print
A fost testat Registrul procedurilor de executare (e-Executare) de către reprezentanții Uniunii Executorilor Judecătorești din Republica Moldova
02.06.2015

Astăzi 2 iunie 2015, în incinta Ministerului Justiției, a avut loc testarea Registrului procedurilor de executare (e-Executare), cu implicarea benefeciarilor.

La eveniment au participat atît reprezentanți ai Ministerului Justiției cît și reprezentanți ai Uniunii Executorilor Judecătorești .

Registrul procedurilor de executare va facilita semnificativ activitatea executorului judecătoresc, în vederea evidenței procedurii de executare și sistematizarea acestora într-un registru unic, precum și obținerea indicatorilor statistici de executare și transparenţa procedurii.

Testarea a fost efectuată în cadrul realizării acțiunilor din Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (SRSJ), Pilonul III - Accesul la justiție și executarea hotărârilor judecătorești.

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.