<![CDATA[Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova]]> http://justice.gov.md/ 22.02.2017 ro http://justice.gov.md/ Copyright (c) 2017 http://justice.gov.md/Memorandum de colaborare în domeniul probațiunii, semnat de Moldova și Letonia <![CDATA[Memorandum de colaborare în domeniul probațiunii, semnat de Moldova și Letonia // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3373 În cadrul vizitei la Riga a viceministrului Justiției, Anatolie Munteanu, a fost semnat un memorandum de cooperarea bilaterală moldo-letonă a serviciilor de probațiune.]]> 20.02.2017 17:00 Statutul Camerei Notariale a fost adoptat <![CDATA[Statutul Camerei Notariale a fost adoptat // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3372 Ministerul Justiției a convocat pe 18 februarie curent Adunarea Generală a Notarilor. La eveniment au participat 244 din 292 de persoane care dețin licență pentru activitate notarială.]]> 20.02.2017 15:00 CENTRUL DE INFORMAŢII JURIDICE prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (termen limită 12.03.2017) <![CDATA[CENTRUL DE INFORMAŢII JURIDICE prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (termen limită 12.03.2017) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=3371 20.02.2017 11:11 CENTRUL DE INFORMAŢII JURIDICE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante (termen limită 12.03.2017) <![CDATA[CENTRUL DE INFORMAŢII JURIDICE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante (termen limită 12.03.2017) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=3370 20.02.2017 10:10 Ministerul Justiţiei anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 10.03.2017) <![CDATA[Ministerul Justiţiei anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 10.03.2017) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=3369 20.02.2017 10:00 Concurs de selectare pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova <![CDATA[Concurs de selectare pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3368 Ministerul Justiţiei anunţă organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova]]> 17.02.2017 17:17 Anunţ privind înmânarea autorizaţiilor de traducător şi/sau interpret autorizat <![CDATA[Anunţ privind înmânarea autorizaţiilor de traducător şi/sau interpret autorizat // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3367 Ministerul Justiției va înmâna autorizaţiile de traducător şi/sau interpret autorizat persoanelor care au depus actele pentru obţinerea lor]]> 17.02.2017 15:07 Ministerul Justiției și NORLAM vor crea un model organizațional pentru penitenciarele din Moldova <![CDATA[Ministerul Justiției și NORLAM vor crea un model organizațional pentru penitenciarele din Moldova // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3366 Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a avut o întâlnire oficială cu șefa Misiunii Norvegiene de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM), Siri Fjørtoft, și colegele sale. ]]> 17.02.2017 11:00 SUA susține eforturile Ministerului Justiției pentru reformare <![CDATA[SUA susține eforturile Ministerului Justiției pentru reformare // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3365 Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a avut o întâlnire oficială cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, James D. Pettit, însoțit de Donald Carroll, directorul Biroului de Combatere a Drogurilor și Asistența Organelor de Drept, împreună cu Karen Hilliard, coordonatoarea programelor Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională în Moldova (USAID).]]> 17.02.2017 10:00 Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante ţtermen limită 12.03.2017) <![CDATA[Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante ţtermen limită 12.03.2017) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=3364 16.02.2017 10:35 Lista candidaţilor care sunt admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului generalizare si analiză a statisticii judiciare din cadrul Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti. <![CDATA[Lista candidaţilor care sunt admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului generalizare si analiză a statisticii judiciare din cadrul Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti. // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=3363 16.02.2017 10:30 Anunţ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectelor de acte normative privind plăţile pentru asistenţa notarială <![CDATA[Anunţ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectelor de acte normative privind plăţile pentru asistenţa notarială // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3362 Ministerul Justiţiei organizează consultări publice pentru discutarea versiunii primare a proiectului Legii cu privire la plăţile pentru asistenţa notarială şi a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de determinare a mărimii plății pentru îndeplinirea actelor notariale şi spezele procedurilor notariale.]]> 15.02.2017 12:09 Câștigătorii concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar pot depune cerere de eliberare a licenței în 15 zile <![CDATA[Câștigătorii concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar pot depune cerere de eliberare a licenței în 15 zile // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3361 Pe 13 februarie 2017, Comisia de licențiere a activității notariale a aprobat rezultatele concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar.]]