print
Decizie favorabilă Republicii Moldova la Curtea de Apel din Paris în dosarul Moldova vs Energoalians
26.09.2019

Ministerul Justiției aduce la cunoștința cetățenilor și părților interesate, despre faptul că, la data de 24 septembrie curent, Curtea de Apel din Paris a adoptat decizia prin care a admis demersul Republicii Moldova de a solicita opinia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la litigiile ce vizează dosarul Republica Moldova și compania ucraineană Energoalians (actual Komstroy). Urmare a acestei decizii, Curtea de Apel din Paris a suspendat procesul de examinare a cererii de contestare a sentinței arbitrale depuse de Republica Moldova.

În acest context, Republica Moldova salută decizia Curții de Apel din Paris de a suspenda procedura de examinare a cererii de contestare a sentinței arbitrale depuse de Republica Moldova și de a adresa întrebări preliminare CJUE privind interpretarea Tratatului Cartei Energiei (TCE).

Curtea de Apel din Paris nu recunoaște decizia Curții de Casație din martie 2018, prin care în esență se susține că o tranzacție comercială încheiată cu un stat membru al TCE poate constitui o „investiție" în sensul TCE, chiar și în absența vreunei forme de „contribuție" pe teritoriul statului gazdă. Astfel, CJUE va avea acum oportunitatea de a corecta această interpretare a TCE.

Suplimentar, în vederea interpretării corecte a termenului „investiție", decizia arată că Curtea de Apel recunoaște că celelalte două erori de jurisdicție ale tribunalului arbitral ar trebui cu siguranță examinate de către CJUE, și anume: (i) creanța nu ar putea constitui o investiție „efectuată" de către un investitor pentru că a fost contractată mai întâi de o entitate din Insulele Virgine Britanice care nu sunt stat parte la TCE, și (ii) creanța, în nici un caz, nu poate constitui o investiție realizată „în zona" Moldovei, în măsura în care a rezultat dintr-un contract de vânzare a energiei electrice ce a fost furnizată Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei. Această acțiune a Curții de Apel, de asemenea, va împiedica ca astfel de întrebări să fie ridicate pe viitor în fața Curții de Casație.

Ministerul Justiției precizează că, Decizia Curții de Apel din Paris din 24 septembrie curent, reprezintă o schimbare esențială a circumstanțelor în dosarul Republica Moldova vs Komstroy, care crește probabilitatea anulării senținței arbitrale de către Curtea de Apel din Paris. Totodată, precizăm că Decizia Curții de Apel din Paris din 24 septembrie curent va fi depusă instanțelor de judecată din SUA în procedurile de recunoaștere a sentinței arbitrale inițiate de Komstroy.

Amintim că, la 22 martie 2011 compania ucraineană Energoalians, entitate juridică, fondată şi înregistrată în conformitate cu legislaţia Ucrainei a înaintat către Republica Moldova o cerere de arbitraj în procedură arbitrală ad-hoc în conformitate cu prevederile Regulamentului de arbitraj al UNCITRAL, prin care a solicitat despăgubiri care ar fi suferite în rezultatul încălcării de către Republica Moldova a obligaţiunilor sale prevăzute în Acordul încheiat între Guvernul Ucrainei şi Guvernul Republicii Moldova privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor semnat la 29 august 1995 şi prevăzute în Tratatul privind Carta Energiei.

 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

tel: (+373 22) 20 14 08

e-mail: presa@justice.gov.md

 

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.