Prima / Activitatea Ministerului / Deplasări de serviciu
Deplasări de serviciu

»»  Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personal în perioada anului 2017

Nr. d/o

Informații despre deplasare

(scopul,țara/orașul,perioada)

Actul de delegare îп deplasare

(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea  actului/persoanelor delegate) 

Costul deplasării

Bugetul autorității/instituției

Finanțare externă

1.      

Participarea  la cea de-a patra ședință Grupului de Regional de Coordonare (GRC)

Strasbourg, Franța în perioada 8-11 februarie 2017 

ordin nr.1-d/13.01.2017 

-

     • 

2.      

Participarea la o serie de întruniri a reprezentanților Comisie de la Veneția Ankara, Turcia în perioada 23-25 ianuarie 2017

ordin nr.2-d/23.01.2017

-

   

3.      

Participarea  la cea de-a patra ședință Grupului Regional de Coordonare (GRC)

 

ordin nr.4-d/03.02.2017

-

   

4.      

Participarea la convocarea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept Veneția, Italia în perioada 9- 11 martie 2017

ordin nr.6-d/08.02.2017

-

  

5.      

Participarea  la Întrevederea cu Ministrul Justiției al Republicii Letone

ordin nr.7-d/13.02.2017

10 630,49

 

6.      

Participarea  la seminarul de instruire ,,EU Frontrunner" Viena, Austria în perioada 26 februarie 2017 - 11 martie 2017

ordin nr.8-d/14.02.2017

10 099,86

   

7.      

Participarea  la cea de-a patra ședință Grupului Regional de Coordonare (GRC) Bologna, Italia în perioada 26-1 martie 2017

ordin nr.11-d/27.02.2017

-

  

8.      

Participarea  la cea de-a 17-a sesiune a Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dezabilități Geneva, Elveția, în perioada 20-23 martie 2017

ordin nr.12-d/10.03.2017

27 992,28

 

9.      

Participarea  la seminarul cu genericul ,,Locul Convenției în sistemul juridic european și internațional"

ordin nr.17-d/10.03.2017

18 157,16

   

10.            

Participarea  la cea de-a 34-a sesiune ordinară  a Consiliului ONU, Geneva, Elveția, în perioada 15-17 martie 2017

ordin nr.18-d/13.03.2017

-

 

11.            

Pa  Participarea  la prima reuniune a Grupului de Lucru privind libertatea de exprimare și legăturile acesteia cu alte drepturi ale omului (CDDH-EXP)

S   Strasbourg, Franța în perioada 21-25 martie 2017 

ordin nr.19-d/13.03.2017 

-

   

12.            

Participarea  la Forul Internațional al OCIP Interpol cu genericul ,,Unitate pentru securitate" la Abu-Dhabi EAU in perioada 28-30 martie si la reuniunea Consiliului de Asociere RM-UE la Bruxelles, Regatul Belgiei în perioada 27 martie - 1 aprilie 2017 

ordin nr.20-d/16.03.2017 

101 698,00

 

13.            

Participarea  la vizita de studiu organizată la inițiativa Camerei executorilor judecătorești din Republica Serbia, Belgrad în perioada 11-15 martie 2017 

ordin nr.21-d/16.03.2017 

-

  

14.            

Participarea  la Reuniunea regională privind drepturile minorităților naționale Belgrad, Serbia în perioada 22-25 martie 2017 

ordin nr.22-d/20.03.2017 

-

   

15.            

Participarea  la prima Reuniune  a  Grupului de lucru privind drepturile sociale (CDDH-SOC)

Strasbourg, Franța 18-22 aprilie 2017 

ordin nr.25-d/05.04.2017 

-

   

16.            

Participarea  la Conferința Internațională cu tematica ,,Interacțiunea dintre majoritatea politică și opoziția într-o societate democratică"

București, România în perioada 6 - 7 aprilie 2017 

ordin nr.26-d/06.04.2017 

-

   

17.            

Participarea  la atelierul de lucru privind planurile naționale de acțiuni pentru drepturile omului

Strasbourg, Franța în perioada 1-3 iunie 2017 

ordin nr.27-d/20.04.2017 

-

   

18.            

Participarea  la cea de-a treia reuniune a Comitetului de experți privind sistemul Convenției Europene  a Drepturilor Omului ( DH-SYSC) Strasbourg, Franța în perioada 10-12 mai 20-17 

ordin nr.28-d/25.04.2017 

-

   

19.            

Participarea  la vizita de informare pe marginea întrebărilor referitoare la reformarea dreptului procesual penal moldovenesc din cadrul procesului de consultare legislativă privind reformarea dreptului procesual penal din Republica Moldova

Bonn/Koln/Dusseldorf, Germania în perioada 1-6 mai 2017

ordin nr.30-d/28.04.2017 

11 332,92

   

20.            

Participarea  la cea de-a 111-a Sesiune Plenară a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept

Veneția,Italia în perioada 15-17 iunie 2017 

ordin nr.32-d/03.05.2017 

-

   

21.            

Participarea  la vizita de informare pe marginea întrebărilor referitoare la reformarea dreptului procesual penal moldovenesc din cadrul procesului de consultare legislativă privind reformarea dreptului procesual penal din Republica Moldova

Bonn/Koln/Dusseldorf, Germania în perioada 1-6 mai 2017 

ordin nr.34-d/03.05.2017 

6 925,68

   

22.            

Participarea  la cea de-a 18-a ediție a Seminarului de vară pentru tinerii profesioniști din sectorul public din Europa de Sud - Est și regiunea Mării Negre

Albena, Bulgaria în perioada 27 mai- 4 iunie 2017 

ordin nr.37-d/15.05.2017 

11 370,37

   

23.            

Participarea  la atelierul de lucru privind ,,Expertiza anticorupție a actelor normative"

Kiev, Ucraina în perioada 21-23 mai 2017 

ordin nr.38-d/18.05.2017 

-

   

24.            

Participarea  la Conferința Europeană Interpol Salzburg, Austria în perioada 15-17 mai 2017 și lucrările Parlamentului European și ale Consiliului Europei desfășurate la Strasbourg, Franța în perioada 17-20 mai 2017 

ordin nr.41-d/18.05.2017 

-

-

25.            

