Componența nominală a Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului VI al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 și a Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei :

Lista membrilor Pilonul VI

Instituţia reprezentată

Calitatea membrului

Nume/Prenume

Funcţia/Subdiviziunea

Ministerul Justiţiei (MJ)

De bază

Aneta DOVBENCO

Consultant, Direcţia Elaborarea Actelor Normative, Direcţia Generală Legislație

Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP)

De bază

Vladimir COJOCARU

Specialist Principal, Direcţia Inspectare Generală şi Activitate Analitică

Oficiul Central de Probaţiune (OCP)

De bază

Iurie MAHU

Şef adjunct, Direcția Activitate Analitica si Relații Externe 

Oficiul Avocatului Poporului

De bază

Olga VACARCIUC

Consilier

Supleant

 

 

Procuratura Generală (PG)

De bază

Carolina VIDRAȘCU-BRÎNZĂ

Procuror-șef interimar, Secția politici, reforme și management al proiectelor a PG

Ministerul Afacerilor Interne (MAI)

De bază

Ruslan OJOG

Şef adjunct, Direcţia Generală Urmărire Penală a Inspectoratului General al Poliţiei

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (CNAJGS)

De bază

 

 

Supleant

Lilian DARII

 

 

Aurelia PALAMARCIUC

Director executiv CNAJGS

 

Consultant al Aparatului administrativ al CNAJGS

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)

De bază

Vera TOMA

Membru CSM

Supleant

Galina CIOBANU

Șef direcție, Direcţia Justiţie şi Organizare

Uniunea Avocaţilor (UA)

De bază

Inga ALBU

Avocat

Supleant

Ilona NICULA

Avocat

Consiliul de Mediere (CM)

De bază

Andrei MUNTEANU

Membru CM

Centrul de Guvernare Electronică (CGE)

De bază

Eduard FRECATEL

Consultant Juridic CGE

Institutul Naţional al Justiţiei (INJ)

De bază

Ecaterina POPA

Şef , Secţia instruire continuă

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF)

De bază

Lilia PASCAL

Şef, Direcție politici de asigurare a egalității de gen și prevenirea violenței

Supleanţi

Djulieta POPESCU

Șef Direcția politici de asistență socială

 

 

Victoria TIMCIUC

Consultant Direcția politici de protecție a familiei și drepturilor copilului

Centrul Naţional Anticorupţie (CNA)

De bază

Victoria POPA

Șef al Serviciului Politici Anticorupție

Asociaţia „Femeie Avocate din Moldova"

De bază

Feodosia TÎȘCIC

Laura URSCHI

Avocat, Preşedinte"

Avocat, Membru

Supleanţi 

Veronica MIHAILOV

Natalia MOLOȘAG 

Avocat, Membru

Avocat, Membru 

Societatea Civilă - Institutul de Reforme Penale (IRP)

De bază

 

 

Supleant

Ceslav PANICO

 

 

Victor ZAHARIA

Vicedirector, Institutul de Reforme Penale

 

Director IRP

Societatea Civilă - Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

De bază

Pavel GRECU

Consilier juridic CRJM

Supleant

Ion GUZUN

Consilier Juridic CRJM

Comunitatea Donatorilor - Organizaţia Naţiunilor Unite

Observator

Claude CAHN

Reprezentant al ONU

Asocia Promo-LEX

Observator

Vadim VIERU

Avocat, Asocia Promo-LEX


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11651378     Soluție
 
Servicii
Close