Prima / Sistemul judiciar / Studii şi analize
Studii şi analize

»»  2020

»»  2019-2020

»»  2019

Raport privind examinarea dosarelor în instanţele de judecată pe parcursul anului 2019  

Rapoarte Statistică anului 2019

1) Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor civile pentru 9 luni ale anului 2019;
2) Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor economice pentru 9 luni ale anului 2019;
3) Raportul statistic privind examinarea cauzelor conform Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 pentru 9 luni ale anului 2019;
4) Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor fizice pentru 9 luni ale anului 2019;
5) Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor juridice pentru 9 luni ale anului 2019;
6) Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice pentru 9 luni ale anului 2019;
7) Raportul statistic privindjudecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice pentru 9 luni ale anului 2019;
8) Raportul statistic privind contestaţiile depuse în instanţele judecătoreşti împotriva autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale pentru 9 luni ale anului 2019;
9) Raport statistic privind examinarea demersurilor privind autorizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investigaţii sau aplicării măsurilor procesuale de constrîngere art.300 309
CPP pentru 9 luni ale anului 2019
;
10) Raport statistic a judecătoriilor privind examinarea demersurilor despre emiterea mandatului de arestare si prelungirea termenului (inerii sub arest si arestarea la domiciliu.
11) Raport statistic privind examinarea cererilor legate de executarea hotărîrilor cu caracter civil pentru 9 luni ale anului 2019;
12) Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor conform procedurii in ordonanţă pentru 9 luni ale anului 2019;
13) Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor de insolvabilitate pentru 9 luni ale anului 2019;
14) Raport statistic privind examinarea cererilor privind contestarea încheierilor executorului judecătoresc pentru 9 luni ale anului 2019;
15) Raport statistic privind examinarea plingerilor împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitatea operativă de investigate 9 luni ale anului 2019;
16) Raportul statistic privind aplicarea de către instanţele judecătoreşti a confiscării speciale (art. 109 CP).
17) Informaţia privind mersul examinării materialelor şi dosarelor în Curţile de Apel pentru 9 luni ale anului 2019;

1) Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 6 luni ale anului 2019;
2) Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor economice pentru 6 luni ale anului 2019;
3) Raportul statistic privind examinarea cauzelor conform Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 pentru 6 luni ale anului 2019;
4) Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor fizice pentru 6 luni ale anului 2019;
5) Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor juridice pentru 6 luni ale anului 2019;
6) Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice pentru 6 luni ale anului 2019;
7) Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice pentru 6 luni ale anului 2019;
8) Raportul statistic privind contestaţiile depuse în instanţele judecătoreşti împotriva autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale pentru 6 luni ale anului 2019;
9) Raportul privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţia pentru 6 luni ale anului 2019;
10) Raport statistic privind examinarea demersurilor privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investigații sau aplicării măsurilor procesuale de constrîngere art.300 306 CPP pentru 6 luni ale anului 2019;
11) Raport statistic a judecătoriilor privind examinarea demersurilor despre emiterea mandatului de arestare și prelungirea termenului ținerii sub arest și arestarea la domiciliu.
12) Raport statistic privind examinarea cererilor legate de executarea hotărîrilor cu caracter civil pentru 6 luni ale anului 2019;
13) Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor conform procedurii în ordonanţă pentru 6 luni ale anului 2019;
14) Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor de insolvabilitate pentru 6 luni ale anului 2019;
15) Raport statistic privind examinarea cererilor privind contestarea încheierilor executorului judecătoresc pentru 6 luni ale anului 2019;
16) Raport statistic privind examinarea plingerilor impotriva actiunilor organului de uramarire penala si ale organului care exercita activitatea operativă de investigație 6 luni ale anului 2019;
17) Informaţia cu privire la măsurile de pedeapsă aplicate condamnaţilor pentru 6 luni ale anului 2019;
18) Informaţie cu privire la examinarea cauzelor penale în privința minorilor și măsurile de pedeapsă aplicate acestora pentru 6 luni 2019;
19) Raportul statistic privind aplicarea de către instanţele judecătoreşti a confiscării speciale (art.106 CP).

20) Raportul statistic despre judecarea cererilor cu privire la revizuirea hotărîrilor pronunţate în cauzele civile;
21) Raportul statistic despre judecarea cererilor cu privire la revizuirea hotărîrilor pronunţate în cauzele penale;
22) Raportul statistic despre judecarea cererilor cu privire la revizuirea hotărîrilor pronunţate în cauzele contraventională;
23) Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale în privinţa minorilor pentru 6 luni ale anului 2019;
24) Raportul statistic privind numărul minorilor condamnaţi in perioada 6 luni ale anului 2019;
25) Raportul statistic privind copiii martori ai infracţiunii pentru perioada 6 luni ale anului 2019;
26) Raportul statistic privind pedepsele aplicate minorilor pentru perioada 6 luni ale anului 2019;
27) Informaţia privind mersul examinării materialelor şi dosarelor în primă instanță pentru 6 luni ale anului 2019;
28) Informaţia privind mersul examinării materialelor şi dosarelor în Curţile de Apel pentru 6 luni ale anului 2019;
29) Informația cu privire la mersul examinării cauzelor de către Curtea Supremă de Justiție pentru 6 luni ale anului 2019;
30) Informaţie privind examinarea cauzelor civile de către instanţele de judecată de prim nivel pentru 6 luni ale anului 2019;
31) Informaţie privind examinarea cauzelor penale de către instanţele de judecată de prim nivel pentru 6 luni ale anului 2019.
32) Informaţia privind rata dosarelor anulate pentru 6 luni ale anului 2019;
33) Informaţia privind volumul de lucru în instanţele de judecată pentru 6 luni ale anului 2019;
34) Activitatea instanțelor judecătorești pentru 6 luni ale anului 2019.
35) Informația cu privire la durata cauzelor soluționate pentru 6 luni ale anului 2019.

