Prima / Structura Ministerului / Autorități administrative din subordine / Direcţia de Justiţie a UTA Găgăuzia
Direcţia de Justiţie a UTA Găgăuzia
imprimare

Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) este o autoritate care asigură punerea în aplicare a politicii de stat în domeniul justiţiei  în unitatea teritorial autonomă Găgăuzia. Direcţia se subordonează Ministrului Justiţiei al Republicii Moldova şi Comitetului Executiv al Găgăuziei.

Direcţia de justiţie a UTA Găgăuzia a fost creată şi activează în baza Legii №344-XIII din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), Hotărârii Guvernului №356 din 24.06.1996 cu privire la Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri), precum şi Ordinului Ministrului Justiţiei №190 din 23.08.1996 prin care s-a aprobat Regulamentul direcţiei.

Direcţia de justiţie a UTA Găgăuzia elaborează  şi  participă  la elaborarea proiectelor actelor normative  în  chestiunile  ce  ţin  de competenţa Găgăuziei (Gagauz-Yeri), sistematizează şi perfecţionează legislaţia, acordă sprijin Ministerului Justiţiei la coordonarea activităţii  instituţiilor  subordonate lui  aflate pe  teritoriul Găgăuziei (Gagauz-Yeri).

Direcţia are statut de persoană juridică cu reşedinţa în or.Comrat. Şeful direcţiei este numit de Ministerul Justiţiei al al Republicii Moldova la propunerea Adunării Populare a Găgăuziei şi este membru din oficiu al colegiului Ministerului Justiţiei. În structura Direcţiei intră Secţia legislaţie şi Serviciul judecătorii, notariat şi avocatură.

 

imprimare

Direcţia de justiţie a UTA Găgăuzia

Nr.

Funcţia

Nume, Premune

Nr. De telefon

Adresa

1.

Şef direcție

Vitalie Derevenco

0 298-2-25-14

Fax-0 298-2-25-14

m. Comrat, str. Tretiacov, nr.42

vitalie.derevenco@justice.gov.md

Secţia legislaţie:  (298) 2-22-64 

Serviciul judecătorii, notariat şi avocatură: (298) 2-28-53 , 0298 2-53-37

 

 

imprimare

Şeful direcţiei: Zelenskaia Irina

Marţi şi joi între orele 13.00 -17.00

Înregistrarea la audienţă se va face la numărul de telefon 0 298-2-25-14

 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11654615     Soluție
 
Servicii
Close