Participarea  la vizita de lucru ,,Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului în Estonia în perioada 5-9 iunie 2017 

ordin nr.42-d/23.05.2017 

-

   

26.            

Participarea  la cea de-a 87-a reuniune a Comitetului director pentru drepturile omului (CDDH)

Strasbourg, Franța în perioada 5-10 iunie 2017 

ordin nr.43-d/23.05.2017 

-

   

27.            

Participarea  la lucrările Parlamentului European și ale Consiliului Europei

 Strasbourg, Franța  în perioada 24-25 mai 2017 

ordin nr.44-d/25.05.2017 

14 787,66

 

28.            

Participarea  la Conferința internațională în domeniul dreptului internațional umanitar

Sankt Petersburg, Federația Rusă în perioada

 30 mai - 3 iunie 2017 

ordin nr.45-d/26.05.2017 

4 096,58

   

29.            

Participarea  la cea de-a 53-a Reuniune Plenară a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei

Strasbourg, Franța în perioada 30 mai 1 iunie 2017 

ordin nr.48-d/29.05.2017 

-

   

30.            

Participarea  la Conferința EuroDIG 2017

Tallinn, Estonia în perioada 4-8 iunie 2017 

ordin nr.49-d/29.05.2017 

-

   

31.            

Participarea  la atelierul de lucru în domeniul creației legislative

Varșovia, Polonia în perioada 18-21 iunie 2017 

ordin nr.54-d/05.06.2017 

-

  

32.            

Participarea  la  cea de-a doua sesiune tematică de instruire din cadrul proiectului ,,Continuarea implementării conceptului de Management Integrat al Frontierei de stat Republicii Moldova în conformitate cu ultimele actualizări la nivel European"

București, România 11-16 iunie 2017

ordin nr.55-d/07.06.2017 

-

   

33.            

Participarea  la ședința Comisiei Plenare a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept

Veneția, Italia 14 - 17 iunie 2017

ordin nr.57-d/14.06.2017 

32 492,25

 

34.            

Membru  a delegației Republicii Moldova  în legătură cu vizita oficială a dlui Pavel Filip, Prim-ministru

Strasbourg, Franța în perioada 25-27 iunie 2017

ordin nr.62-d/24.06.2017 

24 302,68

 

35.            

Participarea  la întrevederile cu membrii Parlamentului European Bruxelles, Belgia în perioada 28-30 iunie 2017

ordin nr.63-d/30.06.2017 

-

   

36.            

Participarea la întrunirile cu experții din Armenia

Erevan, Armenia în perioada 10-12 iulie 2017

ordin nr.64-d/03.07.2017 

-

   

37.            

Participarea  la  reuniunea informală a miniștrilor justiției și afacerilor interne din Uniunea Europeană și Parteneriatul Estic la Tallin, Estonia în perioada 6-8 iulie 2017

ordin nr.65-d/05.07.2017 

24 415,24

 

38.            

Participarea  la întrevederile cu oficialii Organizației Națiunilor Unite precum și Conferința internațională privind administrarea judecătorească New York și la Arlington, SUA în perioada 10-14 iulie 2017

ordin nr.70-d/13.07.2017

-

   

39.            

Participarea la Cel de-al III-lea Congres Mondial privind probațiunea Tokyo, Japonia în perioada 10-16 septembrie 2017

ordin nr.71-d/18.07.2017 

65 498,22

 

40.            

Participarea  la cea de-a treia sesiune tematică de instruire din cadrul proiectului  ,,Continuarea implementării conceptului de Management Integrat al frontierei de stat al Republicii Moldova în conformitate cu ultimele actualizării la nivel European" București, România în perioada 17-22 septembrie 2017

ordin nr.77-d/16.08.2017

-

  

41.            

Participarea  la Conferința Internațională cu genericul   ,,Procesul civil și executarea silită, teorie și practică"

Tîrgu Mureș, România în perioada 24-28 august 2017

ordin nr.80-d/22.08.2017 

-

   

42.            

Participarea  la Conferința Internațională cu genericul ,,Procesul civil și executarea silită, teorie și practică"

Tîrgu Mureș, România în perioada 24-28 august 2017

ordin nr.83-d/23.08.2017 

-

   

43.            

Participarea  la Festivitatea de absolvire a promoției 2017 și aniversarea a 20 de ani de la înființarea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare, Tîrgu Ocna, România în perioada 28-29 august 2017

ordin nr.84-d/25.08.2017 

1 687,70

 

44.            

Participarea la vizita de lucru, organizată de proiectul PNUD „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului"Slovenia în perioada 25 - 29 septembrie 2017

ordin nr.92-d/12.09.2017 

-

   

45.            

Participarea  la vizita de studiu organizată de Departamentul Justiției și Drepturile Omului (DJDO) al Fundației Soros-Moldova privind implementarea proiectului „Parteneriatul regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorabile din Moldova" Macedonia în perioada 10-15 septembrie 2017

ordin nr.94-d/12.09.2017 

-

   

46.            

Participarea  la cea de-a 112-a Sesiune Plenară a Comisiei pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) Veneția, Italia în perioada 3-7 octombrie 2017

ordin nr.98-d/18.09.2017

modif ordin nr.110-d/02.10.2017 

-

   

47.            

Participarea  la cea de-a 86-a sesiune a Asambleei generale a Interpolului Beijing, China în perioada 23-30 septembrie 2017

ordin nr.99-d/18.09.2017 

-

   

48.            

Participarea la reuniunea anuală a Agenților guvernamentali în contextul noii proceduri simplificate de comunicare a dosarelor (IMSI) instituite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 2017

Praga, Cehia în perioada 12-14 octombrie 2017

ordin nr.101-d/21.09.2017 

15 918,87

 

49.            

Participarea  la cea de-a doua reuniune a Panelului Stat de Drept în cadrul Parteneriatului Estic, Bruxelles, Belgia în perioada 3-6 octombrie 2017

ordin nr.102/1-d/27.09.2017 

-

   

50.            

