Prima / Activitatea Ministerului / Informații Arhivate / Monitorizarea actelor normative / Rapoarte de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei realizate
Rapoarte de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei realizate
imprimare
imprimare
imprimare

RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI PENTRU ANUL 2014

RAPORT de monitorizarea procesului de implementarea a Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.974 din 12.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărârii Guvernului nr. 356 din 31.05.2012 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare al Hotăririi Guvernului nr. 1004 din 25.10.2010 cu privire Ia aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător

RAPORT DE MONITORIZARE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII RM NR. 1100 DIN 30.06.2000 CU PRIVIRE LA FABRICAREA ŞI CIRCULAŢIA ALCOOLULUI ETILIC Şl A PRODUCŢIEI ALCOOLICE

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 685 din 4 septembrie 2013 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare Hotărîrli Guvernului nr. 493 din 4.07.2013 „Cu privire la Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016"

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 599 din 13.08.2013 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităti la infrastructura socială

RAPORT privind monitorizarea procesului de implementare a Legii drumurilor nr. 509 din 22.06.1995

RAPORT privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport"

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare al Legii nr. 198-XV din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare al Legii viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006

Raport privind monitorizarea Legii nr. 100 privind actele de stare civilă din 24 aprilie 2001.

imprimare

RAPORT DE MONITORIZARE a procesului de implementare a Legii nr. 728 din 6 februarie 1996

Anexă la Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 728 din 6 februarie 1996 cu privire la pomicultură 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii comunicaţiilor electronice  nr. 241-XVI din  15 noiembrie 2007

 TABELUL obiecţiilor şi propunerilor autorităţilor administrative centrale şi furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice referitoare la procesul de implementare a Legii comunicaţiilor electronice  nr. 241-XVI din  15 noiembrie 2007 

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.554 din 24 mai 2004 cu privire la aprobarea Programului Naţional în domeniul turismului „Drumul Vinului în Moldova”

 RAPORT de monitorizare al procesului de implementare a Legii  nr. 93-XIV  din  15.07.98   cu privire la patenta de întreprinzător 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre. 

R A P O R T privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.279-XIV din 11.02.1999 „Cu privire la tineret” 

RAPORT despre monitorizarea procesului de implementare a Legii ocrotirii sanatatii nr. 411 din 18 martie 1995

Raport de monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.589- XIII din 22.09.1995 cu privire la rezervele  materiale de stat şi de mobilizare

RAPORT cu privire la monitorizarea  procesului de implimentare a legislației

 Raport despre monitorizarea procesului de implementare aLegii nr. 241-XVI din 20.11.2008 privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină

 Raport privind monitorizarea Regulamentului cu privire la modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 376 din 6 iunie 1995.

Raportul de monitorizare în semestrul II 2012 a procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

R A P O R T PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI ( Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008 „cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438 - XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională a Republicii Moldova")

R A P O R T privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.330 din 25.03.1999  „Cu privire la cultura fizică şi sport"

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.1525-XIII  din 19 februarie 1998 cu privire la energetică

RAPORT DE MONITORIZARE privind implementarea Legii nr. 198 din  26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat 

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 1402 din 16.12.1997 cu privire la sănătatea mentală

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor 

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.160 din 22 iulie 2011 cu privire la reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

 

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.589- XIII din 22.09.1995 cu privire la rezervele materiale de stat şi de mobilizare

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice

 

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 371 din 15.02.1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie

Raportul de monitorizare în semestrul I 2012 a procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

Raport de monitorizare a procesului de implimentare al articolelor 71, 72 şi 75 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 privind schimbarea destinaţiei terenurilor agricole, terenurilor de calitate superioară şi schimbarea categoriei terenurilor cu destinaţie specială.

PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI (Hotărîrea Guvernului nr.411 din 9 iunie 2011 „cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru remedierea situației în domeniul construcției de locuințe pe anii 2011-2012")

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

  

 

imprimare

RAPORTUL FINAL PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI PENTRU ANUL 2011

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legiinr.352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii  nr.382-XV din 19 iulie 2001 cu privire la dreptirule persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii aviaţiei civile  nr. 1237-XIII din  09.07.1997

RAPORT privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti

Raport de monitorizare privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 784 din 9 iulie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012

Raport de monitorizare privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 „Cu privire la predarea religiei în instituţiile de învăţămînt”

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la prevenirea si combaterea coruptiei nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 elaborat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei

RAPORT DE MONITORIZARE a procesului de implementare a Legii nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la eficienţa energetică (nr.142  din 2 iulie 2010)

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la gazele naturale (nr.123  din 23 decembrie 2009)

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la energia electrică (nr.124  din 23 decembrie 2009)

RAPORT privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.330 din 25.03.1999„Cu privire la cultura fizică şi sport”

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire  la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr.  451 din  30 iulie 2001 )

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire la parcurile industriale (nr.182 din 15 iulie 2010)

RAPORT DE MONITORIZARE PRIVIND IMPLEMENTAREA LEGII RM NR. 134 DIN 14.06.2007 CU PRIVIRE LA MEDIERE

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat.

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 119-XV din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.

R A P O R T de monitorizare a procesului de implementare a Hotărârii Guvernului  cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional (nr.739 din 17.06.2003)

Raportul privind monitorizarea implementării Legii nr. 251 din 04.12.2008 privind constituirea Rezervaţiei cultural-naturale “Orheiul Vechi”.

Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.1585-XIII din 27.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.  552-XV din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate

cu privire la taxele consulare 

RAPORT DE MONITORIZARE privind implementarea Legii nr. 198-XVI din  26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Codului contravenţional nr. 218 din 24 octombrie 2008(art. 208-220 şi 407)

Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotarîrii Guvernului nr.977 din 23.08.2006 privind expertiza anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative elaborat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 158 din 4 martie 2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 772 din 22.08.2010 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2010-2012

RAPORT de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii cu privire  la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr.  451 din  30 iulie 2001 )

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

RAPORTUL DE MONITORIZARE a procesului de implementare a Legii privind protejarea patrimoniului arheologic nr.  218 din 17 septembrie 2010 (Monitorul Oficial,  nr.235-240, art.738 din 03.12.2010)

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16 martie 2007

Raport de monitorizarea Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007

Raport de monitorizare privind implementarea Legii nr.8-XVI din 14 februarie 2008  cu privire la probaţiune

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 987 din 30.08.2007 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a aviaţiei civile în perioada anilor 2007-2012”

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii privind securitatea aeronautică nr. 92-XVI din 05.04.2007

EXECUTAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND REALIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A AVIAŢIEI CIVILE ÎN PERIOADA ANILOR 2007-2012

Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 1034 din 16 octombrie 2000 „Privind aprobarea Programului Naţional  de Facilitare a Transporturilor Aeriene”

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11654524     Soluție
 
Servicii
Close