Prima / Profesii și servicii juridice / Experți judiciari / Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari
Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei privind atribuirea calității de expert judiciar fără susținerea examenului de calificare.

»»  Hotărârea Comisiei de evaluare şi calificare a experţilor judiciari din 04.08.2017, privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar.

»»  Hotarărea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 20.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărîrea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 20.02.2019 privind conferirea gradelor de calificare experților judicari evaluați.

»»  Hotarărea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 21.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotarărea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 22.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din 26.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din 27.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din 28.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din data de 25.01.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei privind evaluarea și conferirea gradelor activității de expert judiciar

»»  Hotărârea privind evaluarea și conferirea gradelor activității de expert judiciar

»»  Hotarârea Comisiei din data de 21.12.2017 privind candidații care au promvat examenul de calificare în calitate de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din data de 31.01.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar;

»»  Hotărârea Comisiei din data de 01.02.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar;

»»  Hotărârea Comisiei din data de 02.02.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei privind conferirea gradelor de calificare experţilor judiciari din data de 27 martie 2018

»»  Hotărârea Comisiei privind promovarea examenului de calificare şi atribuirea calităţii de expert judiciar din data de 04.04.2018

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 29.05.2018 privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 29.05.2018 privind atribuirea calității de expert judiciar fără susținerea examenului de calificare

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 29.05.2018 privind atribuirea calității de expert judiciar fără susținerea examenului de calificare.

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 28.09.2018, privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari.

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 28.09.2018, privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de experților judiciari.

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 13.12.2018 privind conferirea gradelor de calificare a experților judiciari

Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari


HOTĂRÂRE privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari

13 decembrie 2018 mun. Chișinău
Întrunită în ședința din 13 decembrie 2018, Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari în componența:
Prezenți:
Preşedinte - Cataraga Olga, director, Centrul Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de categorie superioară.
Reprezentanţi ai mediului academic:
Luchin Lilian, șef al Catedrei „Procedură penală și criminalistică" a Academiei „Ștefan cel Mare și Sfînt" a Ministerului Afacerilor Interne, colonel de poliție;
Vatamanu Vladimir, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, Catedra Morfopatologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu".
Secretar - Sîci-Borodin Olesea, consultant superior, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției.
Membrii Comisiei pentru specialitățile de expertiză judiciară 1.01-1.03; 2.01; 4.01 și 6.01 conform Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 195 din 24.03.2017, după cum urmează:
Petcovici Piotr - director adjunct al Centrului Național de Expertize Judiciare, expert judiciar de categorie superioară;
Crețu Gheorghe - expert judiciar de categorie superioară din cadrul Centrului Naţional de Expertize Judiciare;
Florea Lilia - șef al Laboratorului metodico - ştiinţific al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de categorie superioară;
Grosu Vasile - expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului metodico - ştiinţific din cadrul Centrului Naţional de Expertize Judiciare;
Munteanu Maxim - expert judiciar de categorie superioară din cadrul Direcției Generale Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție;
Brezițchii Alexandr - expert judiciar de categoria întâi, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

În temeiul prevederilor art. 55 și 56 din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, pct. 17 și 26 din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016, Regulamentului privind procedura și criteriile de evaluare a performanțelor experților judicioari și modul de acordare a gradelor de calificare, aprobat prin odinul ministrului justiției nr. 444 din 30.05.2017 și urmare a susținerii evaluării performanțelor experților judiciari,
a hotărât:
I. Se menține gradul de calificare deținut expert judiciar de categoria superioară pentru următoarea specialitate de expertiză: 4.01. Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor dlui Botnari Valeriu, care a acumulat 69 de puncte - calificativul „foarte bine".
II. Se menține gradul de calificare deținut expert judiciar de categoria superioară pentru următoarele specialități de expertiză: 4.01. Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor și 6.01. Expertiza tehnică a documentelor dlui Țenchiu Alexei, care a acumulat 59 de puncte - calificativul „bine".
Cataraga Olga, Președinte - semnat

Luchin Lilian, membru - semnat

Vatamanu Vladimir, membru - semnat

Petcovici Piotr, membru - semnat

Crețu Gheorghe, membru - semnat

Florea Lilia, membru - semnat

Grosu Vasile, membru - semnat

Munteanu Maxim, membru - semnat

Brezițchii Alexandr, membru - semnat

Sîci-Borodin Olesea, secretar - semnat

 

 

 

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 07.06.2019 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare a experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei din 27.06.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar.

»»  Hotărârea Comisiei din 28.06.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar.

»»  Opinii separate la Hotărârea Comisiei din 27.06.2019.