> 14.02.2017 15:05 Lista candidaților care au promovat concursul <![CDATA[Lista candidaților care au promovat concursul // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=3360 13.02.2017 13:28 Portalul instanțelor de judecată va fi modificat după consultări în format extins <![CDATA[Portalul instanțelor de judecată va fi modificat după consultări în format extins // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3359 Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a avut o ședință consultativă cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii, colaboratorii Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și colegii de la Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești. În cadrul discuțiilor au fost analizate mai multe aspecte ale cadrului juridic național, internațional dar și a practicii statelor membre a Uniunii Europene, de publicare pe paginile web a instanțelor de judecată și a hotărârilor judecătorești publicate online, a datelor cu caracter personal și au agreat un punct de vedere comun și necesitatea revizuirii regulamentului CSM. Acesta va fi adaptat la realitățile societății moderne, ținând cont de aspectele juridice și tehnice de către un Grup de lucru care creat.]]> 10.02.2017 11:00 CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 12.03.2017) <![CDATA[CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAȚIEI prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 12.03.2017) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=3358 09.02.2017 11:14 Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului garanții reale mobiliare, dosare succesorale și testamente <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului garanții reale mobiliare, dosare succesorale și testamente // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=3357 09.02.2017 11:08 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal în cadrul Serviciului garanții reale mobiliare, dosare succesorale și testamente <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal în cadrul Serviciului garanții reale mobiliare, dosare succesorale și testamente // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=3356 08.02.2017 09:07 Lista candidaţilor admişi la concurs <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concurs // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=3355 07.02.2017 10:32 Notarii câștigători ai concursului pot depune cerere de schimbare a teritoriului de activitate în 10 zile <![CDATA[Notarii câștigători ai concursului pot depune cerere de schimbare a teritoriului de activitate în 10 zile // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3354 Pe 31 ianuarie 2017, Comisia de licențiere a activității notariale a aprobat rezultatele concursului pentru schimbarea teritoriilor de activitate.]]> 06.02.2017 16:41 Ministerul Justiţiei prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 20.02.2017) <![CDATA[Ministerul Justiţiei prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 20.02.2017) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=3353 06.02.2017 16:33 Informaţie cu privire la unele aspecte ce ţin de publicarea hotărîrilor judecătorești pe portalul naţional al instanțelor de judecată <![CDATA[Informaţie cu privire la unele aspecte ce ţin de publicarea hotărîrilor judecătorești pe portalul naţional al instanțelor de judecată // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3352 In ultima perioadă tot mai mulți cetăteni adreseaza obiecții privind incălcarea drepturilor legale prin publicarea numelor acestora pe portalul instanțelor de judecată. ]]> 03.02.2017 17:58 Ministerul Justiţiei prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 20.02.2017) <![CDATA[Ministerul Justiţiei prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 20.02.2017) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=3351 03.02.2017 13:49 Medierea va reduce costurile și timpul litigiilor comerciale <![CDATA[Medierea va reduce costurile și timpul litigiilor comerciale // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3350 Un nou proiect de cooperare privind medierea a fost lansat, astăzi, la Ministerul Justiției.]]> 02.02.2017 16:00 Schița de proiect a noului penitenciar din Chișinău a fost prezentată (FOTO) <![CDATA[Schița de proiect a noului penitenciar din Chișinău a fost prezentată (FOTO) // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3349 Ministerul Justiției face publică schița de proiect a noului penitenciar din capitală, cu o capacitate de 1536 de locuri. ]]> 02.02.2017 10:00 Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Centrului de informații juridice. <![CDATA[Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Centrului de informații juridice. // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=3348 01.02.2017 16:58 CENTRUL DE INFORMAȚII JURIDICE prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (termen limită 17.02.2017) <![CDATA[CENTRUL DE INFORMAȚII JURIDICE prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (termen limită 17.02.2017) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=3347 01.02.2017 16:53 CENTRUL DE INFORMAȚII JURIDICE anunță concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator principal sisteme informatice (termen limită 01.03.2017) <![CDATA[CENTRUL DE INFORMAȚII JURIDICE anunță concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator principal sisteme informatice (termen limită 01.03.2017) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=3346 01.02.2017 15:22 Lansarea proiectului în domeniul medierii comerciale <![CDATA[Lansarea proiectului în domeniul medierii comerciale // Noutăţile Ministerului]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3345 Reprezentanții mass-media sunt invitați de Ministerul Justiției la lansarea Proiectului Guvernului Republicii Moldova privind implementarea medierii comerciale în cadrul sistemului judecătoresc și sectorului privat.]]> 01.02.2017 12:00 Ministerul Justiţiei prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 20.02.2017) <![CDATA[Ministerul Justiţiei prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 20.02.2017) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=3344 01.02.2017 11:19