 

1. Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor fizice pentru 3 luni ale anului 2019
2. Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor juridice pentru 3 luni ale anului 2019
3. Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 3 luni ale anului 2019
4. Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice pentru 3 luni ale anului 2019
5. Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice pentru 3 luni ale anului 2019
6. Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor economice pentru 3 luni ale anului 2019
7. Raportul statistic privind examinarea cauzelor conform Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 pentru 3 luni ale anului 2019
8. Raport statistic privind contestaţiile depuse în instanţele judecătoreşti împotriva autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale pentru 3 luni ale anului 2019
9. Raport statistic privind examinarea demersurilor privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investigații sau aplicării măsurilor procesuale de constrîngere (art.300 - 306 CPP) pentru 3 luni ale anului 2019.
10. Raport statistic privind examinarea cererilor legate de executarea hotărîrilor cu caracter civil pentru 3 luni ale anului 2019.
11. Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor conform procedurii în ordonanţă pentru 3 luni ale anului 2019.
12. Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor de insolvabilitate pentru 3 luni ale anului 2019.
13. Raport statistic privind examinarea cererilor privind contestarea încheierilor executorului judecătoresc pentru 3 luni ale anului 2019.
14. Raport statistic privind examinarea plingerilor impotriva actiunilor organului de uramărire penala si ale organului care exercita activitatea operativa de investigatie (art. 298-299 CPP) pentru 3 luni ale anului 2019.
15. Raport statistic privind aplicarea de către instanțelpr judecătorești a confiscării speciale (art.106 CP)pentru 3 luni ale anului 2019.
16. Raport statistic a judecătorilor privind examinarea demersurilor despre emiterea mandatului de arest și prelungirea termenului ținerii sub arest și arestarea la domiciliu pentru 3 luni ale anului 2019.
17. Raport statistic despre judecarea cererilor cu privire la revizuirea hotărîrilor pronunțate în cauze civile pentru 3 luni ale anului 2019.
18. Raport statistic despre judecarea cererilor cu privire la revizuirea hotărîrilor pronunțate în cauze penale pentru 3 luni ale anului 2019.
19. Raport statistic despre judecarea cererilor cu privire la revizuirea hotărîrilor pronunțate în cauze contravenționale pentru 3 luni ale anului 2019.
20. Raport statistic despre judecarea cererilor cu privire la revizuirea dosarelor de insolvabilitate pentru 3 luni ale anului 2019.

»»  2018

    Raportprivind examinarea dosarelor în instanţele de judecatăpe parcursul anului 2018.

1) Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 12 luni ale anului 2018;
2) Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor economice pentru 12 luni ale anului 2018;
3) Raportul statistic privind examinarea cauzelor conform Legii contenciosului administrativ nr.7123-XIV din 10 februarie 2000 pentru 12 luni ale anului 2018;
4) Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor fizice pentru 12 luni ale anului 2018;
5) Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor juridice pentru 12 luni ale anului 2018;
6) Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice pentru 12 luni ale anului 2018;
7) Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice pentru 12 luni ale anului 2018;
8) Raportul statistic privind contestaţiile depuse în instanţele judecătoreşti împotriva autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale pentru 12 luni ale anului 2018;
9) Raportul privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţia pentru 12 luni ale anului 2018;
10) Raport statistic privind examinarea demersurilor privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investugații sau aplicării măsurilor procesuale de constrîngere (art.300 - 306 CPP) pentru 12 luni ale anului 2018.
11) Raport statistic a judecătoriilor privind examinarea demersurilor despre emiterea mandatului de arestare și prelungirea termenului ținerii sub arest și arestarea la domiciliu.
12) Raport statistic privind examinarea cererilor legate de executarea hotărîrilor cu caracter civil pentru 12 luni ale anului 2018.
13) Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor conform procedurii în ordonanţă pentru 12 luni ale anului 2018.
14) Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor de insolvabilitate pentru 12 luni ale anului 2018.
15) Raport statistic privind examinarea cererilor privind contestarea încheierilor executorului judecătoresc pentru 12 luni ale anului 2018.
16) Raport statistic privind examinarea plingerilor impotriva actiunilor organului de uramărire penala si ale organului care exercita activitatea operativă de investigație 12 luni ale anului 2018.
17) Informaţia privind numărul total de cazuri examinate în instanţele de judecată cu implicarea copiilor pentru anul 2018;
18) Informaţia cu privire la măsurile de pedeapsă aplicate condamnaţilor pentru 12 luni ale anului 2018;
19) Informaţia cu privire la examinarea cauzelor penale în privinţa minorilor şi măsurile de pedeapsă aplicate acestora pentru 12 luni ale anului 2018;
20) Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale în privinţa minorilor pentru 12 luni ale anului 2018;
21) Raportul statistic privind numărul minorilor condamnaţi in perioada 12 luni ale anului 2018;
22) Raportul statistic privind copiii martori ai infracţiunii pentru perioada 12 luni ale anului 2018;
23) Raportul statistic privind pedepsele aplicate minorilor pentru perioada 12 luni ale anului 2018;
24) Raportul statistic privind minorii condamnați pentru perioada 12 luni ale anului 2018;
25) Raportul statistic privind aplicarea de către instanţele judecătoreşti a confiscării speciale (art.106 CP).
26) Raportul statistic despre judecarea cererilor cu privire la revizuirea hotărîrilor pronunţate în cauzele civile.
27) Raportul statistic despre judecarea cererilor cu privire la revizuirea hotărîrilor pronunţate în cauzele penale.
28) Informaţia privind mersul examinării materialelor şi dosarelor în primă instanță pentru 12 luni ale anului 2018
29) Informaţia privind mersul examinării materialelor şi dosarelor în Curţile de Apel pentru 12 luni ale anului 2018;
30) Informația cu privire la mersul examinării cauzelor de către Curtea Supremă de Justiție pentru 12 luni ale anului 2018;
31) Informaţie privind examinarea cauzelor civile de către instanţele de judecată de prim nivel pentru 12 luni ale anului 2018;
32) Informaţie privind examinarea cauzelor penale de către instanţele de judecată de prim nivel pentru 12 luni ale anului 2018.
33) Informaţia privind rata dosarelor anulate pentru 12 luni ale anului 2018;
34) Informaţia privind volumul de lucru în instanţele de judecată pentru 12 luni ale anului 2018;
35) Activitatea instanțelor judecătorești pentru 12 luni ale anului 2018.

1) Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 9 luni ale anului 2018;
2) Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor economice pentru 9 luni ale anului 2018;
3) Raportul statistic privind examinarea cauzelor conform Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 pentru 9 luni ale anului 2018;
4) Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor fizice pentru 9 luni ale anului 2018;
5) Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor juridice pentru 9 luni ale anului 2018;
6) Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice pentru 9 luni ale anului 2018;
7) Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice pentru 9 luni ale anului 2018;
8) Raportul statistic privind contestaţiile depuse în instanţele judecătoreşti împotriva autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale pentru 9 luni ale anului 2018;
9) Raportul privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţia pentru 9 luni ale anului 2018;
10) Raport statistic privind examinarea demersurilor privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investugații sau aplicării măsurilor procesuale de constrîngere (art.300 - 306 CPP) pentru 9 luni ale anului 2018.
11) Raport statistic privind examinarea cererilor legate de executarea hotărîrilor cu caracter civil pentru 9 luni ale anului 2018.
12) Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor conform procedurii în ordonanţă pentru 9 luni ale anului 2018.
13) Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor de insolvabilitate pentru 9 luni ale anului 2018.
14) Raport statistic privind examinarea cererilor privind contestarea încheierilor executorului judecătoresc pentru 9 luni ale anului 2018.
15) Raport statistic privind examinarea plingerilor impotriva actiunilor organului de uramărire penala si ale organului care exercita activitatea operativa de investigatie (art. 298-299 CPP) pentru 9 luni ale anului 2018.

1.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru  6  luni ale  anului  2018;
2.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor economice  pentru 6 luni ale anului 2018;
3.Raportul statistic privind examinarea cauzelor conform Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000  pentru  6 luni ale anului 2018;
4.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale  în privinţa persoanelor fizice  pentru 6 luni ale anului 2018;
5.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale  în privinţa persoanelor juridice  pentru 6  luni ale anului 2018;
6.Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice  pentru 6 luni ale  anului 2018;
7.Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice  pentru 6  luni ale  anului 2018;
8.Raportul statistic privind contestaţiile depuse în instanţele judecătoreşti împotriva autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale pentru 6 luni ale anului 2018;
9.Raportul  privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţia pentru 6 luni ale anului 2018;
10.Informaţia privind numărul total de cazuri examinate în instanţele de judecată cu implicarea copiilor pentru anul 2018;
11.Informaţia  cu privire la măsurile de pedeapsă aplicate condamnaţilor pentru 6  luni ale anului 2018;
12.Informaţia cu privire la examinarea cauzelor penale în privinţa minorilor şi măsurile de pedeapsă aplicate acestora pentru 6 luni ale anului 2018;
13.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale  în privinţa minorilor pentru 6 luni ale anului 2018;
14.Raportul statistic privind numărul minorilor condamnaţi in perioada 6 luni ale anului 2018;
15.Raportul statistic privind copiii martori ai infracţiunii pentru  perioada 6 luni ale anului 2018;
16.Raportul statistic privind pedepsele aplicate minorilor pentru  perioada 6 luni ale anului 2018;
17.Raportul statistic privind minorii condamnați pentru  perioada 6 luni ale anului 2018;
18.Informație privind volumul de lucru în instanțele de judecată pentru 6 luni 2018;
19.Informație cu privind mersul examinării tuturor materialelor și dosarelor în instanțele de judecată pentru 6 luni 2018;
20.Informație privind examinarea cauzelor penale de către instanțele de judecatăde prim nivel pentru 6 luni 2018;
21.Informație privind examinarea cauzelor civile de către instanțele de judecatăde prim nivel pentru 6 luni 2018;
22.Informație privind mersul examinării materialelor și dosarelor în Curțile de Apel pentru perioada 6 luni 2016;
23.Informație cu privire la mersul examinării cauzelor de către Curtea Supremă de Justiție pentru 6 luni 2018;
24.Durata examiminării cauzelor per instanțe.

