print
Anunţ în atenţia persoanelor care au promovat examenul de atestare a interpreţilor şi/sau traducătorilor (sesiunea de toamnă 2015)
30.11.2015

Întru obţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de interpret şi/sau traducător persoanele care au promovat examenul de atestare (sesiunea de toamnă 2015) urmează să depună la Ministerul Justiţiei (bir. 102, Dna Olesea Sîci-Borodin) str. 31 august 1989, nr. 82, cererea (vezi modelul în anexa 1) cu anexarea bonului de plată a sumei de 450 lei (în original) şi a copiei buletinului de identitate a solicitantului.
Achitarea plăţii pentru autorizaţie se va efectua pe contul trezorerial al Ministerului Justiţiei la Viktoriabank, str. Sfatul Țării, nr. 29, între orele 8:00 - 15:00.
Cererile urmează a fi depuse pînă la data de 10 decembrie 2015.
Informaţiile privind data, locul şi ora eliberării autorizaţiilor va fi publicată ulterior prin intermediul site-ului Ministerului Justiţiei.

Comisia de atestare a interpreţilor şi traducătorilor

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.