print
Justitia este cu Tine
28.06.2021

n ediția de astăzi a proiectului "Justiția este cu Tine" îl veți cunoaște pe Domnul Valerii Starii, comisar-șef de justiție, Director al Penitenciarului nr. 11-Bălți, având competența să asigure realizarea înfăptuirii calitative a actului de justiție, la etapa executării și controlului executării pedepsei privative de libertate de către deținuți, prin respectarea drepturilor și libertăților acestora, în spiritul principiilor democratice, a legalității, egalității și umanismului.

Datorită profesionalismului, responsabilității și perseverenței, precum și experienței vaste acumulate, de peste 28 ani în instituțiile de drept, a fost numit în funcția de șef al Penitenciarului nr. 13-Chișinău în anul 2015, iar în anul 2016 a fost desemnat șef al Penitenciarului nr. 11-Bălți, care are, totodată, și statut de izolator de urmărire penală, unde până în prezent gestionează și conduce, cu multă dăruire de sine, activitatea instituției penitenciare.

Domnul Valerii Starii a participat activ în procesul de elaborare a actelor normative care reglementează activitatea din domeniul justiției, în special implicând-se la elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar, totodată înaintând recomandări și propuneri de modificare a legislației penale și execuțional-penale, în partea ce ține de executarea pedepsei de către persoanele private de libertate.

Este recunoscut drept un conducător care contribuie esențial la menținerea imaginii instituției în care activează și a sistemului administrației penitenciare în ansamblu, datorită deținerii abilităților manageriale erudite, totodată demonstrând un grad înalt de etică profesională în raport cu angajații și cu persoanele private de libertate, bucurându-se de stimă și respect din partea colegilor din cadrul sistemului administrației penitenciare, cât și din instituțiile cu care se colaborează în activitatea de serviciu.

Pe parcursul activității sale în cadrul sistemului administrației penitenciare, Domnul Valerii Starii, s-a remarcat prin profesionalism, devotament, corectitudine și perseverență, iar toate aceste calități fiind confirmate prin distincțiile care i-au fost acordate pe parcursul serviciului, Crucea pentru merit de clasa a II-a, Crucea pentru merit de clasa I pentru succese remarcabile și insigna Eminent al sistemului penitenciar.

 

Tel Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.