Participarea la masa rotundă privind finanțarea din surse externe a Asociațiilor Obștești

Veneția, Italia în perioada 3-5 octombrie 2017

ordin nr.106-d/28.09.2017 

-

   

51.            

Participarea la cursul de instruire „Freedom of the Media" din cadrul Programului de asistență MARTA, aprobat de Guvernul Olandez pentru țările din Parteneriatul Estic Haga, Olanda în perioada 4-11 octombrie 2017

ordin nr.107-d/28.09.2017 

-

   

52.            

Participarea la lucrările Parlamentului European și ale Consiliului Europei Strasbourg, Franța în perioada 2-4 octombrie 2017

ordin nr.108-d/02.10.2017 

-

 

53.            

Participarea la vizita de studiu în domeniul afacerilor europene, elaborării și avizării actelor normative

București, România în perioada 23-27 octombrie 2017

ordin nr.111-d/06.10.2017 

29 848,50

 

54.            

Participarea la lucrările Parlamentului European și ale Consiliului Europei Strasbourg, Franța în perioada 9-11 octombrie 2017

ordin nr.113-d/10.10.2017 

-

 

55.            

Participarea la o serie de întruniri în cadrul pregătirii avizului Comisiei de la Veneția asupra amendamentelor la Legea privind urmărirea penală a Poloniei Varșovia, Polonia, în perioada 24-26 octombrie 2017

ordin nr.116-d/20.10.2017 

-

   

56.            

Participarea la Reuniunea nr. 4 a Comitetului de Experți în Sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului Strasbourg, Franța în perioada 8-11 noiembrie 2017

ordin nr.117-d/23.10.2017 

-

   

57.            

Participarea la Întrunirea Anuală a Grupului de Experți privind Partidele Politice Varșovia, Polonia în perioada 1-4 noiembrie 2017

ordin nr.119-d/24.10.2017 

-

   

58.            

Participarea la cea de-a doua reuniune a Asociației de mediatori Zagreb, Croația în perioada 23-25 octombrie 2017

ordin nr.121-d/24.10.2017 

2 460,45

   

59.            

Participarea la Proiectul comun dintre reprezentanții Republicii Moldova și Uniunea Juriștilor din Republica Estonia Tallin, Estonia în perioada 16-21 octombrie 2017

ordin nr.122-d/24.10.2017 

3 722,72

   

60.            

Participarea la cel de-al șaselea seminar Regional privind implementarea Dreptului Internațional Umanitar (IHL) Minsk, Belarus în perioada 7-11 octombrie 2017

ordin nr.124-d/02.11.2017 

6 102,54

  

61.            

Participarea la cea de-a 92-a reuniune a Comitetului European privind Cooperarea Juridică (CDCJ)

Strasbourg, Franța în perioada 21-25 noiembrie 2017

ordin nr.125-d/07.11.2017 

-

   

62.            

Participarea  la Conferința de nivel înalt privind viitorul Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) cu genericul „2019- totalizări ale Procesului Interlaken și viitorul după finisarea acestuia"

Copenhaga, Danemarca în perioada 21-25 noiembrie 2017

ordin nr.126-d/09.11.2017 

13 174,76

 

63.            

Participarea la cea de-a XVIII-a reuniune a Comitetului Convenției privind criminalitatea informatică și Reuniunea de elaborare a primului protocol la Convenție, în cadrul Proiectului CyberCrime@EAP II pentru țările Parteneriatului Estic Strasbourg, Franța în perioada 26-30 noiembrie 2017

ordin nr.130-d/13.11.2017 

-

   

64.            

Participarea la lucrările celei de-a doua ediții a Forumului Republica Moldova-România în domeniul justiției cu tematica „Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană"

București, România în perioada 22-25 noiembrie 2017

ordin nr.136-d/20.11.2017 

10 681,16

 

65.            

Participarea la lucrările celei de-a doua ediții a Forumului Republica Moldova-România în domeniul justiției cu tematica „Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană"

București, România în perioada 22-25 noiembrie 2017

ordin nr.137-d/20.11.2017 

12 184,23

 

66.            

Participarea la lucrările celei de-a doua ediții a Forumului Republica Moldova-România în domeniul justiției cu tematica „Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană"

București, România în perioada 22-25 noiembrie 2017

ordin nr.138-d/21.11.2017 

15 067,12

 

67.            

Participarea la lucrările celei de-a doua ediții a Forumului Republica Moldova-România în domeniul justiției cu tematica „Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană"

București, România în perioada 22-25 noiembrie 2017

ordin nr.139-d/21.11.2017 

16 962,72

 

68.            

Participarea la lucrările celei de-a doua ediții a Forumului Republica Moldova-România în domeniul justiției cu tematica „Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană"

București, România în perioada 22-25 noiembrie 2017

ordin nr.140-d/21.11.2017 

14 513,22

 

69.            

Participarea la reuniunea consultativă a Oficiului pentru Instituții democratice și Drepturile Omului al OSCE (ODIHR) cu privire la elaborarea unor linii directorii în domeniul interdependenței dintre libertatea religiei sau credinței și securitate

Kiev, Ucraina în perioada 22-24 noiembrie 2017

ordin nr.141-d/22.11.2017 

1 447,81

   

70.            

Participarea la întrunirea magistraților Comisiei de la Veneția, în cadrul căreia se va discuta candidaturile Președintelui, Vice-președintelui, membrilor Biroului Permanent, precum și Președintelui, Vicepreședinților Subcomisiilor

Roma, Italia în perioada 27-28 noiembrie 2017

ordin nr.142-d/22.11.2017 

-

   

71.            

Participarea la reuniune anuală a Agenților guvernamentali și Reuniunea nr. 88 a Comitetului Director pentru Drepturile Omului (CDDH)

Strasbourg, Franța în perioada 3-8 decembrie 2017

ordin nr.143-d/22.11.2017 

-

   

72.            

Participarea la cea de-a 113-a Sesiune Plenară a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept, în calitate de raportor privind Polonia

Veneția, Italia în perioada 7-9 decembrie 2017

ordin nr.144-d/22.11.2017 

-

   

73.            