Raport privind examinarea dosarelor în instanţele de judecată pe parcursul anului  2017.

1.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale  în privinţa persoanelor fizice  pentru 3 luni ale anului 2018

2.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale  în privinţa persoanelor juridice  pentru 3  luni ale anului 2018
3.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 3 luni ale anului 2018
4.Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice  pentru 3 luni ale  anului 2018
5.Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice  pentru 3 luni ale  anului 2018
6.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor economice  pentru 3 luni ale anului 2018
7.Raportul statistic privind examinarea cauzelor conform Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 pentru 3 luni ale anului 2018
8.Raport statistic privind contestaţiile depuse în instanţele judecătoreşti împotriva autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale pentru 3 luni ale anului 2018
9.Raport statistic privind examinarea demersurilor privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investugații sau aplicării măsurilor procesuale de constrîngere (art.300 – 306 CPP) pentru 3 luni ale anului 2018
10.Raport statistic privind examinarea cererilor legate de executarea hotărîrilor cu caracter civil pentru 3 luni ale anului 2018
11.Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor conform procedurii în ordonanţă pentru 3 luni ale anului 2018
12.Raport statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor de insolvabilitate pentru 3 luni ale anului 2018
13.Raport statistic privind examinarea cererilor privind contestarea încheierilor executorului judecătoresc pentru 3 luni ale anului 2018
14.Raport statistic privind examinarea plingerilor impotriva actiunilor organului de uramărire penala si ale organului care exercita activitatea operativa de investigatie (art. 298-299 CPP) pentru 3 luni ale anului 2018

15.Rapoarte privind examinarea dosarelor în instanțele de judecată pe parcursul anului 2018

PROIECTUL CERINȚELOR STANDARD ale unei instanțe judecătorești pentru Republica Moldova

»»  2017

STUDIU PRIVIND LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ CARE REGLEMENTEAZĂ CUANTUMUL ȘI MODUL DE CALCULARE A CHELTUIELILOR DE JUDECATĂ, PRECUM ȘI A PRACTICILOR DE APLICARE A ACESTORA.

 

1.Raportul privind examinarea cauzelor în ceea ce privește lupta cu corupția pentru 12 luni ale anului 2017
2.Informația privind numărul total de cazuri examinate în instanțele de judecată cu implicarea copiilor pentru anul 2017
3.Informația cu privire la măsurile de pedeapsă aplicate minorilor pentru 12 luni ale anului 2017
4.Informația privind mersul examinării tuturor materialelor și dosarelor în instanțele de judecată pentru 12 luni ale anului 2017
5.Informația privind rata dosarelor anulate pentru 12 luni ale anului 2017
6.Durata examinării cauzelor per instanțe și categorii de dosare pentru 12 luni ale anului 2017
7.Informația privind volumul de lucru in instanțele de judecată pentru 12 luni ale anului 2017
8.Activitatea instanțelor judecătorești pentru 12 luni ale anului 2017
9.Informație privind examinarea cauzelor civile de către instanțele de judecată de prim nivel pentru 12 luni ale anului 2017
10.Informația privind examinarea cauzelor penale de către instanțele de judecată de prim nivel pentru 12 luni ale anului 2017
11.Raport statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor în ceea ce tine de spălarea banilor și finanțarea terorismului pentru 12 luni ale anului 2017

