print
Şedinţă de lucru cu genericul „Problematica documentării persoanelor private de libertate” desfăşurată în incinta DIP
03.11.2015

Astăzi, 3 noiembrie 2015, în sala de ședințe a Departamentului Instituţiilor Penitenciare, a avut loc o şedinţă de lucru cu tematica: „Problematica documentării persoanelor private de libertate". Şedinţa a fost prezidată de directorul interimar al DIP, Alexandru Pînzari.
La întrunire au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai Centrului Resurselor Informaționale de Stat "REGISTRU", Procuraturii Generale, Oficiului Stare Civilă, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, angajații serviciilor abilitate din cadul DIP și subdiviziunilor acestuia.
Scopul principal al evenimentului îl constituie examinarea multilaterală a problematicii cu care se confruntă Sistemul Penitenciar la capitolul documentarea deținuților.
În cadrul şedinţei, au fost discutate şi analizate subiecte ce țin de situația actuală privind documentarea persoanelor din detenție și respectarea art.200 al Codului de Executare al RM Primirea deținuților în instituțiile penitenciare.
Totodată, au fost abordate mai multe probleme relevante, printre care: lipsa actelor de stare civilă (certificate de naștere, căsătorie, divorț), lipsa prezentării unui act de identitate valabil, necesar pentru perfectarea actelor de stare civilă, restabilirea actelor de stare civilă pentru deținuții care nu s-au născut în RM, stabilirea grupei sangvine, lipsa surselor financiare etc.
La finele evenimentului, participanții au convenit asupra elaborării propunerilor de soluționare a problemelor abordate. Printre soluțiile identificate se numără necesitatea elaborării modificărilor în actele normative pentru perfectarea actelor de identitate ale persoanelor din detenție dar și primiriea deținuților în instituțiile penitenciare în baza actului de identitate valabil.
Menționăm că, Departamentul Instituţiilor Penitenciare depune eforturi considerabile pentru a asigura persoanelor din detenţie servicii sociale echivalente cu cele disponibile în sectorul civil.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.