Participarea la atelierul de lucru privind sănătatea mintală în penitenciare și probațiune, organizat de către Confederația Europeană de Probațiune și EuroPris Dublin, Irlanda în perioada 5-9 decembrie 2017

ordin nr.145-d/22.11.2017 

-

   

74.            

Participarea la evenimentul One Open Moldova, organizat de Direcția generală pentru programe a Consiliului Europei (CoE) și Reprezentanța permanentă a Republicii Moldova pe lîngă CoE Strasbourg, Franța în data de 4 decembrie 2017

ordin nr.146-d/04.12.2017 

-

  

75.            

Participarea la lucrările Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) în vederea prezentării poziției Guvernului pe marginea proiectului de lege privind finanțarea partidelor politice Veneția, Italia în perioada 7-9 decembrie 2017

ordin nr.147-d/08.12.2017

11 458,62

 

76.            

Participarea la evenimentul One Open Moldova, organizat de Direcția generală pentru programe a Consiliului Europei (CoE) și Reprezentanța permanentă a Republicii Moldova pe lîngă CoE Strasbourg, Franța în data de 4-5 decembrie 2017

ordin nr.149-d/08.12.2017

2 845,64

 

77.            

Participarea la vizita de lucru în Washington, SUA în perioada 5-8 decembrie 2017

ordin nr.150-d/08.12.2017

-

-

»»  Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personal în perioada anului 2018

Nr. d/o

Informații despre deplasare

(scopul,țara/orașul,perioada)

Actul de delegare îп deplasare

(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea  actului/persoanelor delegate) 

Costul deplasării

Bugetul autorității/instituției

Finanțare externă

1.      

Participarea  la vizita de studiu

Republica Lituania în perioada 28-31 ianuarie 2018 

ordin nr.1-d/03.01.2018 

2 906,60

   

2.      

Participarea  la deschiderea Anului Judiciar

ordin nr.3-d/18.01.2018

 

19 149,43

 

3.      

Participarea  La Conferința Organizată de OSCE

Tirana, Albania  în perioada 22-24 ianuarie 2018

ordin nr.5-d/22.01.2018

 

-

 

4.      

Participarea  la o serie de întruniri cu autoritățile din Armenia Scopje, Macedonia în perioada 29-31 ianuarie 2018

ordin nr.6-d/29.01.2018

 

-

   

5.      

Participarea  la cea de-a 25-a reuniune a Grupului de experți pentru punerea în aplicare a convențiilor europene în cadrul cooperării în domeniul penal (PC-OC Mod) Strasbourg, Franța în perioada 19-15 februarie 2018

ordin nr.8-d/16.02.2018

29    124,73

   

6.      

Participarea  la reuniunea pentru pregătirea liniilor directorii cu privire la dreptul de asociere Varșovia, Polonia în perioada 21-23 februarie 2018

ordin nr.10-d/22.02.2018

-

   

7.      

Participarea  la Sesiunea Plenară a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept Veneția, Italia în perioada 15-18 martie 2018

ordin nr.11-d/27.02.2018

-

 

8.      

Participarea  la vizita de lucru în Vilnius, Republica Lituania în perioada 28 februarie - 3 martie 2018

ordin nr.12-d/27.02.2018

37 780,29

-

9.      

Participarea  la Conferința în domeniul cooperării internaționale privind criminalitatea informatică la

Haga, Olanda în perioada 6-9 martie

ordin nr.13-d/01.03.2018

 

-

   

10.            

Participarea  la vizita de studiu în Suedia în perioada 11-16 martie 2018

ordin nr.14-d/01.03.2018

4 968,42

   

11.            

Participarea  la vizita de studiu în Estonia în perioada 10-16 martie 2018

ordin nr.17-d/05.03.2018 

24 367,22


12.            

Participarea  la vizita de studiu în Estonia în perioada 10-16 martie 2018

ordin nr.18-d/05.03.2018 

-

  

13.            

Participarea  la cea de-a treia reuniune a Grupului de lucru privind libertatea de exprimarea și legăturile acesteia cu alte drepturi ale omului (CDDH-EXP) la Strasbourg, Franța în perioada 24-28 aprilie 2018

ordin nr.21-d/22.03.2018 

-

   

14.            

Participarea  la vizita de studiu în Strasbourg, Franța în perioada 17-21 aprilie 2018

ordin nr.23-d/03.04.2018 

-

   

15.            

Participarea  la Conferința cu genericul ,,Continuarea reformei sistemului Convenției  europene a dreptului omului - echilibru mai bun, protecție îmbunătățită la Copenhaga, Regatul Danemarcei în perioada 11-14 aprilie 2018

ordin nr.24-d/04.04.2018 

70 735,46

   

16.            

Participarea  la cea de-a 18-a reuniune a Platformei Multilaterale a Parteneriatului Estic nr. I la Bruxelles, Belgia în data de 20 aprilie 2018 

ordin nr.26-d/18.04.2018 

-

   

17.            

Participarea  la vizita de lucru în Slovacia în perioada 23-27 aprilie 2018

ordin nr.30-d/21.04.2018 

-

   

18.            

Participarea  la cea de-a doua reuniune a Grupului de lucru privind drepturile sociale (CDDH-SOC) la  Strasbourg, Franța în perioada 2 - 4 mai 2018

ordin nr.31-d/21.04.2018 

-

   

19.            

Participarea  la conferința cu genericul ,,Rolul Instituțiilor Naționale cu competențe în domeniul Drepturilor Omului în promovarea și protecția drepturilor omului  a persoanelor transferate intern în situații de (post) conflict la Kiev, Ucraina în perioada 26-27 aprilie 2018

ordin nr.34-d/25.04.2018 

1 410,56

   

20.            

Participarea la cea de-a patra Reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană Bruxelles, Belgia în perioada 2-4 mai 2018

ordin nr.35-d/02.05.2018 

20 611,01

-

21.            

Participarea  la Conferința regională de cooperare internațională în domeniul crimelor cibernetice și probelor electronice la Kiev, Ucraina în perioada 2-5 mai 2018

ordin nr.36-d/02.05.2018 

-

   

22.            

