Prima / Servicii / Alte servicii / Direcția profesii și servicii juridice imprimare
Servicii prestate de Direcția profesii și servicii juridice

Rechizite bancare ale Ministerului Justiției

Ministerul Justiției al RM

c/f: 1006601000118

IBAN: MD07TRPAAA142310A00427AA

MD- Trezoreria de Stat

c/b: TREZMD2X

Nr. 

crt. 

Codul categoriei  

Denumirea serviciilor 

Tariful unui serviciu, lei 

 

1.

 

001

 

Eliberarea licenţei pentru desfășurarea activității notariale

 

450,00

 

2.

 

001

 

Eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat

 

450,00

 

3.

 

001

 

Eliberarea licenţei pentru activitatea de executor judecătoresc

 

450,00

 

4.

 

001

 

Eliberarea atestatului de mediator

 

450,00

 

5.

 

001

 

Eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi/sau traducător

 

450,00

 

6.

 

001

Eliberarea legitimației expertului judiciar, interpretului şi/sau traducătorului

 

100,00

 

7.

 

001

 

Înscrierea la examenul de interpret şi/sau traducător

 

100,00

 

8.

 

001

Eliberarea extraselor din registrele de stat ce conțin date despre profesiile juridice coordonate sau supravegheate de minister

 

20,00

 

9.

 

001

 

Eliberarea duplicatelor licenței, atestatului, autorizației

 

200,00

 

10.

 

001

 

Eliberarea extraselor şi a fotocopiilor din registrul actelor notariale

 

20,00

 

11.

 

001

 

Eliberarea duplicatelor actelor notariale din fondul de arhivă notarială

 

30,00

 

12.

 

001

Eliberarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului ca rezultat al desfacerii benevole a tranzacţiei sau a declarării ei nule pe baza deciziei judecătoreşti

 

 

20,00

 

13.

 

001

Eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în favoarea clientului

 

10,00

 

14.

 

001

 

Efectuarea înscrisurilor pe acte

 

10,00


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11651087     Soluție
 
Servicii
Close