Prima / Structura Ministerului / Subdiviziunile ministerului / Direcția cooperare juridică internaţională
Direcția cooperare juridică internaţională
imprimare

Direcția cooperare juridică internaţională este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiției.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- realizarea obligaţiilor care îi revin în materie de cooperare juridică internaţională sau în alte domenii ale justiţiei şi asigurarea împreună cu alte direcţii ale ministerului, precum şi cu alte ministere interesate a participării Republicii Moldova în structurile europene şi internaţionale;
- participarea împreună cu alte subdiviziuni la elaborarea proiectelor tratatelor internaţionale în materie civilă, familială şi penală, ale convenţiilor şi acordurilor în domeniul justiţiei, asigurarea îndeplinirii lor, analizarea şi generalizarea experienţei acestei activităţi;
- elaborarea proiectelor de tratate internaţionale în domeniul asistenţei juridice;
- participarea, în condiţiile legii, la negocieri în scopul încheierii de convenţii bilaterale în materie de asistenţă juridică internaţională;
- avizarea proiectelor de tratate internaţionale în domeniul asistenţei juridice elaborate de către alte ministere şi departamente;
- cooperarea în realizarea atribuţiilor sale cu celelalte subdiviziuni ale ministerului, precum şi cu celelalte instituţii şi autorităţi naţionale;
- asigurarea cooperării cu Ministerele Justiţiei din alte state;
- prezentarea informaţiilor privind legislaţia Republicii Moldova la solicitarea autorităţilor străine şi a organizaţiilor internaţionale;
- elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative ce reglementează asistenţa juridică internaţională;
- examinarea cererilor de acordare a asistenţei juridice internaţionale.

Regulamentul Directiei cooperare juridica internationala.

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11651191     Soluție
 
Servicii
Close