Prima / Drepturile omului / PNADO / Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului
Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului

»»  Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului

Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului (PNADO) este un document aprobat de Parlament în baza căruia autorităţile publice centrale şi locale din Republica Moldova întreprind măsuri în vederea asigurării faptului că toți cetățenii, în special cele mai vulnerabile grupuri, beneficiază de drepturile lor fundamentale, de cadrul legal și serviciile livrate în corespundere cu standardele internaționale privind drepturile omului.

Implementarea planului este o sarcină comună a autorităților centrale și locale ale Republicii Moldova în colaborare cu societatea civilă, și comunitatea partenerilor de dezvoltare.

PNADO pentru anii 2018-2022 (PNADO III) conține acțiuni privind facilitarea accesului la justiție, asigurarea libertății de exprimare, promovarea egalității, protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, celor din localitățile din stânga Nistrului și celor care fac parte din grupurile minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice. De asemenea, direcțiile cheie vizează armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale, protejarea împotriva discriminării, combaterea violenței în familie, facilitarea accesului la servicii medicale și la educație de calitate, creșterea continuă a nivelului de ocupare prin oferirea oportunităților de angajare.

PNADO III a fost precedat de două documente similare pentru perioadele 2004-2008 și 2011-2014. Documentele au fost elaborate în baza recomandărilor adresate Republicii Moldova de către organele de monitorizare ale Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

PNADO pentru anii 2004 -2008 link:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=306857

PNADO pentru anii 2011 -2014 link:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17950&lang=ro

PNADO pentru anii 2018-2022 link:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376768

RAPORT de evaluare a implementării Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului (2004-2008 și 2011 - 2014)

 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11651540     Soluție
 
Servicii
Close