print
Consultare publică: proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
22.01.2020

Ministerul Justiției lansează procesul de consultare publică a proiectului Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Promovarea și adoptarea acestui document de politici este necesară în scopul fortificării și eficientizării mecanismelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, dar și menținerii unei abordări strategice și sistemice asupra întregului proces.

Proiectul Strategiei a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu suportul comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei în cadrul proiectului „Controlul corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire" (CLEP) și prezentat pentru promovare Ministerului Justiției. Documentul de politici reflectă recomandările formulate de către Comitetul MONEYVAL, urmare a evaluării în cadrul celei de-a V runde privind implementarea celor 40 de Recomandări ale Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (FATF/GAFI).

Proiectul poate fi consultat accesând: http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192.

Propunerile și comentariile pot fi prezentat atât pe suport de hârtie cât și în format electronic la adresa: damep@justice.gov.md.

 

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.