print
Justiția este cu Tine
08.06.2021

În această ediție a proiectului „Justiția este cu tine", vă invităm să faceți cunoștință cu Domnul Valeriu Frimu, Șef al Direcției apostilă și legalizare din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice, subdiviziune administrativă din subordinea Ministerului Justiției.
Domnul Valeriu Frimu și-a început activitatea în cadrul Ministerului Justiției în anul 2008, în calitate de simplu angajat - parcurgând, astfel, toate treptele ierarhiei în promovarea sa în serviciului public, ajungând să dețină, în prezent, funcția demn meritată de șef al Direcției apostilă și legalizare.
În desfășurarea activității sale, Domnul Valeriu Frimu, a dat dovadă de bune calități umane, manifestate prin onestitate, responsabilitate, perseverență, precum și de capacități manageriale, având un colectiv bine organizat, caracterizat prin profesionalism, eficiență maximă, integritate, conlucrare, comunicarea cu cetățenii și consultarea acestora.
Fiind un funcționar ambițios și inovativ, deținând toate abilitățile și cunoștințele în domeniul legislației naționale și internaţionale, a promovat diverse proiecte de importanță majoră, astfel în anul 2013 împreună cu colegii săi a reușit să implementeze serviciul informațional automatizat - e-Apostila, Republica Moldova devenind al 5-lea stat la nivel mondial în integrarea informațională cu succes a acestui serviciu, fiind un model pentru numeroase state, care sunt doar la început de cale în acest domeniu.
Prioritatea esențială a Direcției apostilă și legalizare constituie prestarea serviciului public de calitate în partea ce ține de aplicarea apostilei pe actele oficiale ale Republicii Moldova și eliberarea acesteia, în temeiul Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961, destinate a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat, precum și legalizarea actelor notariale și judecătorești pentru statele care nu au acceptat apostila.
Prin urmare, Direcției apostilă și legalizare, condusă de către Domnul Valeriu Frimu, îi revine o misiune destul de complexă, gestionarea unui mecanism inteligent de apostilare, care oferă posibilitate oricărui deținător al actului - rude, colegi, prieteni, etc., să depună cererea privind aplicarea apostilei, fără prezentarea procurii sau a altor acte ce ar confirma gradul de rudenie.
O tendință destul de sofisticată, performanță realizată de către Direcția apostilă și legalizare din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice este operarea cu serviciul de preluare a cererilor depuse inclusiv în format electronic, de către solicitantul care deține semnătura electronică sau mobilă, care urmează doar să efectueze autentificarea prin intermediul aplicației apostilă on-line, care poate fi accesată pe pagina web - www.apostila.gov.md., totodată având oportunitatea, de sine stătător, să imprime și să atașeze e-apostila la documentul apostilat, fără necesitatea prezenței fizice pentru ridicarea acesteia.
Astfel, Direcția apostilă și legalizare rămâne a fi zi de zi în serviciul public, în scopul acordării asistenței calificate tuturor cetățenilor Republicii Moldova în vederea confirmării autenticității actelor oficiale ale acestora peste hotarele țării, întru documentarea în cadrul diferitor procese ale vieții și asigurarea realizării depline a tuturor activităților cotidiene.

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.