1.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale în privința persoanelor fizice pentru 12 luni ale anului 2017
2.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale în privința persoanelor juridice pentru 12 luni ale anului 2017
3.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 12 luni ale anului 2017
4.Raportul statistic privind judecarea cauzelor contravenționale în privința persoanelor fizice pentru 12 luni ale anului 2017
5.Raportul statistic privind judecarea cauzelor contravenționale în privința persoanelor juridice pentru 12 luni ale anului 2017
6.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale în privința minorilor pentru 12 luni ale anului 2017
7.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor economice pentru 12 luni ale anului 2017
8.Informatia cu privire la măsurile de pedeapsă aplicate condamnaților pentru anul 2017
9.Raportul Statistic cu privire la examinarea demersului privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurile operative de investigații sau aplicării măsurilor procesuale de constrîngere (art.300-306CPP) pentru 12 luni ale anului 2017
10.Raport Statistic privind contestațiile depuse în instanțele judecătorești împotriva autorităților competente să soluționeze cauzele contravenționale potrivit art.395 al.2 CC RM pentru 12 luni ale anului 2017
11.Informație cu privire la mersul examinării cauzelor de către Curtea Supremă de Justiție pentru 12 luni ale anului 2017
12.Informația privind mersul examinării materialelor și dosarelor în Curțile de apel pentru 12 luni ale anului 2017
13.Raport Statistic a judecătoriilor privind examinarea demersurilor despre emiterea mandatului (le arest si prelungirea termenului tinerii sub arest si arestarea la domiciliu pentru perioada anului 2017
14.Raport Statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea procedurilor civile în ordonanță pentru perioada anului 2017
15.Raport Statistic privind examinarea plîngerilor  împotriva organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitate operativă de investigație (art.298-299 CPP) pentru perioada anului 2017
16.Raport Statistic privind examinarea cauzelor conform Legii contenciosului administrativ nr. 793- XIV din 10 februarie 2000 pentru perioada 2017

1.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale  în privinţa persoanelor fizice  pentru 9  luni ale anului 2017
2.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale  în privinţa persoanelor juridice  pentru 9  luni ale anului 2017
3.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 9 luni ale anului 2017
4.Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice  pentru 9 luni ale  anului 2017
5.Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice  pentru 9  luni ale  anului 2017
6.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor economice  pentru 9 luni ale anului 2017
7.Raportul statistic privind examinarea cauzelor conform Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000  pentru  9  luni ale anului 2017
8.Raportul statistic privind contestaţiile depuse în instanţele judecătoreşti împotriva autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale pentru 9 luni ale anului 2017
9.R.aportul statistic examinarea demersului privind autorizarea efectuării acțiunilor de urmărire penală, măsurilor operative de investigații sau aplicării măsurilor procesuale de constrîngere (art. 300-306 CPP) pentru 9 luni ale anului 2017
10.Raport  privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţia  pentru 9 luni ale anului 2017
11.Raport despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor în ceea ce ţine de spălarea banilor şi finanţarea terorismului pentru 9 luni ale anului 2017

 

1.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor civile pentru 6 luni ale anului 2017
2.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor economice pentru 6 luni ale anului 2017
3.Raportul statistic privind examinarea cauzelor conform Legii contenciosului administrativ nr. 793-X1V din 10 februarie 2000 pentru 6 luni ale anului 2017
4.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea persoanelor fizice pentru 6 luni ale anului 2017
5.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea persoanelor juridice pentru 6 luni ale anului 2017
6.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea minorilor pentru 6 luni ale anului 2017
7.Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice pentru 6 luni ale anului 2017
8.Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice pentru 6 luni ale anului 2017
9.Raportul statistic privind contestaţiile depuse în instanţele judecătoreşti împotriva autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale pentru 6 luni ale anului 2017
10.Raportul privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţia pentru 6 luni ale anului 2017
11.Informaţia privind numărul total de cazuri examinate în instanţele de judecată cu implicarea copiilor pentru anul 2017
12.Informaţia cu privire la măsurile de pedeapsă aplicate condamnaţilor pentru 6 luni ale anului 2017
13.Informaţia cu privire la examinarea cauzelor penale în privinţa minorilor şi măsurile de pedeapsă aplicate acestora pentru 6 luni ale anului 2017
14.Informaţie privind examinarea cauzelor civile de către instanţele de judecată de prim nivel pentru 6 luni ale anului 2017
15.Informaţia privind examinarea cauzelor penale de către instanţele de judecată de prim nivel pentru 6 luni ale anului 2017
16.Informaţia privind mersul examinării tuturor materialelor şi dosarelor în instanţele de judecată pentru 6 luni ale anului 2017
17.Informaţia privind mersul examinării materialelor şi dosarelor în Curţile de Apel pentru 6 luni ale anului 2017
18.Informaţia cu privire la mersul examinării cauzelor de către Curtea Supremă de Justiţie pentru 6 luni ale anului 2017
19.Informaţia privind rata dosarelor anulate pentru 6 luni ale anului 2017
20.Durata examinării cauzelor per instanţe şi categorii de dosare pentru 6 luni ale anului 2017
21.Informaţia privind volumul de lucru în instanţele de judecată pentru 6 luni ale anului 2017
22.Activitatea instanţelor judecătoreşti pentru 6 luni ale anului 2017

 

