print
2012
25.01.2013

RAPORT DE MONITORIZARE a procesului de implementare a Legii nr. 728 din 6 februarie 1996

Anexă la Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 728 din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii comunicaţiilor electronice  nr. 241-XVI din  15 noiembrie 2007

 TABELUL obiecţiilor şi propunerilor autorităţilor administrative centrale şi furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice referitoare la procesul de implementare a Legii comunicaţiilor electronice  nr. 241-XVI din  15 noiembrie 2007 

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.554 din 24 mai 2004 cu privire la aprobarea Programului Naţional în domeniul turismului „Drumul Vinului în Moldova”

 RAPORT de monitorizare al procesului de implementare a Legii  nr. 93-XIV  din  15.07.98   cu privire la patenta de întreprinzător 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre. 

R A P O R T privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.279-XIV din 11.02.1999 „Cu privire la tineret” 

RAPORT despre monitorizarea procesului de implementare a Legii ocrotirii sanatatii nr. 411 din 18 martie 1995

Raport de monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.589- XIII din 22.09.1995 cu privire la rezervele  materiale de stat şi de mobilizare

RAPORT cu privire la monitorizarea  procesului de implimentare a legislației

 Raport despre monitorizarea procesului de implementare aLegii nr. 241-XVI din 20.11.2008 privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină

 Raport privind monitorizarea Regulamentului cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 376 din 6 iunie 1995.

Raportul de monitorizare în semestrul II 2012 a procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

R A P O R T PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI ( Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008 „cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438 - XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională a Republicii Moldova")

R A P O R T privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.330 din 25.03.1999  „Cu privire la cultura fizică şi sport"

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.1525-XIII  din 19 februarie 1998 cu privire la energetică

RAPORT DE MONITORIZARE privind implementarea Legii nr. 198 din  26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat 

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 1402 din 16.12.1997 cu privire la sănătatea mentală

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor 

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.160 din 22 iulie 2011 cu privire la reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.589- XIII din 22.09.1995 cu privire la rezervele materiale de stat şi de mobilizare

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice

 

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 371 din 15.02.1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie

Raportul de monitorizare în semestrul I 2012 a procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

Raport de monitorizare a procesului de implimentare al articolelor 71, 72 şi 75 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 privind schimbarea destinaţiei terenurilor agricole, terenurilor de calitate superioară şi schimbarea categoriei terenurilor cu destinaţie specială.

PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI (Hotărîrea Guvernului nr.411 din 9 iunie 2011 „cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru remedierea situației în domeniul construcției de locuințe pe anii 2011-2012")

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

  

 

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.