: sabina.sandu@justice.gov.md
167 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului  cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreți și traducători autorizați, Nota informativă, sinteza obiecțiilor și propunerilor, sinteza CNA. 20.06.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27,email: zinaida.carp@justice.gov.md
166 Proiectul Legii cu privire la procuraturile specializate și Nota informativă 08.06.2016 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-69, e.mail: sabina.sandu@justice.gov.md
165 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (reformarea instituției capacității persoanei fizice), Nota informativă 14.06.2016 Elena Cristian , consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27,email: elena.cristian@justice.gov.md
164 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Listei limbilor orientale ori rar folosite pentru care se solicită autorizarea interpreților și traducătorilor, Nota informativă, sinteza CNA. 30.05.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27,email: zinaida.carp@justice.gov.md
163 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (crimele motivate de prejudecată, dispreț sau ură), Nota Informativă, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor, precum și Sinteza obiecţiilor şi propunerilor CNA 25.05.2016 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
162 Proiectul Legii cu privire la actele normative, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza propunerilor CNA. 27.05.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27email: diana.cucer@justice.gov.md
161 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la privind completarea pct. 4 din Regulamentul Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor. 27.05.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27email: diana.cucer@justice.gov.md
160 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, Nota informativă, sinteza obiecțiilor și propunerilor, sinteza CNA 25.05.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md
159 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la prelungirea mandatului juriştilor secunzi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Nota informativă. 06.05.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md
158 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cadrul normativ conex Legii nr. 137 cu privire la mediere), Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza propunerilor CNA. 22.04.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27email: diana.cucer@justice.gov.md
157 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești, Nota informativă, Anexa la nota informativa, Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza propunerilor CNA. 28.04.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27email: diana.cucer@justice.gov.md
156 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cadrul conex la Legea cu privire la Procuratură),Nota informativă 14.04.2016 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-64e.mail: ion.costanda@justice.gov.md
155 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (excluderea obligativității deținerii ștampilei de către agenții economici), Nota informativă, Analiza impactului de reglementare, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, precum și Sinteza propunerilor CNA. 13.04.2016 Elena Cristian , consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27,email: elena.cristian@justice.gov.md
154 Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte legislative, Nota informativă 11.04.2016 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-69, e.mail: sabina.sandu@justice.gov.md
153 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor. 04.04.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: zinaida.carp@justice.gov.md
152 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (sistemul judecătoresc), Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza propunerilor CNA. 31.03.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: diana.cucer@justice.gov.md
151 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură, Nota Informativă, precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor CNA  17.03.2016 Duca Vladislav, consultant,  Direcţia Elaborare a Actelor Normative,  tel. 20-14-69, e-mail: vladislav.duca@justice.gov.md
150 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cadrul normativ conex pentru Legea nr. 113 privind protecția datelor cu caracter personal) Nota informativă, Sinteza propunerilor CNA și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 04.03.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27email: diana.cucer@justice.gov.md
149 Proiectul Legii cu privire la modificarea art. 175 p1 din Codul Penal al Republicii Moldova nr.985 din 18 aprilie 2002 (exploatarea sexuală a minorilor în regim online), Nota Informativă aferentă acestuia, Sinteza obecțiilor și propunerilor 24.02.2016 Cristian Elena, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27,email: elena.cristian@justice.gov.md
148 Proiectul  Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea stemei și drapelului Ministerului Justiției, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilorSinteza obiecțiilor și propunerilor Centrului National Anticorupție la proiect. 22.02.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27email: diana.cucer@justice.gov.md
147 Proiectul Legii cu privire la reabilitarea victimilor infracțiunilor, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor.   18.02.2016 Carp Zinaida, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email zinaida.carp@justice.gov.md 
146 Proiectul Legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor.   04.02.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27email: diana.cucer@justice.gov.md
145 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (consolidarea sistemului de probațiune juvelina), Notă informativă aferentă acestuia, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect 01.02.2016 Cristian Elenaconsultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27,email: elena.cristian@justice.gov.md