1.Raportul statistic desvre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor fizice pentru 3 luni ale anului 2017
2.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale în privinţa persoanelor juridice pentru 3 luni ale anului 2017
3.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor civile pentru 3 luni ale anului 2017
4.Raportul statistic privind iudecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice pentru 3 luni ale anului 2017
5.Raportul statistic privind iudecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice pentru 3 luni ale anului 2017
6.Raportul statistic desvre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor economice pentru 3 luni ale anului 2017
7.Raportul statistic privind examinarea cauzelor conform Lesii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 pentru 3 luni ale anului 2017
8.Raport statistic privind contestaţiile depuse în instanţele judecătoreşti împotriva autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale pentru 3 luni ale anului 2017
9.Raportul despre examinarea litigiilor privind protecţia consumatorului pentru 3 luni ale anului 2017
10.Raport privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţie pentru 3 luni ale anului 2017

»»  2016

1.Raportul statistic privind examinarea cauzelor conform Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 pentru 12 ale anului 2016

2.Raportul statistic privind aplicarea de către instanțele judecătorești a confiscării speciale (art. 106 CP) pentru 12 luni ale anului 2016

3.Raportul statistic despre activitatea judecătoriilor privind examinarea dosarelor conform procedurii în ordonanță pentru 12 luni ale anului 2016

4.Raportul despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor în ceea ce privește lupta cu corupția pentru 12 luni ale anului 2016

5.Raportul despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor în ceea ce tine de spălarea banilor și finanțarea terorismului pentru 12 luni ale anului 2016

6.Informația privind numărul total de cazuri examinate în instanțele de judecată cu implicarea copiilor pentru anul 2016

7.Informația cu privire la măsurile de pedeapsă aplicate condamnaților pentru 12 luni ale anului 2016

8.Informație cu privire la examinarea cauzelor penale în privința minorilor și măsurile de pedeapsă aplicate acestora pentru 12 luni ale anului 2016

9.Informația privind volumul de lucru în instanțele de judecată pentru 12 luni ale anului 2016

10.Informație privind examinarea cauzelor civile de către instanțele de judecată de prim nivel pentru 12 luni ale anului 2016

11.Informația privind examinarea cauzelor penale de către instanțele de judecată de prim nivel pentru 12 luni ale anului 2016

12.Informația privind mersul examinării tuturor materialelor si dosarelor în instanțele de judecată pentru 12 luni ale anului 2016

13.Informația privind mersul examinării materialelor si dosarelor în Curțile de apel pentru 12 luni ale anului 2016

14.Informația despre activitatea instanțelor judecătorești pentru 12 luni ale anului 2016

15.Informația privind rata dosarelor anulate pentru 12 luni ale anului 2016

16.Durata examinării cauzelor per instanţe si categorii de dosare pentru 12 luni ale anului 2016

17.Informație cu privire la mersul examinării cauzelor de către Curtea Supremă de Justiție pentru 12 luni ale anului 2016

18.Informația privind numărul total de cauze examinate în instanțele de judecată în legătură cu aplicarea confiscării extinse (art. 1 Об1 CP) pentru 12 luni ale anului 2016

 

1.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale  în privinţa persoanelor fizice  pentru 12 luni ale anului 2016

2.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale  în privinţa persoanelor juridice  pentru 12 luni ale anului 2016

3.Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 12 luni ale anului 2016

4.Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor fizice  pentru 12 luni ale  anului 2016

5.Raportul statistic privind judecarera cauzelor contravenţionale în privinţa persoanelor juridice  pentru 12 luni ale  anului 2016

6.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale  în privinţa minorilor pentru 12 luni ale anului 2016

7.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor economice  pentru 12 luni ale anului 2016

8.Raportul privind examinarea litigiilor privind protecţia consumatorilor pentru 12 luni ale anului 2016

9.Informaţie privind numărul total de cazuri examinate în instanţele de judecată cu implicarea copiilor pentru anul 2016

 

1.Analiza grafică privind mersul examinării dosarelor în instanţele de judecată pe parcursul semestrului I al anului 2016 

1.Informaţie privind examinarea cauzelor civile de către instanţele de judecată de prim nivel pe parcursul semestrului I al anului 2016

2.Informaţie privind examinarea cauzelor penale de către instanţele de judecată de prim nivel pe parcursul semestrului I al anului 2016

3.Informaţie privind mersul examinării tuturor materialelor şi dosarelor în instanţele de judecată pentru semestrul I al anului 2016

4.Informaţie cu privire la măsurile de pedeapsă aplicate condamnaţilor pe parcursul semestrului I al anului 2016

5.ACTIVITATEA INSTANŢELOR JUDECĂTORESC pe parcursul semestrului I al anului 2016

6.Informaţie privind volumul de lucru în instanţele de judecată pentru semestrul I al anului 2016

7.Informaţie privind mersul examinării materialelor şi dosarelor în Curţile de apel pe parcursul semestrului I al anului 2016

8.Informaţie privind rata dosarelor anulate pe parcursul semestrului I al anului 2016

9.Durata examinării cauzelor per instanţe și categorii de dosare (situaţia la 01.07.2016)

 

1.RAPORT STATISTIC despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale pentru lunile ianuarie - iunie ale anului 2016

2.RAPORT STATISTIC despre activitatea primei instante privind judecarea cauzelor civile pentru lunile ianuarie-iunie 2016

3.Raport Statistic despre activitatea I-mei instanţe privind judecarea cauzelor economice pe perioada lunilor ianuarie-iunie 2016

4.Raport despre examinarea litigiilor privind protectia consumatorilor pentru 6 luni (ianuarie-iunie) ale anului 2016

 

1.Informaţie privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţie pentru semestrul I al anului 2016.

