Acte relevante

»»  Lista mediatorilor

Informația din Registrul de stat al mediatorilor; actualizată la data de 30.09.2021

»»  Acte legislative și normative

»»  Protocol de colaborare în vederea promovării medierii din 28 mai 2015;

»»  LISTA CANDIDAȚILOR CARE AU PROMOVAT PROBA SCRISĂ AL EXAMENULUI DE ATESTARE A MEDIATORILOR

LISTA CANDIDAȚILOR CARE AU PROMOVAT PROBA SCRISĂ AL

EXAMENULUI DE ATESTARE A MEDIATORILOR

 

 

1. Pisarenco Olga;

2. Brînză Alexei;

3. Marin Alexandru;

4. Efremov Angela;

5. Lipii Viorel;

6. Cecan Mihaela;

7. Godonoagă Tudor;

8. Covganeț Ludmila;

9. Orbu Ștefan;

10. Matcovschi Andrian;

11. Danu Iulia;

12. Țoncu Radu;

13. Fediuș Diana;

14. Bojoga Silvia;

15. Cazacu Maria;

16. Cotelnic Valentina;

17. Nicoara Dumitru;

18. Cepraga Vitalie;

19. Panțîru Cristina;

20. Fialcovschi Anastasia;

21. Pisarenco Constantin;

22. Cebotari Radion;

23. Ciobanu Daniela;

24. Boțan Lucia;

25. Țurcanu Valerii;

26. Chesov Rodion.

»»  Lista candidaților admiși și neadmiși la examenul de atestare

»»  Hotărîri ale Consiliului de Mediere 2020

HCM nr_1 din 23012020_privind suspendarea activității de mediator,
HCM nr_2 din 23012020_privind încetarea activității de mediator,
HCM nr_3 din 23012020_privind înregistrarea sediului biroului de mediere,
HCM nr_4 din 23012020_privind desemnarea registratorului RSM,
HCM nr_5 din 23012020_privind aprobarea raportului anual,
HCM nr_6 din 27022020_privind suspendarea activității de mediator,
HCM nr_7 din 27022020_privind suspendarea activității de mediator,
HCM nr_8 din 27022020_privind admiterea activității de mediator al avocatului,
HCM nr_9 din 27022020_privind suspendarea activității de mediator,
HCM nr_11 din 27022020_privind înregistrarea sediului biroului de mediere,
HCM nr_12 din 27022020_privind admiterea activității de mediator al avocatului,
HCM nr_14 din 30032020_privind reluarea activității de mediator,
HCM nr_15 din 30032020_privind admiterea activității de mediator al avocatului,
HCM nr_16 din 30032020_privind admiterea activității de mediator al avocatului,
HCM nr_17 din 30042020_privind înregistrarea sediului biroului de mediere,
HCM nr_18 din 30042020_privind instituirea grupului de lucru pentru elaborarea standardelor de formare continuă în domeniul medierii litigiilor individuale de muncă,
HCM nr_19 din 30042020_privind suspendarea activității de mediator,
HCM nr_20 din 30042020_privind anularea examenului de atestare a mediatorilor,
HCM nr_21 din 29052020_ privind aprobarea planului de activitate a Consiliului de mediere pentru anul 2020,
HCM nr_22 din 29052020_privind admiterea activității de mediator al avocatului,
HCM nr_23 din 29052020_privind eliberarea avizului pentru înregistrarea organizației de mediere,
HCM nr_24 din 29052020_privind acreditarea furnizoului al serviciilor de formare continua,
HCM nr_25 din 19062020_privind admiterea activității de mediator al avocatului,
HCM nr_26 din 19062020_privind suspendarea activității de mediator,
HCM nr_27 din 14082020_privind înregistrarea sediului biroului de mediere,
HCM nr_28 din 14082020_privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Planului de acțiuni pentru Consiliul de mediere 2020-2024,
HCM nr_29 din 29092020_privind aprobarea modelului Informației din Registrul de stat al mediatorilor pentru publicarea pe pagina web oficială a CM și cea a MJ,
HCM nr_30 din 29092020_privind admiterea activității de mediator al avocatului,
HCM nr_31_din28102020_privind înregistrarea sediului biroului de mediere,
HCM nr_32 din 28102020_privind suspendarea activității mediator,
HCM nr_33 din 28102020_privind modalitatea de redactare a datelor înscrise în RSM,
HCM nr_34 din 19112020_privind admiterea activității de mediator al avocatului,
HCM nr_35 din 14122020_privind încetarea activității de mediator,
HCM nr_36 din 14122020_privind admiterea activității de mediator al avocatului,
HCM nr_37 din 14122020_privind suspendarea activității de mediator,
HCM nr_38 din 14122020_privind admiterea activității de mediator al avocatului,
HCM nr_39 din 14122020_privind suspendarea activității de mediator,
HCM nr_40 din 14122020_privind încetarea activității de mediator al avocatului,
HCM nr_41 din 14122020_privind suspendarea activității de mediator,
HCM nr_42 din 14122020_privind aprobarea Standardelor de calitate a serviciilor de mediere,
HCM nr_43 din 14122020_privind încetarea calității de membru al Consiliului de mediere.

»»  Comisia de Atestare

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11654263     Soluție
 
Servicii
Close