144 Proiectul de Lege cu privire la completarea Constituției Republicii Moldova (reglementerea constituțională a activității Avocatului Poporului). Nota Informativa și Sinteza Obecțiilor. 01.02.2016 Cristian Elenaconsultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: elena.cristian@justice.gov.md
143 Proiectul  Hotărîrii Guvernului cu privire la Registrul de stat al mediatorilor, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor.   26.01.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27email: diana.cucer@justice.gov.md
142 Proiectul  Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi a tarifelor serviciilor prestate contra plată de către Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi a Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către Institutul Naţional al Justiţiei, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilorSinteza CNA  26.01.2016 Diana Melenciuc, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email: diana.cucer@justice.gov.md
141 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administrației publice pe parcusul anului 2016.  14.01.2016 Morari Tudor, consultant DAMEP, e-mail: tudor.morari@justice.gov.md. 
140 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru 2016, Nota Informativă 23.11.2015 Alexandrina Bulat-Rotaru, șef al Direcției Armonizare a Legislației, Centrul de Armonizare a Legislației, tel: (022)820879, e-mail: alexandrina.bulat@justice.gov.md
139 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Registrul garanţiilor reale mobiliare și Nota Informativă  23.11.2015 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-64e.mail: ion.costanda@justice.gov.md
138 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare" și Nota Informativă
 23.11.2015 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-64e.mail: ion.costanda@justice.gov.md
 137 Proiectul cu privire la Centrul Național de Integritate, Notă informativă aferentă acestuia, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect, Sinteza obiecțiilor și propunerilor Centrului National Anticorupție la proiect   27.10.2015  Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-64,e.mail: ion.costanda@justice.gov.md
136 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (întru asigurarea implementării Legii cu privire la Centrul Național de Integritate), Notă informativă aferentă acestuia, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect, Sinteza obiecțiilor și propunerilor Centrului National Anticorupție la proiect   27.10.2015  Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-64,e.mail: ion.costanda@justice.gov.md
135 Proiectul de lege privind declararea averii și intereselor personale, Nota informativă aferentă acestuia, Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Legii privind declararea averii și intereselor personale, Sinteza obiecțiilor și propunerilor Centrului National Anticorupție la proiectul de Lege privind declararea averii, intereselor personale  27.10.2015 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-64, e.mail: ion.costanda@justice.gov.md
134 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură Nota Informativa Sinteza obiectiilor si propunerilor
 21.10.2015 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
133 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza propunerilor CNA  23.09.2015 Cristian Elena, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email diana.cucer@justice.gov.md
132 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, Nota Informativă, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor suplimentară, precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor CNA  16.09.2015 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
131 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească, Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea cu privire la Institutul Național al Justiției, legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar etc.), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA, Sinteza după reconfirmarea avizelor, Sinteza suplimentară a propunerilor Ministerului Sănătății  08.09.2015 Cucer Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e.mail diana.cucer@justice.gov.md
130 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Consiliului național de coordonare a activității de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA 04.09.2015 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
129 Proiectul Legii cu privire la sistemul administrației peniteciare, Nota informativăSinteza obiecțiilor și propunerilor, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA 02.09.2015 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
128 Proiectul Legii pentru modificarea articolului 19 al Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și Nota informativă
 22.08.2015 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-69, e.mail: sabina.sandu@justice.gov.md
127 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la cu privire la demolarea unor imobile, Nota informativă, anexa la Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor  10.08.2015 Cucer Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, emaildiana.cucer@justice.gov.md
126 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (excluderea obligativității deținerii ștampilei de către agenții economici), Nota informativă și Analiza impactului de reglementare  18.08.2015 Cristian Elena, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: elena.cristian@justice.gov.md
125 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de activitate a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, Nota informativă.
05.08.2015  Cristian Elena, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: elena.cristian@justice.gov.md
124 Proectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota informativă la acet proiect. 28.07.2015 Costanda Ion, consultant principal, Direcția Elaborare a Actelor Normative, Tel: 20-14-64, e.mail: ion.costanda@justice.gov.md
124 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la Registrul garanțiilor reale mobiliare și Nota informativă la acest proiect
 15.07.2015 Rusu Veronica, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: veronica.rusu@justice.gov.md
123 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de activitate a Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați și Nota Informativă la proiect  10.07.2015