Participarea  la vizita de lucru în Tbilisi, Georgia în perioada 15-18 mai 2018 

ordin nr.38-d/16.05.2018 

25 379,92

-

23.            

Participarea  la "Comitetul de Organizare și EuroDIG 2018  la Tbilisi, Georgia în perioada 3 - 7 iunie 2018

ordin nr.41-d/23.05.2018 

-

  

24.            

Participarea  la vizita de lucru la Strasbourg, Franța în perioada 23-25 mai 2018

ordin nr.42-d/23.05.2018 

37 486, 06

-

25.            

Participarea  cu echipa de reformatori ai Comisiei de la Veneția la București, România în perioada 10-13 iunie 2018  

ordin nr.45-d/07.06.2018 

-

  

26.            

Participarea  la vizita de lucru la Kiev, Ucraina în data de 15 iunie 2018

ordin nr.50-d/19.06.2018 

12 486,25

-

27.            

Participarea  la reuniunea ordinară a Dialogului în format RM-UE pentru libertate, securitate și justiție la Bruxelles, Belgia în perioada 18-21 iunie 2018

ordin nr.51-d/19.06.2018 

21 467,90

-

28.            

Participarea  la un atelier de lucru regional în domeniul justiției la Bruxelles, Belgia în perioada 20-22 iunie 2018

ordin nr.52-d/20.06.2018 

-

   

29.            

Participarea  la  cea de-a V - a Sesiune a Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova-România pentru Integritate Europeană la București, România în data de 25 iunie 2018

ordin nr.53-d/23.06.2018 

11 667,82

-

30.            

Participarea  la  cea de-a V - a Sesiune a Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova-România pentru Integritate Europeană la București, România în data de 25 iunie 2018

ordin nr.56-d/02.07.2018 

5 833,01

-

31.            

Participarea  la vizita de studiu organizată pentru membrii grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Naționale Antidrog 2019-2020 la București, România în perioada 25-26 iunie 2018

ordin nr.57-d/02.07.2018 

-

   

32.            

Participarea  la cea de-a V-a Reuniune Informală a  Miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne a statelor membre a Parteneriatului Estic în Austria în perioada 12-14 iulie 2018

ordin nr.59-d/12.07.2018 

34 864.49

-

33.            

Participarea  la vizita de studiu la Zagreb, Croația în perioada 18 -21 iulie 2018

ordin nr.60-d/19.07.2018 

55 628,87

 

34.            

Participarea  la cea de-a treia reuniune a Grupului de Redactare pentru Drepturile Sociale (CDDH-SOC)  la Strasbourg, Franța în perioada 4-8 septembrie 2018

  ordin nr.63-d/22.08.2018 

-

   

35.            

Participarea  la cea de-a 1324-a Reuniune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului (CM-DH) la Strasbourg, Franța în perioada 17-21 septembrie

ordin nr.67-d/12.09.2018 

22 179,51

-

36.            

Participarea  la cea de-a 116-a Sesiune Plenară a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept la Veneția, Italia în perioada 18-20 octombrie 2018

ordin nr.71-d/25.09.2018 

-

  

37.            

Participarea  la cursul de instruire cu genericul "Academia Dialogului Social" la Kusadasi, Turcia în perioada 1-5 octombrie 2018

ordin nr.75-d/29.09.2018 

3 458,30

-

38.            

Participarea  la ședința anuală a agenților guvernamentali ai statelor părți la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale la Zagreb, Croația în perioada 11-13 octombrie 2018

ordin nr.76-d/29.09.2018

15 792,78

-

39.            

Participarea  la vizita de studiu organizată de către (UN WOMEN)  în Serbia în perioada 5-9 noiembrie 2018

ordin nr.78-d/18.10.2018 

-

   

40.            

Participarea  la Conferința regională cu tematica ,,Accesul la justiție al femeilor victime ale violenței" la Strasbourg, Franța în perioada 17-21 octombrie 2018

ordin nr.79-d/09.10.2018

-

   

41.            

Participarea  la Reuniunea regională de planificare pentru următorul proiect Cybercrime@EAP LA București, România în data  12 octombrie 2018

ordin nr.80-d/10.10.2018 

-

   

42.            

Participarea  la Conferința internațională de nivel înalt la Sibenik, Croația în perioada 13-16 octombrie 2018

ordin nr.81-d/11.10.2018 

30 708,45

-

43.            

Participarea  întru-un program de schimb sponsorizat de Open World Leadership în Statele Unite ale Americii  în perioada 17-28 octombrie 2018

ordin nr.82-d/15.10.2018 

18 359,34

   

44.            

Participarea  la vizita de studiu  în regiunea Veneto, Italia în perioada 21-26 octombrie 2018

ordin nr.83-d/16.10.2018 

784,27

   

45.            

Participarea  la o serie de întruniri în vederea elaborării avizului Comisiei de la Veneția pe marginea proiectului de lege privind procuratura și a legii existente privind Înaltul Consiliu al Justiției a Georgiei la Tbilisi, Georgia în perioada 5-7 noiembrie 2018

ordin nr.85-d/30.10.2018 

-

   

46.            

Participarea  la cea de-a 93-a reuniune a Comitetului European privind Cooperarea Juridică (CDCJ) la Strasbourg, Franța în perioada 13-17 noiembrie 2018

ordin nr.87-d/31.10.2018

 

-

  

47.            

Participarea  la vizita de studiu la Bolzano, Tirolul de Sud (Italia) în perioada 12-16 noiembrie 2018

ordin nr.88-d/02.11.2018 

3 887,24

   

48.            

Participarea  în calitate de expert la cea de-a XX-a reuniune plenară T-CY și reuniunea de elaborare a Primului Protocol la Strasbourg, Franța în perioada 26-30 noiembrie 2018

ordin nr.90-d/12.11.2018 

-

   

49.            

Participarea  la Conferința e - Justice 2018  la Viena, Austria în perioada 4-7 decembrie 2018

ordin nr.91-d/13.11.2018 

2 932,19

   

50.            

