print
Cristi Danileț: ”Judecătorii trebuie să înțeleagă că independența justiției nu este să faci ceea ce vrei, dar ceea ce spune legea”
19.12.2014

Astăzi a avut loc prezentarea Studiului cu privire la unificarea practicii judiciare și asigurarea principiului securității raporturilor juridice în Republica Moldova. Analiza a fost efectuată de către judecătorul român, Cristi Danileț, la comanda Ministerului Justiției. La prezentarea studiului au participat viceministrul Justiției, Sabina Cerbu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, membri ai CSM, Curții Supreme de Justiție, dar și reprezentanți ai NORLAM și ABA ROLI.

Studiul a fost elaborat pentru identificarea carențelor legislative și problemelor care generează jurisprudență neunitară. Potrivit autorului, Cristi Danileț, lucrarea analizează independența și responsabilitatea judecătorului, precum și mecanismele existente de unificare a practicii judiciare din Republica Moldova și din străinătate. "Scopul oricărui sistem de justiție este ca deciziile judecătorilor să asigure aplicarea legii în mod egal cetățenilor, astfel încât în cauze similare soluțiile să fie identice. Practica ne arată că acest deziderat încă nu există. Practica unitară în instanțele din Republica Moldova depinde de oamenii care activează în domeniu și de atitudinea pe care aceștia o au față de lege", a remarcat judecătorul român.

Cristi Danileț a mai spus judecătorii trebuie să fie independenți și imparțiali, iar noțiunile de ierarhie și de subordonare să fie excluse din practica judiciară. "Judecătorii trebuie să înțeleagă că independența justiției nu este să faci ceea ce vrei, dar ceea ce spune legea. Asigurarea supremației legii reprezintă un punct cardinal într-o societate democratică. Nu există libertate judiciară în afara legii", a menționat autorul lucrării.

Prezentul studiu conține o analiză a respectării jurisprudenței în Republica Moldova, mecanisme de asigurare a practicii judiciare în alte țări (Austria, Bulgaria, Lituania, România), măsuri de remediere a practicii judiciare și mecanisme de unificare a acesteia.

Studiul este o acțiune prevăzută în Planul pentru implementarea Strategiei de reformare a justiției. Acesta a fost elaborat cu sprijinul Asociației Barourilor Americane / Inițiativa pentru Supremația Legii din Moldova (ABA ROLI) și a fost finanțat de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, care promovează principiile statului de drept și contribuie la reformarea sectorului justiției.

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.