print
Ministerul Justiției a finalizat proiectul unei noi Legi cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor
22.11.2012

Ministerul Justiției a finalizat și expediat spre coordonare instituțiilor avizate proiectul unei noi Legi cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, care urmărește instituirea unui sistem eficient și transparent de sancționare a abaterilor comise de magistrați în activitatea lor profesională, ca precondiție pentru aplicarea unui act calitativ și responsabil al Justiției în Republica Moldova.

Astfel, în conformitate cu prevederile Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției, prin intermediul acestui proiect a fost revizuită și completată lista abaterilor disciplinare, cum ar fi nedeclararea veniturilor și a averilor, încălcarea din motive vădit imputabile judecătorului a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor de pe acestea participanților la proces sau intervențiile abuzive pe lângă autorități, instituții sau funcționari pentru soluționarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale, ale membrilor familiilor sau rudelor și exploatarea în orice altă formă a poziției de judecător în scopul obținerii de foloase necuvenite. La fel, au fost definite clar abateri ca, de exemplu, desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea obligațiilor de serviciu, precum și atitudinea nedemnă față de colegi, avocați, experți martori sau alți participanți la proces.

De asemenea, a fost extins, de la 1 până la 2 ani, termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere disciplinară a judecătorilor, modificat modul de formare a componenței Colegiului disciplinar din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii și detaliate reglementările procedurii disciplinare.

În acest context, autorii proiectului au optat pentru majorarea, de la 10 la 11, a numărului membrilor Colegiului disciplinar și includerea în componența acestuia a unor membri ai societății civile, în locul profesorilor titulari. Desemnarea acestora se va realiza prin intermediul unor concursuri publice, organizate de Consiliul Superior al Magistraturii (3 membri) și Ministerul Justiției (2 membri). Proiectul instituie o nouă etapă în procedura disciplinară - examinarea admisibilității sesizărilor - și revizuiește procedura de contestare a hotărârilor Colegiului disciplinar. Acestea vor putea fi atacate la Consiliul Superior al Magistraturii. 

Proiectul noii Legi cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor a fost elaborat de un Grup de lucru creat prin ordinul ministrului Justiției la 13 septembrie 2012, în componența căruia au fost incluși colaboratori ai ministerului, membrii ai CSM și Colegiului disciplinar, judecători, reprezentanți ai mediului academic și societății civile, care au luat în considerație experiența în domeniu a unor state cum ar fi Germania, România, Lituania și Polonia, precum și recomandările elaborate în acest sens de instituțiile specializate ale Consiliului Europei.

 

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.