Participarea  la Reuniunea Anuală a Agenților Guvernamentali  cu Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului și reuniunea nr.90 a Comitetului Director pentru Drepturile Omului (CDDH) la Strasbourg, Franța în perioada 26-30 noiembrie 2018

ordin nr.92-d/14.11.2018 

-

   

51.            

Participarea  la vizita de studiu ,,Programul Vizitatori ai Uniunii Europene"(EUVP) LA Bruxelles, Belgia în perioada 19-23 noiembrie 2018

ordin nr.93-d/16.11.2018 

-

   

52.            

Participarea  la reuniunea Comitetului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană la Bruxelles, Belgia în perioada 28-30 noiembrie 2018

ordin nr.96-d/19.11.2018 

-

-

53.            

Participarea  la atelierul de lucru transnațional privind preluarea bunelor practici în domeniul compensării victimelor traficului de ființe umane la Lisabona, Portugalia în perioada 12-15 decembrie 2018

ordin nr.98-d/22.11.2018 

-

  

54.            

Participarea  la cel de-al 4-lea Panel a Parteneriatului Estic privind Statul de Drept la Bruxelles, Belgia în perioada 26-28 noiembrie 2018

ordin nr.99-d/26.11.2018 

1 468,15

   

55.            

Participarea  la Reuniunea Comitetului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană la Bruxelles, Belgia în perioada 28-30 noiembrie 2018

ordin nr.101-d/27.11.2018 

22 620,03

 

56.            

Participarea la ședința comună a Guvernului Republicii Moldova și Guvernul României la București, România în data de 22 noiembrie 2018

 

ordin nr.103-d/03.12.2018 

7 441,47

 

57.            

Participarea vizita de lucru ,,Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului la Geneva, Elveția perioada 16-19 decembrie 2018

ordin nr.107-d/15.12.2018 

-

  

»»  Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personal în perioada anului 2019

Nr.

d/o

Informații despre deplasare

(scopul,țara/orașul,perioada)

Actul de delegare îп deplasare

(nr. dispoziției/ordinului cu аtаșarea  actului/persoanelor delegate) 

Costul deplasării

Bugetul autorității/instituției

Finanțare externă

1.       

Participarea  la deschiderea Anului Judiciar la Strasbourg, Franța în perioada 24-26 ianuarie 2019

ordin nr.2-d/18.01.2019 

15 191,50

-

2.       

Participarea  la ședința raporturilor de la Comisia de la Veneția și a autorităților din Muntenegru la Haga, Olanda în perioada 4-5 februarie 2019

ordin nr.5-d/29.01.2019

-

•  

3.       

Participarea  la reuniunea dintre reprezentanții Republicii Moldova și ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vizavi de garanțiile privind condițiile de detenție în Republica Moldova pe marginea cazului de extrădare  Haga, Olanda în perioada 17-19 februarie 2019

ordin nr.7-d/08.02.2019

2 318,25

4.       

Participarea la evenimentul ,,Abordarea provocărilor globale în calea egalității și incluziunii prin implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă din 2030"  Viena, Austria, în perioada 26 februarie -1 martie 2019.

 

ordin nr.10-d/22.02.2019

1 748,00

•  

5.       

Participarea  la Reuniunea nr. 1340 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, precum și dezbateri tematice cu referire la anchete și investigații eficiente în cadrul procedurilor penale, menționate în hotărîrile Curții Europene a Drepturilor Omului în privința anumitor state membre la Convenția Europeană a Drepturilor Omului,  Strasbourg, Franța, în perioada 11-15 martie 2019

ordin nr.11-d/01.03.2019

26 844,04

 

6.       

Participarea  la cea de-a patra reuniune a Grupului de lucru privind libertatea de exprimare și legăturile acesteia cu alte drepturi ale omului (CDDH-EXP), sub egida Comitetului Director pentru Drepturile Omului (CDDH)Strasbourg, Franța, în perioada 19 - 23martie 2019.

 

ordin nr.12-d/01.03.2019

-

7.       

Participarea  la proiectul regional ,,Răspunderea Justiției Penale la dependența de droguri în penitenciare" în cadrul celei de-a 62 Sesiune a Comisiei ONU de luptă antidrog Viena, Austria în perioada 17-19 martie 2019

ordin nr.13-d/07.03.2019

-

• 

8.       

Participarea  la la cea de-a patra reuniune a Grupului de Redactare pentru Drepturile Sociale (CDDH-SOC) Strasbourg, Franța, în perioada 2 - 6 aprilie 2019.

 

ordin nr.16-d/13.03.2019

-

•   

9.       

Participarea  în calitate de raportor pentru opinia Comisiei de la Veneția asupra numirii judecătorilor Curții Supreme de Justiție a Georgiei

Tbilisi, Georgia în perioada 1-2 aprilie 2019

ordin nr.21-d/26.03.2019

-

10.   

Participarea în calitate de raportor, pentru a participa la o serie de întruniri cu autoritățile Române referitor la Ordonanța de Urgență (OUG7(2019) privind amendamentele la legile justiției, în scopul pregătirii opiniei Comisiei de la Veneția București, România în perioada 24-25 aprilie 2019

ordin nr.25-d/17.04.2019

-

• 

11.   

Participarea  la vizita de studiu organizată pentru beneficiarii și personalul implicat în procesul de reformă a Sectorului Justiției la instituțiile similare din statele membre a UE Florența și la Roma (Italia) în perioada 11-18 mai 2019

 

ordin nr.30-d/07.05.2019 

-

•   

12.   

Participarea  la Seminarul de vară pentru tinerii profesioniști în domeniul politicilor publice din Europa de Sud - Est și Regiunea Mării Negre, organizat de Institutul de politică economică (EPI) Sofia-Albena, Bulgaria, în perioada 3-7 iunie 2019.

 

ordin nr.34-d/17.05.2019 

-

•  

13.   