1.Raport despre examinarea litigiilor privind protecţia consumatorului, pentru 3 luni ale anului 2016.

 

1.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale pentru 3 luni ale anului 2016

2.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor civile pentru 3 luni ale anului 2016

3.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind examinarea dosarelor economice pentru 3 luni ale anului 2016

4.Informaţia privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţie pentru 3 luni ale anului 2016

1.Analiza grafică privind mersul examinării dosarelor în instanţele de judecată pe parcursul anului 2015

2.Rapoarte statistice privind copii care intră în contact cu sistemul de justiţie, pentru perioada anului 2015.

3.Informaţie privind numărul total de cazuri examinate în instanţele de judecată cu implicarea copiilor, pentru anul 2015.

4.Frecvenţa accelerării procedurilor în instanţele judecătoreşti pe parcursul a 12 luni ale anului 2015.

5.Informaţia privind durata examinării cauzelor per instanţe şi categorii de dosare (situaţia la 31 decembrie 2015). 

 

1.Informaţie privind volumul de lucru în instanţele de judecată pentru 12 luni ale anului 2015.

2.Informaţie privind mersul examinării materialelor şi dosarelor în Curţile de apel pe parcursul a 12 luni ale anului 2015.

 

1.Informaţia cu privire la examinarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti de prim nivel pe parcursul a 12 luni ale anului 2015

2.Informaţia cu privire la examinarea cauzelor penale de către instanţele judecătoreşti de prim nivel pe parcursul a 12 luni ale anului 2015

3.Informaţia cu privire la mersul examinării tuturor materialelor şi dosarelor în instanţele de judecată de prin nivel pe parcursul a 12 luni ale anului 2015

4.Informaţia cu privire la măsurile de pedeapsă aplicate condamnaţilor pentru 12 luni ale anului 2015

5.Informaţia cu privire la activitatea tuturor instanţelor judecătoreşti pe parcusrul a 12 luni ale anului 2015.

6.Raportul privind examinarea litigiilor privind protecţia consumatorului, pentru 12 luni ale anului 2015.

7.Raport despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor în ceia ce ţine de spălarea banilor şi finanţarea terorismului pentru 12 luni ale anului 2015

 

1.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale pentru 12 luni ale anului 2015

2. Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor civile pentru 12 luni ale anului 2015

3. Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind examinarea dosarelor economice pentru 12 luni ale anului 2015

4. Informaţia privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţie pentru 12 luni ale anului 2015  

»»  2015

Raportul privind legislaţia-cadru care reglementează activitatea CSM, (versiune ENG)

Informaţie statistică cu privire la Monitorizarea termenelor procedurale de repartizare a dosarelor în anii 2012-2014

Frecvenţa accelerării procedurilor în instanţele judecătoreşti pe parcursul a 6 luni ale anului 2015.  

Raportul nr.2 de evaluare a instanţelor iudecătoreşti din Republica Moldova (septembrie 2015)  

Durata examinării cauzelor pe perioada de 6 luni ale anului 2015

1.Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale pentru 9 luni ale anului 2015

2. Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor civile pentru 9 luni ale anului 2015
3. Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind examinarea dosarelor economice pentru 9 luni ale anului 2015
4. Informaţia privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţie pentru 9 luni ale anului 2015
5. Raportul privind examinarea litigiilor privind protecţia consumatorului, pentru 9 luni ale anului 2015
6. Raport despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor în ceia ce ţine de spălarea banilor şi finanţarea terorismului pentru 9 luni ale anului 2015

1.    Informaţia cu privire la examinarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti pe parcursul a 6 luni ale anului 2015

2.    Informaţia cu privire la examinarea cauzelor penale de către instanţele judecătoreşti pe parcursul a 6 luni ale anului 2015
3.    Informaţia cu privire la mersul examinării tuturor materialelor şi dosarelor în instanţele de judecată pe parcursul a 6 luni ale anului 2015
4.    Informaţia cu privire la măsurile de pedeapsă aplicate condamnaţilor pentru 6 luni ale anului 2015
5.    Informaţia cu privire la examinarea cauzelor penale în privinţa minorilor şi măsurile de pedeapsa aplicate acestora pe parcursul a 6 luni ale anului 2015
6.    Informaţia cu privire la activitatea tuturor instanţelor judecătoreşti pe parcusrul a 6 luni ale anului 2015

7.    Raport despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor în ceia ce ţine de spălarea banilor şi finanţarea terorismului pentru 6 luni ale anului 2015