Cristian Elena, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: elena.cristian@justice.gov.md

 

122 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative şi Nota Informativă  12.06.2015 Cucer Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
121 Proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Nota Informativă și Expertiza Internațională la proiect 09.06.2015 Cristian Elena, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: elena.cristian@justice.gov.md
120 Proiectul de Lege cu privire la Centrul Național de Integritate, Nota Informativă și Expertiza Internațională la proiect 09.06.2015 Cristian Elena, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: elena.cristian@justice.gov.md
119

Proiectul de Lege privind declararea averii și intereselor personale și Nota InformativăAnaliza proiectelor de lege privind declararea averii în Republica Moldova și Expertiza Internațională la proiect

09.06.2015 Cristian Elena, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: elena.cristian@justice.gov.md
118 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Nr. 96 din 16 februarie 2010 cu privire la acțiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Nota Informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor  05.06.2015 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-69, e.mail: sabina.sandu@justice.gov.md
117 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească, Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea cu privire la Institutul Național al Justiției), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor prezentate în procesul de reconfirmare a avizelor.  03.06.2015 Cucer Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
116 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (statutul judecătorilor de instrucție, temeiurile pentru suspendarea de drept din funcție a judecătorilor), Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza propunerilor CNA  02.06.2015 Cucer Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
115 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, Nota Informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor suplimentară, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA
 21.05.2015 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
114 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 și Nota Informativă
 20.05.2015 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-69, e.mail: sabina.sandu@justice.gov.md
113 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, Nota InformativăSinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect , Sinteza propunerilor și obiecțiilor CNA  20.05.2015 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
112 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2015, Nota Informativă și Tabelul divergențelor
 19.05.2015 Șorahmetov Daniela, consultant, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, tel: 022 20 14 09email:daniela.sorahmetov@justice.gov.md
111 Proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, Nota informativă a proiectului, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect (în baza avizelor prezentate după avizarea repetată), Sinteza propunerilor şi obiecţiilor (în baza Raportului de expertiză anticorupţie)
 11.05.2015 Natalia Roșca, șef-adjunct al Direcției generale Legislație, tel: 022 20 14 64, e.mail: natalia.rosca@justice.gov.md
110 Proiectul Legii cu privire la Procuratură, Nota Informativă a proiectului, Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect (în baza avizelor recepționate) 07.05.2015 Natalia Roșca, șef-adjunct al Direcției generale Legislație, tel: 022 20 14 64, e.mail: natalia.rosca@justice.gov.md
109 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect
 05.05.2015 Cristian Elena, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: elena.cristian@justice.gov.md 
108 Proiectul Legii cu privire la obligația de raportare a actelor de corupție și a celor conexe actelor de corupție, a faptelor de comportament corupțional, Nota Informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor
 05.05.2015  Cristian Elena, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: elena.cristian@justice.gov.md
107 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect
 05.05.2015 Cristian Elena, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: elena.cristian@justice.gov.md
106 Proiectul Legii cu privire la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială, Nota Informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor  24.04.2015 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
105 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cu privire la utilizarea ștampilei de către întreprinderi), Nota informativă, precum și Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect  17.04.2015 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
104 Proiectul Legii pentru modificarea Legii nr 56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea art.60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 și Nota Informativă 16.04.2015 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-69, e.mail: sabina.sandu@justice.gov.md
103 Proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, Nota informativă a proiectului, Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect (în baza avizelor prezentate după avizarea repetată), Sinteza propunerilor și obiecțiilor (în baza Raportului de expertiză anticorupție) 07.04.2015 Natalia Roșca, șef-adjunct al Direcției generale Legislație, tel: 022 20 14 64, e.mail: natalia.rosca@justice.gov.md
102 Proiectul Legii privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea Probațiunii), Nota Informativă, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor suplimentare
 06.04.2015 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md
101 Proiectul Legii cu privire la Agentul guvernamental și Nota informativă  06.04.2015 Rusu Veronica, consultant superior Direcția Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-27 e-mail: veronica.rusu@justice.gov.md
100 Proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 793- XIV din 10 februarie 2000 contenciosului administrativ, Nota Informativă, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor  31.03.2015

Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e.mail: vladislav.duca@justice.gov.md

99 Proiectul Legii cu privire la mediere, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 27.03.2015 Cucer Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
98 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească, Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea cu privire la Institutul Național al Justiției, legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar etc.), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor  26.03.2015 Cucer Diana, consultant principal, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
97 Proiectul Legii privind completarea articolului 1 din Legea nr. 164-XV din 4 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială, şi penală, din 22 ianuarie 1993, Nota Informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor
 25.03.2015 Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia Cooperare Juridică Internațională, tel. 20-14-50 e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
96 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (recunoașterea și executarea hotărîrilor arbitrale străine), Nota informativă a proiectului, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect (în baza avizelor prezentate)
 25.03.2015

Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-69, e.mailsabina.sandu@justice.gov.md

95 Proiectul Legii privind modificarea legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională și Nota informativă  25.02.2015

Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md

94 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cadru normativ conex la Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 privind răspunderea disciplinară a judecătorilor), Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA  24.02.2015 Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, email:diana.cucer@justice.gov.md
93 Proiectul Legii cu privire la Agentul guvernamental, Nota Informativă precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect 22.12.2014 Rusu Veronica, consultant superior Direcția Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-27 e-mail: veronica.rusu@justice.gov.md
92 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Statutului executării pedepsei de către condamnați aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA  31.12.2014 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e-mail:vladislav.duca@justice.gov.md
91 Proiectul Legii pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996, Nota Informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA 29.12.2014 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e-mail:vladislav.duca@justice.gov.md
90 Proiectul  Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti,  Nota informativă, Descifrarea calculelor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza obiecțiilor CNA   22.12.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
89 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Poliției judecătorești, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 19.12.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
88 Proiectul Legii pentru completarea Constituției Republicii Moldova precum și Nota Informativă  15.12.2014 Cristian Elena, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: elena.cristian@justice.gov.md
87 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru 2015, Nota Informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 01.12.2014 Alexandrina Bulat-Rotaru, șef al Direcției Armonizare a Legislației, Centrul de Armonizare a Legislației, tel: (022)820879, e-mail: alexandrina.bulat@justice.gov.md
86 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 423 din 23 iunie 1992 "cu privire la asigurarea cu producție alimentară a consumatorilor speciali", Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor  22.10.2014  Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-69 e.mail:sabina.sandu@justice.gov.md
85 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 158 din 28 februarie 2013 cu privire la aprobarea formularului şi modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor
 21.10.2014   Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative,tel. 20-14-27, e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
84 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (acț. 3.1.1(4) elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat și acț. 3.1.1 (5) elaborarea mecanismului de acces al CNAJGS la bazele de date pentru verificarea capacității de plată), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor  23.09.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
83  Proiect Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la uniforma şi însemnele de distincţie ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei şi Normelor privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar
al Ministerului Justiţiei, Nota Informativă, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la acest proiect.
12.09.2014 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e-mail:vladislav.duca@justice.gov.md
82  Proiectul Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, Nota Informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul legii cu privire la aprobarea RegulamentuluiSinteza recomandărilor Centrului Național Anticorupție la proiectul Legii cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Sinteza obiecțiilor și propunerilorProiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului", Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiectul Hotărîrii Guvernului  05.09.2014 Cristian Elena, consultant, Direcția elaborarea actelor normative, tel: 20 14 27, e-mail:elena.cristian@justice.gov.md
81 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 19, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA.  22.08.2014  Cucer Diana, consultant superior, Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
80 Proiectul Legii privind modificarea și completarea Legii nr.793-XIV din 10 februarie 2000 contenciosului administrativ, Nota informativă , Sinteza obiecţiilor şi propunerilor, precum și Sinteza obiecţiilor şi propunerilor CNA  07.08.2014  Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e-mail:vladislav.duca@justice.gov.md
79 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru reorganizarea serviciilor medicale din penitenciare pentru anii 2015-2016, Nota Informativă precum și Tabelul divergențelor 29.07.2014 Șorahmetov Daniela, consultant, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, tel: 022 20 14 09, email: daniela.sorahmetov@justice.gov.md
78 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (statutul judecătorilor de instrucție, temeiurile pentru suspendarea de drept din funcție a judecătorilor), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor  16.07.2014  Cucer Diana, consultant superior, Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
77 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (elaborat în vederea executării acțiunii 2, domeniul specific de intervenție 3.3.1 și care are drept scop înlăturarea deficiențelor în domeniul executărilor hotărîrilor judecătorești), Nota Informativă la acesta, precum și sinteza obiecțiilor și propunerilor formulate la proiectul de lege. 10.07.2014 Lupu Ludmila, 
consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative, 
tel. 022 20-14-64, 
email: ludmila.popa@justice.gov.md
76 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (elaborat în scopul eficientizării activității de prevenire și combatere a spălării banilor), Nota Informativă precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect (în baza avizelor prezentate).  08.07.2014

