Prima / Drepturile omului / Acte relevante / Mecanismul de evaluare periodică universală (UPR)
Mecanismul de evaluare periodică universală (UPR)

»»  Mecanismul de evaluare periodică universală a respectării drepturilor omului

Mecanismul Evaluării Periodice Universale (Universal Periodic Review/UPR) este un mecanism creat pentru evaluarea pe o bază universală a situaţiei drepturilor omului din toate cele 193 state membre ONU. Acest exerciţiu este cea mai complexă evaluare la nivel mondial a respectării drepturilor omului, atât a celor civile si politice, cât şi a celor economice, sociale şi culturale. Potrivit prevederilor Rezoluţiei Adunării Generale a ONU 60/251, prin care a fost creat Consiliul Drepturilor Omului (CDO), statele membre trebuie să se supună unei „evaluări universale periodice”, din 4 în 4 ani, a gradului de aplicare şi respectare a standardelor universal recunoscute în materie de drepturi şi libertăţi fundamentale.

Examinarea respectării drepturilor omului în fiecare dintre statele membre ONU se face pe baza raportului naţional furnizat de state şi a altor două documente, elaborate de Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), respectiv o compilaţie a informaţiilor furnizate în cadrul cooperării cu mecanismele ONU (proceduri speciale, organe convenţionale) şi o sinteză a comentariilor transmise de alte părţi interesate (în special organizaţii neguvernamentale).

Evaluarea efectivă constă într-o serie de întrebări adresate statului examinat de către orice stat membru interesat cu privire la orice problemă de drepturile omului, în principal în baza celor trei documente menţionate mai sus. Elementele esenţiale ale UPR vizează funcţionarea sa independentă, echilibrată şi imparţială, respectiv securizarea rolului jucat de experţii din cadrul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, întărirea participării ONG-urilor (astfel încât baza de analiză să nu fie exclusiv poziţia autorităţilor), cu includerea în rezultatul procesului a unei evaluări obiective a situaţiei din ţara respectivă, a recomandărilor care sunt acceptate de stat şi a recomandărilor care nu sunt acceptate de acesta.

În intervalul anilor 2017 – 2021, Republica Moldova parcurge perioada de implementare a recomandărilor recepționate și urmează, corespunzător, să raporteze asupra evoluțiilor înregistrate la cea de-a 40-a sesiune a Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CDO), preconizată a se desfășura în perioada octombrie – noiembrie 2021.

Raportul intermediar 2014 pdf

Raportul final 2016 pdf

Raportul intermediar 2019 pdf

»»  Mecanismul de prevenire a relelor tratamente aplicate persoanelor private de libertate în Europa

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) organizează vizite la locurile de detenţie din Republica Moldova pentru a evalua situația persoanelor private de libertate. Aceste locuri includ penitenciarele, centrele de reeducare, centrele de arest preventiv din cadrul poliţiei, centrele pentru imigranţi, spitalele psihiatrice, adăposturile sociale, etc. Delegaţiile CPT fac vizite periodice (de obicei o dată la patru ani), dar dacă este necesar se pot întreprinde şi vizite “ad hoc”.

Membrii delegaţiilor CPT au acces nelimitat la locurile de detenţie şi dreptul de a se deplasa fără restricţii în interiorul acestor spaţii. Ei intervievează în mod confidenţial persoanele private de libertate şi comunică liber cu oricine le poate furniza informaţii. După fiecare vizită, CPT trimite un raport detaliat ţării respective. Acest raport cuprinde starea de fapt constatată de CPT, recomandările, comentarile şi eventualele solicitări de informaţii.

Raportul CPT în anul 2015 pdf

Raportul CPT în anul 2019 pdf

Rapoartele Subcomitetului ONU pentru Prevenirea Torturii (SPT) pdf

Compendiu de documente ale Consiliului Europei privind prevenirea suprapopularii penitenciarelor pdf

»»  Mecanismul de monitorizare realizat de Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței a Consiliului Europei (ECRI)

ECRI este o structură a Consiliului Europei compusă din experţi independenţi aleşi din fiecare stat membru, mandatul căreia derivă din prevederile rezoluţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei adoptată la 13 iunie 2002.  Scopul ECRI este de a monitoriza chestiunile ce ţin de rasism, discriminare pe bază de origine etnică, cetăţenie, culoare, religie şi limbă, precum şi xenofobie, antisemitism şi intoleranţă.

Membrii ECRI evaluează nivelul de conformitate al legislaţiei, al politicilor şi altor măsuri întreprinse în domeniile respective de către state, precum şi înaintează recomandări pentru a fi implementate în acest sens la nivel naţional.

Raportul ECRI 2015 pdf

Raportul ECRI 2018 pdf

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 8340716     Soluție
 
Servicii
Close