Prima / Structura Ministerului / Funcţii de conducere
Funcţii de conducere
imprimare

Fadei NAGACEVSCHI

Ministrul justiției

Data și locul naşterii: 30.12.1982, Chișinău

Studii

2003 - 2007 - Licenţiat în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

2007 - 2008 - Master în Drept, Universitatea de Stat din Moldova


Activitate profesională

Din 15 noiembrie, 2019: Ministrul Justiției al Republicii Moldova

2019, iunie - noiembrie: Consilierul Președintelui Parlamentului

2008, decembrie - iunie: Avocat în cadrul biroului de avocați „Nagacevschi și Partenerii" și „Lebedinsky and Parteners"

2007, februarie - 2008, decembrie: Expert în domeniul audiovizualului și libertății de exprimare, Asociația Obștească „Apel"

Activițăți de bază:
- Monitorizarea activităţii Consiliului de Observatori al Companiei „Teleradio Moldova"
- Propunerea căilor de lichidare a deficienţelor din activitatea Consiliului de Observatori al Companiei „Teleradio Moldova"

2006 - 2019, noiembrie: Membru în cadrul Asociației Obștești „Juriști pentru drepturile omului"

Activițăți de bază:
Reprezentarea persoanelor ale căror drepturi fundamentale au fost violate, în faţa autorităţilor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, inclusiv:
- Monitorizarea cazurilor de violare de drepturilor fundamentale
- Notificarea autorităţilor naţionale cu privire la incompatibilitatea instrumentelor legale naţionale în raport cu cele internaţionale
- Propunerea căilor de lichidare şi/sau prevenire a încălcării drepturilor fundamentale
- Participarea în cadrul procedurilor de mediere, urmare a violării drepturilor fundamentale
- Consultarea victimelor violării drepturilor fundamentale.

Alte activităţi legate de promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale.


Limbi vorbite

Română (maternă), Franceză, Rusă, Engleză

 

 

imprimare
imprimare

Eduard SERBENCO
Secretar de stat

Numit prin Dispoziția Guvernului nr. 289 din 19 noiembrie 2019

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Secretar de stat, Ministerul Justiției al Republicii Moldova, noiem. 2017 - sept. 2019

Viceministru, Ministerul Justiției al Republicii Moldova, aug. 2015 - noiem. 2017 

Prodecan, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, dec. 2012 - aug. 2015

Consultant naţional privind drepturile omului, Proiectul PNUD-Moldova „Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova", apr. 2011 - apr. 2012

Avocat, Ministerul Justiţiei din Québec (Canada), 2006 - ian. 2012

Parajurist, Cabinetul de avocaţi Nicholl Paskell-Mede (Canada), oct. 2002 - mart. 2003

Consultant juridic, Proiectul TACIS „Asistenţă în implementarea Acordului de parteneriat şi cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană", iunie 2001 - mai 2002

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, oct. 2000 - mai 2002

Jurisconsult, Banca comercială pe acţiuni „Universalbank", mart. 1997 - oct. 1998

Expert juridic, Organizaţia Internaţională pentru Circulaţia Rutieră (Elveţia), aug. 1995 - aug. 1996

Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 1993 - 2000, sept. 2012 - 2018

 

STUDII

Bachelor of Civil Law (B.C.L.) / Bachelor of Laws (LL.B.), Universitatea McGill (Canada), 2006

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Tema tezei de doctorat: „Problemele succesiunii statelor rezultate din reorganizarea teritorială a fostei URSS"

Diplôme européen des hautes études internationales, Institutul European de Înalte Studii Internaţionale (Franţa), 1994

Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1993

 

PRINCIPALELE PUBLICAŢII

Drept internaţional public, vol. 1, Chişinău: Tipografia Centrală, 2014. - 328 p.

Îndrumar metodic la disciplina drept internaţional public, Chişinău: Tipografia Centrală, 2016. - 80 p.

Bargaining in the "Shadow" of Arbitration: When Mediated Settlements become Enforceable Arbitral Awards // Romanian Journal of International Law, 2012, Nos. 14-15, p. 68-93

The Relationship between Customary and Conventional Rules in International Law // Romanian Journal of International Law, 2011, No. 13, p. 84-94

Actele  organelor  de  control  al  aplicării  principalelor  tratate  ONU  în  domeniul  drepturilor omului şi situaţia lor juridică în dreptul intern al Republicii Moldova  //  Revista Română de Drept Internaţional,  2011,  nr. 13,  p. 135-152

The Protection of Cultural Property and Post-Conflict Kosovo // Revue québécoise de droit international, 2005, vol. 18.2, p. 91-125

Protecția minorităților naționale în dreptul intern al Republicii Moldova: observații critice asupra modului de reglementare a două probleme // Acta Universitatis Lucian Blaga. Iurisprudentia (Sibiu, România), 2015, nr. 1, p. 171-189

 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Baroul din Québec (Canada), 2007 - prezent

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1994 - prezent

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - fluent

Engleza - fluent

Rusa - fluent

CV English

 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7782338     Soluție
 
Servicii
Close