 Sabina Sandu, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-69 e.mail:sabina.sandu@justice.gov.md

75 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Nota Informativă precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect. 07.07.2014 Iancev Elena, consultant, Direcția elaborare a actelor normative, tel: 20-14-27, e.mail:elena.iancev@justice.gov.md
74 Proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, Nota informativă a proiectului, Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect (în baza avizelor prezentate după avizarea repetată), Sinteza obiecţiilor şi propunerilor (după masa rotundă din 16 iunie 2014), Sinteza propunerilor şi obiecţiilor (în baza Raportului de expertiză anticorupţie)
 02.07.2014  Natalia Roșca, consultant superior, Direcția Elaborarea Actelor Normative  tel: 20-14-64
73 Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate, Nota Informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la expertiza CNA la acest proiect
 30.06.2014  Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e-mail:vladislav.duca@justice.gov.md
72 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (elaborat în vederea executării acţiunii 2, domeniul specific de intervenţie 1.3.2. şi acţiunii 5, Domeniul specific de intervenţie 1.3.2. din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012), Nota Informativă la acesta, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor formulate la proiectul de lege. 23.06.2014  Lupu Ludmila,
consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative,
tel. 022 20-14-64,
email: ludmila.popa@justice.gov.md
71 Proiectul pentru modificarea și completarea unor acte legislative(privind imunitatea judecătorilor), Nota informativă a proiectului, Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect(în baza avizelor prezentate după avizare repetată). 24.06.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
70 Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Nota informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor la proiect  23.06.2014  Iancev Elena, consultant, Direcţia elaborare a actelor normative, tel. 20-14-27, e-mail: elena.iancev@justice.gov.md
69 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executoi judecătorești, Nota Informativă precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect. 23.06.2014 Rusu Veronica, consultant superior Direcția Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-27 e-mail: veronica.rusu@justice.gov.md
68 Proiectul Legii cu privire la organizarea activității notarilor, Nota Informativă precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect. 23.06.2014 Rusu Veronica, consultant superior Direcția Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-27 e-mail: veronica.rusu@justice.gov.md
67 Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative, Nota Informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor Societăților Civile 20.06.2014 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e-mail:vladislav.duca@justice.gov.md
66 Proiectul Legii cu privire la mediere, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor  18.06.2014  Cucer Diana, consultant superior, Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
65 Proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA. 04.06.2014  Cucer Diana, consultant superior, Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
64 Proiectul Legii cu privire la actele normative, Nota Informativă și Sinteza 29.05.2014 Cucer Diana, consultant superior, Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
63 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 757/2007 şi Hotărîrea Guvernului nr. 558/2007), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor  14.05.2014  Cucer Diana, consultant superior, Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
62 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, Nota Informativă, precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la acest proiect. 08.04.2014 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e-mail:vladislav.duca@justice.gov.md
61 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare, elaborate în scopul executării Hotărîrii Guvernului nr.277 din 2 mai 2003 cu privire la detașarea juriștilor secunzi la CEDO, și Nota Informativă la acesta. 11.04.2014