Participarea  la vizita de studiu ce reprezintă faza finală a cursului de consolidare a capacităților în domeniul economiei și antreprenoriatului social „Policies for a Socially Responsible Labour Market" activitate realizată în cadrul Proiecului „Mobilizarea internațională a forței de muncă" coordonat de ANPAL Servizi S.p.A și finanțat de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene  Bologna și la Roma (Italia) în perioada 26-31 mai 2019.

 

ordin nr.36-d/24.05.2019 

-

•   

14.   

Participa la Reuniunea Anuală a Agenților Guvernamentali cu Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și Reuniunea nr. 91 a Comitetului Director pentru Drepturile Omului (CDDH),  Strasbourg, Franța, în perioada 16-22 iunie 2019

 

Ordin nr. 37-d/30.05.2019

8 855,50

•   

15.   

Participarea în calitate de raportor al Comisiei de la Veneția, la vizita delegației Comisiei de la Veneția în Muntenegru, în cadrul căreia vor avea loc discuții cu autoritățile din Muntenegru asupra proiectului de lege privind libertatea religiei

 Muntenegru în perioada 22-24 mai 2019

ordin nr.38-d/30.05.2019 

-

•   

16.   

Participarea la cea de-a 119 Sesiune Plenară a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), în calitate de raportor asupra opiniilor privind Georgia, Muntenegru și România Veneția, Italia în perioada 20-22 iunie 2019

ordin nr.43-d/18.06.2019 

-

•   

17.   

Participarea la vizita de studiu organizatăpentru persoanele desemnate în calitate de membru al Grupului de lucru pentru analiza activității entităților juridice cu statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție Iași și Tîrgu Neamț, România în perioada 24-27 iunie 2019

ordin nr.45-d/20.06.2019 

-

•   

18.   

Participarea la o nouă rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului politic, de comerț și de parteneriat între Republica Moldova și regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Londra, Marea Britanie în perioada 15-17 iulie 2019

ordin nr.47-d/05.07.2019 

15 919,76

 

19.   

Participarea la seminarul internațional pentru judecătorii din țările Asiei Centrale Republica Populara Chineză în perioada 6-21 august 2019

ordin nr.50-d/01.08.2019 

3 360,90

 

20.   

Participarea la Conferința cu tematic  ,,Statul de drept" la Helsinki, Finlanda în perioada 10-11 septembrie 2019

ordin nr.53-d/03.09.2019 

6 337,38

•  

21.   

Participarea la ședința comună cu conducerea administrației or. Odessa  privind situația complexului sanatorial  ,,Moldova" la Odessa, Ucraina în data de 4  septembrie 2019

ordin nr.55-d/05.09.2019 

340,65

 

22.   

Participarea la Conferința de nivel înalt ocazionată de aniversarea  a  25 ani ai Comisiei europene contra rasismului și intoleranței (ECRI) la Paris, Franța în perioada  25 - 29  septembrie 2019

ordin nr.56-d/13.09.2019 

2 331,70

•  

23.   

Participarea la Reuniunea  Anuală a Agenților guvernamentali la Paris, Franța în perioada 3-5 octombrie 2019

ordin nr.57-d/16.09.2019 

18737,50 

 

24.   

Participarea la Conferința de lansare a  proiectului comun UE-CoE  CyberEast la Bruxelles, Belgia în perioada 18-21 septembrie 2019

ordin nr.58-d/17.09.2019 

1 764,14

•   

25.   

Participarea la vizita de studiu în domeniul verificării judecătorilor și reformei justiției în Albania în perioada  29 septembrie 2019 - 2 octombrie 2019

ordin nr.59-d/25.09.2019 

 

•   

26.   

Participarea la vizita de studiu în cadrul Secretariatului pentru Drepturile Omului al Administrației Guvernului Georgiei Tbilisi, Georgia în perioada 8-11 octombrie 2019

ordin nr.60-d/26.09.2019 

583,84

•  

27.   

Participarea la vizita de studiu în domeniul verificării judecătorilor și reformei justiției Tirana, Albania în perioada 29 septembrie -2 octombrie 2019

ordin nr.61-d/27.09.2019 

 

28.   

Dispoziția Guvernului nr. 208-d din 23.09.2019 cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea doamnei  Maia Sandu, Prim-ministru, la cea de-a cincea reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană Bruxelles, Belgia în perioada 29 septembrie - 1 octombrie 2019

ordin nr.63-d/30.09.2019 

18204,39

 

29.   

Participarea la Reuniunea nr. 5 a Comitetului de experți în sistemul Curții Europene a Drepturilor Omului (DH-SYSC)  

Strasbourg, Franța în perioada 15-18 octombrie 2019.

 

ordin nr.64-d/30.09.2019 

5721,62  

•   

30.   

Participarea la Programul Intensiv în Drept și Economie Europene, organizat de Școala de Drept din Riga și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Letonia

 Riga, Letonia în perioada 10 noiembrie - 20 decembrie 2019. 

ordin nr.65-d/03.10.2019 

 

•  

31.   

Participarea la treningul privind Asistența Juridică Regională și Recuperarea Bunurilor

 Tirana, Albania, în perioada 14-18octombrie 2019.

 

ordin nr.66-d/03.10.2019 

3405,75

•   

32.   

Participarea la Conferința miniștrilor de justiție ai statelor membre ale CoE, cu genericul „Provocările digitale pentru justiție în Europa"  

Strasbourg, Franța, în perioada  12 - 16 octombrie 2019.

 

ordin nr.67-d/04.10.2019 

14642,39  

 

33.   

Participarea la lucrările celei de-a 120-a sesiuni plenare a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) și la Conferința miniștrilor de justiție ai statelor membre ale CoE, cu genericul „Provocările digitale pentru justiție în Europa", care vor avea loc la Veneția, Italia și la Strasbourg, Franța, în perioada  10-16 octombrie 2019

 

ordin nr.68-d/04.10.2019 

32963,00

 

34. Participarea la cel de-a 7-lea Seminar regional pentru implementarea Legii Umanitare Internaționale organizat de Ministerul Justiției al Republicii Belarus la Minsk, Republica Belarus, în perioada 29 - 31 octombrie 2019. ordin nr.70-d/24.10.2019  2951,62
 
35.  Participarea la la cea de-a doua Reuniune Anuală a Agenților Guvernamentali cu Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și Reuniunea nr. 92 a Comitetului Director pentru Drepturile Omului (CDDH), la Strasbourg, Franța, în perioada 25-29 noiembrie 2019. ordin nr.74-d/11.11.2019  8482,26  •
36. Participarea la Conferința Octopus privind criminalitatea informatică, concomitent cu cea de-a 22-a reuniune a Comitetului Convenției privind criminalitatea Informatică (T-CY) la Strasbourg, Franța, în perioada 18-22 noiembrie 2019.

