Acte relevante

»»  Hotărârea Comisiei de atestare a interpreţilor şi traducătorilor privind admiterea la examenul de atestare a traducătorilor și interpreților din 04.05.2015

»»  Lista rezultatelor examenului de atestrae a interpreţilor şi traducatorilor (proba scrisă) sesiunea de primăvară 2015

»»  Legea nr.264 din 11.12.2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției

»»  HG nr.888 din 19.07.16 privind aprobarea Listei limbilor orientale ori rar folosite pentru autorizarea interpreților și/sau traducătorilor

»»  HG nr.868 din 18.07.16 privind aprobarea Regulamentului de activitate a Comisiei de atestare şi disciplină a interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi

»»  Ordinul MJ nr. 764 din 20.07.16 privind aprobarea Instrucțiunii privind completarea şi utilizarea Registrului de evidentă a activității interpretului și traducătorului

»»  Ordinul MJ nr. 146 din 16.02.16 privind aprobarea formei Registrului de evidentă a activității interpretului și traducătorului.

»»  HG nr.979 din 17.08.16 privind aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi

»»  Hotărârea Comisiei de atestare și disciplină a traducătorilor/interpreților din 07.07.2017, privind admiterea la examenul de atestare a traducătorilor și/sau interpreților.

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11654622     Soluție
 
Servicii
Close