Melnic Violeta, Șef-adjunct al Direcției Generale Agent Guvernamental, Șef al Direcției Reprezentare la CEDO tel: 022 20 14 87, e.mail: violeta.melnic@justice.gov.md

60 Hotărîrea Guvernului cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului Chișinău, Nota Informativă precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect 05.03.2014 Rusu Veronica, consultant superior Direcția Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-27 e-mail: veronica.rusu@justice.gov.md
59 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, Nota informativă a proiectului, Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect (în baza avizelor prezentate după avizarea repetată), Sinteza obiecțiilor și propunerilor (după ședința publică din 29 iulie 2013), Sinteza propunerilor obiecțiilor (în baza Raportului de expertiză anticorupție)  19.02.2014

Natalia Roșca, consultant superior, Direcția Elaborarea Actelor Normative  tel: 20-14-64

58 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind transmiterea unui teren , Nota informativă  precum și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 11.02.2014 Duca Vladislav, consultant , Direcția Elaborare a Actelor Normative, tel:20-14-69,e-mail:vladislav.duca@justice.gov.md
57 Proiectul Legii pentru completarea articolelor 449 și 450 ale Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 16.01.2014

Daniel Goinic,consultant,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-69,e-mail:daniel.goinic@justice.gov.md

56 Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 10.01.2014

Daniel Goinic,consultant,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-69,e-mail:daniel.goinic@justice.gov.md

55 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea anexei despre inițierea negocierilor asupra Acordului inetrministerial de colaborare în domeniul justiției la Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 3 iunie 2002, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 24.12.2013 Oxana Leahu, consultant, Direcția relații internaționale și integrare europeană, tel. 20-14-10, e-mail:oxana.leahu@justice.gov.md
54 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota informativă 19.12.2013 Diana Mîța, consultant, Direcția avizare a actelor normative, tel. 20-14-35, e-mail: diana.mita@justice.gov.md
53 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 privind transparența în procesul decizional, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 23.12.2013 Rusu Veronica, consultant Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail: veronica.rusu@justice.gov.md
52 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Statutului executării pedepsei de către condamnați aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 13.11.2013

Daniel Goinic,consultant,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-69,e-mail:daniel.goinic@justice.gov.md

51 Proiectul Legii privind modificarea unor acte legislative(Codul penal,Codul de executare),Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 06.11.2013 Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-69 e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
50 Proiectul Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, Codul contravenţional al Republicii Moldova, Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare,Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor
 05.11.2013 Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-69 e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
49 Proiectul Legii privind acordarea de facilități la preschimbarea pașapoartelor de tip ex-sovietic,Nota Informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 28.10.2013

Daniel Goinic,consultant,Direcția Elaborare a Actelor Normative,tel.20-14-69,e-mail:

daniel.goinic@justice.gov.md

48 Proiectul Hotărîrii Guvernului privind desemnarea reprezentantului Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională și Nota informativă
11.10.2013 Daniel Goinic, consultant, Direcţia Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md
47 Proiectul Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 11.10.2013 Daniel Goinic, consultant, Direcţia Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md
46 Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (măsuri anticorupție prevăzute în Pilonul IV al SRSJ), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 04.10.2013 Ionița Lilia, șef adjunct Direcția generală legislație, tel. 20-14-50, e-mail:lilia.ionita@justice.gov.md
45 Proiectul Legii privind testarea integrității profesionale, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 04.10.2013 Ionița Lilia, șef adjunct Direcția generală legislație, tel. 20-14-50, e-mail:lilia.ionita@justice.gov.md
44 Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (privind contracararea activității extremiste), Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA
03.10.2013 Natalia Roşca,consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative

tel. 20 14 64

43 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 01.10.2013 Natalia Roşca,consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative

tel. 20 14 64

42 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 30.09.2013 Natalia Roşca,consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative

tel. 20 14 64

41 Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de executare, Codul contravențional) Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 23.09.2013 Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-69 e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
40 Proiectul Legii cu privire la actele normative, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA, Sinteza obiecțiilor și propunerilor OSCE
20.09.2013 Cucer Diana, consultant superior, Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
39 Proiectul de hotărîre a Guvernuluicu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 20.09.2013 Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-69 e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
38 Proiectul de lege, privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului și Nota informativă 17.09.2013 Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-69 e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md
37 Proiectul Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 11.09.2013 Ionița Lilia, șef adjunct Direcția generală legislație, tel. 20-14-50, e-mail: lilia.ionita@justice.gov.md
36 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 163, din 15.02.2007 cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiției și aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 06.03.2006), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 02.09.2013 Cucer Diana, consultant superior, Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail:diana.cucer@justice.gov.md
35 Proiectul Legii cu privire la Avocatul poporului, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 03.09.2013 Rusu Veronica, consultant Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail: veronica.rusu@justice.gov.md
34 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 26.07.2013

Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-69 e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md

33 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 04.07.2013

Daniel Goinic, consultant, Direcţia Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md

32 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor
06.06.2013 Popa Ludmila, consultant principal, Direcția elaborarea actelor normative
31 Proiectul Legii pentru completarea articolului 7 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 06.06.2013 Popa Ludmila, consultant principal, Direcția elaborarea actelor normative
30 Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 03.06.2013 Natalia Roşca,consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative

tel. 20 14 64

29 Proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislației, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 16.05.2013

Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-69 e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md

28 Proiectul Legii pentru completarea Legii mr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 29.04.2013

Daniel Goinic, consultant, Direcţia Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail: daniel.goinic@justice.gov.md

27 Proiectul Legii privind modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 și Nota informativă 25.04.2013 Rusu Veronica, consultant Direcția elaborarea actelor normative, tel. 20-14-27 e-mail: veronica.rusu@justice.gov.md
26 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor a autorităților intersate și Sinteza la raportul anticorupție 17.04.2013

Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-69 e-mail: octavian.tighineanu@justice.gov.md

25 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza recomandărilor expuse în raportul de expertiza anticorupție 15.04.2013 Natalia Bordianu, șef Serviciu asistență juridică calificată și mediere, tel. 20-14-41, e-mail: natalia.bordianu@justice.gov.md
24 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor a autorităților interesate și Sinteza la raportul anticorupției 28.03.2013

Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-69 e-mail:octavian.tighineanu@justice.gov.md

23

Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Casa Națională a Valorilor Mobiliare, Legea contenciousului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 și Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006), Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor a autorităților interesate și Sinteza la raportul anticorupție 

19.03.2013

Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, tel. 20-14-69 e-mail:octavian.tighineanu@justice.gov.md

22 Proiectul Hotărîrii de Guvern, cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 14.03.2013

Daniel Goinic, consultant, Direcţia Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69, e-mail:daniel.goinic@justice.gov.md

21 Proiectul Legii pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la acest proiect 11.03.2013

Daniel Goinic, consultant, Direcţia Elaborare a Actelor Normative, tel. 20-14-69,  e-mail:daniel.goinic@justice.gov.md

20 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (elaborat în scopul stabilirii surselor şi condiţiilor de finanţare a partidelor politice şi campaniilor electorale, modalităţii de raportare a finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale, mecanismului de supraveghere şi control a finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale, măsurilor de sancţionare proporţionale şi corespunzătoare pentru încălcările legislaţiei din domeniul finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la acest proiect 12.02.2013 Popa Ludmila, consultant principal, Direcția elaborarea actelor normative
19

Proiect de lege cu privire la modificare şi completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă, Nota informativă (română, rusă) și Sinteza propunerilor la acest proiect