 

ordin nr.75-d/13.11.2019   
2356,56
 •
37.  Participarea la cursul de instruire cu genericul ,,Viitorul Muncii" la Odessa, Ucraina, în perioada 18-22 noiembrie 2019  ordin nr.76-d/14.11.2019    •
38.  Participarea la cea de-a 33-a Conferință Internațională a Crucii Roșii și Semilunii Roșii la Geneva, Elveția, în perioada 9-12 decembrie 2019. ordin nr.77-d/21.11.2019   15466,64  •
39. Participarea la vizita de lucru la Strasbourg, Franța în perioada 24-26 noiembrie 2019   ordin nr.78-d/26.11.2019  44031,15  
40.  Participa la atelierul de instruire privind ,,Sistemul unic electronic de management al resurselor umane în autoritățile publice", la Kiev, Ucraina, în data de 28 noiembrie 2019 ordin nr.79-d/27.11.2019  670,18  •
41.  Participa la o nouă reuniune a comitetului de Miniștri pentru Drepturile Omului (CM-DH)
Strasbourg, Franța, în perioada 3-5 decembrie 2019.
ordin nr.80-d/29.11.2019  28914,83  
42.  Participa la cea de-a 28-a sesiune reluată a Comisiei privind Prevenirea Crimei și Justiția Penală (CCPCJ) Viena, Austria, în perioada 12-13 decembrie 2019. ordin nr.81-d/29.11.2019  17715,74  
43.  Participa la cea de-a 20-a reuniune a Platformei 1 a Parteneriatului Estic „Consolidarea instituțiilor și Buna Guvernare" la Bruxelles, Regatul Belgiei, în data de 17 decembrie 2019. ordin nr.84-d/13.12.2019    •
44.  Cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Ion CHICU, Prim-ministru, în Republica Franceza la Strasbourg în perioada 16-17 decembrie 2019. Dispoziție nr.341-d/16.12.2019  16219,91  

»»  Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personal în perioada anului 2020

Nr.
d/o

Informații despre deplasare
(scopul, țara/orașul, perioada)

Actul de delegare îп deplasare
(nr. dispoziți-ei/ordinului cu аtаșarea actu-lui/persoanelor delegate)

Costul deplasării

Bugetul autori-tății/instituției

 

Finanțare externă

 

 

1.

Participarea la Deschiderea solemnă a noului an judiciar, precum și întrunirea cu reprezentanții Grefei Curții Europene a Drepturilor Omu-lui la Strasbourg, Franța, în perioada 29 ianuarie-1 februarie 2020

ordin nr. 1-d/ 22.01.2020

17 076.75 lei

 

2.

Participarea la Conferința de nivel înalt dedicată protecției mediului și a drepturilor omului la Strasbourg, Franța, în perioada 26-29 februarie 2020

ordin nr. 2-d/23.01.2020
ordin nr.10-d/26.02.2020

18 444.61 lei

 

3.

Participarea la lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg, Franța, în perioada 27 - 31 ianuarie 2020

ordin nr. 4-d/27.01.2020

23 910.49 lei

 

4.

Participarea la Conferința interna-țională referitoare la accesul copiilor la justiție, organizată de către Ministerul Justiției din Bosnia și Herțegovina și Oficiul Regional UNICEF din Europa și Asia Cen-trală,
Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, în perioada 25-27 februarie 2020

ordin nr.7-d/31.01.2020

 

Cheltuieli-le de de-plasare au fost supor-tate de donatori

5.

Participarea la stagiul de instruire în domeniul managementului peni-tenciarelor oferit de către Secția Justiție penală și aplicarea legii a Ambasadei Statelor Unite ale Ame-ricii în Republica Moldova,
Canon City, statul Colorado, SUA, în perioada 2-15 februarie 2020.

ordin nr.8-d/31.01.2020

 

Cheltuieli-le de de-plasare au fost supor-tate de donatori

6.

Participarea la Reuniunea internați-onală privind cooperarea cu presta-torii străini de servicii internet (ISPs) în cadrul proiectului regional Acțiunea privind criminalitatea in-formatică pentru reziliența ciberne-tică în regiunea Parteneriatului Es-tic-CyberEast, la Tbilisi, Georgia, în perioada 26 - 28 februarie 2020

ordin nr.12-d/26.02.2020

 

Cheltuieli-le de de-plasare au fost supor-tate de donatori

7.

Participarea la Programul de instru-ire "Administrarea Justiției" orga-nizat în contextual Marta Rule of Law Trening Programme la Leiden și la Haga (Olanda), în perioada 10-20 martie 2020

ordin nr.14-d/28.02.2020

 

Cheltuieli-le de de-plasare au fost supor-tate de donatori

8.

Participarea la desfășurarea celei de-a 10-a ediție a Forumului Inter-național de Drept la Sankt Peters-burg, Federația Rusă, în perioada 19 - 23 mai 2020

ordin nr.15-d/09.03.2020

 

Persoana nu a parti-cipat la reuniune

9.

Participarea la reuniunile Comitetu-lui de Miniștri pentru Drepturile Omului nr. 1377bis și nr. 1383, la Strasbourg, Franța, în perioadele 01 - 03 septembrie 2020 și 29 septem-brie - 1 octombrie 2020

ordin nr.18-d/21.08.2020

57 406.78 lei

 

10.

Efectuarea vizitei de lucru în Stras-bourg, Franța, în perioada 23-27 septembrie 2020

ordin nr.19-d/23.09.2020

26 993.00 lei

 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11641052     Soluție
 
Servicii
Close