<![CDATA[Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova]]> http://justice.gov.md/ 24.09.2018 ro http://justice.gov.md/ Copyright (c) 2018 http://justice.gov.md/Anunţ privind iniţierea procesului de revizuire a cadrului normativ în vederea fortificării capacității sistemului de protecție a persoanelor care denunță actele de tortură <![CDATA[Anunţ privind iniţierea procesului de revizuire a cadrului normativ în vederea fortificării capacității sistemului de protecție a persoanelor care denunță actele de tortură // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4085 ]]> 20.09.2018 20:57 Numărul deținuților din penitenciare – în scădere <![CDATA[Numărul deținuților din penitenciare – în scădere // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4084 După 6 luni de la intrarea în vigoare a legii privind umanizarea politicii penale, se atestă o scădere a numărului deținuților plasați în penitenciare. ]]> 20.09.2018 00:00 Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (termen-limită 9 octombrie 2018) <![CDATA[Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (termen-limită 9 octombrie 2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4083 ]]> 19.09.2018 12:50 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind crearea Centrului de analiză a riscurilor de spălarea banilor și finanțarea terorismului <![CDATA[Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului privind crearea Centrului de analiză a riscurilor de spălarea banilor și finanțarea terorismului // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4082 ]]> 18.09.2018 16:38 Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului central (termen-limită 5 octombrie 2018) <![CDATA[Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul aparatului central (termen-limită 5 octombrie 2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4080 ]]> 14.09.2018 10:12 Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4079 ]]> 12.09.2018 13:57 Promovarea medierii, discutată cu partenerii externi <![CDATA[Promovarea medierii, discutată cu partenerii externi // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4078 La o nouă întrevedere cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Centrului pentru Soluționarea Efectivă a Litigiilor (CEDR) și Organizației Internaționale pentru Dreptul la Dezvoltare (IDLO), secretarul de stat Eduard Serbenco a discutat despre următoarea etapă a proiectului în domeniul medierii comerciale și arbitraj. ]]> 12.09.2018 00:00 Anunț privind inițierea elaborării proiectului consolidat de modificare a Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 <![CDATA[Anunț privind inițierea elaborării proiectului consolidat de modificare a Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4077 ]]> 11.09.2018 16:28 Anunț privind continuarea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (privind activitatea specială de investigații) <![CDATA[Anunț privind continuarea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative (privind activitatea specială de investigații) // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4076 ]]> 11.09.2018 16:26 Lista candidaților care au promovat proba scrisă si sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante <![CDATA[Lista candidaților care au promovat proba scrisă si sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4075 ]]> 11.09.2018 16:22 Anunț privind continuarea procesului de elaborare a noului document de politici pentru dezvoltarea/consolidarea sectorului justiției <![CDATA[Anunț privind continuarea procesului de elaborare a noului document de politici pentru dezvoltarea/consolidarea sectorului justiției // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4074 ]]> 11.09.2018 10:46 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional e-Reținere <![CDATA[Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional e-Reținere // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4073 ]]> 11.09.2018 10:41 Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant (pe perioadă determinată) în Direcția profesii și servicii juridice. <![CDATA[Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant (pe perioadă determinată) în Direcția profesii și servicii juridice. // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4072 ]]> 11.09.2018 10:37 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Anexei nr. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017 сu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției <![CDATA[Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Anexei nr. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017 сu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4070 ]]> 10.09.2018 16:17 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de modificare a Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) <![CDATA[Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului de modificare a Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4069 ]]> 10.09.2018 15:14 Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului consolidat de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 <![CDATA[Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului consolidat de modificare a Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 // Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor normative]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4068 ]]> 10.09.2018 15:11 AGENŢIA RESURSE INFORMAŢIONALE JURIDICE prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante (termen limită 29.09.2018) <![CDATA[AGENŢIA RESURSE INFORMAŢIONALE JURIDICE prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante (termen limită 29.09.2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4067 ]]> 06.09.2018 01:07 Ministerul Justiției a început înregistrarea organizațiilor necomerciale ce vor putea beneficia de desemnarea procentuală <![CDATA[Ministerul Justiției a început înregistrarea organizațiilor necomerciale ce vor putea beneficia de desemnarea procentuală // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4066 În perioada 3 – 30 septembrie 2018, Ministerul Justiției invită organizațiile necomerciale eligibile din țară să depună cereri pentru înregistrarea în lista beneficiarilor de desemnare procentuală (Legea 2%). ]]> 05.09.2018 16:54 Agenția de administrare a instanțelor judecătorești prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante (termen limită 28.09.2018) <![CDATA[Agenția de administrare a instanțelor judecătorești prelungește concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante (termen limită 28.09.2018) // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4064 ]]> 05.09.2018 14:26 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Anunț - Concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=4063 ]]> 05.09.2018 14:09 Cod deontologic pentru experții judiciari <![CDATA[Cod deontologic pentru experții judiciari // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4065 Codul deontologic al expertului judiciar, elaborat de Ministerul Justiției, a fost aprobat de Guvern. ]]> 05.09.2018 00:00 Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice de consultant (pe perioadă determinată) în Direcția profesii și servicii juridice. <![CDATA[Lista candidaților admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice de consultant (pe perioadă determinată) în Direcția profesii și servicii juridice. // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4062 ]]> 04.09.2018 11:37 Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari <![CDATA[Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari // Anunțuri]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=4060 ]]> 24.08.2018 13:49 Actele apostilate vor fi eliberate solicitanților în perioada 28-30 august 2018 <![CDATA[Actele apostilate vor fi eliberate solicitanților în perioada 28-30 august 2018 // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4059 Din considerente că anual, în luna august, se atestă un număr imens de cereri privind aplicarea apostilei și legalizarea actelor, dar și pentru asigurarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii publice, Direcția Apostilare și Legalizare din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice (ARIJ), subordonată Ministerului Justiției, va activa în zilele de 28, 29 și 30 august 2018, zile libere decretate de Guvern. ]]> 24.08.2018 00:00 Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef (perioadă determinată). Secția legislație și practică judiciară din cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești. <![CDATA[Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef (perioadă determinată). Secția legislație și practică judiciară din cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești. // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4058 ]]> 22.08.2018 12:41 Modificări semnificative în legislație cu scopul îmbunătățirii actului de justiție <![CDATA[Modificări semnificative în legislație cu scopul îmbunătățirii actului de justiție // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4057 Guvernul a aprobat proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției care modifică substanțial o multitudine de prevederi ce țin de calitatea hotărârilor judecătorești, hotărârile explicative ale Curții Supreme de Justiție (CSJ), unificarea practicii judiciare, asigurarea publicității ședințelor de judecată. ]]> 20.08.2018 00:00 Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante <![CDATA[Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4055 ]]> 16.08.2018 14:49 Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef (perioada determinată). Secția legislație și practică judiciară din cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești. <![CDATA[Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef (perioada determinată). Secția legislație și practică judiciară din cadrul Agenției de administrare a instanțelor judecătorești. // Informații despre concurs]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=357&id=4056 ]]> 16.08.2018 14:48 Îndrumări privind tehnica elaborării actelor normative <![CDATA[Îndrumări privind tehnica elaborării actelor normative // Comunicate de presă]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4048 Peste o sută de persoane - funcționari din autoritățile publice centrale au participat la un seminar de instruire organizat de Ministerul Justiției. ]]> 10.08.2018 09:15 Date de contact <![CDATA[Date de contact // Inspectoratul Național de Probațiune]]> http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=723&id=4047 ]]> 09.08.2018 11:22