06.02.2013

Natalia Vilcu-Bajurean, Șef Serviciului pentru Traducători și Interpreți, tel. 022-201-441, e-mail: natalia.vilcu@justice.gov.md

18 Proiectul Legii cu privire la administratorii autorizati şi Nota informativă 16.01.2013 Vladislav Cîrlan, Şef Direcţia profesii şi servicii juridice, tel. 022-20-14-21, e-mail: vladislav.cirlan@justice.gov.md.
17

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea  Hotărîrii Guvernului nr.950 din 14 octombrie 1997, Nota informativă 

11.01.2013

Octavian Tighineanu, consultant superior, Direcţia elaborarea actelor normative, 

tel. 20-14-22

e-mail:octavian.tighineanu@justice.gov.md

16 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului Penal al Republicii Moldova (elaborat în vederea aducerii legislaţiei penale naţionale în conformitate cu prevederile Statutului de la Roma, Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 şi Protocoalele adiţionale la acestea), Nota informativă la acesta şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 21.12.2012

Popa Ludmila, consultant superior, Direcţia elaborarea actelor normative

tel. 022 20 14 64

email:ludmila.popa@justice.gov.md

15

Proiectul  Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului,  Nota informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor

22.12.2012

Daniel Goinic, consultant Direcţia Elaborare a Actelor Normative

tel. 20-14-69

e-mail:daniel.goinic@justice.gov.md

14

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.258 din 3 aprilie 2009, Nota informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor

22.12.2012

Daniel Goinic, consultant Direcţia Elaborare a Actelor Normative

tel. 20-14-69

e-mail:daniel.goinic@justice.gov.md

13

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind  modificarea  anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006, Nota informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor

12.12.2012

Octavian Tighineanu, consultant superior,Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 20-14-22

e-mail:octavian.tighineanu@justice.gov.md 

12 Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Nota Informativa si Sinteza obiectiilor si propunerilor  12.12.2012  Cristina Melnic, şef Direcţia generală legislaţie, tel. 201442
11 Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative,Nota informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 03.12.2012

Rusu Veronica, consultant Direcția elaborarea actelor normative,

tel: 069909023

10 Proiectul Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității,Nota informativă precum şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 03.12.2012

Rusu Veronica, consultant Direcția elaborarea actelor normative,  

tel: 069909023

9 Proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative  (elaborat în vederea executării prevederilor art. II alin. (6) din Legea nr. 66 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003), Nota informativă la acesta şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor.   08.11.2012

 Natalia Roşca,consultant, Direcţia elaborarea actelor normative

tel. 20 14 64

8 Proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative  (elaborat în vederea executării obligaţiilor asumate prin ratificarea tratelor internaţionale împotriva torturii, tratamentelor inumane şi degradante, precum şi înlăturării deficienţelor constatate la nivel legislativ în acest domeniu). 27.07.2012

Popa Ludmila, consultant superior,Direcţia elaborareaactelor normativ  

Natalia Roşca,consultant, Direcţia elaborarea actelor normative,

tel. 20 14 64

7. Proiect de Lege cu privire la egalitatea de şanse 10.052012  
5.

Proiect de Hotărâre cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Notă Informativă

 27.04.2012 Cristina Melnic, şef Direcţia generală legislaţie, tel. 201442
4. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice    
3. Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile", Nota Informativă la proiect şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor  10.04.2012 Natalia Roşca, consultant, Direcţia elaborarea actelor normative, tel. 201464 
2.

Proiect de Lege privind modificarea unor acte legislative privind organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc
Notă Informativă
Sinteza obiecțiilor și propunerilor

07.02.2012 Lilia Ioniță (șef-adjunct Direcția eleborare a actelor normative) - 201450
1. Proiect de Lege privind selectarea, cariera și evaluarea performanțelor judecătorilor
Notă Informativă
07.02.2012

Lilia Ioniță (șef-adjunct Direcția eleborare a actelor normative) - 201450

 

Proiecte remise anterior


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11640615     Soluție
 
Servicii
Close