Prima / Transparenţa în procesul decizional / Coordonatorul procesului de consultare publică
Coordonatorul procesului de consultare publică

»»  Coordonatorul procesului de consultare publică

Coordonatorul procesului de consultare publică este
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

e-mail: damep@justice.gov.md

Conform Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 967/2016, coordonatorul are următoarele atribuții:

1) monitorizarea respectării cerințelor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de decizii;
2) întocmirea unei liste generale a părţilor interesate, care vor fi informate prioritar despre proiectele de decizii elaborate și promovate de minister.
3) întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional în cadrul ministerului.

 

»»  Lista organizațiilor necomerciale consultate în procesul decizional

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11640339     Soluție
 
Servicii
Close