»»  Hotărârea Comisiei din 02.07.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar.

»»  Hotărârea Comisiei din 25.11.2019 privind atribuirea calității de expert judiciar.

»»  Hotărârea Comisiei din 25.11.2019 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari.

»»  Opinii separate la Hotărârea Comisiei din 25.11.2019 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari.

»»  Hotărârea Comisiei din 26.11.2019 privind atribuirea calității de expert judiciar.

»»  Hotărârea Comisiei din 26.11.2019 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari.

»»  Hotărârea Comisiei din 27.11.2019 privind atribuirea calității de expert judiciar.

»»  Hotărârea Comisiei din 27.11.2019 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari.

»»  Hotărârea Comisiei din 28.11.2019 privind atribuirea calității de expert judiciar.

»»  Hotărârea Comisiei din 28.11.2019 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari.

»»  Hotărârea Comisiei din 29.11.2019 privind atribuirea calității de expert judiciar.

»»  Hotărârea Comisiei din 29.11.2019 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari.

»»  Hotărârea Comisiei din 11.12.2019 privind atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din 12.12.2019 privind atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din 16.01.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârile Comisieide calificare și evaluare a experților judiciari din 01.07.2020 privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari

 Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 25.01 și 26.02 din 01.07.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 2.01, 4.01, 6.01 și 7.01 din 01.07.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârile Comisiei din 02.07.2020 privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari

Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 11.06 și 11.09 din 02.07.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 1.01-1.03 și 8.01 din 02.07.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 19.01-19.03 din 08.07.2020 privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârile Comisiei pentru specialitățile 1.01-1.03, 2.01, 4.01, 6.01, 7.01 din 08.07.2020 privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari (2)

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 16.01 din 07.07.2020 privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 5.01, 11.01.01, 11.01.02, 11.02, 11.10 din 07.07.2020 privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârile Comisiei pentru specialitățile 1.01-1.03, 2.01, 3.01, 4.01, 6.01, 8.01 din 07.07.2020 privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari (3)

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 15.03 din 02.09.2020 privind atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 1.01–1.03, 2.01, 4.01, 6.01 și 7.01

Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 1.01-1.03, 2.01, 4.01, 6.01 și 7.01 din 30.09.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 26.01, 25.01/26.01 din 29.09.2020

Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 26.01, 25.01/26.01 din 29.09.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 23.01, 24.01, 25.01/23.01, 24.01 și 25.02 din 29.09.2020

Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 23.01, 24.01, 25.01/23.01, 24.01 și 25.02 din 29.09.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 14.03, 16.01 și 16.03 din 24.11.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari


Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 14.03, 16.01 și 16.03 din 24.11.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

 

»»  Hotărârile Comisiei pentru specialitățile 26.03, 25.01/26.03 din 24.11.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârile Comisiei pentru specialitățile 1.01-1.03, 2.01, 4.01, 6.01,7.01, 8.01 din 25.11.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 10.01 din 25.11.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 10.01 din 25.11.2020 privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialităţile 12.01-12.07 din 04.12.2020 Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 18.02 din 04.12.2020

»»  Hotărârile Comisiei pentru specialităţile 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 4.01, 8.01,din 09.12.2020

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialităţile 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 4.01, 8.01, din 10.12.2020

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialităţile 23.01, 24.01, 25.01 din 11.12.2020 Hotărârea Comisiei pentru specialităţile 15.02 din 11.12.2020

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 11.01 din 17.12.2020 Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 11.01, 11.11, 11.12 din 17.12.2020

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 11.01.01 și 11.01.02 din 18.12.2020

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialităţile 2.01, 6.01 din 05.10.2021

Hotărârea Comisiei pentru specialităţile 2.01, 6.01 din 05.10.2021

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 15.03 din 04.10.2021

 Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 15.03 din 04.10.2021

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 11.01, 11.01.01, 11.01.02 din 04.10.2021

Hotărârea Comisiei pentru specialitățile 11.01, 11.01.01, 11.01.02 din 04.10.2021 

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 15.01 din 04.10.2021

Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 15.01 din 04.10.2021

»»  Hotărârile Comisiei pentru specialităţile 13.01-13.03 din 06.10.2021

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 21.01 din 06.10.2021

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialităţile 16.02 din 07.10.2021

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialităţile 9.01-9.02 din 08.10.2021

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialitatea 15.01 din 11.10.2021

»»  Hotărârea Comisiei pentru specialităţile 23.01, 24.01, 25.01 din 12.10.2021

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11654024     Soluție
 
Servicii
Close