Prima / Servicii / Alte servicii / Agenția Resurse Informaționale Juridice imprimare
Servicii prestate de Agenția Resurse Informaționale Juridice:

Rechizite bancare ale  Agenției Resurse Informaționale Juridice

Agenția Resurse Informaționale Juridice al RM

c/f: 1006601003588

IBAN:MD26TRPAAA142310A14842AA

MD-Trezoreria de Stat

c/b: TREZMD2X

Nr.

crt.

Codul
categoriei

Denumirea serviciilor

Termenul de
executare

Tariful
serviciului,
lei

1.

001

Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova pentru persoanele juridice și persoanele fizice, cu excepția pensionarilor și persoanelor cu dizabilități

În ziua depunerii cererii

0,75 pentru o pagină

2.

001

Confirmarea veridicităţii şi autentificarea textului, inclusiv modificat, al actului juridic extras din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova pentru persoanele juridice și persoanele fizice, cu excepția pensionarilor și persoanelor cu dizabilități

5 zile lucrătoare

27,00 pentru un act

3.

001

Accesul la Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor:

   
   

a) conectare la registru

 

150,00

   

b) abonament lunar la registru

 

120,00

   

Accesul la Registrul garanţiilor reale mobiliare:

   
   

a) acces activ lunar la registru 

 

200,00

   

c) acces pasiv lunar la registru 

 

1000,00

4.

001

Legalizarea autenticităţii semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor fizice şi juridice

 

30,00

5.

001

Legalizarea autenticităţii semnăturii judecătorului şi a ştampilei instanţei judecătoreşti pe deciziile judiciare

 

30,00

6.

001

Aplicarea apostilei, în regim de urgenţă, pe actele oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi juridice

3 zile lucrătoare

30,00


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11651552     Soluție
 
Servicii
Close