 

1.    Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale pentru 6 luni ale anului 2015

2.    Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor civile pentru 6 luni ale anului 2015

3.    Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind examinarea dosarelor economice pentru 6 luni ale anului 2015

4.    Informaţia privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţie pentru 6 luni ale anului 2015

5.    Raportul privind examinarea litigiilor privind protecţia consumatorului pentru 6 luni ale anului 2015

 

6.    Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale pentru 3 luni ale anului 2015

7.    Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor civile pentru 3 luni ale anului 2015

8.    Raportul statistic despre activitatea primei instanţe privind examinarea dosarelor economice pentru 3 luni ale anului 2015

9.    Informaţia privind examinarea cauzelor în ceea ce priveşte lupta cu corupţie pentru 3 luni ale anului 2015

10.  Raportul privind examinarea litigiilor privind protecţia consumatorului pentru 3 luni ale anului 2015

»»  2014

Analiza grafică privind mersul examinării dosarelor penale şi civile în instanţele de judecată de primul nivel pe parcursul anului 2014

Informaţia privind numărul de cazuri de condamnări pentru actele de corupţie în sectorul justiţiei pentru 12 luni ale anului 2014

Informaţia privind numărul dosarelor examinate de către instanţele de judecată conform Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului
cauzat prin încălcarea dreptului la judecare în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrilor judecătoreşti pentru perioada de 12 luni ale anului 2014.

Raportul privind examinarea litigiilor privind protecţia consumatorului, pentru 12 luni ale anului 2014

Informaţia cu privire la examinarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti pe parcursul a 12 luni ale anului 2014

Informaţia cu privire la examinarea cauzelor penale de către instanţele judecătoreşti pe parcursul a 12 luni ale anului 2014

Informaţia cu privire la mersul examinării tuturor materialelor şi dosarelor în instanţele de judecată pe parcursul a 12 luni ale anului 2014

Informaţia cu privire la măsurile de pedeapsă aplicate condamnaţilor pentru 12 luni ale anului 2014

Informaţia cu privire la examinarea cauzelor penale în privinţa minorilor şi măsurile de pedeapsa aplicate acestora pe parcursul a 12 luni ale anului 2014

Informaţia privind activitatea tuturor instanţelor judecătoreşti pe parcusrul a 12 luni ale anului 2014.

Raport statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale pentru 12 luni ale anului 2014

Raport statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 12 luni ale anului 2014

Darea de seamă despre lucrul Judecătoriei TOTAL de prima instanţă privind examinarea dosarelor economice pe 12 luni ale anului 2014

Raport despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor în ceia ce priveşte lupta cu corupţia pentru 12 luni 2014

Informatia privind numărul de cazuri de condamnări pentru actele de corupţie în sectorul justiţiei pentru 9 luniale anului 2014

Informaţia privind numărul dosarelor examinate de către instanţele de judecată conform Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecare în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrilor judecătoreşti pentru perioada de 6 şi 9 luni ale anului 2014

Raport privind examinarea litigiilor privind protectia consumatorilor pentru 9 luni ale anului 2014

Raportul despre lucrul judecătoriilor de primă instanţă privind examinarea dosarelor economice pe 9 luni ale anului 2014.

Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale pentru 9 luni ale anului 2014

Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 9 luni ale anului 2014

Raport despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor în ceia ce priveşte lupta cu corupţia pentru 9 luni 2014

Informația privind examinarea cauzelor în ceea ce privește lupta cu corupția pentru 6 luni ale anului 2014

Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale pentru 6 luni ale anului 2014

Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 6 luni ale anului 2014

Raport privind examinarea litigiilor privind protectia consumatorilor pentru 6 luni ale anului 2014

Informaţia cu privire la examinarea cauzelor civile de către instanţele judecătorești pe parcursul a 6 luni ale anului 2014

Informaţia cu privire la examinarea cauzelor penale de către instanţele de judecată pe parcursul a 6 luni ale anului 2014

Informaţie privind mersul examinării materialelor şi dosarelor în instanţele de judecată pentru 6 luni ale anului 2014

Informaţie cu privire la măsurile de pedeapsă aplicata condamnatilor pentru 6 luni ale anului 2014

Informaţie cu privire la examinarea cauzelor penale în privinţa minorilor pentru 6 luni ale anului 2014

Raport privind examinarea litigiilor privind protectia consumatorilor pentru 3 luni ale anului 2014

Numărul dosarelor examinate de către instanţele de judecată conform Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecare în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrilor judecătoreşti pentru perioada de 3 luni ale anului 2014.

Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale pentru 3 luni ale anului 2014

Raportul statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 3 luni ale anului 2014

Informația privind examinarea cauzelor în ceea ce privește lupta cu corupția pentru 3 luni ale anului 2014

Informația privind examinarea cauzelor în ceea ce privește lupta cu corupția pentru semestrul I al anului 2014

»»  2013

»»  2012

»»  2011

»»  2010

»»  2009

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11651510     Soluție
 
Servicii
Close